ORDIN nr. 302 din 7 mai 2009pentru modificarea Normelorprivind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 192 din 19 februarie 2009
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 14 din 20 martie 2009
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 302 din 7 mai 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 27 august 2009    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. I.B. 1.755 din 19 februarie 2009 din cadrul Ministerului Sănătăţii,în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul sănătăţii, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul INormeleprivind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- anexa XVIIla norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari" se înlocuieşte cu anexa*) la prezentul ordin.---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIPrezentul ordin transpune Directiva 2008/84/CE din 27 august 2008 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 253 din 20 septembrie 2008.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie Sârbu  +  Anexă(Anexa XVII la Norme)Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentariOxidul de etilenă nu se poate utiliza cu scop de sterilizare în aditivii alimentari.*Font 9*    E 170 (i) CARBONAT DE CALCIU    Criteriile de puritate pentru acest aditiv sunt aceleaşi ca cele menţionate pentru    acest aditiv în anexa XV la Norme "Criterii specifice de puritate pentru coloranţi"    din Ordinul MSF/MAAP nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii    alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman cu    modificările şi completările ulterioare.    E 200 ACID SORBIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid sorbic                                        │Trans, trans-2,4-acid hexadienoic    Iesce │203-768-7    Formulă chimică │C(6)H(8)O(2)    Masă moleculară │112,12    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Ace incolore sau pulbere albă uşor mobilă,                                        │având un miros slab caracteristic şi care nu îşi                                        │modifică culoarea după încălzire timp de 90 de                                        │minute la 105°C    Identificare │                                        │    A. Intervalul de topire │Între 133°C şi 135°C, după uscare în vid timp                                        │de 4 ore într-un desicator cu acid sulfuric    B. Spectrometrie │O soluţie de izopropanol (1 în 4 000 000) are                                        │absorbanţă maximă la 254 ± 2 nm    C. Test pozitiv pentru legături │       duble │    D. Punctul de sublimare │80°C    Puritate │    Conţinut de apă │Nu mai mult de 0,5 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,2 %    Aldehide │Nu mai mult de 0,1 % (ca formaldehidă)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 202 SORBAT DE POTASIU    Definiţie    Denumire chimică │Sorbat de potasiu                                        │(E, E)-2,4-hexadienoat de potasiu                                        │Sare de potasiu a acidului trans,                                        │trans 2,4-hexadienoic    Iesce │246-376-1    Formulă chimică │C(6)H(7)O(2)K    Masă moleculară │150,22    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa uscată    Descriere │Pulbere cristalină albă care nu îşi modifică                                        │culoarea după încălzire timp de 90 de minute la                                        │105°C    Identificare │    A. Intervalul de topire a acidului │    sorbic izolat prin acidifiere şi │    nerecristalizat la 133°C - 135°C │    după uscare în vid într-un │    desicator cu acid sulfuric │    B. Test pozitiv pentru potasiu şi │    legături duble │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 1,0 % (105°C, 3 h)    Aciditate sau alcalinitate │Nu mai mult de aproximativ 1,0 % [ca acid                                        │sorbic sau K(2)CO(3)]    Aldehide │Nu mai mult de 0,1 % calculat ca formaldehidă    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 203 SORBAT DE CALCIU    Definiţie │    Denumire chimică │Sorbat de calciu                                        │Săruri de calciu ale acidului trans,                                        │trans-2,4-acid hexadienoic    Iesce │231-321-6    Formulă chimică │C(12)H(14)O(4)Ca    Masă moleculară │262,32    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % raportat la                                        │substanţa uscată    Descriere │Pulbere cristalină albă care nu îşi modifică                                        │culoarea după încălzire timp de 90 de minute                                        │la 105°C    Identificare │    A. Intervalul de topire a acidului │    sorbic izolat prin acidifiere şi │    nerecristalizat la 133°C - 135°C │    după uscare în vid într-un │    desicator cu acid sulfuric │    B. Test pozitiv pentru calciu şi │    legături duble │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2,0 %, determinat prin uscare în                                        │vid timp de 4 ore într-un desicator cu acid                                        │sulfuric    Aldehide │Nu mai mult de 0,1 % (ca formaldehidă)    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 210 ACID BENZOIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid benzoic                                        │Acid benzencarboxilic                                        │Acid fenilcarboxilic    Iesce │200-618-2    Formulă chimică │C(7)H(6)O(2)    Masă moleculară │122,12    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină albă    Identificare │    A. Intervalul de topire │Între 121,5°C şi 123,5°C    B. Test pozitiv de sublimare │    şi test pentru benzoat │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % după uscare timp de 3 ore cu                                        │acid sulfuric    pH │Aproximativ 4 (soluţie apoasă)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 %    Compuşi organici cloruraţi │Nu mai mult de 0,07 % exprimaţi în clor,                                        │corespunzând la 0,3 % exprimaţi ca acid                                        │monoclorobenzoic    Substanţe uşor oxidabile │Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă,                                        │se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se                                        │adaugă 0,1 N KMnO(4) în picături până când                                        │culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se                                        │dizolvă un gram de probă, rotunjită la cel mai                                        │apropiat mg, în soluţia încălzită şi se titrează                                        │cu 0,1 N KMnO(4) până când culoarea roz persistă                                        │15 secunde. Nu este necesar mai mult de 0,5 ml.    Substanţe uşor carbonizabile │O soluţie rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml de                                        │acid sulfuric 94,5 -95,5 % nu trebuie să aibă o                                        │coloraţie mai intensă decât cea a lichidului de                                        │referinţă conţinând 0,2 ml clorură de cobalt                                        │STC (*2), 0,3 ml de clorură ferică STC (*3),                                        │0,1 ml sulfat de cupru STC (*4) şi 4,4 ml apă    Acizi policiclici │La acidificarea fracţionată a unei soluţii                                        │neutralizate de acid benzoic, primul precipitat                                        │nu trebuie să aibă punctul de topire diferit de                                        │cel al acidului benzoic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    (*2) Clorură de cobalt STC: se dizolvă aproximativ 65 grame clorură de cobalt    CoCl(2)x6H(2)O într-o cantitate suficientă de amestec de 25 ml acid clorhidric şi    975 ml apă pentru a rezultă un volum total de 1 l. Se introduc exact 5 ml din această    soluţie într-un balon cu fund rotund conţinând 250 ml soluţie de iod, se adaugă 5 ml    de peroxid de hidrogen 3 %, apoi 15 ml de soluţie de hidroxid de sodiu 20 %. Se fierbe    10 minute, se lasă să se răcească, se adaugă 2 grame iodură de potasiu şi 20 ml de    acid sulfuric 25 %. După ce precipitatul este complet dizolvat, se titrează iodul    eliberat cu tiosulfat de sodiu (0,1 N) în prezenţa amidonului ST (*). Un ml tiosulfat    de sodiu (0,1 N) corespunde la 23,80 mg de CoCl(2)x6H(2)O. Se ajustează volumul final    al soluţiei prin adăugarea unei cantităţi suficiente de amestec de acid clorhidric/apă    pentru a rezultă o soluţie conţinând 59,5 mg de CoCl(2)x6H(2)O/ml.    (*3) Clorură ferică STC: se dizolvă aproximativ 55 g de clorură ferică într-o cantitate    suficientă de amestec de 25 ml acid clorhidric şi 975 ml de apă pentru a rezultă un    volum total de 1 l. Se introduc 10 ml din această soluţie într-un balon cu fund rotund    conţinând 250 ml soluţie de iod, se adaugă 15 ml de apă şi 3 g de iodură de potasiu;    amestecul se lasă 15 minute în repaus. Se diluează cu 100 ml apă, apoi iodul eliberat    se titrează cu tiosulfat de sodiu (0,1 N) în prezenţa amidonului TS (*). Un ml de    tiosulfat de sodiu (0,1 N) corespunde la 27,03 mg FeCl(3)x6H(2)O. Se ajustează volumul    final al soluţiei prin adăugarea unei cantităţi suficiente de amestec de acid    clorhidric/apă pentru a rezultă o soluţie conţinând 45,0 mg de FeCl(3)x6H(2)O/ml.    (*4) Sulfat de cupru STC: se dizolvă aproximativ 65 g de sulfat de cupru CuSO(4)x5H(2)O    într-o cantitate suficientă de amestec de 25 ml acid clorhidric şi 975 ml de apă pentru    a rezultă un volum total de 1 l. Se introduc 10 ml din această soluţie într-un balon cu    fund rotund conţinând 250 ml soluţie de iod, se adaugă 40 ml apă, 4 ml acid acetic şi    3 g iodură de potasiu. Se titrează iodura eliberată cu tiosulfat de sodiu (0,1 N) în    prezenţa amidonului ST (*). Un ml de tiosulfat de sodiu (0,1 N) corespunde la 24,97 mg    de CuSO(4)x5H(2)O. Se ajustează volumul final al soluţiei prin adăugarea unei cantităţi    suficiente de amestec de acid clorhidric/apă pentru a rezultă o soluţie conţinând 62,4    mg de CuSO(4)x5H(2)O/ml.    (*) Amidon ST: se triturează 0,5 g amidon (amidon din cartofi, porumb sau solubil) cu    5 ml de apă; la pasta ce rezultă se adaugă o cantitate suficientă de apă pentru a    rezultă un volum total de 100 ml, amestecând continuu. Se fierbe câteva minute, se lasă    să se răcească şi se filtrează. Amidonul trebuie proaspăt preparat.    E 211 BENZOAT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Benzoat de sodiu                                        │Sare de sodiu a acidului benzencarboxilic                                        │Sare de sodiu a acidului fenilcarboxilic    Iesce │208-534-8    Formulă chimică │C(7)H(5)O(2)Na    Masă moleculară │144,11    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % de C(7)H(5)O(2)Na,                                        │după uscare la 105°C timp de 4 ore    Descriere │Pulbere cristalină sau granule albe, aproape                                        │inodoră    Identificare │    A. Solubilitate │Uşor solubil în apă, puţin solubil în etanol    B. Intervalul de topire pentru │Intervalul de topire a acidului benzoic izolat    acidul benzoic │prin acidifiere şi nerecristalizat                                        │121,5°C -23,5°C, după uscare într-un desicator                                        │cu acid sulfuric                                        │Test pozitiv pentru benzoate    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 1,5 % după uscare la 105°C timp                                        │de 4 ore    Substanţe oxidabile │Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă,                                        │se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se                                        │adaugă 0,1 N KMnO(4) în picături până când                                        │culoarea roz persistă timp de 30 de secunde.                                        │Se dizolvă un gram de probă, rotunjită la cel                                        │mai apropiat mg, în soluţia încălzită şi se                                        │titrează cu 0,1 N KMnO(4) până când culoarea roz                                        │persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de                                        │0,5 ml.    Acizi policiclici │La acidifierea fracţionată a unei soluţii                                        │(neutralizate) de benzoat de sodiu, primul                                        │precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de                                        │topire diferită de cea a acidului benzoic    Compuşi organici cloruraţi │Nu mai mult de 0,06 % exprimaţi în clor,                                        │corespunzând la 0,25 % exprimaţi ca acid                                        │monoclorbenzoic    Grade de aciditate sau alcalinitate │Neutralizarea unui gram de benzoat de sodiu, în                                        │prezenţa fenolftaleinei, nu trebuie să necesite                                        │mai mult de 0,25 ml de 0,1N NaOH sau 0,1 N HCl    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 212 BENZOAT DE POTASIU    Definiţie │    Denumire chimică │Benzoat de potasiu                                        │Sare de potasiu a acidului benzencarboxilic                                        │Sare de potasiu a acidului fenilcarboxilic    Iesce │209-481-3    Formulă chimică │C(7)H(5)KO(2)x3H(2)O    Masă moleculară │214,27    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % de C(7)H(5)KO(2),                                        │după uscare la 105°C la greutate constantă    Descriere │Pulbere albă cristalină    Identificare │    A. Intervalul de topire a acidului │    benzoic izolat prin acidifiere şi │    nerecristalizat 121,5°C - 123,5°C, │    după uscare în vid într-un │    desicator cu acid sulfuric │    B. Teste pozitive pentru benzoat │    şi potasiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 26,5 % determinată prin uscare                                        │la 105°C    Compuşi organici cloruraţi │Nu mai mult de 0,06 % exprimaţi în clor,                                        │corespunzând la 0,25 % exprimaţi ca acid                                        │monoclorbenzoic    Substanţe uşor oxidabile │Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă,                                        │se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se                                        │adaugă 0,1 N KMnO(4) în picături până când                                        │culoarea roz persistă timp de 30 de secunde.                                        │Se dizolvă un gram de probă rotunjită la cel                                        │mai apropiat mg în soluţia încălzită şi se                                        │titrează cu 0,1 N KMnO(4) până când culoarea roz                                        │persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de                                        │0,5 ml.    Substanţe uşor carbonizabile │O soluţie rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml acid                                        │sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să prezinte o                                        │culoare mai puternică decât cea a lichidului de                                        │referinţă conţinând 0,2 ml de clorat de cobalt                                        │STC, 0,3 ml de clorură ferică STC, 0,1 ml de                                        │sulfat de cupru STC şi 4,4 ml de apă    Acizi policiclici │La acidifierea fracţionată a unei soluţii                                        │(neutralizate) de benzoat de potasiu, primul                                        │precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de                                        │topire diferită de cea a acidului benzoic    Grade de aciditate sau alcalinitate │Neutralizarea unui gram de benzoat de potasiu,                                        │în prezenţa fenolftaleinei, nu trebuie să necesite                                        │mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1N HCl    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 213 BENZOAT DE CALCIU    Sinonime │Benzoat de monocalciu    Definiţie │    Denumire chimică │Benzoat de calciu                                        │Dibenzoat de calciu    Iesce │218-235-4    Formulă chimică │Anhidru: C(14)H(10)O(4)Ca                                        │Monohidrat: C(14)H(10)O(4)Ca x H(2)O                                        │Trihidrat: C(14)H(10)O(4)Ca x 3H(2)O    Masă moleculară │Anhidru: 282,31                                        │Monohidrat: 300,32                                        │Trihidrat: 336,36    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % după uscare la                                        │105°C    Descriere │Cristale sau pulbere albă sau incoloră    Identificare │    A. Intervalul de topire a acidului │    benzoic izolat prin acidifiere şi │    nerecristalizat 121,5°C - 123,5°C, │    după uscare în vid într-un │    desicator cu acid sulfuric │    B. Teste pozitive pentru benzoat │    şi calciu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 17,5 % determinat prin uscare la                                        │105°C la greutate constantă    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 0,3 %    Compuşi organici cloruraţi │Nu mai mult de 0,06 % exprimaţi în clor,                                        │corespunzând la 0,25 % exprimaţi ca acid                                        │monoclorbenzoic    Substanţe uşor oxidabile │Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă,                                        │se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se                                        │adaugă 0,1 N KMnO(4) în picături până când                                        │culoarea roz persistă timp de 30 de secunde.                                        │Se dizolvă un gram de probă rotunjită la cel                                        │mai apropiat mg în soluţia încălzită şi se                                        │titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz                                        │persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de                                        │0,5 ml    Substanţe uşor carbonizabile │O soluţie rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml acid                                        │sulfuric 94,5 - 95,5 % nu trebuie să prezinte o                                        │culoare mai intensă decât cea a lichidului de                                        │referinţă conţinând 0,2 ml de clorat de cobalt                                        │STC, 0,3 ml de clorură ferică STC, 0,1 ml de                                        │sulfat de cupru STC şi 4,4 ml de apă    Acizi policiclici │La acidifierea fracţionată a unei soluţii                                        │(neutralizate) de benzoat de calciu, primul                                        │precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de                                        │topire diferită de cea a acidului benzoic    Grade de aciditate sau alcalinitate │Neutralizarea unui gram de benzoat de calciu, în                                        │prezenţa fenolftaleinei, nu trebuie să necesite                                        │mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1 N HCl    Fluor │Nu mai mult de 10 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 214 p-HIDROXIBENZOAT DE ETIL    Sinonime │Etil paraben                                        │p-oxibenzoat de etil    Definiţie │    Denumire chimică │p-hidroxibenzoat de etil                                        │Ester etilic al acidului p-hidroxibenzoic    Iesce │204-399-4    Formulă chimică │C(9)H(10)O(3)    Masă moleculară │166,8    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,5 % după uscare                                        │timp de 2 ore la 80°C    Descriere │Cristale incolore, aproape inodore, mici sau o                                        │pulbere cristalină, albă    Identificare │    A. Intervalul de topire │115°C - 118°C    B. Test pozitiv pentru │    p-hidroxibenzoat │Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic                                        │izolat prin acidifiere şi nerecristalizat:                                        │213°C - 217°C, după uscare în vid într-un                                        │desicator cu acid sulfuric    C. Test pozitiv pentru alcool │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % după uscare timp de 2 ore                                        │la 80°C    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 %    Acid p-hidroxibenzoic şi acid │Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid                                        │salicilic p-hidroxibenzoic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 215 SAREA DE SODIU A p-HIDROXIBENZOATULUI DE ETIL    Definiţie │    Denumire chimică │Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de etil;                                        │compus de sodiu al esterului etilic al acidului                                        │p-hidroxibenzoic    Iesce │252-487-6    Formulă chimică │C(9)H(9)O(3)Na    Masă moleculară │188,8    Compoziţie │Conţinut de ester etilic al acidului                                        │p-hidroxibenzoic nu mai puţin de 83 %                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Pulbere higroscopică albă, cristalină    Identificare │    A. Intervalul de topire │Între 115°C - 118°C, după uscare în vid                                        │într-un desicator cu acid sulfuric    B. Test pozitiv pentru │Intervalul de topire a acidului    p-hidroxibenzoat │p-hidroxibenzoic rezultat din eşantion este                                        │213°C-217°C    C. Test pozitiv pentru sodiu │    D. pH-ul unei soluţii apoase 0,1 % │    trebuie să fie între 9,9 - 10,3 │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 5 % determinat prin uscare în                                        │vid într-un desicator cu acid sulfuric    Cenuşă sulfatată │37 - 39 %    Acid p-hidroxibenzoic şi acid │Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid    salicilic │p -hidroxibenzoic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 218 p-HIDROXIBENZOAT DE METIL    Sinonime │Metilparaben                                        │p-oxibenzoat de metil    Definiţie │    Denumire chimică │p-hidroxibenzoat de metil                                        │Ester metilic al acidului p-hidroxibenzoic    Iesce │243-171-5    Formulă chimică │C(8)H(8)O(3)    Masă moleculară │152,15    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % după uscare timp                                        │de 2 ore la 80°C    Descriere │Cristale incolore, aproape inodore, mici sau                                        │pulbere albă cristalină    Identificare │    A. Intervalul de topire │Între 125°C - 128°C    B. Test pozitiv pentru │Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic    p-hidroxibenzoat │rezultat din eşantion este 213°C-217°C după                                        │uscare timp de 2 ore la 80°C    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % după uscare timp de 2 ore                                        │la 80°C    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 %    Acid p-hidroxibenzoic şi acid │Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid p-    Salicilic │hidroxibenzoic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 219 SAREA DE SODIU A p-HIDROXIBENZOATULUI DE METIL    Definiţie │    Denumire chimică │Sare de sodiu a p-hidroxibenzoatului de metil                                        │Compus de sodiu al esterului metilic al acidului                                        │p-hidroxibenzoic    