HOTĂRÂRE nr. 965 din 26 august 2009pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.319/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, precum şi a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 11 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Se actualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului, date în administrare Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, cu terenul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."  +  Articolul IIÎn anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia cu nr. M. F. 25862 se introduce o nouă poziţie privind terenul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, cu următoarele date de identificare:
  *Font 8*
  Denumirea Adresa Descrierea tehnică Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Baza legală Situaţia juridică Tip bun
  "Teren Ţara: România; Judeţ: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; Str. Uzinei nr. 4 S(total) = 55168,74 mp, din care: S(construită) = 11593,93 mp 1970 15789 Decretul nr. 95/3.03.1970; Decretul nr. 488/30.11.1970; Ordinul MAS nr. 152/11.12.1970 în admi- nistrare imobil"
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 26 august 2009.Nr. 965.
   +  Anexa (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.319/1996)DATELE DE IDENTIFICAREa terenului din domeniul public al statului dat înadministrare Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I.Râmnicu Vâlcea, care se introduce în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 8*
  Denumirea Adresa Descrierea tehnică Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Baza legală Situaţia juridică Tip bun
  Teren Ţara: România; Judeţ: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; Str. Uzinei nr. 4 S(total) = 55168,74 mp, din care: S(construită) = 11593,93 mp 1970 15789 Decretul nr. 95/3.03.1970; Decretul nr. 488/30.11.1970; Ordinul MAS nr. 152/11.12.1970 în admi- nistrare imobil
  ------