HOTĂRÂRE nr. 959 din 19 august 2009privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Denumirea, suprafaţa construită şi valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.2. Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei şi libertăţilorcetăţeneşti,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 19 august 2009.Nr. 959.  +  Anexa 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4269126 Penitenciarul Timişoara
  Grupa 8 - Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoare de inventarSituaţie juridicăSituaţie juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresăBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    1075248.29.12Cazare familialăSc - 153,52 mp   Ţara: România,2005162.363H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul: Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074058.29.12ViziteSc - 250,70 mp   Ţara: România,2005189.015H.G. 264/2000În administrare   imobil
              judeţul: Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074098.29.12Pavilion administrativSc - 284,26 mp   Ţara: România,2005232589H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul: Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074108.29.12InfirmerieSc - 284,26 mp   Ţara: România,2005227.324H.G. 264/2000În administrare   imobil
              judeţul: Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074118.29.12Cazare minori 1A + 1BSc - 401,38 mp   Ţara: România,2005541.548H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul: Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074128.29.12Cazare minori 2A + 2BSc - 401,38 mp   Ţara: România,2005541.548H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074158.29.12Cazare minori 3A + 3BSc - 401,38 mp   Ţara: România,2005541.548H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074168.29.12Cazare minori 4A + 4BSc - 401,38 mp   Ţara: România,2005541.548H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074608.29.12Sală mese + bucătărieSc - 483,75 mp   Ţara: România,2005407.990H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074768.29.12Depozit alimenteSc - 268,75 mp   Ţara: România,2005173.244H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074178.29.12Ateliere şcoală 9ASc - 248,40 mp   Ţara: România,2005193.579H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074188.29.12Ateliere şcoală 9BSc - 248,40 mp   Ţara: România,2005193.579H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
            oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074838.29.12Şcoală profesori + bibliotecăSc - 293,25 mp   Ţara: România,2005230.797H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
            oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074848.29.12LaboratoareSc - 240,35 mp   Ţara: România,2005187.374H.G. 264/2000În administrare   imobil
              judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1075238.29.12Clase cursuri ISc - 279,45 mp   Ţara: România,2005191.201H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1075278.29.12Clase cursuri IISc - 279,45 mp   Ţara: România,2005191.201H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
    1074198.29.12Complex sportivSc - 1238,48 mp   Ţara: România,2005923.587H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
   +  Anexa 2 Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4269126 Penitenciarul Timişoara
  Grupa 8 - Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoare de inventarSituaţie juridicăSituaţie juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresăBaza legalăÎn administrare/ concesiune
      8.29.12Amfiteatru     Ţara: România,200538.462H.G. 264/2000În administrare   imobil
              judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Magazin alimentarSc - 117,30 mp   Ţara: România,200597.782H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Lucrări rutiere     Ţara: România,2005383.308H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Instalaţii electrice     Ţara: România,2005300.691H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Sistematizare teren     Ţara: România,2005211.871H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Terenuri sport     Ţara: România,2005179.473H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Canalizare     Ţara: România,2005443.497H.G. 264/2000În administrare   imobil
              judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Împrejmuire 295/170930 ml   Ţara: România,2005245.180H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Reţea gaz metan     Ţara: România,200554.627H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
      8.29.12Teren curţi construcţiiS - 50.150 mp   Ţara: România,20050H.G. 264/2000În administrare   imobil
            judeţul Timiş,            
              oraşul Buziaş,            
              Str. Florilor nr. 14            
  -------------