HOTĂRÂRE nr. 924 din 19 august 2009privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 19 august 2009.Nr. 924.  +  Anexa Completări la inventarul bunurilorcare alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4553240 Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţie juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ Concesiuneconcesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
      8.29.12Pavilion administrativP+1-435 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94189215.810H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12DormitorP - 630 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9418929.937H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12DormitorP - 579 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9418928.342H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12DormitorP - 463 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9418926.651H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12DormitorP - 530 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9418926.476H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Corp gardăP - 257 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9418997.467H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Punct control accesP - 98 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419813.748H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Punct control, ateliereP - 170 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195219.234H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Punct control tehnicP - 37 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419582.281H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12MagazieP - 220 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94189935.796H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12DormitorP - 588 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94189910.579H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Bloc alimentarP - 915 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94189917.793H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Popotă cadre + clubP - 332 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9418997.915H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie alimenteP - 243 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9418996.884H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie materialeP - 10 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419541.421H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie materiale tehnice + grajdP - 339 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419548.766H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Ateliere reparaţii autoP - 301 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195428.516H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Remiză tehnică de luptăP - 1.140 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195478.064H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Baie + magazieP - 472 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195420.200H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Săli de clasăP - 1.065 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 941954102.256H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12AteliereP - 309 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195436.302H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Castel apăP - 13 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195414.264H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie armamentP - 37 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419546.612H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie muniţiiP - 172 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195430.919H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie muniţiiP - 172 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195430.919H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Bordei zarzavatS - 130 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419541.173H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Bordei zarzavatS - 130 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419541.173H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Bordei C.L.P - 76 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419536.028H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12CocinăP - 671 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195941.756H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Staţie C.L.P - 4 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 941960972H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Grup socialP - 54 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419561.643H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12PătulP - 50 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419821.604H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie cerealeP - 58 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419921.517H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12GrajdP - 525 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94198828.427H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Punct sacrificareP - 19 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 941988919H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12CocinăP - 300 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94198215.355H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Foişor santinelăP - 5 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94195711H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Punct control condamnaţiP - 4 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 941992582H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Magazie materialeP - 160 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94199433.313H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Şopron PSIP - 15 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 9419492.528H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Cabine hidrofoare şi rezervorP - 46,12 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 942002220.000H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Teren agricol57,650 ha   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   1.487.457H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Teren cu construcţii1,140 ha   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   243.021H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Teren fără construcţii7,320 ha   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   188.867H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Alte grupe de terenuri9,476 ha   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   244.485H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Drumuri şi alei asfaltate1.756 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   8.790H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Drumuri şi alei betonate4.476 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   40.974H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Drumuri şi alei cu macadam5.028 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   9.191H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Drumuri şi alei cu pământ18.012 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   494H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Împrejmuire beton (prefabricate)640 ml   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   4.333H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Împrejmuire metalică270 ml   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   1.864H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând2.842 ml   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   1.000H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Platforme cu macadam1.280 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   2.340H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Platouri beton asfaltate8.064 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   40.364H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Platouri cu macadam6.184 mp   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   11.304H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Reţea alimentare cu apă941 ml   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   1.725H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Reţea canalizare 300 mm1.244 ml   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   11.546H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Reţea energie electrică aeriană2.550 ml   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   21.599H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Reţea energie electrică subterană50 ml   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   369H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
      8.29.12Statuie din bronz "Tudor Vladimirescu"1 buc.   Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94   3.000H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007În administrare   imobil
  -------------