Formulă chimică │C(8)H(7)O(3)Na    Masă moleculară │174,15    Compoziţie │Conţinut de nu mai puţin de 99,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere higroscopică albă    Identificare │    A. Precipitatul alb format prin │    acidifierea cu acid clorhidric a │    unei soluţii apoase 10 % g/v a │    derivatului de sodiu de │    p-hidroxibenzoat de metil │    (utilizând ca indicator hârtia de │    turnesol) trebuie să aibă un │    interval de topire între │    125°C-128°C când este spălat cu │    apă şi uscat la 80°C timp de 2 │    ore │    B. Test pozitiv pentru sodiu │    C. pH-ul unei soluţii apoase │    0,1 % care nu conţine dioxid de │    carbon, cuprins între │    9,7 - 10,3 │    Puritate │    Conţinut de apă │Nu mai mult de 5 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │40 % la 44,5 % raportat la substanţa anhidră    Acid p-hidroxibenzoic şi acid │Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid    salicilic │p-hidroxibenzoic    Arsenic │Nu mai mult de 3 de mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 220 ANHIDRIDĂ SULFUROASĂ    Definiţie │    Denumire chimică │Dioxid de sulf                                        │Anhidridă a acidului sulfuros    Iesce │231-195-2    Formulă chimică │SO(2)    Masă moleculară │64,07    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 %    Descriere │Gaz incolor, neinflamabil, cu miros puternic,                                        │înţepător, sufocant    Identificare │    A. Test pozitiv pentru substanţe │    sulfuroase │    Puritate │    Conţinut de apă │Nu mai mult de 0,05 %    Reziduuri nevolatile │Nu mai mult de 0,01 %    Trioxid de sulf │Nu mai mult de 0,1 %    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg    Alte gaze neexistente în mod │Nu sunt urme    obişnuit în aer │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/ kg    E 221 SULFIT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Sulfit de sodiu (anhidru sau heptahidrat)    Iesce │231-821-4    Formulă chimică │Anhidru: Na(2)SO(3)                                        │Heptahidrat: Na(2)SO(3) x 7H(2)O    Masă moleculară │Anhidru: 126,04                                        │Heptahidrat: 252,16    Compoziţie │Anhidru: nu mai puţin de 95 % Na(2)SO(3) şi                                        │ nu mai puţin de 48 % SO(2)                                        │Heptahidrat: nu mai puţin de 48 % Na(2)SO(3) şi                                        │ nu mai puţin de 24 % SO(2)    Descriere │Pulbere albă cristalină sau cristale incolore    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sulfit │    şi sodiu │    B. pH-ul unei soluţii 10 % │    (anhidru) sau unei soluţii 20 % │    (heptahidrat) │    cuprins între 8,5 - 11,5 │    Puritate │    Tiosulfat │Nu mai mult de 0,1 % raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg raportat conţinutul                                        │de SO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 222 BISULFIT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Sulfit acid de sodiu                                        │Hidrogensulfit de sodiu    Iesce │231-921-4    Formulă chimică │NaHSO(3) în soluţie apoasă    Masă moleculară │104,06    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 32 % g/g NaHSO(3)    Descriere │Soluţie limpede, incoloră spre galben    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sulfit şi │    sodiu │    B. pH-ul unei soluţii apoase 10 % │    cuprins între 2,5 - 5,5 │    Puritate │    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg de Na(2)SO(3) raportat la                                        │conţinutul de SO(2)    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 223 METABISULFIT DE SODIU    Sinonime │Pirosulfit                                        │Pirosulfit de sodiu    Definiţie │    Denumire chimică │Disulfit de sodiu                                        │Pentaoxodisulfat disodic    Iesce │231-673-0    Formulă chimică │Na(2)S(2)O(5)    Masă moleculară │190,11    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % Na(2)S(2)O(5) şi nu                                        │mai puţin de 64 % SO(2)                                        │    Descriere │Cristale albe sau pulbere cristalină                                        │    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sulfit şi │    sodiu │    B. pH-ul unei soluţii apoase 10 % │    cuprins între 4,0 - 5,5 │    Puritate │    Tiosulfat │Nu mai mult de 0,1 % raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 224 METABISULFIT DE POTASIU    Sinonime │Pirosulfit de potasiu    Definiţie │    Denumire chimică │Disulfit de potasiu                                        │Pentaoxodisulfat de potasiu    Iesce │240-795-3    Formulă chimică │K(2)S(2)O(5)    Masă moleculară │222,33    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 90 % K(2)S(2)O(5) şi nu                                        │mai puţin de 51,8 % SO(2), restul fiind alcătuit                                        │aproape în întregime din sulfat de potasiu    Descriere │Cristale incolore sau pulbere albă cristalină    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sulfit şi │    potasiu │    Puritate │    Tiosulfat │Nu mai mult de 0,1 % raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 226 SULFIT DE CALCIU    Definiţie │    Denumire chimică │Sulfit de calciu    Iesce │218-235-4    Formulă chimică │CaSO(3) x 2H(2)O    Masă moleculară │156,17    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % CaSO(3) x 2H(2)O şi                                        │nu mai puţin de 39 % SO(2)                                        │    Descriere │Cristale albe sau pulbere cristalină    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sulfit şi │    calciu │    Puritate │    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 227 BISULFIT DE CALCIU    Definiţie │    Denumire chimică │Sulfit acid de calciu                                        │Hidrogensulfit de calciu    Iesce │237-423-7    Formulă chimică │Ca[HSO(3)](2)    Masă moleculară │202,22    Compoziţie │6-8 % (greutate/volum) de dioxid de sulf şi 2,5-                                        │3,5 % (g/v) de dioxid de calciu corespunzând la                                        │10-14 % (g/v) de bisulfit de calciu                                        │(Ca[HSO(3)](2))    Descriere │Soluţie apoasă limpede galben-verzuie, având un                                        │miros specific de dioxid de sulf    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sulfit şi │    calciu │    Puritate │    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 228 BISULFIT DE POTASIU    Definiţie │    Denumire chimică │Bisulfit de potasiu                                        │Hidrogensulfit de potasiu    Iesce │231-870-1    Formulă chimică │KHSO(3), în soluţie apoasă    Masă moleculară │120,17    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin 280g KHSO(3)/l (sau 150g                                        │SO(2)/l)    Descriere │Soluţie apoasă limpede, incoloră    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sulfit şi │    potasiu │    Puritate │    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Seleniu │Nu mai mult de 10 mg/kg raportat la conţinutul                                        │de SO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 230 BIFENIL    Sinonime │Difenil    Definiţie │    Denumire chimică │1,1'-bifenil                                        │Fenilbenzen    Iesce │202-163-5    Formulă chimică │C(12)H(10)    Masă moleculară │154,20    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,8 %    Descriere │Cristale albe sau galben deschis spre brun, având                                        │un miros caracteristic    Identificare │    A. Interval de topire │68,5°C - 70,5°C    B. Interval de distilare │Se distilă complet într-un interval de 2,5°C                                        │cuprins între 252,5°C - 257,5°C    Puritate │    Benzen │Nu mai mult de 10 mg/kg    Amine aromatice │Nu mai mult de 2 mg/kg (ca anilină)    Derivaţi fenolici │Nu mai mult de 5 mg/kg (ca fenol)    Substanţe uşor carbonizabile │O soluţie rece de 0,5 g bifenil în 5 ml de acid                                        │sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să aibă un                                        │colorit mai intens decât cel al lichidului de                                        │referinţă conţinând 0,2 ml clorură de cobalt                                        │STC, 0,3 ml clorură de fier STC, 0,1 ml                                        │sulfat de cupru STC şi 4,4 ml apă    Terfenil şi alţi derivaţi │Nu mai mult de 0,2 %    polifenilici superiorii │    Hidrocarburi aromatice policiclice │Absente    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 231 ORTOFENILFENOL    Sinonime │Ortoxenol    Definiţie │    Denumire chimică │(1,1'-bifenil)-2-ol                                        │2-hidroxidifenil                                        │o-hidroxidifenil    Iesce │201-993-5    Formulă chimică │C(12)H(10)O    Masă moleculară │170,20    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 %    Descriere │Pulbere cristalină albă sau slab gălbuie    Identificare │    A. Interval de topire │56°C - 58°C    B. Test pozitiv pentru fenolat │O soluţie de etanol (1 g la 10 ml) produce                                        │o culoare verde prin adăugarea de 10 % soluţie                                        │clorură feroasă    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 %    Difenil eter │Nu mai mult de 0,3 %    p-Fenilfenol │Nu mai mult de 0,1 %    1-Naftol │Nu mai mult de 01 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 232 ORTOFENILFENOL DE SODIU    Sinonime │Ortofenilfenat de sodiu                                        │Sare de sodiu de o-fenilfenol    Definiţie │    Denumire chimică │Ortofenilfenol de sodiu    Iesce │205-055-6    Formulă chimică │C(12)H(9)ONa x 4H(2)O    Masă moleculară │264,26    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97 % C(12)H(9)ONa x                                        │4H(2)O    Descriere │Pulbere cristalină albă sau slab gălbuie    Identificare │    A. Test pozitiv pentru fenolat şi │    sodiu │    B. Intervalul de topire a │    ortofenilfeno-lului izolat prin │    acidifiere şi nere-cristalizat │    extras din probă: 56°C - 58°C după │    uscare într-un desicator cu acid │    sulfuric │    C. pH-ul unei soluţii apoase de 2 % │    trebuie să fie cuprins între │    11,1-11,8 │    Puritate │    Difenileter │Nu mai mult de 0,3 %    p-fenilfenol │Nu mai mult de 0,1 %    1-naftol │Nu mai mult de 0,01 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 233 THIABENDAZOL    Definiţie │    Denumire chimică │4-(2-benzimidazolil)tiazol                                        │2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol    Iesce │205-725-8    Formulă chimică │C(10)H(7)N(3)S    Masă moleculară │201,26    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere inodoră, albă sau aproape albă    Identificare │    A. Interval de topire │296°C - 303°C    B. Spectometrie │Absorbţie maximă în 0,1 N HCl (0,0005 % g/v)                                        │la 302 nm, 258 nm şi 243 nm                                        │E^1 %(1 cm) la 302 nm ± 2 nm: aproximativ 1 230                                        │E^1 %(1 cm) la 258 nm ± 2 nm: aproximativ 200                                        │E^1 %(1 cm) la 243 nm ± 2 nm: aproximativ 620                                        │Raportul de absorbţie 243 nm/302nm = 0,47                                        │la 0,53                                        │Raportul de absorbţie 258 nm/302nm = 0,14                                        │la 0,18    Puritate │    Conţinut de apă │Nu mai mult de 0,5 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,2 %    Seleniu │Nu mai mult de 3 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 234 NIZINA    Definiţie │Nizina este alcătuită din mai multe polipeptide                                        │strâns legate, produse din tulpini naturale de                                        │Streptococcus lactis, grupa Lancefield N    Iesce │215-807-5    Formulă chimică │C(143)H(230)N(42)O(37)S(7)    Masă moleculară │3 354,12    Compoziţie │Concentratul de nizină conţine nu mai puţin de                                        │900 unităţi pe mg într-un amestec de solide                                        │din lapte degresat şi un conţinut minim de                                        │50 % clorură de sodiu    Descriere │Pulbere albă    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 3 % dacă este uscat la greutate                                        │constantă la 102°C-103°C    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 235 NATAMICINA    Sinonime │Pimaricina    Definiţie │Natamicina este un fungicid din grupa poliene                                        │macrolide şi este produsă din tulpini naturale de                                        │Streptomyces natalensis sau Streptococcus lactis    Iesce │231-683-5    Formulă chimică │C(33)H(4)7O(13)N    Masă moleculară │665,74    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină albă spre alb crem    Identificare │    A. Reacţii de culoare │La adăugarea a câteva cristale de natamicină                                        │pe o placă de spotare, la o picătură de:                                        │- acid clorhidric concentrat, se obţine culoarea                                        │albastră;                                        │- acid fosforic concentrat, se obţine culoarea                                        │verde, care se schimbă după câteva minute în                                        │roşu deschis    B. Spectrometrie │O soluţie 0,0005 % g/v într-o soluţie 1 % acid                                        │acetic metanolic are absorbţie maximă la                                        │aproximativ 290 nm, 303 nm şi 318 nm,                                        │un prag la aproximativ 280 nm şi absorbţie                                        │minimă la aproximativ 25 nm, 295,5 nm şi                                        │311 nm    C. pH │5,5 + 7,5 (1 % g/v soluţie într-un amestec                                        │neutralizat în prealabil de 20 părţi                                        │dimetilformamidă şi 80 părţi apă)    D. Rotaţie specifică │[f2α]^20(D) = + 250° la + 295° (o soluţie de 1 %                                        │g/v acid acetic glacial, la 20°C raportat la                                        │substanţa uscată)    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 8 % (peste P(2)O(5) în vid la 60°C                                        │greutate constantă)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Criterii microbiologice: număr │Nu mai mult de 100/g    total de germeni    E 239 HEXAMETILENTETRAMINĂ    Sinonime │Hexamină                                        │Metenamină    Definiţie │    Denumire chimică │1,3,5,7-Tetrazatriciclo(3,3,1,13,7) -decan,                                        │hexametilentetramină    Iesce │202-905-8    Formulă chimică │C(6)H(12)N(4)    Masă moleculară │140,19    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină incoloră sau albă    Identificare │    A. Test pozitiv pentru formaldehidă │    şi amoniu │    B. Punct de sublimare aproximativ │    260°C │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % după uscare la 105°C în                                        │vid cu P(2)O(5) timp de 2 ore    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 %    Sulfaţi │Nu mai mult de 0,005 % exprimat ca SO(4)    Cloruri │Nu mai mult de 0,005 % exprimat ca Cl    Săruri de amoniu │Nedetectabile    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 242 DICARBONAT DE DIMETIL    Sinonime │DMDC                                        │Pirocarbonat de dimetil    Definiţie │    Denumire chimică │Dicarbonat de dimetil                                        │Ester dimetil al acidului pirocarbonic    Iesce │224-859-8    Formulă chimică │C(4)H(6)O(5)    Masă moleculară │134,09    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,8 %    Descriere │Lichid incolor, se descompune în soluţie                                        │apoasă. Este coroziv pentru piele şi ochi şi                                        │toxic prin inhalare şi ingerare    Identificare │    A. Descompunere │După diluare teste pozitive pentru CO(2) şi                                        │metanol    B. Punct de topire 17°C │    Punct de fierbere │172°C cu descompunere    C. Densitate 20°C │Aproximativ 1,25 g/cmc    D. Spectru infraroşu │Maxim la 1 156 şi 1 832 cm^-1    Puritate │    Carbonat de dimetil │Nu mai mult de 0,2 %    Total cloruri │Nu mai mult de 3 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 249 NITRIT DE POTASIU    Definiţie │    Denumire chimică │Nitrit de potasiu    Iesce │231-832-4    Formulă chimică │KNO(2)    Masă moleculară │85,11    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % raportat la                                        │substanţa anhidră (*5)    Descriere │Granule higroscopice, albe sau galben deschis    Identificare │    A. Test pozitiv pentru nitrit │    şi potasiu │    B. pH-ul unei soluţii 5 %: │Nu mai puţin de 6,0 şi nu mai mult de 9,0    (*5) La etichetarea cu menţiunea "pentru uz alimentar", nitritul poate fi vândut numai    în amestec cu sare sau cu un substituent al sării.    Puritate    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 3 % după uscare timp de 4 ore                                        │peste gel de siliciu    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 250 NITRIT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Nitrit de sodiu    Iesce │231-555-9    Formulă chimică │NaNO(2)    Masă moleculară │69,00    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97 % raportat la                                        │substanţa anhidră (*6)    Descriere │Pulbere cristalină albă sau prisme gălbui    Identificare │    A. Test pozitiv pentru nitrit şi │    sodiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,25 % după uscare peste gel de                                        │siliciu timp de 4 ore    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    (*6) La etichetarea cu menţiunea "pentru uz alimentar", nitritul poate fi vândut numai    în amestec cu sare sau cu un substituent al sării.    E 251 NITRAT DE SODIU    1. NITRAT DE SODIU SOLID │    Sinonime │Salpetru de Chile                                        │Salpetru cubic    Definiţie │    Denumire chimică │Nitrat de sodiu    Iesce │231-554-3    Formulă chimică │NaNO(3)    Masă moleculară │85,00    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % după uscare    Descriere │Pulbere cristalină albă, uşor higroscopică    Identificare │    A. Teste pozitive pentru nitrat şi │    sodiu │    B. pH-ul unei soluţii 5 % │Nu mai puţin de 5,5 şi nu mai mult de 8,3    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2 % după uscare la 105°C timp                                        │de 4 ore    Nitriţi │Nu mai mult de 30 mg/Kg exprimat ca NaNO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 251 NITRAT DE SODIU    2. NITRAT DE SODIU LICHID │    Definiţie │Nitratul de sodiu lichid este soluţie apoasă de                                        │nitrat de sodiu obţinută direct din reacţia                                        │chimică între hidroxidul de sodiu şi acidul                                        │azotic în cantităţi stoechiometrice, fără                                        │cristalizare ulterioară. Formele standardizate                                        │preparate din nitratul de sodiu lichid care                                        │îndeplinesc aceste specificaţii pot conţine acid                                        │azotic în exces, dacă aceasta este clar menţionată                                        │pe etichetă.    Denumire chimică │Nitrat de sodiu    Iesce │231-554-3    Formulă chimică │NaNO(3)    Masă moleculară │85,00    Compoziţie │Conţinut între 33,5 % şi 40,0 % de NaNO(3)    Descriere │Lichid limpede, incolor    Identificare │    A. Teste pozitive pentru nitrat şi │    sodiu │    B. Ph │Nu mai puţin 1,5 şi nu mai mult de 3,5    Puritate │    Acid azotic liber │Nu mai mult de 0,01 %    Nitriţi │Nu mai mult de 10 mg/Kg exprimat ca NaNO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Plumb Nu mai mult de 1 mg/Kg │    Mercur Nu mai mult de 0,3 mg/Kg │    Prezenta specificaţie se referă la │    o soluţie apoasă de 35 % │    E 252 NITRAT DE POTASIU    Sinonime │Salpetru de Chile                                        │Salpetru cubic    Definiţie │    Denumire chimică │Nitrat de potasiu    Iesce │231-818-8    Formulă chimică │KNO(3)    Masă moleculară │101,11    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină albă sau prisme transparente                                        │cu gust răcoritor, sărat, înţepător    Identificare │    A. Teste pozitive pentru nitrat şi │    potasiu │    B. pH-ul unei soluţii 5 % │Nu mai puţin de 4,5 şi nu mai mult de 8,5    Puritate │    Pierdere prin uscare │Nu mai mult de 1 % după uscare la 105°C timp                                        │de 4 ore    Nitriţi │Nu mai mult de 20 mg/kg exprimat ca KNO(2)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 260 ACID ACETIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid acetic                                        │Acid etanoic    Iesce │200-580-7    Formulă chimică │C(2)H(4)O(2)    Masă moleculară │60,05    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,8 %                                        │    Descriere │Lichid limpede incolor având miros înţepător                                        │caracteristic    Identificare │    A. Punct de fierbere │118°C la presiune de 760mm (coloană de mercur)    B. Gravitaţie specifică │Aproximativ 1,049    C. O soluţie de 1 la 3 prezintă │    teste pozitive pentru acetat │    D. Punct de solidificare │Nu mai puţin de 14,5°C    Puritate │    Reziduu nevolatil │Nu mai mult de 100 mg/kg    Acid formic, formaţi şi alte │Nu mai mult de 1000 mg/kg exprimate ca acid    substanţe oxidabile │formic    Substanţe uşor oxidabile │Se diluează 2 ml de probă într-un recipient                                        │prevăzut cu dop de sticlă cu 10 ml apă şi se                                        │adaugă 0,1 ml de 0,1 N permanganat de                                        │potasiu. Culoarea roz nu se schimbă în brun                                        │timp de 30 minute    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 261 ACETAT DE POTASIU    Definiţie │    Denumire chimică │Acetat de potasiu    Iesce │204-822-2    Formulă chimică │C(2)H(3)O(2)K    Masă moleculară │98,14    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Cristale incolore delicvescente sau pulbere                                        │cristalină albă, inodoră sau cu miros slab acetic    Identificare │    A. pH-ul unei soluţii apoase 5 % │Nu mai puţin de 7,5 şi nu mai mult de 9,0    B. Teste pozitive pentru acetat │    şi potasiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 8 % după uscare la 150°C timp                                        │de 2 ore    Acid formic, formaţi şi alte │Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimate ca    substanţe oxidabile │acid formic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 262 (i) ACETAT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Acetat de sodiu    Iesce │204-823-8    Formulă chimică │C(2)H(3)NaO(2) x nH(2)O (n = 0 sau 3)    Masă moleculară │Anhidru: 82,03                                        │Trihidrat: 136,08    Compoziţie │Conţinut (atât pentru anhidră, cât şi pentru                                        │forma trihidrat) nu mai puţin de 98,5 % raportat                                        │la substanţa anhidră    Descriere │Anhidru: pulbere granulată albă, inodoră,                                        │higroscopică                                        │Trihidrat: cristale incolore transparente sau                                        │pulbere cristalină granulată, inodoră sau cu miros                                        │slab acetic. Efluorescenţă în aer cald, uscat    Identificare │    A. pH-ul unei soluţii apoase 1 % │Nu mai puţin de 8,0 şi nu mai mult de 9,5    B. Teste pozitive pentru acetat şi │    sodiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Anhidru: Nu mai mult de 2 % (120°C, 4 ore)                                        │Trihidrat: Între 36 şi 42 % (120°C, 4 ore)    Acid formic, formaţi şi alte │Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimate ca    substanţe oxidabile │acid formic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 262 (îi) DIACETAT DE SODIU    Definiţie │Diacetatul de sodiu este un compus molecular al                                        │acetatului de sodiu cu acidul acetic    Denumire chimică │Hidrogendiacetat de sodiu    Iesce │204-814-9    Formulă chimică │C(4)H(7)NaO(4) x nH(2)O (n = 0 sau 3)    Masă moleculară │142,09 (anhidru)    Compoziţie │Conţinut de 39-41 % acid acetic liber şi 58-60 %                                        │acetat de sodiu    Descriere │Solid cristalin alb, higroscopic, cu miros acetic    Identificare │    A. pH-ul unei soluţii apoase 10 % │Nu mai puţin de 4,5 şi nu mai mult de 5,0    B. Teste pozitive pentru acetat şi │    sodiu │    Puritate │    Conţinut de apă │Nu mai puţin de 2 % (metoda Karl Fisher)    Acid formic, formaţi şi alte │Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimate    substanţe oxidabile ca acid formic │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 263 ACETAT DE CALCIU    Definiţie │    Denumire chimică │Acetat de calciu    Iesce │200-540-9    Formulă chimică │Anhidru: C(4)H(6)O(4)Ca                                        │Monohidrat: C(4)H(6)O(4)Ca x H(2)O    Masă moleculară │Anhidru: 158,17                                        │Monohidrat: 176,18    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Acetatul de calciu anhidru este un solid                                        │cristalin alb, higroscopic, voluminos, cu gust                                        │uşor amar. Poate prezenta un miros slab de acid                                        │acetic. Monohidratul poate fi sub formă de ace,                                        │granule sau pulbere    Identificare │    A. pH-ul unei soluţii apoase 10 % │Nu mai puţin de 6,0 şi nu mai mult de 9,0    B. Teste pozitive pentru acetat şi │    calciu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 11 % după uscare (155°C la                                        │greutate constantă, pentru monohidrat)    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,3 %    Acid formic, formaţi şi alte │Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimate    substanţe oxidabile │ca acid formic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 270 ACID LACTIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid lactic                                        │Acid 2-hidroxipropionic                                        │Acid 1-hidroxietan-1-carboxilic    Iesce │200-018-0    Formulă chimică │C(3)H(6)O(3)    Masă moleculară │90,08    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 76 % şi nu mai mult                                        │de 84 %    Descriere │Lichid vâscos incolor sau gălbui, aproape inodor,                                        │cu gust acid constituit dintr-un amestec de acid                                        │lactic [C(3)H(6)O(3)] şi lactat de acid lactic                                        │[C(6)H(10)O(5)].                                        │Se obţine prin fermentarea lactică a zaharurilor                                        │sau se prepară sintetic    Notă: Acidul lactic este hidroscopic│    şi când este concentrat prin │    fierbere se condensează pentru a │    forma lactatul acidului lactic, care│    prin diluare şi încălzire │    hidrolizează în acid lactic │    Identificare │    A. Test pozitiv pentru lactat │    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Cloruri │Nu mai mult de 0,2 %    Sulfaţi │Nu mai mult de 0,25 %    Fier │Nu mai mult de 10 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Notă: Această specificaţie se referă│    la o soluţie apoasă 80 %; pentru │    soluţii apoase mai slabe se │    calculează valori corespunzătoare │    conţinutului lor de acid lactic │    E 280 ACID PROPIONIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid propionic                                        │Acid propanoic    Iesce │201-176-3    Formulă chimică │C(3)H(6)O(2)    Masă moleculară │74,08    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,5 %    Descriere │Lichid uleios, incolor sau slab gălbui, cu miros                                        │uşor înţepător    Identificare │    A. Punctul de topire │- 22°C    B. Interval de distilare │138,5°C - 142,5°C    Puritate │    Reziduu nevolatil │Nu mai mic de 0,01 % după uscare la 140°C la                                        │greutate constantă    Aldehide │Nu mai mult de 0,1 % exprimate ca formaldehidă    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 281 PROPIONAT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Propionat de sodiu                                        │Propanoat de sodiu    Iesce │205-290-4    Formulă chimică │C(3)H(5)O(2)Na    Masă moleculară │96,06    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 %, după uscare timp                                        │de 2 ore la 105°C    Descriere │Pulbere cristalină albă, higroscopică sau pulbere                                        │albă fină    Identificare │    A. Teste pozitive pentru propionate │    şi sodiu │    B. pH-ul unei soluţii apoase 10 % │Nu mai puţin de 7,5 şi nu mai mult de 10,5    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 4 %, determinat prin uscare timp                                        │de 2 ore la 105°C    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,1 %    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 282 PROPIONAT DE CALCIU    Definiţie │    Denumire chimică │Propionat de calciu    Iesce │223-795-8    Formulă chimică │C(6)H(10)O(4)Ca    Masă moleculară │186,22    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 %, după uscare timp                                        │de 2 ore la 105°C    Descriere │Pulbere cristalină albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru propinat şi│    calciu │    B. pH-ul unei soluţii apoase 10 % │Între 6,0 şi 9,0    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 4 %, determinat prin uscare timp                                        │de 2 ore la 105°C    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,3 %    Fier │Nu mai mult de 50 mg/kg    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 283 PROPIONAT DE POTASIU    Definiţie │    Denumire chimică │Propionat de potasiu                                        │Propanoat de potasiu    Iesce │206-323-5    Formulă chimică │C(3)H(5)KO(2)    Masă moleculară │112,17    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 %, după uscare timp                                        │de 2 ore la 105°C    Descriere │Pulbere cristalină albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru propionat │    şi potasiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 4 %, determinat prin uscare timp                                        │de 2 ore la 105°C    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,3 %    Fier │Nu mai mult de 30 mg/kg    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 284 ACID BORIC    Sinonime │Acid boracic                                        │Acid ortoboric                                        │Borofax    Definiţie │    Iesce │233-139-2    Formulă chimică │H(3)BO(3)    Masă moleculară │61,84    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,5 %    Descriere │Cristale transparente incolore, inodore sau                                        │granule albe sau pulbere albă uşor uleioase la                                        │atingere; în stare naturală apare sub formă de                                        │sasolit mineral    Identificare │    A. Punct de topire │La aproximativ 171°C B. Arde cu flacără verde    C. pH-ul unei soluţii apoase 3,3 % │Între 3,8 şi 4,8    Puritate │    Peroxizi │Nu se colorează la adăugare soluţie KI    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 285 TETRABORAT DE SODIU (BORAX)    Sinonime │Borat de sodiu    Definiţie │    Denumire chimică │Tetraborat de sodiu                                        │Biborat de sodiu                                        │Piroborat de sodiu                                        │Tetraborat anhidru    Iesce │215-540-4    Formulă chimică │Na(2)B(4)O(7)                                        │Na(2)B(4)O(7) x 10H(2)O    Masă moleculară │201,27    Descriere │Pulbere sau foi asemănătoare cu sticlă ce devin                                        │opace prin expunerea la aer; greu solubil în apă    Identificare │    A. Interval de topire │Între 171°C şi 175°C cu descompunere    Puritate │    Peroxizi │Nu se colorează la adăugarea unei soluţii de KI    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 290 DIOXID DE CARBON    Sinonime │Gaz de acid carbonic                                        │Gheaţă uscată (forma solidă)                                        │Anhidridă carbonică    Definiţie │    Denumire chimică │Dioxid de carbon    Iesce │204-696-9    Formulă chimică │CO(2)    Masă moleculară │44,01    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % v/v pe bază                                        │gazoasă    Descriere │Gaz incolor în condiţii de mediu normale, cu                                        │miros uşor înţepător. Dioxidul de carbon                                        │comercial este transportat şi manevrat sub                                        │formă de lichid în cilindri sub presiune sau                                        │sisteme de depozitare în vrac sau în blocuri                                        │solide comprimate de "gheaţă uscată".                                        │Formele solide (gheaţă uscată) conţin de                                        │obicei aditivi, ca propilen glicol sau ulei                                        │mineral, ca agenţi de legătură    Identificare │    A. Precipitare (formarea │Dacă se introduce o cantitate de probă într-o    precipitatului) │soluţie de hidroxid de bariu, se obţine un                                        │precipitat alb care se dizolvă cu efervescenţă în                                        │acid acetic diluat    Puritate │    Aciditate │Barbotarea a 915 ml de gaz în 50 ml de apă fiartă                                        │proaspăt nu trebuie să mărească aciditatea                                        │acesteia faţă de metilorange în comparaţie cu 50                                        │ml apă fiartă proaspăt la care s-a adăugat 1 ml                                        │acid clorhidric (0,01 N)    Substanţe reductoare, fosfură şi │Barbotarea a 915 ml de gaz în 25 ml reactiv de    sulfură de hidrogen │nitrat de argint amoniacal la care s-a adăugat 3ml                                        │amoniac nu trebuie să tulbure sau să                                        │înnegrească această soluţii    Monoxid de carbon │Nu mai mult de 10 f2æl/l    Conţinut de ulei │Nu mai mult de 0,1 mg/l    E 296 ACID MALIC    Sinonime │DL-Acid malic, acid pomalic    Definiţie │    Denumire chimică │DL-Acid malic, acid hidroxibutandioic, acid                                        │hidroxisuccinic    Iesce │230-022-8    Formulă chimică │C(4)H(6)O(5)    Masă moleculară │134,09    Compoziţie │Conţinut nu mai mult de 99,0 %    Descriere │Pulbere cristalină sau granule albe sau aproape                                        │albe    Identificare │    A. Intervalul de topire între │    127°C -132°C │    B. Test pozitiv pentru malat │    C. Soluţiile acestei substanţe sunt │    inactive din punct de vedere optic │    la toate concentraţiile │    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Acid fumaric │Nu mai mult de 1,0 %    Acid maleic │Nu mai mult de 0,05 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 297 ACID FUMARIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid trans-butendioic,                                        │acid tans-1,2-etilen-dicarboxilic    Iesce │203-743-0    Formulă chimică │C(4)H(4)O(4)    Masă moleculară │116,07    Compoziţie │Conţinut nu mai mult 99,0 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină sau granule albe    Identificare │    A. Intervalul de topire │286°C-302°C (capilar închis, încălzire rapidă)    B. Teste pozitive pentru legături │    duble şi pentru acidul │    1,2-dicarboxilic │    C. pH-ul unei soluţii 0,05 % la 25°C│3,0-3,2    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % (120°C, 4h)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Acid maleic │Nu mai mult de 0,1 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 300 ACID ASCORBIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid L-ascorbic                                        │Acid ascorbic                                        │2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă                                        │3-ceto-L-gulofuranolactonă    Iesce │200-066-2    Formulă chimică │C(6)H(8)O(6)    Masă moleculară │176,13    Compoziţie │Acidul ascorbic, după uscare într-un desicator                                        │pentru vid cu acid sulfuric timp de 24 de ore,                                        │conţine nu mai puţin de 99 % C(6)H(8)O(6)    Descriere │Solid cristalin alb sau galben pal, inodor    Identificare │    A. Interval de topire │Între 189°C - 193°C cu descompunere    B. Teste pozitive pentru acid │    ascorbic │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,4 %, după uscare într-un                                        │desicator cu vid cu acid sulfuric timp de 24 de                                        │ore    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Rotaţie specifică │[f2α]^20(D) între +20,5° şi +21,5°(10 % g/v soluţie                                        │apoasă)    pH-ul unei soluţii apoase 2 % │Între 2,4 şi 2,8    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 301 ASCORBAT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Ascorbat de sodiu                                        │L-ascorbat de sodiu                                        │2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă enolat                                        │de sodiu                                        │3-ceto-L-gulofurano-lactonă enolat de sodiu    Iesce │205-126-1    Formulă chimică │C(6)H(7)O(6)Na    Masă moleculară │198,11    Compoziţie │Ascorbatul de sodiu, după uscare într-un                                        │desicator cu vid cu acid sulfuric timp de 24 de                                        │ore, conţine nu mai puţin de 99 % C(6)H(7)O(6)Na    Descriere │Solid cristalin alb sau aproape alb, inodor, care                                        │se închide la culoare prin expunere la lumină    Identificare │    A. Teste pozitive pentru ascorbat │    şi sodiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,25 %, după uscare într-un                                        │desicator cu vid cu acid sulfuric timp de 24 de                                        │ore    Rotaţie specifică │[f2α]^20(D) între + 103° şi + 106° (10 % g/v soluţie                                        │apoasă)    pH-ul unei soluţii apoase 10 % │Între 6,5 şi 8,0    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 302 ASCORBAT DE CALCIU    Definiţie │    Denumire chimică │Ascorbat de calciu dihidratat                                        │Sare de calciu a 2,3-didehidro-L-treo-hexono-                                        │1,4-lactonă dihidrat    Iesce │227-261-5    Formulă chimică │C(12)H(14)O(12)Ca x 2H(2)O    Masă moleculară │426,35    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin 98 % raportat la substanţa                                        │fără materii volatile    Descriere │Pulbere cristalină albă spre galben cenusiu                                        │deschis, inodoră    Identificare │    A. Teste pozitive pentru ascorbat │    şi calciu │    Puritate │    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Rotaţie specifică │[f2α]^20(D) între +95° şi +97° (5 % g/v soluţie                                        │apoasă)    pH-ul unei soluţii apoase 10 % │Între 6,0 şi 7,5    Substantă volatilă │Nu mai mult de 0,3 % determinat prin uscare la                                        │temperatura camerei timp de 24 ore într-un                                        │desicator conţinând acid sulfuric sau pentoxid de                                        │fosfor    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 304 (i) PALMITAT DE ASCORBIL    Definiţie │    Denumire chimică │Palmitat de ascorbil                                        │Palmitat de L-ascorbil                                        │2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă-6-                                        │palmitat                                        │6-palmitoil-3-ceto-L-gulofuranolactonă    Iesce │205-305-4    Formulă chimică │C(22)H(38)O(7)    Masă moleculară │414,55    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % raportat la                                        │substanţa uscată    Descriere │Solid alb sau alb-gălbui cu miros de citrice    Identificare │    A. Interval de topire │Între 107°C şi 117°C    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2,0 % după uscare într-un cuptor                                        │cu vid la 56°C şi 60°C timp de o oră    Cenuşă sulfată │Nu mai mult de 0,1 %    Rotaţie specifică │[f2α]^20(D) între 21° şi 24° (5 % g/v soluţie                                        │apoasă)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 304 (îi) STEARAT DE ASCORBIL    Definiţie │    Denumire chimică │Stearat de ascorbil                                        │Stearat de L-ascorbil                                        │2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă-6-                                        │stearat                                        │6-stearoil-3-ceto-L-gulofuranolactonă    Iesce │246-944-9    Formulă chimică │C(24)H(42)O(7)    Masă moleculară │442,6    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 %    Descriere │Solid alb sau alb-gălbui cu miros de citrice    Identificare │    A. Punct de topire │Aproximativ 116°C    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2,0 % după uscare într-un cuptor                                        │cu vid la 56°C - 60°C timp de o oră    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 306 EXTRACT BOGAT ÎN TOCOFEROL    Definiţie │Produs obţinut prin distilarea în vid cu vapori                                        │de apă a produselor oleaginoase comestibile,                                        │conţinând tocoferoli şi tocotrienoli concentraţi                                        │Conţine tocoferoli cum ar fi d-f2α-, d-â-, d-ă- şi                                        │d-sigma-tocoferol    Masă moleculară │430,71 (d-f2α-tocoferol)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 34 % din tocoferoli                                        │totali    Descriere │Ulei vâscos limpede roşu-brun spre roşu, având                                        │un miros şi gust caracteristice. Poate prezenta o                                        │uşoară separare de constituenţi parafinoşi sub                                        │formă microcristalină    Identificare │    A. Prim metoda adecvată gaz-lichid │    cromatografică │    B. Teste de solubilitate │Insolubil în apă. Solubil în etanol. Miscibil în                                        │eter    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Rotaţie specifică │[f2α]^20(D) nu mai puţin de + 20°    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    307 ALFA-TOCOFEROL    Sinonime │DL-f2α-Tocoferol    Definiţie │    Denumire chimică │DL-5,7,8-trimetiltocol                                        │DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4',8',12'-                                        │trimetiltridecil)-6-cromanol    Iesce │233-466-0    Formulă chimică │C(29)H(50)O(2)    Masa moleculară │430,71    Compoziţie │Nu mai puţin de 96 %    Descriere │Ulei vâscos, limpede, aproape inodor, de culoare                                        │gălbuie spre chihlimbar, care se oxidează şi se                                        │închide la culoare la expunere la aer sau lumină    Identificare │    A. Test de solubilitate │Insolubil în apă, uşor solubil în etanol,                                        │miscibil în eter    B. Spectrofotometrie │În etanol absolut, absorbţia maximă este de                                        │aproximativ 292 nm    Puritate │    Indice de refracţie │n^20(D) 1,503 - 1,507    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) │E^1 %(1 cm) (292 nm) 72 până la 76 (0,01 g în    în etanol │200 ml de etanol absolut)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Rotaţie specifică │[f2α]^25(D)0° ± 0,05° (soluţie 1:10 în cloroform)    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    E 308 GAMA-TOCOFEROL    Sinonime │dl-f2ă-tocoferol    Definiţie │    Denumire chimică │2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-                                        │cromanol    Iesce │231-523-4    Formulă chimică │C(28)H(48)O(2)    Masă moleculară │416,69    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin 97 de %    Descriere │Ulei vâscos limpede, galben deschis care                                        │oxidează şi se închide la culoare prin                                        │expunere la aer sau lumină    Identificare │    A. Spectrometrie │Absorbţie maximă în etanol pur la aproximativ                                        │298 nm şi 257 nm    Puritate │    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) │E^1 %(1 cm) (298 nm) între 91 şi 97    în etanol │E^1 %(1 cm) (257 nm) între 5,0 şi 8,0    Indice de refracţie │n^209(D) 1,503 - 1,507    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 309 DELTA-TOCOFEROL    Definiţie │    Denumire chimică │2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-                                        │cromanol    Iesce │204-299-0    Formulă chimică │C(27)H(46)O(2)    Masă moleculară │402,7    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97 %    Descriere │Ulei vâscos, limpede, gălben deschis sau                                        │portocaliu care oxidează şi se închide                                        │la culoare prin expunere la aer sau lumină    Identificare │    A. Spectrometrie │Absorbţie maximă în etanol pur la aproximativ                                        │298 nm şi 257 nm    Puritate │    Absorbţie specifică E^ 1 %(1 cm) │E^1 %(1 cm) (298 nm) între 89 şi 95    în etanol │E^1 %(1 cm) (257 nm) între 3,0 şi 6,0    Indice de refracţie │n^20(D) 1,500-1,504    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 310 GALAT DE PROPIL    Definiţie │    Denumire chimică │Galat de propil                                        │Ester propilic al acidului galic                                        │ester n-propilic al acidului 3,4,5-                                        │trihidroxibenzoic    Iesce │204-498-2    Formulă chimică │C(10)H(12)O(5)    Masă moleculară │212,20    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Solid cristalin, alb spre alb crem, inodor    Identificare │    A. Teste de solubilitate │Uşor solubil în apă, solubil complet în etanol,                                        │eter şi propan-1,2-diol    B. Interval de topire │Între 146°C - 150°C după uscare la 110°C timp                                        │de 4 ore    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 1,0 % (110°C, 4 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Acid liber │Nu mai mult de 0,5 % (ca acid