ORDIN nr. 245 din 25 februarie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(actualizat până la data de 14 septembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 4 martie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 septembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 245 din 25 februarie 2008; ORDINUL nr. 729 din 3 iunie 2008; ORDINUL nr. 62 din 30 decembrie 2008; ORDINUL nr. 632 din 15 mai 2009; ORDINUL nr. 872 din 19 august 2009/ORDINUL nr. 208 din 7 septembrie 2009.În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, aplicate pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă tarifele complementare de utilizare a drumurilor de interes naţional, aplicate pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse, aplicate pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3. (4) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadul Oii, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4. (5) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5. (6) Se aprobă tarifele de utilizare a zonei autostrăzilor şi drumurilor naţionale şi modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 2 (1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 şi 5 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele înmatriculate în alte state. (3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru persoanele române şi străine.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice şi juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.  +  Articolul 4 (1) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata. (2) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la art. 3 alin. (2). (3) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în lei, în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, echivalentul tarifului exprimat în lei, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.  +  Articolul 5Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 25 februarie 2008.Nr. 245.  +  Anexa 1TARIFE SUPLIMENTARE DE UTILIZAREa drumurilor de interes naţional┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐│Nr.│ Denumire tarif │ Unitate │ Tarif unitar, ││crt│ │de calcul│ cu TVA [euro] │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤│1 │Emitere aviz prealabil, traseu şi │ tarif/ │ 0,00 ││ │condiţii de concurs │ document│ │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤│2 │Emitere autorizaţie specială, traseu şi │ tarif/ │ 23,80 ││ │condiţii de parcurs │ document│ │├───┼───────────────┬───────────┬────┬─┬─────┼─────────┼───────────────────────┤│3  │Depăşirea masei│masa totală│16,1│÷│ 20,0│         │      0,24             ││ │totale maxime │reală de ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │admise, indife-│           │20,1│÷│ 25,0│         │      0,30             ││ │rent de tipul │[tone] ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │suspensiilor,  │           │25,1│÷│ 30,0│         │      0,36             ││ │numărul de osii│ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │sau de roţi    │           │30,1│÷│ 35,0│         │      0,42             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │35,1│÷│ 40,0│         │      0,48             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │40,1│÷│ 45,0│         │      0,54             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │45,1│÷│ 50,0│         │      0,60             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │50,1│÷│ 55,0│         │      1,31             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │55,1│÷│ 60,0│         │      1,43             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │60,1│÷│ 65,0│tarif x  │      1,55             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤distanţă ├───────────────────────┤│   │               │           │65,1│÷│ 70,0│         │      1,67             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │70,1│÷│ 75,0│         │      1,79             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │75,1│÷│ 80,0│         │      1,91             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │80,1│÷│ 85,0│         │      2,03             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │85,1│÷│ 90,0│         │      2,15             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │90,1│÷│ 95,0│         │      2,27             ││ │ │ ├────┼─┼─────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │95,1│÷│100,0│         │      2,38             ││ │ │ ├────┴─┴─────┤ ├───────────────────────┤│ │ │ │ peste 100,0│ │ 2,38 euro + ││ │ │ │ │ │ 0,12 euro ││ │ │ │ │ │ pentru fiecare ││   │               │           │            │         │  0,1÷5,0 tone         ││ │ │ │ │ │ peste 100,0 tone │├───┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┬────────────┤│4 │Depăşirea masei│axa simplă │ │ │suspensii │alte suspen-││ │maxime admise │cu, │ │ │pneumatice│sii decât ││ │pe axe, indife-│ │ │ │sau echi- │cele pneuma-││ │rent de numărul│[tone] │ │ │valente │tice sau ││ │de osii sau de │ │ │ │ │echivalente ││ │roţi │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 0,1 ÷ 0,5  │         │   0,08   │    0,11    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 0,6 ÷ 1,0  │         │   0,24   │    0,30    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 1,1 ÷ 1,5  │         │   0,35   │    0,44    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 1,6 ÷ 2,0  │tarif x  │   0,93   │    1,17    ││ │ │ ├────────────┤distanţă ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 2,1 ÷ 2,5  │         │   1,42   │    1,78    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 2,6 ÷ 3,0  │         │   2,08   │    2,60    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 3,1 ÷ 3,5  │         │   2,75   │    3,44    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│ │ │ │ peste 3,5*)│ │ 2,75 euro│tarifele ││ │ │ │ │ │+1,19 euro│prevăzute ││ │ │ │ │ │ pentru │pentru ││ │ │ │ │ │ fiecare │suspensii ││   │               │           │            │         │ 0,1÷0,5  │pneumatice  ││ │ │ │ │ │tone peste│x 1,50 ││ │ │ │ │ │3,5 tone │ ││ │ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│   │               │axă dublă, │ 0,1 ÷ 0,5  │         │   0,24   │    0,30    ││ │ │cu ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 0,6 ÷ 1,0  │         │   0,33   │    0,42    ││ │ │[tone] ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 1,1 ÷ 2,0  │         │   0,66   │    0,83    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 2,1 ÷ 3,0  │tarif x  │   0,98   │    1,23    ││ │ │ ├────────────┤distanţă ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 3,1 ÷ 4,0  │         │   1,31   │    1,64    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 4,1 ÷ 5,0  │         │   1,72   │    2,15    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 5,1 ÷ 6,0  │         │   2,10   │    2,63    ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│ │ │ │ peste 6,0*)│ │2,10 euro │tarifele ││ │ │ │ │ │+1,79 euro│prevăzute ││ │ │ │ │ │ pentru │pentru ││ │ │ │ │ │ fiecare │suspensii ││   │               │           │            │         │ 0,1÷1,0  │pneumatice  ││ │ │ │ │ │tone peste│ x 1,30 ││ │ │ │ │ │ 6,0 tone │ ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 0,1 ÷ 0,5  │         │   0,36   │   0,45     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 0,6 ÷ 1,0  │         │   0,43   │   0,54     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 1,1 ÷ 2,0  │         │   0,64   │   0,80     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 2,1 ÷ 3,0  │         │   1,05   │   1,32     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 3,1 ÷ 4,0  │         │   1,46   │   1,83     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 4,1 ÷ 5,0  │         │   1,86   │   2,33     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 5,1 ÷ 6,0  │         │   2,33   │   2,92     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│   │               │           │ 6,1 ÷ 7,0  │         │   2,80   │   3,50     ││ │ │ ├────────────┤ ├──────────┼────────────┤│ │ │ │ peste 7,0*)│ │2,80 euro │tarifele ││ │ │ │ │ │+1,19 euro│prevăzute ││ │ │ │ │ │ pentru │pentru ││ │ │ │ │ │ fiecare │suspensii ││   │               │           │            │         │ 0,1÷1,0  │pneumatice  ││ │ │ │ │ │tone peste│x 1,50 ││ │ │ │ │ │ 7,0 tone │ │├───┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┴────────────┤│5  │Depăşirea      │lungime, cu│ 0,01 ÷ 0,20│         │         0,00          ││ │dimensiunilor │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │maxime admise  │[metri]    │ 0,21 ÷ 1,00│         │         0,04          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 1,01 ÷  2,0│         │         0,10          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 2,01 ÷ 3,00│         │         0,16          ││ │ │ ├────────────┤ tarif x ├───────────────────────┤│   │               │           │ 3,01 ÷ 4,00│ distanţă│         0,22          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 4,01 ÷ 5,00│         │         0,28          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│ │ │ │ peste 5,0 │ │0,28 euro + 0,06 euro ││   │               │           │            │         │pentru fiecare 0,01÷   ││ │ │ │ │ │1,0 metri peste 5,0 ││ │ │ │ │ │ metri ││ │ ├───────────┼────────────┼─────────┼───────────────────────┤│   │               │lăţime, cu │ 0,01 ÷ 0,10│         │         0,00          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │[metri]    │ 0,11 ÷ 0,50│         │         0,12          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 0,51 ÷ 1,00│         │         0,24          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 1,01 ÷ 1,50│         │         0,36          