ORDIN nr. 1.059 din 2 septembrie 2009pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 3 septembrie 2009    Văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat pentru asistenţă medicală nr. I.B. 8.504 din 2 septembrie 2009,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă următoarele ghiduri elaborate de comisia naţională înfiinţată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 276/2009 privind aprobarea înfiinţării Comisiei naţionale pentru elaborarea ghidurilor de practică medicală şi a responsabililor pentru acestea: a) Ghid de diagnostic şi tratament pentru bolile cerebrovasculare, prevăzut în anexa nr. 1; b) Ghid de management al anginei pectorale stabile, prevăzut în anexa nr. 2; c) Ghid de diagnostic şi tratament al sindroamelor coronariene acute fără supradenivelare de segment ST, prevăzut în anexa nr. 3; d) Ghid de management al infarctului miocardic, prevăzut în anexa nr. 4; e) Ghid pentru managementul hipertensiunii arteriale, prevăzut în anexa nr. 5; f) Ghid de management al bolilor pulmonare cronice, prevăzut în anexa nr. 6; g) Ghid local de management al BPOC, prevăzut în anexa nr. 7; h) Ghid de diagnostic şi tratament al cancerului de col uterin, prevăzut în anexa nr. 8; i) Ghid de management al cancerului mamar, prevăzut în anexa nr. 9; j) Ghid pentru cancerul de prostată, prevăzut în anexa nr. 10; k) Ghid de tratament al carcinoamelor colorectale, prevăzut în anexa nr. 11; l) Ghid medical pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet zaharat, prevăzut în anexa nr. 12.  +  Articolul 2Pe baza ghidurilor de practică medicală, fiecare unitate sanitară are obligaţia de a elabora până la data de 31 decembrie 2009 protocoalele terapeutice care vor sta la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Protocoalele terapeutice se elaborează pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi vor fi validate de Comisia de transparenţă a Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 4Unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin.-------- Notă *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 2 septembrie 2009.Nr. 1.059.  +  Anexa 1 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLILE CEREBRO-VASCULARE---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 1 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 2 GHID DE MANAGEMENT AL ANGINEI PECTORALE STABILE---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 2 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 3 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL SINDROAMELOR CORONARIENE ACUTE FĂRĂ SUPRADENIVELARE DE SEGMENT ST---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 3 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 4 GHID DE MANAGEMENT AL INFARCTULUI MIOCARDIC---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 4 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 5 GHIDUL PENTRU MANAGEMENTUL HIPERTENSIUNII ARTERIALE---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 5 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 6 GHID DE MANAGEMENT AL BOLILOR PULMONARE CRONICE---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 6se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 7 GHID LOCAL DE MANAGEMENT AL BPOC (BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ)---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 7 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 8 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL CANCERULUI DE COL UTERIN---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 8 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 9 GHID DE MANAGEMENT AL CANCERULUI MAMAR---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 9 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 10 GHID PENTRU CANCERUL DE PROSTATĂ---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 10 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 11 GHID DE TRATAMENT AL CARCINOAMELOR COLORECTALE---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 11 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009  +  Anexa 12 GHID MEDICAL PENTRU ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT---------NOTA(CTCE)Anexa nr. 12 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608bis din 3 septembrie 2009-------