galic)    Compus organic clorurat │Nu mai mult de 100 mg/kg (ca Cl)    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) în │E^1 %(1 cm) (275 nm) nu mai puţin de 485 şi nu    etanol │mai mult de 520    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 311 GALAT DE OCTIL    Definiţie │    Denumire chimică │Galat de octil                                        │Ester octilic al acidului galic                                        │Ester n-octilic al acidului                                        │3,4,5-trihidroxibenzoic    Iesce │213-853-0    Formulă chimică │C(15)H(22)O(5)    Masă moleculară │282,34    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % după uscare la                                        │90°C timp de 6 ore    Descriere │Solid inodor alb spre alb crem    Identificare │    A. Teste de solubilitate │Uşor solubil în apă, solubil complet în etanol,                                        │eter şi propan-1,2-diol    B. Interval de topire │Între 99°C - 102°C după uscare la 90°C timp                                        │de 6 ore    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % (90°C, 6 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 %    Acid liber │Nu mai mult de 0,5 % (ca acid galic)    Compus organic clorurat │Nu mai mult de 100 mg/kg (ca Cl)    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) în │E^1 %(1 cm) (275 nm) nu mai puţin de 375 şi nu mai    etanol │mult de 390    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 312 GALAT DE DODECIL    Sinonime │Galat de lauril    Definiţie │    Denumire chimică │Galat de dodecil                                        │ester n-dodecilic (sau laurilic) al acidului                                        │3,4,5-trihidroxibenzoic                                        │ester dodecilic al acidului galic    Iesce │214-620-6    Formulă chimică │C(19)H(30)O(5)    Masă moleculară │338,45    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % după uscare la                                        │90°C timp de 6 ore    Descriere │Solid alb sau alb crem, inodor    Identificare │    A. Teste de solubilitate │Insolubil în apă, solubil complet în etanol, eter    B. Interval de topire │Între 95°C - 98°C după uscare la 90°C timp de                                        │6 ore    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % (90°C, 6 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 100 mg/kg (ca Cl)    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) în │E^1 %(1 cm)(275 nm) nu mai puţin de 300 şi nu mai    etanol │mult de 325    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 30 mg/kg    E 315 ACID ERITHORBIC    Sinonime │Acid izoascorbic    Acid D-araboascorbic │    Definiţie │    Denumire chimică │Acid D-eritro-hexenic-2-f2ă-lactonă                                        │Acid izoascorbic                                        │Acid D-izoascorbic    Iesce │201-928-0    Formulă chimică │C(6)H(8)O(6)    Greutate moleculară │176,13    Compoziţie │Nu mai puţin 98 % raportat la substanţa anhidră    Descriere │Solid cristalin, de culoare alb spre gălbui,                                        │care se închide treptat la culoare la expunere la                                        │lumină    Identificare │    A. Interval de topire │Aproximativ 164°C - 172°C, cu descompunere    B. Test pozitiv la acid ascorbic │    prin reacţia de culoare │    Puritate │    Pierderi la uscare │Nu mai mult de 0,4 % după uscare la presiune                                        │redusă pe silicagel timp de 3 ore    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,3 %    Rotaţie specifică │[f2α]^25(D)10 % (g/v) soluţie apoasă între - 16,5°                                        │până la - 18,0°    Oxalt │Într-o soluţie de 1 g în 10 ml de apă, se adaugă                                        │2 picături de acid acetic glacial şi 5 ml de                                        │soluţie de acetat de calciu 10 %. Soluţia trebuie                                        │să rămână limpede    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    E 316 ERITORBAT DE SODIU    Sinonime │Izoascorbat de sodiu    Definiţie │    Denumire chimică │Izoascorbat de sodiu                                        │Acid D-izoascorbic de sodiu                                        │Sare de sodiu de 2,3-didehidro-D-erithrohexono-                                        │1,4-lactonă                                        │3-ceto-D-gulofurano-lactonă enolat de sodiu                                        │monohidrat    Iesce │228-973-9    Formulă chimică │C(6)H(7)O(6)Na x H(2)O    Masă moleculară │216,13    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % după uscare într-un                                        │desicator cu vid cu acid sulfuric timp de 24 de                                        │ore exprimat pe bază de monohidrat    Descriere │Solid cristalin alb    Identificare │    A. Teste de solubilitate │Complet solubil în apă, uşor solubil în etanol    B. Test pozitiv pentru acid │    ascorbic/reacţie de culoare │    C. Test pozitiv pentru sodiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,25 % după uscare într-un                                        │desicator cu vid cu acid sulfuric timp de 24 de                                        │ore    Rotaţie specifică │[f2α]^25(D)10 % (g/v) soluţie apoasă între +95° şi    pH-ul unei soluţii apoase 10 % │+98°                                        │5,5 la 8,0    Oxalat │La o soluţie de 1 g în 10 ml apă se adaugă 2                                        │picături de acid acetic glacial şi 5 ml soluţie                                        │10 % acetat de calciu. Soluţia trebuie să rămână                                        │limpede    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 319 BUTILHIDROCHINONĂ TERŢIARĂ (TBHQ)    Sinonime │TBHQ    Definiţie │    Denumiri chimice │terţ-butil-1,4-benzendiol                                        │2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzendiol    Iesce │217-752-2    Formulă chimică │C(10)H(14)O(2)    Masă moleculară │166,22    Compoziţie │Nu mai puţin de 99 % C(10)H(14)O(2)    Descriere │Solid cristalin, de culoare albă, cu miros                                        │caracteristic    Identificare │    A. Solubilitate │Practic insolubil în apă, solubil în etanol    B. Punct de topire │Nu mai puţin de 126,5°C    C. Compuşi fenolici │Se dizolvă aproximativ 5mg probă în 10 ml                                        │methanol şi se adaugă 10,5 ml soluţie de                                        │dimetilamină (1:4). Apare o culoare roşie spre roz    Puritate │    Terţ-butil-p-benzochinonă │Nu mai mult de 0,2 %    2,5-di-terţ-butilhidrochinonă │Nu mai mult de 0,2 %    Hidroxichinonă │Nu mai mult de 0,1 %    Toluen │Nu mai mult de 25 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    E 320 BUTILHIDROXIANISOL (BHA)    Sinonime │BHA    Definiţie │    Denumire chimică │3-terţ-butil-4-hidroxianisol                                        │Un amestec de 2-terţ-butil-4-hidroxianisol şi 3-                                        │terţ-butil-4-hidroxianisol    Iesce │246-563-8    Formulă chimică │C(11)H(16)O(2)    Masă moleculară │180,25    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98,5 % de C(11)H(16)O(2)                                        │şi conţinut nu mai puţin de 85 % de izomer 3-                                        │terţ-butil-4-hidroxianisol    Descriere │Cristale albe sau uşor gălbui sau solid cu                                        │aspect de ceară, cu un uşor miros aromatic    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă, complet solubil în etanol    B. Intervalul de topire │Între 48°C şi 63°C    C. Reacţie de culoare │Trece testul pentru grupările fenol    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 % după calcinare la 800 ±                                        │25°C    Impurităţi fenolice │Nu mai mult de 0,5 %    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) │E^1 %(1 cm)(290 nm) nu mai puţin de 190 şi nu mai                                        │mult de 210    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) │E^1 %(1 cm)(228 nm) nu mai puţin de 326 şi nu mai                                        │mult de 345    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 321 BUTILHIDROXITOLUEN (BHT)    Sinonime │BHT    Definiţie │    Denumire chimică │2,6-diterţ-butil-p-cresol                                        │4-metil-2,6-diterţ-butilfenol    Iesce │204-881-4    Formulă chimică │C(15)H(24)O    Masă moleculară │220,36    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 %    Descriere │Solid cristalin alb, sau sub forma de fulgi,                                        │inodor sau cu miros caracteristic slab aromatic    Identificare │    A. Teste de solubilitate │Insolubil în apă şi propan- 1,2-diol                                        │Complet solubil în etanol    B. Punct de topire │La 70°C    C. Absorbanţă maximă │Absorbţia în intervalul 230-320 nm a unui strat                                        │de 2 cm de soluţie 1 la 100 000 în etanol anhidru                                        │prezintă un maxim numai la 278 nm    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,005 %    Impurităţi fenolice │Nu mai mult de 0,5 %    Absorbţie specifică E^1 %(1 cm) │E^1 %(1 cm)(278 nm) cel puţin 81 şi cel mult 88    în etanol │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 322 LECITINE    Sinonime │Fosfatide                                        │Fosfolipide    Definiţie │Lecitinele sunt amestecuri sau fracţiuni de                                        │fosfatide obţinute prin procedee fizice din                                        │produsele alimentare de origine animală sau                                        │vegetală; acestea includ şi produse hidrolizate                                        │obţinute prin utilizarea enzimelor inofensive şi                                        │corespunzătoare. Produsul final nu trebuie să                                        │prezinte urme ale activităţii reziduale a                                        │enzimei.                                        │Lecitinele pot fi uşor decolorate în mediu                                        │apos cu ajutorul peroxidului de hidrogen.                                        │Această oxidare nu trebuie să modifice                                        │chimic fosfatidele de lecitină    Iesce │232-307-2    Compoziţie │- lecitine: nu mai puţin de 60,0 % substanţe                                        │insolubile în acetonă                                        │- lecitine hidrolizate: nu mai puţin de 56,0 %                                        │substanţe insolubile în acetonă    Descriere │- lecitine: lichid sau semilichid vâscos sau                                        │pulbere de culoare brună                                        │- lecitine hidrolizate: lichid vâscos sau pastă                                        │de culoare brun deschis spre brun    Identificare │    A. Teste pozitive pentru colină, │    fosfor şi acizi graşi │    B. Test pentru lecitina hidrolizată │Se adaugă 500 ml apă (30°C - 35°C) într-un                                        │pahar de laborator de 800 ml. Apoi se adaugă                                        │încet 50 ml probă cu amestecare continuă.                                        │Lecitina hidrolizată formează o emulsie                                        │omogenă. Lecitina nehidrolizată formează o                                        │masă distinctă de aproximativ 50 g    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2,0 %, determinat prin uscare la                                        │105°C timp de o oră    Substanţă insolubilă în toluen │Nu mai mult de 0,3 %    Indice de aciditate │- lecitine: nu mai mult de 35 mg hidroxid de                                        │potasiu/g                                        │- lecitine hidrolizate: nu mai mult de 45 mg                                        │hidroxid de potasiu/g    Indice de peroxid │Mai mică sau egală cu 10    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 325 LACTAT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Lactat de sodiu                                        │2-hidroxipropanoat de sodiu    Iesce │200-772-0    Formulă chimică │C(3)H(5)NaO(3)    Masă moleculară │112,06 (anhidru)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 57 % şi nu mai mult de                                        │66 %    Descriere │Lichid incolor, transparent                                        │Inodor sau cu miros caracteristic slab    Identificare │    A. Test pozitiv pentru lactat │    B. Test pozitiv pentru sodiu │    Puritate │    Aciditate │Nu mai mult de 0,5 % după uscare, exprimată ca                                        │acid lactic pH-ul unei soluţii apoase 20 % 6,5 -                                        │7,5    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Substanţe reducătoare │Nici o reducere a soluţiei Fehling                                        │    Notă: │    Această specificaţie se referă la │    o soluţie apoasă 60 % │    E 326 LACTAT DE POTASIU    Definiţie │    Denumire chimică │Lactat de potasiu                                        │2-hidroxipropanoat de potasiu    Iesce │213-631-3    Formulă chimică │C(3)H(5)O(3)K    Masă moleculară │128,17 (anhidru)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 57 % şi nu mai mult de                                        │66 %    Descriere │Lichid limpede uşor vâscos, aproape inodor.                                        │Inodor sau cu miros caracteristic slab    Identificare │    A. Combustie │Se arde soluţia de lactat de potasiu până se                                        │transformă în cenuşă. Cenuşa este alcalină şi                                        │apare efervescenţă la adăugarea de acid    B. Reacţie de culoare │Introduceţi 2 ml soluţie de lactat de potasiu                                        │peste 5 ml soluţie de catechină 1 la 100 în acid                                        │sulfuric. La zona de contact apare culoarea roşu                                        │aprins    C. Teste pozitive pentru potasiu │    şi lactat │    Puritate │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Aciditate │Se dizolvă 1g soluţie de lactat de potasiu în                                        │20ml apă, se adaugă 3 picături de fenolftaleină                                        │ST şi se titrează cu hidroxid de sodiu 0,1N. Nu                                        │sunt necesari mai mult de 0,2ml.    Substanţe reducătoare. │Soluţia de lactat de potasiu nu produce nici o                                        │reducere a soluţiei Fehling                                        │    Notă: │    Această specificaţie se referă la o │    soluţie apoasă 60 % │    E 327 LACTAT DE CALCIU    Definiţie │    Denumire chimică │Dilactat de calciu                                        │Dilactat de calciu hidrat                                        │Sare de calciu a acidului 2-hidroxipropanoic    Iesce │212-406-7    Formulă chimică │[C(3)H(5)O(2)](2) Ca x nH(2)O (n = 0-5)    Masă moleculară │218,22 (anhidru)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină sau granule albe aproape                                        │inodore    Identificare │    A. Teste pozitive pentru lactat şi │    calciu │    B. Teste de solubilitate │Solubil în apă şi practic insolubil în etanol    Puritate │    Pierdere la uscare │Determinat prin uscare la 120°C timp de 4 ore:                                        │- anhidru: nu mai mult de 3,0 %                                        │- cu o moleculă de apă: nu mai mult de 8,0 %                                        │- cu 3 molecule de apă: nu mai mult de 20,0 %                                        │- cu 4,5 molecule de apă: nu mai mult de 27,0 %    Aciditate │Nu mai mult de 0,5 % din substanţa uscată                                        │exprimată ca acid lactic    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimat ca fluor)    pH-ul unei soluţii 5 % │Între 6,0 - 8,0    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Substanţe reducătoare │Nici o reducere a soluţiei Fehling    E 330 ACID CITRIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid citric                                        │Acid 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic                                        │Acid f2â-hidroxitricarbalitic    Iesce │201-069-1    Formulă chimică │(a) C(6)H(8)O(7) (anhidru)                                        │(b) C(6)H(8)O(7) x H(2)O (monohidrat)    Masă moleculară │(a) 192,13 (anhidru)                                        │(b) 210,15 (monohidrat)    Compoziţie │Acidul citric există sub formă anhidră sau                                        │poate conţine o moleculă de apă. Acidul citric                                        │conţine nu mai puţin de 99,5 % C(6)H(8)O(7)                                        │calculat raportat la substanţa anhidră.    Descriere │Acidul citric este un solid cristalin alb sau                                        │incolor, inodor, având un gust acid puternic.                                        │Monohidratul este eflorescent în aer uscat    Identificare │    A. Teste de solubilitate │Foarte solubil în apă; solubil complet în etanol;                                        │solubil în eter    Puritate │    Conţinut de apă │Acidul citric anhidru conţine nu mai mult de                                        │0,5 % apă; acidul citric monohidrat conţine                                        │cel mult 8,8 % apă (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,05 % după calcinare la 800 ±                                        │25°C    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg, exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    Substanţe uşor carbonizabile │Se încălzeşte la întuneric timp de o oră 1g de                                        │probă pulbere cu 10 ml acid sulfuric minim 98 %                                        │într-o baie de apă la 90°C. Soluţia trebuie să                                        │aibă o culoare brun deschis (lichid de control K)    E 331 (i) CITRAT MONOSODIC    Sinonime │Citrat monosodic                                        │Citrat de sodiu monobazic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat monosodic                                        │Sare de sodiu a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic    Formulă chimică │(a) C(6)H(7)O(7)Na (anhidru)                                        │(b) C(6)H(7)O(7)Na x H(2)O (monohidrat)    Masă moleculară │(a) 214,11 (anhidru)                                        │(b) 232,23 (monohidrat)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină albă sau cristale incolore    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    sodiu │    Puritate │    Pierdere prin uscare │Determinată prin uscare la 180°C timp de 4 ore:                                        │- anhidru: nu mai mult de 1,0 %                                        │- monohidrat: nu mai mult de 8,8 %    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    pH-ul unei soluţii apoase 1 % │Între 3,5 + 3,8    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    E 331 (îi) CITRAT DISODIC    Sinonime │Citrat disodic                                        │Citrat de sodiu dibasic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat disodic                                        │Sare disodică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic                                        │Sare disodică a acidului citric cu 1,5 molecule                                        │apă    Iesce │205-623-3    Formulă chimică │C(6)H(6)O(7)Na x 1,5 H(2)O    Masă moleculară │263,11    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină albă sau cristale incolore    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    sodiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 13,0 % prin uscare la 180°C timp                                        │de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    pH-ul unei soluţii apoase 1 % │Între 4,9 şi 5,2    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    E 331 (iii) CITRAT TRISODIC    Sinonime │Citrat trisodic                                        │Citrat de sodiu tribazic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat trisodic                                        │Sare trisodică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic                                        │Sare trisodică a acidului citric, sub formă                                        │anhidră, dihidrată sau pentahidrată    Iesce │200-675-3    Formulă chimică │Anhidru: C(6)H(5)O(7)Na(3)                                        │Hidrat: C(6)H(5)O(7)Na(3) x nH(2)O (n = 2 sau 5)    Masă moleculară │258,07 (anhidru)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │anhidră    Descriere │Pulbere cristalină albă sau cristale incolore    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    sodiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Determinat prin uscare la 180°C timp de 4 ore:                                        │- anhidru: nu mai mult de 1,0 %                                        │- dihidrat: nu mai mult de 13,5 %                                        │- pentahidrat: nu mai mult de 30,3 %    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    pH-ul unei soluţii apoase 5 % │Între 7,5 - 9,0    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    E 332 (i) CITRAT MONOPOTASIC    Sinonime │Citrat monopotasic                                        │Citrat de potasiu monobasic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat monopotasic                                        │Sare monopotasică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic                                        │Sare monopotasică anhidră a acidului citric    Iesce │212-753-4    Formulă chimică │C(6)H(7)O(7)K    Masă moleculară │230,21    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere granulată, albă, higroscopică sau                                        │cristale transparente    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    potasiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 1,0 % determinat prin uscare la                                        │180°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic după uscare    pH-ul unei soluţii apoase 1 % │Între 3,5 - 3,8    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    E 332 (îi) CITRAT TRIPOTASIC    Sinonime │Citrat tripotasic                                        │Citrat de potasiu tribazic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat tripotasic                                        │Sare tripotasică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic                                        │Sare tripotasică monohidrată a acidului citric    Iesce │212-755-5    Formulă chimică │C(6)H(5)O(7)K(3) x H(2)O    Masă moleculară │324,42    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere granulată, albă, higroscopică sau                                        │cristale transparente    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    potasiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 6,0 % determinat prin uscare la                                        │180°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic după uscare    pH-ul unei soluţii apoase 5 % │Între 7,5 - 9,0    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    E 333 (i) CITRAT MONOCALCIC    Sinonime │Citrat monocalcic                                        │Citrat de calciu monobasic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat monocalcic                                        │Sare monocalcică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic                                        │Sare monocalcico monohidrată a acidului citric    Formulă chimică │[C(6)H(7)O(7)]2Ca x H(2)O    Masă