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 1,51 ÷ 2,00│         │         0,48          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 2,01 ÷ 2,50│ tarif x │         1,08          ││ │ │ ├────────────┤ distanţă├───────────────────────┤│   │               │           │ 2,51 ÷ 3,00│         │         1,67          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 3,01 ÷ 3,50│         │         2,27          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 3,51 ÷ 4,00│         │         2,86          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│ │ │ │ peste 4,00 │ │2,86 euro + 0,06 euro ││   │               │           │            │         │pentru fiecare 0,01÷   ││ │ │ │ │ │0,50 metri peste 4,0 ││ │ │ │ │ │ metri ││ │ ├───────────┼────────────┼─────────┼───────────────────────┤│   │               │înălţime,  │ 0,01 ÷ 0,05│         │         0,00          ││ │ │cu ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 0,06 ÷ 0,25│         │         0,06          ││ │ │[metri] ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 0,26 ÷ 0,50│         │         0,12          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 0,51 ÷ 1,00│         │         0,24          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 1,01 ÷ 1,50│         │         0,36          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 1,51 ÷ 2,00│ tarif x │         0,48          ││ │ │ ├────────────┤ distanţă├───────────────────────┤│   │               │           │ 2,01 ÷ 2,50│         │         1,08          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 2,51 ÷ 3,00│         │         1,67          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 3,01 ÷ 3,50│         │         2,27          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│   │               │           │ 3,51 ÷ 4,00│         │         2,86          ││ │ │ ├────────────┤ ├───────────────────────┤│ │ │ │ peste 4,00 │ │2,86 euro + 0,06 euro ││   │               │           │            │         │pentru fiecare 0,01÷   ││ │ │ │ │ │0,50 metri peste 4,0 ││ │ │ │ │ │ metri │├───┼───────────────┴───────────┴────────────┼─────────┼───────────────────────┤│ 6 │Recântărire sau remăsurare │tarif/ │ 50,00 ││ │ │operaţie │ │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤│ 7 │Estimare tarifare pentru depăşirea │tarif/ │ 25,00 ││ │limitelor maxime admise │estimare │ │└───┴────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────┘------------Pct. 4 din anexa 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 245 din 25 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 21 martie 2008.NOTĂ:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; h) vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale.B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexăI. Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.II. Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorca/remorcile tractată/tractate de acesta, cu sau fără încărcătură.III. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.IV. Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pe sensul de intrare sau pe sensul de ieşire din România, în agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.V. Pentru circulaţia vehiculelor cu depăşirea maselor sau dimensiunilor maxime admise se aplică tarifele suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă.VI. Tarifele se aplică la acelaşi nivel pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.VII. Tarifele prevăzute la nr. crt. 3 se majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată circulaţia fără avizul prealabil sau autorizaţia specială de transport, prevăzute la nr. crt. 1 şi 2.VIII. Tarifele prevăzute la nr. crt. 4, marcate cu "*)", se majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată circulaţia fără avizul prealabil sau autorizaţia specială de transport, prevăzute la nr. crt. 1 şi 2.IX. Tarifele prevăzute la nr. crt. 5 se majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată circulaţia fără avizul prealabil sau autorizaţia specială de transport, prevăzute la nr. crt. 1 şi 2.X. Pentru vehiculele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele de la pct. 3 şi 5 nu se aplică pentru masa totală şi/sau dimensiunile mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt cel mult egale cu masa totală şi cu dimensiunile prevăzute de Directiva 96/53/CEE.XI. Aplicarea tarifelor prevăzute la pct. VII, VIII şi IX se efectuează pe reţeaua de drumuri naţionale din România sau pe sensul de ieşire din România, în agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.1. Emiterea avizului prealabil a) Avizul prealabil se emite la cerere, prealabil efectuării transportului în trafic internaţional, şi conţine informaţii privind vehiculul şi operatorul de transport, traseul de parcurs autorizat, contravaloarea tarifelor suplimentare de utilizare şi a tarifului de autorizare şi