HOTĂRÂRE nr. 917 din 12 august 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".2. La articolul 2 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".3. La articolul 2 litera c), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 2.400 lei la 3.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".4. La articolul 3 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".5. La articolul 3 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 720 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".6. La articolul 3 litera c), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".7. La articolul 3 litera d), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".8. La articolul 3^1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 1.200 lei la 1.800 lei nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport de animale vii, în călătorii de până la 65 de km;".9. La articolul 3^1 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".10. La articolul 3^1 litera c), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".11. La articolul 3^1 litera d), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) cu amendă de la 18.000 lei la 30.000 lei:".12. La articolul 4 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".13. La articolul 4 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei:".14. La articolul 4 litera b), punctul 13 se abrogă.15. La articolul 4 litera c), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei:".16. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) cu amendă de la 45.000 lei la 50.000 lei valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat şi a celor retrase din consum de către autorităţile competente în acest sens."17. La articolul 6 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, precum şi în cazurile prevăzute la pct. 3-8, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".18. La articolul 6 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei:".19. La articolul 7 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:".20. La articolul 7 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:".21. La articolul 7 litera c), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:".22. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform declaraţiei pe propria răspundere, dată de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, a căror activitate se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, precum şi cu suspendarea activităţii desfăşurate până la data remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controlului."23. Articolul 12 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 12 august 2009.Nr. 917.------