moleculară │440,32    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere fină albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    calciu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 7,0 % determinat prin uscare la                                        │180°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic după uscare    pH-ul unei soluţii apoase 1 % │Între 3,2 - 3,5    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    Carbonaţi │Dizolvarea a 1g citrat de calciu în 10ml acid                                        │clorhidric 2N nu trebuie să degaje mai mult                                        │decât câteva bule izolate    E 333 (îi) CITRAT DICALCIC    Sinonime │Citrat dicalcic                                        │Citrat de calciu dibazic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat dicalcic                                        │Sare dicalcică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic                                        │Sare dicalcică trihidrată a acidului citric    Formulă chimică │[C(6)H(7)O(7)]2Ca(2) x 3H(2)O    Masă moleculară │530,42    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere fină albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    calciu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 20,0 % determinat prin uscare la                                        │180°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic după uscare    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    Carbonaţi │Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml acid                                        │clorhidric 2 N nu trebuie să degaje mai mult                                        │decât câteva bule izolate    E 333 (iii) CITRAT TRICALCIC    Sinonime │Citrat tricalcic                                        │Citrat de calciu tribazic    Definiţie │    Denumire chimică │Citrat tricalcic                                        │Sare tricalcică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-                                        │propantricarboxilic                                        │Sare tricalcică tetrahidrată a acidului citric    Iesce │212-391-7    Formulă chimică │[C(6)H(6)O(7)]2C(a3) x 4H(2)O    Masă moleculară │570,51    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere fină albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru citrat şi │    calciu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 14,0 % determinat prin uscare la                                        │180°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic după uscare    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    Carbonaţi │Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml acid                                        │clorhidric 2 N nu trebuie să degaje mai mult                                        │decât câteva bule izolate    E 334 ACID L(+) TARTRIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid L-tartric                                        │Acid L-2,3-dihidroxibutandioic                                        │Acid d-f2α,â-dihidroxisuccinic    Iesce │201-766-0    Formulă chimică │C(4)H(6)O(6)    Masă moleculară │150,09    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Solid cristalin incolor sau translucid sau                                        │pulbere cristalină albă    Identificare │    A. Interval de topire │Între 168°C - 170°C    B. Test pozitiv pentru tartrat │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % [cu P(2)O(5), 3 ore]    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 1 000 mg/kg după calcinare la                                        │800 ± 25°C    Rotaţie optică specifică a unei │[f2α]^20(D) între + 11,5° şi + 13,5°    soluţii apoase 20 % g/v │    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic după uscare    E 335 (i) TARTRAT MONOSODIC    Sinonime │Sare monosodică a acidului L-(+)-tartric    Definiţie │    Denumire chimică │Sare monosodică a acidului L-2,3-                                        │dihidroxibutandioic                                        │Sare monosodică monohidrată a acidului                                        │L-(+)-tartric    Formulă chimică │C(4)H(5)O(6)Na x H(2)O    Masă moleculară │194,05    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raporta la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Cristale transparente incolore    Identificare │    A. Teste pozitive pentru tartrat │    şi sodiu │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 10,0 % determinat prin uscare la                                        │105°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 335 (îi) TARTRAT DISODIC    Definiţie │    Denumire chimică │L-tartrat disodic                                        │(+)-tartrat disodic                                        │Acid (+)-2,3-dihidroxibutandioic disodic                                        │Sare disodică dihidrată a acidului L-(+)-tartric    Iesce │212-773-3    Formulă chimică │C(4)H(4)O(6)Na(2) x 2H(2)O    Masă moleculară │230,8    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Cristale transparente incolore    Identificare │    A. Teste pozitive pentru tartrat şi │    sodiu │    B. Teste de solubilitate │1 g este insolubil în 3 ml apă. Insolubil în                                        │etanol    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 17,0 % determinat prin uscare la                                        │150°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    pH-ul unei soluţii apoase 1 % │Între 7,0 - 7,5    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 336 (i)-TARTRAT MONOPOTASIC    Sinonime │Tartrat de potasiu monobazic    Definiţie │    Denumire chimică │Sare monopotasică anhidru a acidului L-(+)-                                        │tartric                                        │Sare monopotasică a acidului L-2,3-                                        │dihidroxibutandioic    Formulă chimică │C(4)H(5)O(6)K    Masă moleculară │188,16    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98 % pe raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină sau granulată albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru tartrat şi │    potasiu │    B. Punct de topire │230°C    Puritate │    pH-ul unei soluţii apoase 1 % 3,4 │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 1,0 % determinat prin uscare la                                        │105°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 336 (îi)-TARTRAT DIPOTASIC    Sinonime │Tartrat de potasiu dibazic    Definiţie │    Denumire chimică │Sare dipotasică a acidului L-2,3-                                        │dihidroxibutandioic                                        │Sare dipotasică cu o jumătate de moleculă de apă                                        │a acidului L-(+)-tartric    Iesce │213-067-8    Formulă chimică │C(4)H(4)O(6)K(2) x 1/2H(2)O    Masă moleculară │235,2    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere cristalină sau granulată albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru tartrat │    şi potasiu │    Puritate │    pH-ul unei soluţii apoase 1 % │Între 7,0 - 9,0    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 4,0 % determinat prin uscare la                                        │150°C timp de 4 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 337 TARTRAT DUBLU DE SODIU ŞI POTASIU    Sinonime │L-(+)-tartrat de sodiu şi potasiu                                        │Sare de Rochelle                                        │Sare de Seignette    Definiţie │    Denumire chimică │Sare dublă de sodiu şi potasiu a acidului L-2,3-                                        │dihidroxibutandioic                                        │L-(+)-tartrat de sodiu şi potasiu    Iesce │206-156-8    Formulă chimică │C(4)H(4)O(6)KNa x 4H(2)O    Masă moleculară │282,23    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Cristale incolore sau pulbere cristalină albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru tartrat, │    potasiu şi sodiu │    B. Teste de solubilitate │1 gram este solubil în 1 ml apă, insolubil în                                        │etanol    C. Interval de topire │Între 70 şi 80°C    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 26,0 % şi nu mai puţin de                                        │21,0 % determinat prin uscare la 150°C timp                                        │de 3 ore    Oxalaţi │Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid                                        │oxalic, după uscare    pH-ul unei soluţie apoasă 1 % │Între 6,5 - 8,5    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 338 ACID FOSFORIC    Sinonime │Acid ortofosforic                                        │Acid monofosforic    Definiţie │    Denumirea chimică │Acid fosforic    Iesce │231-633-2    Formula chimică │H(3)PO(4)    Masă moleculară │98,00    Compoziţie │Acidul fosforic este disponibil în comerţ sub                                        │formă de soluţie apoasă cu concentraţii                                        │variabile.                                        │Conţinut nu mai puţin de 67,0 % şi nu mai mult                                        │de 85,7 %.    Descriere │Lichid vâscos, limpede, incolor    Identificare │    A. Teste pozitive pentru acid │    şi fosfat │    Puritate │    Acizi volatili │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimaţi ca acid                                        │acetic)    Cloruri │Nu mai mult de 200 mg/kg (exprimate ca clor)    Nitraţi │Nu mai mult de 5 mg/kg [exprimaţi ca NaNO(3)]    Sulfaţi │Nu mai mult de 1 500 mg/kg [exprimaţi ca                                        │CaSO(4)]    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg                                        │    Notă: │    Prezenta specificaţie se referă la o│    soluţie apoasă 75 %. │    E 339 (i) FOSFAT MONOSODIC    Sinonime │Monofosfat monosodic                                        │Monofosfat monosodic acid                                        │Ortofosfat monosodic                                        │Fosfat de sodiu monobazic                                        │Monofosfat dihidrogen de sodiu    Definiţie │    Denumirea chimică │Monofosfat dihidrogen de sodiu    Iesce │231-449-2    Formula chimică │Anhidru: NaH(2)PO(4)                                        │Monohidrat: NaH(2)PO(4) x H(2)O                                        │Dihidrat: NaH(2)PO(4) x 2H(2)O    Masă moleculară │Anhidru: 119,98                                        │Monohidrat: 138,00                                        │Dihidrat: 156,01    Compoziţie │După uscare la 60°C timp de o oră şi apoi la                                        │105°C timp de patru ore, conţine nu mai puţin de                                        │97 % NaH(2)PO(4)    Conţinut de P(2)O(5) │Între 58 % şi 60 % raportat la substanţa anhidră    Descriere │Pulbere, cristale sau granule, albe, inodore,                                        │uşor delicvescente    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodiu şi │    fosfat │    B. Solubilitate │Solubil complet în apă. Insolubil în etanol sau                                        │eter    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 4,1 - 5,0    Puritate │    Pierdere la uscare │Sarea anhidră pierde nu mai mult de 2,0 %,                                        │monohidratul nu mai mult de 15,0 %, iar                                        │dihidratul nu mai mult de 25 % când este uscat                                        │mai întâi la 60°C timp de o oră şi apoi la 105°C                                        │timp de patru ore    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,2 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 339 (îi) FOSFAT DISODIC    Sinonime │Monofosfat disodic                                        │Fosfat de sodiu secundar                                        │Ortofosfat disodic                                        │Fosfat disodic acid    Definiţie │    Denumirea chimică │Monofosfat acid disodic                                        │Ortofosfat acid disodic    Iesce │231-448-7    Formula chimică │Anhidru: Na(2)HPO(4)                                        │Hidrat: Na(2)HPO(4) x nH(2)O (n = 2, 7 sau 12)    Masă moleculară │141,98 (anhidru)    Compoziţie │După uscare la 40°C timp de trei ore şi apoi la                                        │105°C timp de cinci ore, conţine nu mai puţin                                        │de 98 % Na(2)HPO(4)    Conţinut de P(2)O(5) │Între 49 % şi 51 % raportat la substanţa anhidră    Descriere │Fosfatul disodic acid anhidru este o pulbere                                        │albă, higroscopică, inodoră. Formele hidratate                                        │disponibile includ dihidratul: un solid                                        │cristalin, alb, inodor; heptahidratul: cristale                                        │albe, inodore, eflorescente sau pulbere                                        │granulară; şi dodecahidratul: pulbere sau                                        │cristale albe, inodore, eflorescente.    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodiu şi │    fosfat │    B. Solubilitate │Solubil liber în apă. Insolubil în etanol    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 8,4 - 9,6    Puritate │    Pierdere la uscare │După uscare la 40°C timp de trei ore şi apoi la                                        │105°C timp de cinci ore, pierderile în greutate                                        │sunt următoarele: anhidru nu mai mult de 5,0 %,                                        │dihidratul nu mai mult de 22,0 %, heptahidratul                                        │nu mai mult de 50,0 %, dodecahidratul nu mai                                        │mult de 61,0 %    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,2 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 339 (iii) FOSFAT TRISODIC    Sinonime │Fosfat de sodiu                                        │Fosfat de sodiu tribazic                                        │Ortofosfat trisodic    Definiţie │Fosfatul trisodic este obţinut din soluţii                                        │apoase şi cristalizează în formă anhidră şi cu                                        │1/2, 1, 6, 8 sau 12 H(2)O. Dodecahidratul                                        │cristalizează                                        │întotdeauna din soluţii apoase cu un exces de                                        │hidroxid de sodiu. El conţine 1/4 molecule de                                        │NaOH    Denumirea chimică │Monofosfat trisodic                                        │Fosfat trisodic                                        │Ortofosfat trisodic    Iesce │231-509-8    Formula chimică │Anhidru: Na(3)PO(4)                                        │Hidrat: Na(3)PO(4) x nH(2)O                                        │(n = 1/2, 1, 6, 8 sau 12)    Masă moleculară │163,94 (anhidru)    Compoziţie │Fosfatul de sodiu anhidru şi forma hidratată,                                        │cu excepţia dodecahi- dratului, conţin nu mai                                        │puţin de 97,0 % Na(3)PO(4), raportat la substanţa                                        │uscată. Fosfatul de sodiu dodecahidrat conţine                                        │nu mai puţin de 92,0 % Na(3)PO(4) raportat la                                        │substanţa calcinată    Conţinut de P(2)O(5) │Între 40,5 % şi 43,5 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Descriere │Cristale, granule sau pulbere cristalină, albe,                                        │inodore.    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodiu şi │    pentru fosfat │    B. Solubilitate │Solubil liber în apă. Insolubil în etanol    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 11,5 - 12,5    Puritate │    Pierdere la calcinare │După uscare la 120°C timp de trei ore, iar                                        │apoi calcinare la aproximativ 800°C timp de 30                                        │de minute, pierderile în greutate sunt                                        │urmatoarele: anhidru nu mai mult de 2,0 %,                                        │monohidratul nu mai mult de 11,0 %,                                        │dodecahidratul între 45,0 % şi 58,0 %    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,2 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 340 (i) FOSFAT MONOPOTASIC    Sinonime │Fosfat de potasiu monobazic                                        │Monofosfat monopotasic                                        │Ortofosfat potasic    Definiţie │    Denumirea chimică │Fosfat dihidrogen potasic                                        │Ortofosfat dihidrogen monopotasic                                        │Monofosfat dihidrogen monopotasic    Iesce │231-913-4    Formula chimică │KH(2)PO(4)    Masă moleculară │136,09    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98,0 % după uscare la                                        │105°C timp de patru ore    Conţinut de P(2)O(5) │Între 51,0 % şi 53,0 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Descriere │Cristale, incolore, inodore sau pulbere                                        │cristalină sau granulară albă, higroscopică    Identificare │    A. Teste pozitive pentru potasiu │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Solubil complet în apă. Insolubil în etanol    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 4,2 - 4,8    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2,0 % determinată prin uscare la                                        │105°C timp de patru ore    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,2 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 340 (îi) FOSFAT DIPOTASIC    Sinonime │Monofosfat dipotasic                                        │Fosfat de potasiu secundar                                        │Fosfat dipotasic acid                                        │Ortofosfat dipotasic                                        │Fosfat de potasiu dibazic    Definiţie │    Denumirea chimică │Monofosfat dipotasic acid                                        │Fosfat dipotasic acid                                        │Ortofosfat dipotasic acid    Iesce │231-834-5    Formula chimică │K(2)HPO(4)    Masă moleculară │174,18    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98,0 % după uscare la                                        │105°C timp de patru ore    Conţinut de P(2)O(5) │Între 40,3 % şi 41,5 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Descriere │Pulbere granulară albă sau incoloră, cristale                                        │sau mase; substanţă delicvescentă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru potasiu │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Solubil complet în apă. Insolubil în etanol    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 8,7 - 9,4    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2,0 % determinată prin uscare la                                        │105°C timp de patru ore    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,2 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 340 (iii) FOSFAT TRIPOTASIC    Sinonime │Fosfat de potasiu                                        │Fosfat de potasiu tribazic                                        │Ortofosfat tripotasic    Definiţie │    Denumirea chimică │Monofosfat tripotasic                                        │Fosfat tripotasic                                        │Ortofosfat tripotasic    Iesce │231-907-1    Formula chimică │Anhidru: K(3)PO(4)                                        │Hidratat: K(3)PO(4) x nH(2)O (n =1 sau 3)    Masă moleculară │212,27 (anhidru)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,0 % raportat la                                        │substanţa calcinată    Conţinut de P(2)O(5) │Între 30,5 % şi 33,0 % raportat la substanţa                                        │calcinată    Descriere │Cristale sau granule incolore sau albe, inodore,                                        │higroscopice                                        │Formele hidratate disponibile includ                                        │monohidratul şi trihidratul    Identificare │    A. Teste pozitive pentru potasiu │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Solubil complet în apă. Insolubil în etanol    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 11,5 - 12,3    Puritate │    Pierdere la calcinare │Anhidru: nu mai mult de 3,0 %; hidratat: nu mai                                        │mult de 23,0 %. Determinată prin uscare la                                        │105°C timp de o oră iar apoi calcinare la                                        │aproximativ 800°C ± 25°C timp de 30 minute    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,2 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 341 (i) FOSFAT MONOCALCIC    Sinonime │Fosfat de calciu monobazic                                        │Ortofosfat monocalcic    Definiţie │    Denumirea chimică │Fosfat dihidrogen de calciu    Iesce │231-837-1    Formula chimică │Anhidru: Ca[H(2)PO(4)]2                                        │Monohidrat: Ca[H(2)PO(4)]2 x H(2)O    Masă moleculară │234,05 (anhidru)                                        │252,08 (monohidrat)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin 95,0 % raportat la                                        │substanţa uscată    Conţinut de P(2)O(5) │Între 55,5 % şi 61,1 % raportat pe substanţa                                        │anhidră    Descriere │Pulbere granulară sau cristale sau granule albe,                                        │delicvescente    Identificare │    A. Teste pozitive pentru calciu │    şi fosfat │    B. Conţinut de CaO │Între 23,0 % şi 27,5 % (anhidru)                                        │Între 19,0 % şi 24,8 % (monohidrat)    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 14 % determinată prin uscare                                        │la 105°C timp de patru ore (anhidru)                                        │Nu mai mult de 17,5 % determinată prin uscare                                        │la 60°C timp de o oră, apoi la 105°C timp de                                        │patru ore (monohidrat)    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 17,5 % după calcinare la 800°C                                        │± 25°C timp de 30 minute (anhidru)                                        │Nu mai mult de 25,0 % determinată prin uscare                                        │la 105°C timp de o oră, iar apoi calcinare la                                        │aproximativ 800°C ± 25°C timp de 30                                        │minute (monohidrat)    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 341 (îi) FOSFAT DICALCIC    Sinonime │Fosfat de calciu dibazic                                        │Ortofosfat dicalcic    Definiţie │    Denumirea chimică │Fosfat monohidrogen de calciu                                        │Ortofosfat calcic acid                                        │Fosfat de calciu secundar    Iesce │231-826-1    Formula chimică │Anhidru: CaHPO(4)                                        │Dihidrat: CaHPO(4) x 2H(2)O    Masă moleculară │136,06 (anhidru)                                        │172,09 (dihidrat)    Compoziţie │Fosfatul dicalcic, după uscare la 200°C timp                                        │de trei ore, conţine nu mai puţin de 98 % şi cel                                        │mult echivalentul a 102 % CaHPO(4)    Conţinut de P(2)O(5) │Între 50,0 % şi 52,5 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Descriere │Cristale sau granule, pulbere granulară sau                                        │pulbere albe    Identificare │    A. Teste pozitive pentru calciu │    şi fosfat │    B. Teste de solubilitate │Puţin solubil în apă. Insolubil în etanol    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 8,5 % (anhidru) sau 