condiţiile de desfăşurare a transportului. Avizul prealabil se eliberează pentru efectuarea unui transport pe traseu unic dus, dus-întors sau în circuit şi este valabil 20 de zile de la data emiterii. b) Pe sensul de ieşire din România transportul se poate efectua, în baza avizului prealabil, până la obţinerea autorizaţiei speciale de transport. c) Avizul prealabil pentru sensul de intrare în România se emite numai pentru masă totală sau pentru dimensiuni mai mari de:(i) 80,0 tone masă totală;(îi) 25,00 metri lungime;(iii) 4,50 metri înălţime;(iv) 4,50 metri lăţime. d) Prin excepţie, se pot elibera avize prealabile pentru masa totală sau pentru dimensiuni mai mici decât cele prevăzute la lit. c) pentru transporturile ale căror tarife suplimentare se achită în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. e) Agenţiile de control şi încasare emit autorizaţie specială de transport fără aviz prealabil, până la limitele menţionate la lit. c) şi până la masele pe axe care pot fi autorizate.2. Emiterea autorizaţiilor speciale de transportTarifarea pentru emiterea autorizaţiilor speciale de transport se efectuează pentru fiecare document eliberat.3. Eliberarea autorizaţiilor speciale de transport-------------Litera a) a pct. XI.3, litera B de la nota din anexa 1 a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 872 din 19 august 2009/ORDINUL nr. 208 din 7 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009.-------------Litera b) a pct. XI.3, litera B de la nota din anexa 1 a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 872 din 19 august 2009/ORDINUL nr. 208 din 7 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009.-------------Litera c) a pct. XI.3, litera B de la nota din anexa 1 a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 872 din 19 august 2009/ORDINUL nr. 208 din 7 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009.-------------Litera d) a pct. XI.3, litera B de la nota din anexa 1 a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 872 din 19 august 2009/ORDINUL nr. 208 din 7 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009. e) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. f) În situaţia în care vehiculul nu poate fi cântărit sau măsurat din motive cauzate de lipsa ori de nefuncţionarea echipamentelor tehnice, masele şi dimensiunile se constată din: certificatul de înmatriculare, CMR, carnetul TIR sau alt document echivalent, avizul prealabil, autorizaţia specială de transport sau alte documente din care să reiasă masa proprie a vehiculului, masa încărcăturii şi dimensiunile.4. Tarifare pentru depăşirea masei (totală sau pe axe) a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. b) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului. c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de osii sau de roţi ale fiecărui vehicul. d) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă. e) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. f) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. g) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. h) Nu se eliberează autorizaţie specială de transport, nu se tarifează şi nu se sancţionează contravenţional depăşirea masei maxime admise pe axă şi a masei totale sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport ori în avizul prealabil, dacă depăşirea este de până la:(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axă simplă;(îi) 4% inclusiv, pentru masa pe axă dublă;(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axă triplă;(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.-------------Litera h) a pct. XI.4, litera B de la nota din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 632 din 15 mai 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 25 mai 2009. i) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). j) Masa maximă pe axe care poate fi autorizată peste masa maximă admisă, până la care este posibilă emiterea autorizaţiei speciale de transport, şi circulaţia vehiculelor, indiferent de categoria de drum:(i) 3,5 tone pentru axa simplă;(îi) 6,0 tone pentru axa dublă;(iii) 7,0 tone pentru axa triplă. k) În mod excepţional se pot autoriza transporturi cu depăşiri de masă pe configuraţii de axe peste masele maxime pe axe care pot fi autorizate, pentru care nu există posibilitatea tehnică de diminuare a masei încărcăturii sau a înlocuirii mijlocului de transport, cu condiţia întocmirii unui proiect de transport de către o unitate de specialitate agreată de administratorul drumului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu plata tarifelor suplimentare de utilizare corespunzătoare depăşirilor.5. Tarifare pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă. b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite. c) Nu se eliberează autorizaţie specială de transport, nu se tarifează şi nu se sancţionează contravenţional