ORDIN nr. 4.748 din 19 august 2009pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.112/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica" din Galați
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 1 septembrie 2009  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.112/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica" din Galați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 mai 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Iulica", cu sediul în localitatea Galați, strada Smârdan nr. 54A, județul Galați, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "română", program "normal" și "prelungit".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației, cercetării și inovării,
  Mihnea Cosmin Costoiu,
  secretar de stat
  București, 19 august 2009.Nr. 4.748.--------