depăşirea dimensiunilor maxime admise sau depăşirea dimensiunilor înscrise în autorizaţia specială de transport ori în avizul prealabil, dacă depăşirea se încadrează în următoarele valori:(i) pentru lungime: 20 cm;(îi) pentru lăţime: 10 cm. d) Nu se tarifează şi nu se sancţionează contravenţional depăşirea cu 0,01-0,05 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport ori în avizul prealabil. Dacă traseul avizat/autorizat permite circulaţia cu înălţimea rezultată, personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu drept de control efectuează o menţiune pe aviz/autorizaţie. În cazul în care nu este posibilă circulaţia cu înălţimea rezultată prin măsurare, personalul cu drept de control elaborează un nou traseu, pentru care se recalculează tarifele suplimentare de utilizare.d^1) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este destinată transportului de vehicule nu se tarifează şi nu se sancţionează contravenţional depăşirea cu 0,01-0,15 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport ori în avizul prealabil, iar pentru înălţimea de 4,01-4,15 m inclusiv se eliberează aviz prealabil de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru cunoaşterea de către operatorul de transport a traseului de parcurs şi pentru asigurarea siguranţei rutiere.-------------Litera d^1) a pct. XI.5, litera B de la nota din anexa 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 632 din 15 mai 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 25 mai 2009. e) Pentru înălţimea de 4,01-4,05 m inclusiv se eliberează aviz prealabil pentru cunoaşterea de către operatorul de transport a traseului de parcurs şi pentru asigurarea siguranţei rutiere. f) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este destinată transportului de vehicule nu se eliberează autorizaţie specială de transport până la lungimea de 21,15 m inclusiv.-------------Litera f) a pct. XI.5, litera B de la nota din anexa 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 632 din 15 mai 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 25 mai 2009.6. Tarifare pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transportValoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se aplică prin cumularea tarifelor pentru emiterea autorizaţiei speciale de transport, pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi pentru depăşirea dimensiunilor.7. Recântărire şi remăsurare a) Recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport. b) Pe reţeaua internă şi pe sensul de ieşire din România din punctele de trecere a frontierei nu se efectuează recântărire sau remăsurare.C. Modul de efectuare a calculelor:1. tariful unitar se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri;2. distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;3. rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.  +  Anexa 2TARIFE SUPLIMENTARE DE ACCESal operatorilor de transport străini la reţeaua drumurilor deinteres naţional┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Unitate de │ Tarif unitar,││crt.│Denumire tarif │ calcul │cu TVA inclus ││ │ │ │ [euro] │├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤│ 1. │Autorizare │ tarif/cursă │ 1.200,0 │├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤│ 2. │Aferent autorizaţiilor "cu plată", │ tarif x masa │ ││ │stabilit prin protocol de Ministerul │ totală x │ ││ │Transporturilor şi Infrastructurii │ distanţa │ 0,03 │└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘NOTĂ:Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexăTarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale şi multilaterale la care România este parte.Tariful pentru autorizareTariful pentru autorizarea accesului la reţeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaţionale la care România este parte şi nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră, corespunzător categoriei de transport efectuate.Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte.Tariful este valabil pentru fiecare cursă, având o singură intrare în şi/sau ieşire din România, în functie de tipul de trafic efectuat.Tariful achitat la intrarea în România ramâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.Tariful nu se aplică pentru vehiculele achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din ţara vânzătorului spre ţara cumpărătorului, fără încărcătură, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către administratorul drumului din punctul de frontieră.Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată"Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată" se aplică la autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă "cu plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu ministerele de resort din alte state.Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă "cu scutire de plată", stabilită prin protocol de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru vehiculele achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine şi care se află la prima cursă din ţara vânzătorului spre ţara cumpărătorului.Modul de efectuare a calculelor:1. masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;2. distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;3. rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 62 din 30 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2009, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┐│Nr. │ Categorie vehicul │Unitate│Tarif pentru o││crt.│ │ de │ trecere, cu ││ │ │calcul │ TVA inclus ││ │ │ │ (euro) │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│1.1.│Vehicule de transport de persoane cu capacitate de│ │ 6,00 ││ │cel mult 8+1 locuri, inclusiv conducătorul auto │ │ ││ │autoturisme) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤│1.2.│Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică│ │ 6,00 ││ │sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele de │ │ ││ │transport de persoane │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤│2.1.│Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare│ │ 12,00 ││ │de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, │ │ ││ │exclusiv vehiculele de transport de persoane │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤│2.2.│Vehicule de transport de persoane cu capacitate de│ │ 12,00 ││ │peste 9 locuri, inclusiv conducătorul auto, şi cel│ │ ││ │mult 23 de locuri, inclusiv conducătorul auto │ │ ││ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤│ 3. │Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare│ │ 18,00 ││ │sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de │ │ ││ │12 tone, exclusiv vehiculele de transport de │ │ ││ │persoane │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤│4.1.│Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare│ │ 25,00 ││ │sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe │EURO/ │ ││ │(inclusiv), exclusiv vehiculele de transport de │vehicul│ ││ │persoane │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤│4.2.│Vehicule de transport de persoane cu capacitate │ │ 25,00 ││ │mai mare de 23 de locuri, inclusiv conducătorul │ │ ││ │auto │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤│5. │Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare│ │ 37,00 ││ │sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe │ │ ││ │(inclusiv), exclusiv vehiculele de transport de │ │ ││ │persoane │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┘NOTĂ:Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România şi în alte state.1. Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.2. Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se referă la întregul ansamblu care formează vehiculul respectiv.3. Tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu-Ruse.4. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare; i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; j) vehiculele escortate de poliţie sau jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională; k) vehiculele deţinute de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului.Modul de efectuare a calculelor:- tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.-------------Pct. 2.1 şi 3 din tabelul anexei 3 au fost modificate de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 632 din 15 mai 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 25 mai 2009.  +  Anexa 4TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni-Vadul Oii┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐│Nr. │ Categoria de vehicule │ Unitate │ Tarif ││crt.│ │ de calcul,│ pentru ││ │ │ cu TVA │o trecere│├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │Motociclete, inclusiv cele cu ataş │ │ 4,00 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┤│ 2 │Autoturisme, inclusiv cele de teren │ │ 8,00 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┤│ 3 │Microbuze, autovehicule cu masa totală maximă │ │ ││ │autorizată sub 12 tone │ │ 19,00 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤lei/vehicul├─────────┤│ 4 │Autobuze, autocare, autovehicule cu masa totală │ │ ││ │maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone │ │ 32,00 ││ │şi cu maximum 3 axe (inclusiv) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┤│ 5 │Autovehicule cu masa totală maximă autorizată │ │ ││ │mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe│ │ 47,00 ││ │(inclusiv) │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘NOTĂ:Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România şi în alte state.1. Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă sau remorcă tractată de acesta.2. Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul (combinaţia) de vehicule.3. Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.4. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare; i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională; k) vehiculele deţinute de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului.Modul de efectuare a calculelor:- tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.  +  Anexa 5TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti-Cernavodă┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐│Nr. │ Categoria de vehicule │ Unitate │ Tarif ││crt.│ │ de calcul,│ pentru ││ │ │ cu TVA │o trecere│├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │Motociclete, inclusiv cele cu ataş │ │ 7,00 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┤│ 2 │Autoturisme, inclusiv cele de teren │ │ 10,00 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┤│ 3 │Microbuze, autovehicule cu masa totală maximă │ │ ││ │autorizată sub 12 tone │ │ 35,00 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┤│ 4 │Autobuze, autocare, autovehicule cu masa totală │lei/vehicul│ ││ │maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone │ │ 47,00 ││ │şi cu maximum 3 axe (inclusiv) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┤│ 5 │Autovehicule cu masa totală maximă autorizată │ │ ││ │mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe│ │ 68,00 ││ │(inclusiv) │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘NOTĂ:Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România şi în alte state.1. Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă sau remorcă tractată de acesta.2. Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul (combinaţia) de vehicule.3. Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.4. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare; i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională; k) vehiculele deţinute de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului.Modul de efectuare a calculelor:- tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.  +  Anexa 6TARIFE DE UTILIZAREa zonei autostrăzilor şi drumurilor naţionale din România┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────┐│Nr. │ Denumire tarif │ Unitate │ Tarif ││crt.│ │ de calcul │ unitar,││ │ │ │ cu TVA ││ │ │ │ [euro] │├────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────┤│ A. │ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM │├────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────┤│ 1 │Acord prealabil de amplasare şi acces la drum │ │ ││ │pentru persoane fizice şi juridice │tarif/document│ 105,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤│ 2 │Autorizaţie de amplasare şi acces la drum │tarif/document│ 65,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤│ 3 │Acord prealabil/autorizaţie pentru persoane │ │ ││ │fizice (construcţii de locuinţe, garaje, racor- │tarif/document│ 25,00││ │duri (instalaţii de gaze, apă, electricitate etc)│ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────┤│ B. │OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI AUTOSTRĂZILOR │├────┼───────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────┤│ 4 │Amplasare panou publicitar pe: │drum european │ │ 2,63││ │ ├─────────────────┤tarif/mp/lună ├────────┤│ │ │drum naţional │ │ 0,65││ │ │principal sau │ │ ││ │ │secundar │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ 5 │Spaţiu cu destinaţie comercială│drum european │ │ 0,65││ │(chioşc, rulotă, masă pentru ├─────────────────┤tarif/mp/lună ├────────┤│ │desfacere produse alimentare şi│drum naţional │ │ 0,39││ │nealimentare) pe: │principal sau │ │ ││ │ │secundar │ │ ││ │ ├─────────────────┤ ├────────┤│ │ │autostradă │ │ 1,61│├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ 6 │Suprafeţele desemnate a deveni │drum european │ │stabilit││ │spaţii de servicii şi spaţii de│ │ │prin li-││ │parcare, precum şi suprafeţele │ │ │citaţie ││ │devenite disponibile, care ├─────────────────┤ ├────────┤│ │aparţin administratorului │drum naţional │ │stabilit││ │drumului, în zone adiacente, │principal sau │tarif/mp/lună │prin li-││ │la: │secundar │ │citaţie ││ │ ├─────────────────┤ ├────────┤│ │ │autostradă │ │stabilit││ │ │ │ │prin li-││ │ │ │ │citaţie │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ 7 │Locuri de parcare care │drum european │ │ 0,71││ │deservesc obiective economice ├─────────────────┤tarif/mp/lună ├────────┤│ │pe: │drum naţional │ │ 0,42││ │ │principal sau │ │ ││ │ │secundar │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ 8 │Accese la diferite obiective │drum european │ │ 0,65││ │(staţii de distribuţie ├─────────────────┤tarif/mp/lună ├────────┤│ │carburanţi, hoteluri, moteluri,│drum naţional │ │ 0,39││ │depozite, spaţii comerciale, │principal sau │ │ ││ │show-room etc.) pe: │secundar │ │ ││ │ ├─────────────────┤ ├────────┤│ │ │autostradă │ │ 1,61│├────┼───────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────┤│ C. │AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE │├────┼───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ │Amplasare de cabluri electrice,│ ││ │telefonice, TV │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────────────┬──────────────┬────────┤│ │9.1 subtraversare │ │tarif/ml/lună │ 0,36││ ├───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ │9.2 cablu subteran în lungul │în ampriză, │ │ ││ │drumului │în afara părţii │ │ 0,36││ │ │carosabile │ │ ││ │ ├─────────────────┤tarif/ml/lună ├────────┤│ │ │sub partea │ │ ││ │ │carosabilă │ │ 0,48││ │ ├─────────────────┤ ├────────┤│ │ │în zona │ │ ││ │ │de siguranţă │ │ 0,18││ 9 ├───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ │9.3 stâlpi de care este prins │în ampriză, │ │ ││ │cablu aerian în lungul │în afara părţii │ │ 1,08││ │drumului │carosabile │tarif/buc/lună│ ││ │ ├─────────────────┤ ├────────┤│ │ │în zona │ │ ││ │ │de siguranţă │ │ 0,84││ ├───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ │9.4. pe poduri şi podeţe │în canale tehnice│ │ 1,55││ │ ├─────────────────┤ ├────────┤│ │ │ancorat de pod │tarif/ml/lună │ ││ │ │sau în altă │ │ 2,74││ │ │soluţie decât │ │ ││ │ │canal tehnic │ │ │├────┼───────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────┤│ │Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse ││ │neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi ││ │transportatoare care traversează aerian drumurile ││ ├───────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────┤│ │10.1 traversare aeriană │ │tarif/ml/lună │ 1,04││ ├───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ │10.2 subtraversare │ │tarif/ml/lună │ 0,72││ ├───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ │10.3 amplasare subterană │în ampriză, │ │ ││ 10 │în lungul drumului: │în afara părţii │ │ 0,72││ │ │carosabile │ │ ││ │ ├─────────────────┤tarif/ml/lună ├────────┤│ │ │sub partea │ │ ││ │ │carosabilă │ │ 1,21││ │ ├─────────────────┤ ├────────┤│ │ │în zona │ │ ││ │ │de siguranţă │ │ 0,56││ ├───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ │10.4 amplasare aeriană │în ampriză │ │ 2,81││ │în lungul drumului: ├─────────────────┤tarif/ml/lună ├────────┤│ │ │în zona │ │ 2,00││ │ │de siguranţă │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┤│ │10.5 pe poduri şi podeţe │în canale tehnice│ │ 7,23││ │ ├─────────────────┤tarif/ml/lună ├────────┤│ │ │ancorat de pod │ │ ││ │ │sau în altă │ │ 11,24││ │ │soluţie decât │ │ ││ │ │canal tehnic │ │ │└────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────┘-------------Tabelul din anexa 6 a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 729 din 3 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.NOTĂ:Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei autostrăzilor şi drumurilor naţionale prevăzute în prezenta anexa:1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier.2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construcţiilor, instalaţiilor, acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile şi panourilor publicitare se face cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasare şi acces la drum şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. În cazul în care nu sunt respectate condiţiile impuse în acordul prealabil, respectiv în autorizaţia de amplasare şi acces la drumul naţional, precum şi în cazul în care nu se achită tariful aferent ocupării amprizei şi zonei de siguranţă, proprietarul este obligat să desfiinţeze sau să mute pe cheltuiala sa obiectivul avizat, în termenul stabilit de administratorul drumului. În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului pe cheltuiala proprietarului.3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită funcţiune a obiectivului. La schimbarea funcţiunii sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru nouă situaţie.4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie.5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în ampriză şi în zona de siguranţă.7. Tarifele prevăzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau autorizaţiei.8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, TV, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 25 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei.9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B din tabelul de mai sus, poziţia 5, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.11. Pentru accesele la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 8, suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor.Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate.12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.● Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B şi C nu se aplică persoanelor fizice care realizează accese la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) sau se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.● Tariful de utilizare a zonei drumurilor naţionale nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).----------