26,5 %                                        │(dihidrat) după calcinare la 800°C ± 25°C                                        │timp de 30 minute    Fluoruri │Nu mai mult de 50 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 341 (iii) FOSFAT TRICALCIC    Sinonime │Fosfat de calciu, tribazic                                        │Ortofosfat de calciu                                        │Monofosfat hidroxi pentacalcic                                        │Hidroxiapatit de calciu    Definiţie │Fosfatul tricalcic constă într-un amestec                                        │variabil de fosfaţi de calciu obţinuţi prin                                        │neutralizarea acidului fosforic cu hidroxid de                                        │calciu şi având compoziţia aproximativă 10CaO                                        │x 3P(2)O(5) x H(2)O    Denumirea chimică │Monofosfat hidroxi pentacalcic                                        │Monofosfat tricalcic    Iesce │235-330-6 (Monofosfat hidroxi pentacalcic)                                        │231-840-8 (Ortofosfat de calciu)    Formula chimică │Ca(5)[PO(4)](3) x OH sau Ca(3)[PO(4)](2)    Masă moleculară │502 sau 310    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 90 % raportat la                                        │substanţa calcinată    Conţinut de P(2)O(5) │Între 38,5 % şi 48,0 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Descriere │Pulbere albă, inodoră, stabilă în aer    Identificare │    A. Teste pozitive pentru calciu │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Practic insolubil în apă; insolubil în etanol,                                        │solubil în acid azotic şi acid clorhidric diluat    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 8 % după calcinare la 800°C                                        │± 25°C, până la greutate constantă    Fluoruri │Nu mai mult de 50 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 343 (i) MONOFOSFAT DE MAGNEZIU    Sinonime │Magneziu dihidrogen fosfat                                        │Fosfat de magneziu, monobazic                                        │Ortofosfat de monomagneziu    Definiţie │    Denumire chimică │Monomagneziu dihidrogen monofosfat    Iesce │236-004-6    Formulă chimică │Mg[H(2)PO(4)](2) x nH(2)O (unde n = 0-4)    Masă moleculară │218,30 (anhidru)    Compoziţie │Nu mai puţin de 51,0 % după calcinare    Descriere │Pulbere cristalină albă, inodoră, puţin solubilă                                        │în apă    Identificare │    A. Test pozitiv pentru magneziu │    şi fosfat │    B. Conţinut de MgO │Nu mai puţin de 21,5 % după calcinare    Puritate │    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 343 (îi) DIFOSFAT DE MAGNEZIU    Sinonime │Magneziu hidrogen fosfat Fosfat de magneziu,                                        │dibazic                                        │Ortofosfat de dimagneziu                                        │Fosfat de magneziu secundar    Definiţie │    Denumire chimică │Dimagneziu monohidrogen monofosfat    Iesce │231-823-5    Formulă chimică │MgHPO(4) x nH(2)O (unde n = 0-3)    Masă moleculară │120,30 (anhidru)    Compoziţie │Nu mai puţin de 96 % după calcinare    Descriere │Pulbere cristalină albă, inodoră, puţin solubilă                                        │în apă    Identificare │    A. Test pozitiv pentru magneziu │    şi fosfat │    B. Conţinut de MgO │Nu mai puţin de 33,0 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Puritate │    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 350 (i) MALAT DE SODIU    Sinonime │Sare sodică a acidului malic    Definiţie │    Denumire chimică │DL-malat disodic, sare disodică a acidului                                        │hidroxibutandioic    Formulă chimică │Hemihidrat: C(4)H(4)Na(2)O(5) x 1/2 H(2)O                                        │Trihidrat: C(4)H(4)Na(2)O(5) x 3H(2)O    Masă moleculară │Hemihidrat: 187,05                                        │Trihidrat: 232,10    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98,0 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere sau bulgări cristalini albi    Identificare │    A. Teste pozitive pentru acid │    1,2-dicar- boxilic şi sodium │    B. Formarea colorantului azoic │Pozitivă    C. Solubilitate │Solubil complet în apă    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 7,0 % (130°C, 4h) pentru                                        │hemihidrat sau 20,5 % - 23,5 % (130°C, 4h)                                        │pentru trihidrat    Alcalinitate │Nu mai mult de 0,2 % sub formă de Na(2)CO(3)    Acid fumaric │Nu mai mult de 1,0 %    Acid maleic │Nu mai mult de 0,05 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 350 (îi) MALAT ACID DE SODIU    Sinonime │Sare monosodică a acidului DL-malic    Definiţie │    Denumire chimică │DL-malat monosodic, succinat 2-DL-hidroxi                                        │monosodiu    Formulă chimică │C(4)H(5)NaO(5)    Masă moleculară │156,07    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru acid │    1,2-dicar- boxilic şi sodiu │    B. Formarea colorantului azoic │Pozitivă    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2,0 % (110°C, 3 h)    Acid maleic │Nu mai mult de 0,05 %    Acid fumaric │Nu mai mult de 1,0 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 351 MALAT DE POTASIU    Sinonime │Sare potasică a acidului malic    Definiţie │    Denumire chimică │DL-malat dipotasic, sare dipotasică a acidului                                        │hidroxibutandioic    Formulă chimică │C(4)H(4)K(2)O(5)    Masă moleculară │210,27    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 59,5 %    Descriere │Soluţie apoasă incoloră sau aproape incoloră    Identificare │    A. Teste pozitive pentru acid │    1,2-dicar- boxilic şi potasiu │    B. Formarea colorantului azoic │Pozitivă    Puritate │    Alcalinitate │Nu mai mult de 0,2 % sub formă de K(2)CO(3)    Acid fumaric │Nu mai mult de 1,0 %    Acid maleic │Nu mai mult de 0,05 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 352 (i) MALAT DE CALCIU    Sinonime │Sare de calciu a acidului malic    Definiţie │    Denumire chimică │DL-malat de calciu, f2α-hidrosuccinat de calciu,                                        │sare de calciu a acidului hidroxibutandioic    Formulă chimică │C(4)H(5)CaO(5)    Masă moleculară │172,14    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru malat, │    acid 1,2-dicarboxilic şi calciu │    B. Formarea colorantului azoic │Pozitivă    C. Solubilitate Puţin solubil în apă│    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2 % (100°C, 3h)    Alcalinitate │Nu mai mult de 0,2 % sub formă de CaCO(3)    Acid maleic │Nu mai mult de 0,05 %    Acid fumaric │Nu mai mult de 1,0 %    Fluorură │Nu mai mult de 30 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 352 (îi) MALAT ACID DE CALCIU    Sinonime │Sare monocalcică a acidului DL-malic    Definiţie │    Denumire chimică │DL-malat monocalcic, 2DL-hidrosuccinat                                        │monocalcic    Formulă chimică │[C(4)H(5)O(5)]2Ca    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru acid │    1,2-dicar- boxilic şi calciu │    B. Formarea colorantului azoic │Pozitivă    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2 % (110°C, 3h)    Acid maleic │Nu mai mult de 0,05 %    Acid fumaric │Nu mai mult de 1,0 %    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 353 ACID METATARTRIC    Sinonime │Acid ditartric    Definiţie │    Denumirea chimică │Acid metatartric    Formula chimică │C(4)H(6)O(6)    Compoziţie │Nu mai puţin de 99,5 %    Descriere │Formă cristalină sau pulbere de culoare albă                                        │sau gălbuie. Foarte delicvescent cu un uşor                                        │miros de caramel.    Identificare │    A. │Foarte solubil în apă şi etanol.    B. │Se pune o probă de 1 până la 10 mg din                                        │această substanţă într-o eprubetă cu 2 ml de                                        │acid sulfuric concentrat şi 2 picături de                                        │reactive sulfo-resorcinol. Prin încălzire la                                        │150°C, apare o coloraţie violetă intensă.    Puritate │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 354 TARTRAT DE CALCIU    Sinonime │L-tartrat de calciu    Definiţie │    Denumirea chimică │L(+)-2,3-dihidroxibutandioat de calciu dihidrat    Formula chimică │C(4)H(4)CaO(6) x 2H(2)O    Masa moleculară │224,18    Compoziţie │Nu mai puţin de 98,0 %    Descriere │Pulbere cristalină fină de culoare albă sau                                        │alburie    Identificare │    A. Uşor solubil în apă. │    Solubilitate aproximativă │    0,01g/100ml apă (20°C). Puţin │    solubil în etanol. Uşor solubil în │    eter etilic. Solubil în acizi │    B. Rotaţie specifică [f2α]^20(D) │+7,0° până la 7,4°(0,1 % într-o soluţie 1N de HCl)    C. pH-ul unei suspensii 5 % │Între 6,0 - 9,0    Puritate │    Sulfaţi [sub formă de H(2)SO(4)] │Nu mai mult de 1 g/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 355 ACID ADIPIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid hexandioic, acid 1,4-butandicarboxilic    Iesce │204-673-3    Formulă chimică │C(6)H(10)O(4)    Masă moleculară │146,14    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,6 %    Descriere │Cristale albe inodore sau pulbere cristalină    Identificare │    A. Interval de topire │151,5°C-154,0°C    B. Solubilitate │Puţin solubil în apă. Solubil complet în etanol    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 0,2 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 20 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 356 ADIPAT DE SODIU    Definiţie │    Denumirea chimică │Adipat de sodiu    Iesce │231-293-5    Formula chimică │C(6)H(8)Na(2)O(4)    Masa moleculară │190,11    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,0 % (raportat la                                        │substanţa anhidră)    Descriere │Cristale albe inodore sau pulbere cristalină    Identificare │    A. Intervalul de topire │151°C-152°C (pentru acidul adipic)    B. Solubilitate │Aproximativ 50 g/100 ml apă (20°C)    C. Test pozitiv pentru sodiu │    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (Karl Fischer)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 357 ADIPAT DE POTASIU    Definiţie │    Denumirea chimică │Adipat de potasiu    Iesce │242-838-1    Formula chimică │C(6)H(8)K(2)O(4)    Masa moleculară │222,32    Compoziţie │Conţinut de cel puţin 99,0 % (raportat la                                        │substanţa anhidră)    Descriere │Cristale albe inodore sau pulbere cristalină    Identificare │    A. Intervalul de topire │151°C-152°C (pentru acidul adipic)    B. Solubilitate │Aproximativ 60 g/100 ml apă (20°C)    C. Test pozitiv pentru potasiu │    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (Karl Fischer)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 363 ACID SUCCINIC    Definiţie │    Denumire chimică │Acid butandioic    Iesce │203-740-4    Formulă chimică │C(4)H(6)O(4)    Masă moleculară │118,09    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,0 %    Descriere │Cristale incolore sau albe, inodore    Identificare │    A. Interval de topire │Între 185,0°C şi 190,0°C    Puritate │    Reziduu la calcinare │Nu mai mult de 0,025 % (800°C, 15 minute)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 380 TRICITRAT DE AMONIU    Sinonime │Citrat de amoniu tribazic    Definiţie │    Denumire chimică │Sare triamonică a acidului 2-hidroxipropan-                                        │1,2,3-tricarboxilic    Iesce │222-394-5    Formulă chimică │C(6)H(17)N(3)O(7)    Masă moleculară │243,22    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,0 %    Descriere │Cristale sau pulbere albă sau aproape albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru │    amoniu şi citrat │    B. Solubilitate │Solubil complet în apă    Puritate │    Oxalaţi │Nu mai mult de 0,04 % (sub formă de acid                                        │oxalic)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 385 ETILENDIAMINOTETRACETAT DISODIC DE CALCIU    Sinonime │EDTA disodic de calciu                                        │Edetat disodic de calciu    Definiţie │    Denumire chimică │N, N'-1,2-Etandilbis[N-(carboximetil)-glicinat]                                        │[(4-)-O, O',ON,ON]calciat (2)-disodiu                                        │Etilendiaminotetraacetat disodic de calciu                                        │(etilendinitrilo) tetraacetat disodic de calciu    Iesce │200-529-9    Formulă chimică │C(10)H(12)O(8)CaN(2)Na(2) x 2H(2)O    Masă moleculară │410,31    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Granule albe, inodore, cristaline sau pulbere                                        │albă spre aproape albă, uşor higroscopică    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodiu şi │    calciu │    B. Activitatea de chelare a ionilor │    de metal pozitivi │    C. pH-ul unei soluţii 1 % între │    6,5 şi 7,5 │    Puritate │    Conţinut de apă │5 la 13 % (metoda Karl Fischer)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 400 ACID ALGINIC    Definiţie │Glicuronoglican linear constituit în principal                                        │din unităţi de acid D-manuronic legat în f2â-                                        │(1-4) şi de acid L-guluronic legat în f2α-(1-4)                                        │sub formă de inel piranozic. Hidrat de carbon                                        │coloidal hidrofil extras cu ajutorul alcalului                                        │diluat provenind din varietăţile naturale ale                                        │diverselor specii de alge marine brune                                        │(Phaeophyceae)    Iesce │232-680-1    Formula chimică │[C(6)H(8)O(6)](n)    Masă moleculară │10 000-600 000 (medie tipică)    Compoziţie │Acidul alginic degajă, raportat la substanţa                                        │anhidră, nu mai puţin de 20 % şi nu mai mult de                                        │23 % bioxid de carbon [CO(2)], echivalentul a cel                                        │puţin 91 % şi nu mai mult de 104,5 % acid                                        │alginic [C(6)H(8)O(6)](n)(calculat pe baza                                        │greutăţii echivalente de 200).    Descriere │Acidul alginic se prezintă sub formă                                        │filamentoasă, granulară sau de pulbere. Este de                                        │culoare albă spre brun-gălbui şi aproape inodor    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă şi solvenţi organici, greu                                        │solubil în soluţii de carbonat de sodiu,                                        │hidroxid de sodiu şi fosfat trisodic    B. Testul de precipitare cu │La o soluţie 0,5 % de probă în soluţie de    clorură de calciu │hidroxid de sodium 1 M, se adaugă o cincime din                                        │volumul acesteia de soluţie clorură de calciu                                        │2,5 %. Se formează un precipitat gelatinos                                        │voluminos. Acest test permite distingerea                                        │acidului alginic de guma acacia,                                        │carboximetilce-luloza de sodiu,                                        │carboximetilamidon, caragenan, gelatină, guma                                        │ghatti, guma karaya, guma de carruba,                                        │metilceluloză şi guma adragante.    C. Testul de precipitare cu sulfat │La o soluţie de 0,5 % de probă în soluţie de    de amoniu │hidroxid de sodium 1 M se adaugă o jumătate din                                        │volumul acesteia de soluţie saturată de sulfat                                        │de amoniu. Nu se formează precipitat. Această                                        │probă permite distingerea acidului alginic de                                        │agar, carboximetilceluloza de sodiu caragenan,                                        │pectina dezesterificată, gelatină, guma de                                        │carruba, metilce-luloză şi amidon    D. Reacţia de culoare │Se dizolvă cât mai complet posibil 0,01 g de                                        │probă prin agitare cu 0,15 ml de hidroxid de                                        │sodiu 0,1 N şi se adaugă 1 ml soluţie acidă de                                        │sulfat feric. În cinci minute apare o coloraţie                                        │roşu-vişiniu care în final virează în violet                                        │intens.    Puritate │    pH-ul unei suspensii de 3 % │Între 2,0 - 3,5    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 4 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 8 % raportat la substanţă anhidră    Hidroxid de sodiu (soluţie 1 M) │Nu mai mult de 2 % raportat la substanţă anhidră                                        │insolubilă    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 500 colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 401 ALGINAT DE SODIU    Definiţie │    Denumire chimică │Sare sodică a acidului alginic    Formula chimică │[C(6)H(7)NaO(6)](n)    Masă moleculară │10 000-600 000 (medie tipică)    Compoziţie │Degajă, raportat la substanţa anhidră, cel puţin                                        │18 % şi cel mult 21 % bioxid de carbon                                        │[CO(2)], echivalentul a cel puţin 90,8 % şi a                                        │cel mult 106,0 % alginat de sodiu (calculat pe                                        │baza greutăţii echivalente de 222)    Descriere │Pulbere granulară sau fibroasă de culoare                                        │alb-gălbuie, aproape inodoră    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sodiu şi │    acidul alginic │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 4 ore)    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 2 % raportat la substanţă anhidră    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 500 colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 402 ALGINAT DE POTASIU    Definiţie │    Denumire chimică │Sare potasică a acidului alginic    Formula chimică │[C(6)H(7)KO(6)](n)    Masa moleculară │10 000-600 000 (media tipică)    Compoziţie │Degajă, raportat la substanţa anhidră, nu mai                                        │puţin de 16,5 % şi nu mai mult de 19,5 bioxid de                                        │carbon [CO(2)], echivalentul a cel puţin 89,2 %                                        │şi a nu mai mult de 105,5 % alginat de potasiu                                        │(calculat pe baza greutăţii echivalente de 238)    Descriere │Pulbere granulară sau fibroasă de culoare                                        │alb-gălbuie, aproape inodoră    Identificare │    A. Test pozitiv pentru potasiu şi │    acidul alginic │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 4 ore)    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 2 % raportat la substanţă anhidră    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 500 colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 403 ALGINAT DE AMONIU    Definiţie │    Denumirea chimică │Sarea amoniacală a acidului alginic    Formula chimică │[C(6)H(11)NO(6)](n)    Masă moleculară │10 000-600 000 (medie tipică)    Compoziţie │Degajă, raportat la substanţă anhidră, nu mai                                        │puţin de 18 % şi nu mai mult de 21 % bioxid de                                        │carbon [CO(2)], echivalentul a cel puţin 88,7 %                                        │şi a nu mai mult de 103,6 % alginat de amoniu                                        │(calculat pe baza greutăţii echivalente de 217)    Descriere │Pulbere granulară sau fibroasă de culoare                                        │alb-gălbuie    Identificare │    A. Test pozitiv pentru amoniu şi │    acidul alginic │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 4 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 7 % raportat la substanţă uscată    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 2 % raportat la substanţă anhidră    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele │Nu mai mult de 20 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 500 colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 404 ALGINAT DE CALCIU    Sinonime │Sare calcică a alginatului    Definiţie │    Denumire chimică │Sare calcică a acidului alginic    Formula chimică │[C(6)H(7)Ca(1/2)O(6)](n)    Masă moleculară │10 000-600 000 (media tipică)    Compoziţie │Degajă, raportat la substanţă anhidră, nu mai                                        │puţin de 18 % şi nu mai mult de 21 % bioxid                                        │de carbon [CO(2)], echivalentul a cel puţin                                        │89,6 % şi a nu mai mult de 104,5 % alginat de                                        │calciu (calculat pe baza greutăţii echivalente                                        │de 219)    Descriere │Pulbere granulară sau fibroasă de culoare                                        │alb-gălbuie, aproape inodoră    Identificare │    A. Test pozitiv pentru calciu şi │    acidul alginic │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 4 ore)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 500 colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 405 ALGINAT DE PROPAN-1,2-DIOL    Sinonime │Alginat de hidroxipropil                                        │Ester depropan-1,2-diol al acidului alginic                                        │Alginat de propilenglicol    Definiţie │    Denumire chimică │Esterul de propan-1,2-diol al acidului alginic;                                        │are compoziţie variabilă în funcţie de gradul de                                        │esterificare şi de procentul de grupe de                                        │carboxili liberi şi neutralizaţi din moleculă    Formula chimică │[C(9)H(14)O(7)](n) (esterificat)    Masă moleculară │10 000-600 000 (medie tipică)    Compoziţie │Degajă, raportat la substanţă anhidră, nu mai                                        │puţin de 16 % şi nu mai mult de 20 % bioxid                                        │de carbon [CO(2)]    Descriere │Pulbere granulară sau fibroasă de culoare                                        │alb-gălbuie, aproape inodoră    Identificare │    A. Test pozitiv pentru propan-1,2 │    -diol şi acidul alginic după │    hidroliză │    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 20 % (105°C, 4 ore)    Conţinut total de propan-1,2-diol │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult de 45 %    Conţinut de propan-1,2-diol liber │Nu mai mult de 15 %    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 2 % raportat la substanţă anhidră    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 500 colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 406 AGAR    Sinonime │Geloză                                        │Agar de Japonia                                        │Isinglass de Bengal, Ceylon, China sau Japonia                                        │Layor Carang    Definiţie │    Denumire chimică │Agarul este o polizaharidă coloidală                                        │hidrofilă care conţine în principal unităţi de                                        │D-galactoză. La aproximativ a zecea unitate de                                        │D-galactopiranoză, una dintre grupele de                                        │hidroxil se esterifică cu acid sulfuric care se                                        │neutralizează cu calciu, magneziu, potasiu sau                                        │sodiu. Se extrage din anumite varietăţi naturale                                        │de alge marine din familiile Gelidiaceae şi                                        │Sphaerococcaceae şi din alge roşii înrudite                                        │din clasa Rhodophyceae    Iesce │232-658-1    Compoziţie │Concentraţia limită a gelului nu trebuie să                                        │depăşească 0,25 %    Descriere │Agarul este inodor sau are un miros uşor,                                        │caracteristic. Agarul nemăcinat se prezintă                                        │în general sub formă de fascicule alcătuite                                        │din benzi subţiri, membranoase, aglutinate sau                                        │sub formă de fragmente, fulgi sau granule.                                        │Poate să fie de culoare portocaliu-gălbuie                                        │deschisă, gri- gălbuie spre galben pal sau                                        │incolor. Este dur în stare umedă, casant în                                        │stare uscată. Agarul sub formă de pudră este de                                        │culoare albă spre alb-gălbui sau galben                                        │deschis. Atunci când se examinează în                                        │apă la microscop, agarul apare sub formă                                        │granulară şi uşor filamentoasă. Pot să fie                                        │prezente câteva fragmente de spicule de                                        │burete şi câteva frustule de diatomee. În                                        │soluţie de hidrat de cloral, agar sub formă                                        │de pulbere este mai transparent decât în apă,                                        │mai mult sau mai puţin sub formă                                        │granulară, striată, cu muchii ascuţite şi                                        │conţine, uneori, frustule de diatomee.                                        │Rigiditatea gelului se poate standardiza prin                                        │adaos de dextroză şi maltodextrine sau sucroză    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă rece; solubil în apă fierbinte    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 22 % (105°C, 5 ore)    Cenuşă │Nu mai mult de 6,5 % raportat la substanţă                                        │anhidră determinată la 550°C    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 550°C,    (insolubilă în acid clorhidric │raportat la substanţă anhidră    aproximativ 3N) │    Substanţă insolubile (în apă caldă) │Nu mai mult de 1,0 %    Amidon │Nedetectabil prin metoda următoare: la o                                        │soluţie 1 la 10 de probă se adaugă câteva                                        │picături de soluţie de iod. Nu se produce                                        │colorarea în albastru    Gelatina şi alte proteine │Se dizolvă aproximativ 1 g de agar în 100 ml                                        │apă fierbinte şi se lasă să se răcească până la                                        │aproximativ 50°C. La 5 ml soluţie se adaugă                                        │5 ml soluţie de trinitrofenol (1g trinitrofenol                                        │anhidru/100ml apă fierbinte). Nu apare                                        │turbiditate în 10 minute    Absorbţia apei │Se introduc 5 g de agar într-un cilindru                                        │gradat de 100 ml, se completează până la                                        │semn cu apă, se amestecă şi se lasă în                                        │repaus la 25°C timp de 24 de ore. Se toarnă                                        │conţinutul cilindrului prin vată de sticlă                                        │umezită şi se lasă apa să se scurgă în al doilea                                        │cilindru gradat de 100 ml. Se obţin cel mult                                        │75 ml de apă.    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 407 CARAGENAN    Sinonime │Produsele comerciale se vând sub diferite                                        │denumiri, precum:                                        │Spumă de Irlanda                                        │Eucheuman (de la Eucheuma spp.)                                        │Iridophycan (de la Iridaea spp.)                                        │Hypnean (de la Hypnea spp.)                                        │Furcellaran sau agar de Danemarca (de la                                        │Furcellaria fastigiata)                                        │Caragenan (de la Chondrus şi Gigartina spp.)    Definiţie │Caragenanul se obţine prin extracţie apoasă din                                        │specii naturale de alge din familiile                                        │Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae şi                                        │Furcellariaceae, care aparţin clasei                                        │Rhodophyceae (alge roşii). Nu se va folosi nici                                        │un precipitant organic în afară de metanol,                                        │etanol şi propanol-2. Caragenanul se compune în                                        │principal din sărurile de potasiu, sodiu,                                        │magneziu şi calciu ale esterilor sulfonici ai                                        │polizaharidelor care, la hidroliză, dau                                        │galactoză şi 3,6-anhidrogalactoză. Caragenanul                                        │nu trebuie hidrolizat şi nici supus unei                                        │degradări chimice    Iesce │232-524-2    Descriere │Pulbere grunjoasă până la fină, gălbuie până la                                        │incoloră, practic inodoră    Identificare │    A. Teste pozitive pentru galactoză, │    anhi- drogalactoză şi sulfat │    Puritate │    Conţinut de metanol, etanol, │Nu mai mult de 0,1 %, separat sau în combinaţie    propanol-2 │    Viscozitatea unei soluţii 1,5 % │Nu mai puţin de 5 mPa.s    la 75°C │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 12 % (105°C, patru ore)    Sulfat │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult mult de                                        │40 % raportat la substanţa uscată [exprimat ca                                        │SO(4)]    Cenuşă │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult mult de                                        │40 %, raportat la substanţa uscată la 550°C    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 1 % raportat la substanţa uscată                                        │(insolubilă în acid clorhidric 10 %)    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 2 % raportat la substanţa uscată                                        │(insolubile în acid sulfuric 1 % v/v)    Caragenan cu masa moleculară │Nu mai mult de 5 %    mică (fracţie de masa moleculară │    sub 50 kDa) │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 de colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 300 de colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 407a ALGA EUCHEUMA PRELUCRATĂ    Sinonime │PES (acronim de la "processed eucheuma                                        │seaweed")    Definiţie │Alga eucheuma prelucrată se obţine prin                                        │tratamentul alcalin apos (KOH) al speciilor                                        │naturale ale algelor Eucheuma cottonii şi                                        │Eucheuma spinosum, din clasa Rhodophyceae                                        │(alge roşii) pentru îndepărtarea impurităţilor                                        │şi obţinerea produsului prin spălare cu apă                                        │dulce şi uscare. Purificarea se poate continua                                        │prin spălare cu metanol, etanol şi propanol-2 şi                                        │uscare.                                        │Produsul constă în principal din sărurile de                                        │potasiu ale esterilor sulfonici ai                                        │polizaharidelor care, la hidroliză, dau galactoză                                        │şi 3,6-anhidrogalactoză. În cantităţi mai mici                                        │sunt prezente şi săruri de sodiu, calciu şi                                        │magneziu ale esterilor sulfonici ai                                        │polizaharidelor. Este, de asemenea, prezentă în                                        │produs şi celuloză din alge până la 15 %.                                        │Caragenanul din alga eucheuma prelucrată nu                                        │trebuie hidrolizat şi nici supus unei degradări                                        │chimice    Descriere │Pulbere grunjoasă până la fină, de culoare ocru                                        │până la gălbui, practic inodoră    Identificare │    A. Teste pozitive pentru galactoză, │    anhi- drogalactoză şi sulfat │    B. Solubilitate │Formează suspensii vâscoase şi tulburi în apă.    Insolubilă în etanol │    Puritate │    Conţinut de metanol, etanol, │Nu mai mult de 0,1 %, separat sau în combinaţie    propanol-2 │    Viscozitatea unei soluţii 1,5 % │Nu mai puţin de 5 mPa.s    la 75°C │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 12 % (105°C, patru ore)    Sulfat │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult de 40 %                                        │raportat la substanţa uscată [exprimat ca SO(4)]    Cenuşă │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult de 40 %,                                        │raportat la substanţa uscată la 550°C    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 1 % raportat la substanţa uscată                                        │(insolubilă în acid clorhidric 10 %)    Substanţe insolubile în acid │Nu mai puţin de 8 % şi nu mai mult de 15 %                                        │raportat la substanţa uscată (insolubile în acid                                        │sulfuric 1 % v/v)    Caragnan cu masa moleculară mică │Nu mai mult de 5 %    (fracţie de masă moleculară │    sub 50 kDa) │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 de colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 300 de colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 410 GUMĂ DIN SEMINŢE DE CARRUBA    Sinonime │Gumă din seminţe de roşcov                                        │Gumă de algaroba    Definiţie │Guma din seminţe de carruba reprezintă                                        │endospermul măcinat al seminţelor de specii                                        │naturale de roşcov, Cerationia siliqua (L.) Taub.                                        │(familia Leguminosae). Conţine în principal o                                        │polizaharidă hidrocoloidală cu o masă                                        │moleculară mare, compusă din unităţi de                                        │galactopiranoză şi manopiranoză combinate                                        │prin legături glicozidice, care se pot descrie                                        │din punct de vedere chimic sub formă de                                        │galactomanani    Masă moleculară │50 000-3 000 000    Iesce │232-541-5    Compoziţie │Conţinutul de galactomanani de nu mai puţin de                                        │75 %    Descrierea │Pulbere albă spre alb-gălbuie, aproape inodoră    Identificare │    A. Teste pozitive pentru │    galactoză şi manoză │    B. Examinare la microscop │Se introduce o probă măcinată în soluţie apoasă                                        │care conţine 0,5 % iod şi 1 % iodură de potasiu                                        │pe o lamelă de sticlă şi se examinează la                                        │microscop. Guma din seminţe de carruba conţine                                        │celule lungi de formă tubulară, separate, sau cu                                        │mici spaţii între ele. Elementele acestora, de                                        │culoare brună, apar cu mai puţină regularitate                                        │în guma de guar.                                        │Guma de guar prezintă grupări apropiate de                                        │celule de formă rotundă până la cea de pară.                                        │Elementele acestora sunt de culoare galbenă spre                                        │brună    C. Solubilitate │Solubilă în apă fierbinte, insolubilă în etanol    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 5 ore)    Cenuşă │Nu mai mult de 1,2 % determinată la 800°C    Proteină (N x 6,25) │Nu mai mult de 7 %    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 4 %    Amidon │Nu este detectabil prin metoda următoare: la o                                        │soluţie 1:10 de probă se adaugă câteva picături                                        │de soluţie de iod. Nu se colorează în albastru    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Etanol şi propanol-2 │Nu mai mult de 1 %, separat sau în combinaţie                                        │    E 412 GUMĂ DE GUAR │                                        │    Sinonime │Gumă cyamopsis                                        │Făină de guar    Definiţie │Guma de guar reprezintă endospermul măcinat al                                        │seminţelor de varietăţi naturale ale plantei                                        │guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.                                        │(familia Leguminosae). Conţine în principal o                                        │polizaharidă hidrocoloidală cu masă moleculară                                        │ridicată, compusă din unităţi de                                        │galactopiranoză şi manopiranoză combinate                                        │prin legături glicozidice, care se pot descrie                                        │chimic sub formă de galactomanani    Iesce │232-536-0    Masă moleculară │50 000-8 000 000    Compoziţie │Conţinutul de galactomanani nu mai puţin de                                        │75 %    Descriere │Pulbere albă spre alb-gălbuie, aproape inodoră    Identificare │    A. Teste pozitive pentru galactoză │    şi pentru manoză │    B. Solubilitate Solubilă în apă rece│    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 5 ore)    Cenuşă │Nu mai mult de 1,5 % determinată la 800°C    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 7 %    Proteină (N x 6,25) │Nu mai mult de 10 %    Amidon │Nu este detectabil prin metoda următoare: la o                                        │soluţie 1:10 de probă se adaugă câteva picături                                        │de soluţie de iod. (Nu se colorează în albastru)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 413 GUMA ADRAGANTE    Sinonime │Gumă tragacant                                        │Tragant    Definiţie │Guma adragante este un exudat uscat obţinut din                                        │tulpinile şi ramurile speciilor naturale de                                        │Astragalus gummifer Labillardiere şi ale altor                                        │specii asiatice de Astragalus (familia                                        │Leguminosae). Conţine în principal                                        │polizaharide cu masă moleculară mare                                        │(galactoarabani şi polizaharide acide) care,                                        │prin hidroliză, duc la formarea acidului                                        │galacturonic, a galactozei, a arabinozei, a                                        │xilozei şi a fucozei. Pot fi prezente şi                                        │cantităţi mici de ramnoză şi glucoză (derivate                                        │din urmele de amidon şi/sau celuloză)    Masă moleculară │Aproximativ 800 000    Iesce │232-252-5    Descriere │Guma adragante nemăcinată se prezintă                                        │sub formă de fragmente rectilinii sau                                        │curbate aplatizate, lamelate sau sub formă de                                        │bucăţi spiralate cu grosimea de 0,5-2,5 mm şi                                        │lungimea de până la 3 cm. Este de culoare albă                                        │spre galben deschis, dar unele bucăţi pot                                        │avea o tentă roşiatică. Bucăţile au o textură                                        │cornoasă cu microfisuri. Este inodoră şi                                        │soluţiile au un gust mucilaginos şi insipid.                                        │Guma adragante sub formă de pulbere este de                                        │culoare albă spre galben deschis sau brună-roz                                        │(cafeniu deschis)    Identificare │    A. Solubilitate │1 g de probă în 50 ml apă gonflează pentru                                        │a forma un mucilagiu opalescent, rigid, neted;                                        │insolubilă în etanol şi nu gonflează în                                        │soluţie apoasă de etanol 60 % (greutate/volum)    Puritate │    Test negativ pentru guma de Karaya │Se fierbe 1 g în 20 ml de apă până se formează                                        │un mucilagiu. Se adaugă 5 ml acid clorhidric şi                                        │se fierbe din nou amestecul timp de cinci                                        │minute.                                        │Nu se formează culoarea roz sau roşie                                        │persistentă    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 16 % (105°C, 5 ore)    Cenuşă totală │Nu mai mult de 4 %    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 0,5 %    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 2 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E. coli │Negativ în 5 g    E 414 GUMĂ DE ACACIA    Sinonime │Gumă arabică    Definiţie │Guma de acacia este un exudat uscat obţinut                                        │din tulpinile şi ramurile speciilor naturale de                                        │Acacia senegal (L) Willdenow sau ale altor                                        │specii de Acacia strâns înrudite (familia                                        │Leguminosae). Conţine în principal                                        │polizaharide cu masă moleculară mare şi                                        │sărurile de calciu, magneziu şi potasiu ale                                        │acestora, care, prin hidroliză, duc la formarea                                        │arabinozei, a galactozei, a ramnozei şi a                                        │acidului glucuronic    Masă moleculară │Aproximativ 350 000    Iesce │232-519-5    Descriere │Guma arabică nemăcinată se prezintă sub formă                                        │de bobiţe globulare de dimensiuni diferite sau                                        │de fragmente cu muchii ascuţite, de culoare albă                                        │sau alb-gălbuie, amestecate uneori cu fragmente                                        │de culoare mai închisă.                                        │Se mai găseşte şi sub formă de fulgi, granule,                                        │pulbere sau material obţinut prin pulverizare,                                        │de culoare albă până la alb-gălbuie    Identificare │    A. Solubilitate │1 g de probă se dizolvă în 2 ml apă rece formând                                        │o soluţie care curge uşor şi este acidă la proba                                        │cu turnesol, insolubilă în etanol    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 17 % (105°C, 5 ore) pentru                                        │forma granulată şi nu mai mult 10 % (105°C, 4                                        │ore) pentru materialul obţinut prin pulverizare    Cenuşă totală │Nu mai mult de 4 %    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 0,5 %    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 1 %    Amidon sau dextrină │Se fierbe o soluţie 1:50 de gumă şi lasă să se                                        │răcească. La 5 ml din această soluţie se adaugă                                        │o picătură de soluţie de iod. Nu se produce                                        │colorarea în albastru sau roşu    Tanin │La 10 ml de soluţie 1:50 se adaugă 0,1 ml                                        │soluţie de clorură ferică [9 g FeCl(3) x 6H(2)O                                        │completate până la 100 ml cu apă]. Nu se                                        │produce colorare în negru şi nici nu se formează                                        │precipitat negru    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Produse de hidroliză │Nu se evidenţiază (prin cromatografie)                                        │manoză, xiloză şi acid galacturonic    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E. coli │Negativ în 5 g    E 415 GUMĂ DE XANTAN    Definiţie │Guma de xantan este o polizaharidă cu masă                                        │moleculară mare şi se obţine prin fermentaţia în                                        │cultură pură a unui hidrat de carbon cu specii                                        │naturale de Xanthomonas campestris, purificare                                        │prin regenerare cu etanol sau propanol-2, uscare                                        │şi măcinare. Conţine D-glucoză şi D-manoză ca                                        │unităţi principale de hexoză, alături de acid                                        │D-glucuronic şi acid piruvic şi se prepară sub                                        │formă de săruri de sodiu, potasiu sau calciu.                                        │Soluţiile sale sunt neutre    Masă moleculară │Aproximativ 1 000 000    Iesce │234-394-2    Compoziţie │Generează, raportat la substanţa în stare                                        │anhidră, nu mai puţin de 4,2 % şi nu mai mult de                                        │5 % CO(2) care corespunde la 91 % - 108 % gumă de                                        │xantan    Descriere │Pulbere de culoare crem    Identificare │    A. Solubilitate │Solubilă în apă. Insolubilă în etanol    Puritate │    Pierderi prin deshidratare │Nu mai mult de 15 % (105°C, 21/2 ore)    Cenuşă totală │Nu mai mult de 16 %, raportat la greutatea în                                        │stare anhidră, determinată la 650°C după uscare                                        │la 105°C timp de patru ore    Acid piruvic │Nu mai puţin de 1,5 %    Azot │Nu mai mult de 1,5 mg/kg    Etanol şi propanol-2 │Nu mai mult de 500 mg/kg, separat sau în                                        │combinaţie    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 5 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 300 colonii per gram    E. coli │Absent în 5 g    Specii de Salmonella │Absent în 10 g    Xanthomonas campestris │Celule viabile absente în 1 g    E 416 GUMĂ DE KARAYA    Sinonime │Katilo                                        │Kadaya                                        │Gumă sterculia                                        │Sterculia                                        │Karaya, gumă Karaya                                        │Kullo                                        │Kuttera    Definiţie │Guma de karaya este un exudat uscat obţinut din                                        │tulpinile şi ramurile speciilor naturale de                                        │Sterculia urens Roxburgh şi ale altor specii                                        │de Sterculia (familia Sterculiaceae) sau de                                        │Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle                                        │sau ale altor specii de Cochlospermum (familia                                        │Bixaceae). Conţine în principal polizaharide                                        │acetilate cu masă moleculară mare care, prin                                        │hidroliză, duc la formarea galactozei, a                                        │ramnozei şi a acidului galacturonic, alături de                                        │mici cantităţi de acid glucuronic    Iesce │232-539-4    Descriere │Guma de karaya se prezintă sub formă de bobiţe                                        │de diferite dimensiuni şi sub formă de                                        │fragmente neregulate cu un aspect                                        │semicristalin caracteristic. Este translucidă,                                        │de culoare galben deschis spre brun-roz, cu                                        │consistenţă cornoasă. Guma de karaya sub formă                                        │de pulbere este de culoare gri deschis spre                                        │brun-roz.                                        │Are un miros caracteristic de acid acetic    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubilă în etanol    B. Gonf lează în soluţie de etanol │Guma de karaya gonflează în soluţie 60 %                                        │etanol, fapt ce o deosebeşte de alte gume    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 20 % (105°C, 5 ore)    Cenuşă totală │Nu mai mult de 8 %    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 1 %    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 3 %    Acid volatil │Nu mai puţin 10 % (acid acetic)    Amidon │Nedetectabil    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E. coli │Negativ în 5 g    E 417 GUMĂ TARA    Definiţie │Guma tara se obţine prin măcinarea                                        │endospermului seminţelor din specii                                        │naturale de Caesalpinia spinosa (familia                                        │Leguminosae).                                        │Conţine în principal polizaharide cu masă                                        │moleculară mare, compuse în principal din                                        │galactomanani. Principalul component conţine o                                        │catenă liniară din unităţi de (1-4)-f2â-D-                                        │manopiranoză şi unităţi de f2α-D-galactopiranoză                                        │unite prin legături (1-6).                                        │Raportul manoză/galactoză din gumă este de                                        │3:1. (În guma din seminţe de carruba raportul                                        │este de 4:1 şi în guma de guar de 2:1)    Iesce │254-409-6    Descrierea │Pulbere de culoare albă-galbenă, inodoră    Identificare │    A. Solubilitate │Solubilă în apă. Insolubilă în etanol    B. Gelificare │La o soluţie apoasă de probă se adaugă o                                        │cantitate mică de borat de sodiu. Se formează                                        │un gel                                        │Puritate    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 %    Cenuşă │Nu mai mult de 1,5 %    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 2 %    Proteină │Nu mai mult de 3,5 % (factor N x 5,7)    Amidon │Nedetectabil    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 418 GUMĂ GELLAN    Definiţie │Guma gellan este o gumă ce conţine o                                        │polizaharidă cu masă moleculară mare şi se                                        │obţine prin fermentaţia în cultură pură a unui                                        │hidrat de carbon cu suşe naturale de                                        │Pseudomonas elodea, purificare prin extracţie                                        │cu alcool izopropilic, uscare şi măcinare.                                        │Polizaharida cu masă moleculară mare conţine în                                        │principal o unitate repetabilă de tetrazaharide:                                        │o ramnoză, un acid glucuronic şi două glucoze şi                                        │este substituită cu grupe de acil (gliceril şi                                        │acetil) sub formă de esteri legaţi O-glicozidic.                                        │Acidul glucuronic este neutralizat într-un                                        │amestec de săruri de potasiu, sodiu, calciu şi                                        │magneziu.    Iesce │275-117-5    Masă moleculară │Aproximativ 500 000    Compoziţie │Generează, raportat la substanţă uscată, nu mai                                        │puţin de 3,3 % şi nu mai mult de 6,8 % CO(2)    Descriere │Pulbere de culoare alburie    Identificare │    A. Solubilitate │Solubilă în apă, formând o soluţie vâscoasă                                        │Insolubilă în etanol    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % după uscare (105°C,                                        │21/2 ore)    Azot │Nu mai mult de 3 %    Propanol-2 │Nu mai mult de 750 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 10 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 400 colonii per gram    E. coli │Negativ în 5 g    Specii de Salmonella │Negativ în 10 g    E 420 (i) SORBITOL    Criteriile de puritate pentru acest aditiv sunt aceleaşi ca cele menţionate pentru    acest aditiv în anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori"    din Ordinul MSF/MAAP nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii    alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman cu    modificările şi completările ulterioare.    E 420 (îi) SIROP DE SORBITOL    Criteriile de puritate pentru acest aditiv sunt aceleaşi ca cele menţionate pentru    acest aditiv în anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori"    din Ordinul MSF/MAAP nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii    alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman cu    modificările şi completările ulterioare.    E 421 MANITOL    Criteriile de puritate pentru acest aditiv sunt aceleaşi ca cele menţionate pentru    acest aditiv în anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori"    din Ordinul MSF/MAAP nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii    alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman cu    modificările şi completările ulterioare.    E 422 GLICEROL    Sinonime │Glicerină    Definiţie │    Denumiri chimice │Propan-1,2,3-triol Glicerol Trihidroxipropan    Iesce │200-289-5    Formula chimică │C(3)H(8)0(3)    Masă moleculară │92,10    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 98 % glicerol raportat                                        │la substanţă anhidră    Descriere │Lichid siropos higroscopic incolor, limpede,                                        │cu un uşor miros caracteristic, care nu este                                        │nici înţepător, nici dezagreabil    Identificare │    A. Formarea acroleinei la încălzire │Se încălzesc câteva picături de probă într-o                                        │eprubetă împreună cu 0,5 g de bisulfat de                                        │potasiu. Se degajă vapori caustici                                        │caracteristici de acroleină    B. Greutate specifică (25/25°C) │Cel puţin 1,257    C. Indice de refracţie [n]^20(D) │1,471-1,474    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 5 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,01 % determinată la 800 ± 25°C    Butantrioli │Nu mai mult de 0,2 %    Acroleină, glucoză şi compuşi │Se încălzeşte un amestec din 5ml glicerină şi    de amoniu │5ml soluţie de hidroxid de potasiu (1:10) la                                        │60°C timp de cinci minute. Nu se colorează în                                        │galben şi nici nu degajă miros de amoniac    Acizi graşi şi esteri ai acizilor │Nu mai mult de 0,1 % calculat în acid butiric    graşi │    Compuşi cloruraţi │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimat în clor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    E 425 (i) GUMĂ KONJAC    Definiţie │Guma Konjac este un hidrocoloid solubil în apă                                        │obţinut din făina Konjac prin extracţie apoasă.                                        │Făina Konjac este produsul brut nepurificat                                        │obţinut din rădăcina plantei perene                                        │Amorphophallus konjac. Principala componentă                                        │a gumei Konjac este glucomananul                                        │polizaharidic cu masă moleculară mare şi                                        │solubil în apă, care constă în unităţi de                                        │D-manoză şi unităţi de D-glucoză într-un raport                                        │molar de 1,6:1,0 legat prin legături f2â(1-4)-                                        │glicozidice.                                        │Lanţurile de pe partea mai scurtă sunt ataşate                                        │prin legături f2â(1-3)-glicozidice, iar grupurile                                        │acetil se produc aleatoriu la un raport de                                        │aproximativ 1 grup la 9 până la 19 unităţi de                                        │zahăr    Masa moleculară │Principalul component, glucomananul, are o                                        │masă moleculară medie de 200 000 până la                                        │2 000 000    Compoziţie │Nu mai puţin de 75 % carbohidrat    Descriere │Pulbere de culoare albă până la crem sau cafeniu                                        │deschis    Identificare │    A. Solubilitate │Se poate dispersa în apă caldă sau rece                                        │formând o soluţie extrem de vâscoasă cu un                                        │pH cuprins între 4,0 şi 7,0    B. Formarea gelului │Se adaugă 5 ml de soluţie de borat de sodiu 4 %                                        │la o soluţie 1 % a probei într-o eprubetă şi se                                        │amestecă viguros. Se formează un gel    C.Formarea gelului stabil la căldură│Se prepară o soluţie 2 % a probei prin                                        │încălzirea sa într-o baie de apă caldă timp de                                        │30 minute, agitându-se continuu, iar apoi                                        │soluţia se răceşte la temperatura camerei.                                        │Pentru fiecare gram de probă utilizată pentru a                                        │pregăti 30 g de soluţie 2 %, la proba complet                                        │hidratată se adaugă, la temperatura camerei,                                        │1 ml de soluţie de carbonat de potasiu 10 %.                                        │Se încălzeşte amestecul într-o baie de apă până                                        │la 85°C şi se păstrează timp de 2 ore fără                                        │agitare. În aceste condiţii se formează un gel                                        │stabil din punct de vedere termic                                        │    D. Viscozitate (soluţie 1 %) │Nu mai puţin de 3 kgm-1s-1 la 25°C    Puritate │    Pierdere prin uscare │Nu mai mult de 12 % (105°C, 5 h)    Amidon │Nu mai mult de 3 %    Proteine │Nu mai mult de 3 % (N x 5,7)                                        │Se determină azotul prin metoda Kjeldahl.                                        │Procentul de azot din probă înmulţit cu 5,7 dă                                        │procentul de proteine din probă    Substanţe solubile în eter │Nu mai mult de 0,1 %    Cenuşă total │Nu mai mult de 5,0 % (800°C, 3 până la 4 h)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    Specii de Salmonella │Absentă în 12,5 g    E. coli │Absentă în 5 g    E 425 (îi) GLUCOMANAN KONJAC    Definiţie │Glucomananul Konjac este un hidrocoloid                                        │solubil în apă obţinut din făina Konjac prin                                        │spălare cu etanol conţinând apă. Făina Konjac                                        │este produsul brut nepurificat obţinut din                                        │tuberculul plantei perene Amorphophallus                                        │konjac. Principala componentă este                                        │glucomananul polizaharidic cu masă moleculară                                        │mare şi solubil în apă, care constă în unităţi                                        │de D-manoză şi unităţi de D-glucoză într-un                                        │raport molar de 1,6:1,0 legat prin legături                                        │f2â(1-4)-glicozidice cu o ramificaţie la                                        │aproximativ fiecare a 50-a sau a 60-a unitate.                                        │Aproximativ fiecare al 19-lea reziduu de zahăr                                        │este acetilat    Masa moleculară │500 000 până la 2 000 000    Compoziţie │Total fibre alimentare de nu mai puţin de 95 %                                        │raportat la substanţa uscată    Descriere │Pulbere uşor mobilă, inodoră, cu particule fine                                        │de culoare albă până la uşor maronie    Identificare │    A. Solubilitate │Se poate dispersa în apă caldă sau rece                                        │formând o soluţie extrem de vâscoasă cu un                                        │pH cuprins între 5,0 şi 7,0. Solubilitatea este                                        │mărită de căldură şi de agitarea mecanică    B.Formarea gelului stabil la căldură│Se prepară o soluţie 2 % din probă prin                                        │încălzirea sa într-o baie de apă caldă timp de                                        │30 minute, agitându-se continuu, iar apoi                                        │soluţia se răceşte la temperatura camerei.                                        │Pentru fiecare gram din proba utilizată pentru                                        │a pregăti 30 g de soluţie 2 %, se adaugă 1 ml de                                        │soluţie de carbonat de potasiu 10 %, la proba                                        │complet hidratată la temperatura camerei.                                        │Se încălzeşte amestecul într-o baie de apă până                                        │la 85°C şi se păstrează timp de 2 ore fără                                        │agitare.                                        │În aceste condiţii se formează un gel stabil                                        │din punct de vedere termic    C. Viscozitatea (soluţie 1 %) │Nu mai puţin de 20 kgm-1s-1 la 25°C    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 8 % (105°C, 3 ore)    Amidon │Nu mai mult de 1 %    Proteine │Nu mai mult de 1,5 % (N x 5,7)                                        │Se determină azotul prin metoda Kjeldahl.                                        │Procentul de azot din probă înmulţit cu 5,7 dă                                        │procentul de proteine din probă    Substanţe solubile în eter │Nu mai mult de 0,5 %    Sulfit [sub formă de SO(2)] │Nu mai mult de 4 mg/kg    Clorură │Nu mai mult de 0,02 %    Solubil în alcool 50 % │Nu mai mult de 2,0 % din material    Cenuşă totală │Nu mai mult de 2,0 % (800°C, 3 până la 4 ore)    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Specii de Salmonella │Absentă în 12,5 g    E. coli │Absentă în 5 g    E 426 HEMICELULOZĂ DE SOIA    Definiţie │Hemiceluloza de soia este o polizaharidă                                        │rafinată solubilă în apă obţinută din fibră de                                        │soia din specii naturale prin extracţie în apă                                        │caldă.    Denumiri chimice │Polizaharide de soia solubile în apă                                        │Fibră de soia solubilă în apă    Compoziţie │Nu mai puţin de 74 % hidrat de carbon    Descriere │Pulbere de culoare albă, fluidă, atomizată    Identificare │    A. Solubilitate pH-ul soluţiei de │Solubilă în apă caldă şi rece fără formare de    1 % │gel 5,5 ± 1,5    B. Viscozitatea soluţiei 10 % │Nu mai mult de 200 mPa.s    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 7 % (105°C, 4 ore)    Proteină │Nu mai mult de 14 %    Cenuşă totală │Nu mai mult de 9,5 % (600°C, 4h)    Arsenic │Nu mai mult de 2 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Număr total de germeni │Nu mai mult de 3 000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri │Nu mai mult de 100 colonii per gram    E. coli │Negativ în 10 g    E 431 (40) STEARAT DE POLIOXIETILENĂ    Sinonime │Polioxil (40) stearate                                        │Monostearat de polioxietilenă (40)    Definiţie │Un amestec de mono şi diesteri ai acidului                                        │stearic comercial alimentar şi de dioli de                                        │polioxietilenă (cu o lungime medie de polimer de                                        │aproximativ 40 unităţi de oxietilenă) cu                                        │polialcool liber    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 97,5 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Fulgi de culoare crem sau solid de consistenţa                                        │ceroasă la 25°C cu miros uşor    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil în apă, etanol, metanol şi acetat de                                        │etil. Insolubil în ulei mineral    B. Interval de congelare │39°C-44°C    C. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic pentru un acid gras parţial                                        │esterificat dintr-un polialcool polioxietil    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate │Nu mai mult de 1    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 25 şi nu mai mult de 35    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 27 şi nu mai mult de 40    1,4-dioxan │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Oxid de etilenă │Nu mai mult de 0,2 mg/Kg    Etilen glicoli (mono- şi di-) │Nu mai mult de 0,25 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 432 MONOLAURAT DE POLIOXIETILENĂ SORBITAN (POLISORBAT 20)    Sinonime │Polisorbat 20                                        │Monolaurat de polioxietilenă (20) sorbitan    Definiţie │Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi de                                        │mono şi dianhidridelele acestuia cu acid lauric                                        │comercial alimentar şi condensat cu aproximativ                                        │20 moli de oxid de etilenă per mol de sorbitol                                        │şi anhidridele sale    Compoziţie │Nu mai puţin de 70 % de grupe oxietilenice                                        │echivalent a nu mai puţin de 97,3 % de                                        │monolaurat de polioxietilenă (20) sorbitan                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Lichid uleios de culoarea lămâii până la                                        │chihlimbar la 25°C cu un uşor miros                                        │caracteristic    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil în apă, etanol, metanol, acetat de etil                                        │şi dioxan. Insolubil în ulei mineral şi eter de                                        │petrol    B. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic unui acid gras parţial esterificat                                        │cu polialcool polioxietilat    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate │Nu mai mult de 2    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 40 nu mai mult de 50    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 96 şi nu mai mult de 108    1,4-dioxan │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Oxid de etilenă │Nu mai mult de 0,2 mg/Kg    Etilen glicoli (mono- şi di-) │Nu mai mult de 0,25 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 433 MONOOLEAT DE POLIOXIETILENĂ SORBITAN (POLISORBAT 80)    Sinonime │Polisorbat 80                                        │Monooleat de polioxietilenă (20) sorbitan    Definiţie │Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi de                                        │mono şi dianhidridelele acestuia cu acid oleic                                        │comercial alimentar şi condensat cu aproximativ                                        │20 moli de oxid de etilenă per mol de sorbitol                                        │şi anhidridele sale    Compoziţie │Nu mai puţin de 65 % de grupe oxietilenice,                                        │echivalent a nu mai puţin de 96,5 % de                                        │monooleat de polioxietilenă (20) sorbitan                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Lichid uleios de culoarea lămâii până la                                        │chihlimbar la 25°C cu un uşor miros                                        │caracteristic    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil în apă, etanol, metanol, acetat de etil                                        │şi toluen. Insolubil în ulei mineral şi eter de                                        │petrol    B. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic unui acid gras parţial esterificat                                        │cu polialcool polioxietilat    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate │Nu mai mult de 2    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 45 şi nu mai mult de 55    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 65 şi nu mai mult de 80    1,4-dioxan │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Oxid de etilenă │Nu mai mult de 0,2 mg/Kg    Etilen glicoli (mono- şi di-) │Nu mai mult de 0,25 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 434 MONOPALMITAT DE POLIOXIETILENĂ SORBITAN (POLISORBAT 40)    Sinonime │Polisorbat 40                                        │Monopalmitat de polioxietilenă (20) sorbitan    Definiţie │Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi de                                        │mono şi dianhidride cu acid palmitic comercial                                        │alimentar şi condensat cu aproximativ 20 moli                                        │de oxid de etilenă per mol de sorbitol şi                                        │anhidridele sale    Compoziţie │Nu mai puţin de 66 % de grupe oxietilenice                                        │echivalent a nu mai puţin de 97 % monopalmitat                                        │de polioxietilenă (20) sorbitan raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Lichid uleios de culoarea lămâii până la                                        │portocaliu sau semigel la 25°C cu un uşor miros                                        │caracteristic    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil în apă, etanol, metanol, acetat de etil                                        │şi acetonă. Insolubil în ulei mineral    B. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic unui acid gras parţial esterificat                                        │cu polialcool polioxietilat    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate │Nu mai mult de 2    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 41 şi nu mai mult de 52    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 90 şi nu mai mult de 107    1,4-dioxan │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Oxid de etilenă │Nu mai mult de 0,2 mg/Kg    Etilen glicoli (mono- şi di-) │Nu mai mult de 0,25 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 435 MONOSTEARAT DE POLIOXIETILENĂ SORBITAN (POLISORBAT 60)    Sinonime │Polisorbat 60                                        │Monostearat de polioxietilenă (20) sorbitan    Definiţie │Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi de                                        │mono şi dianhidride cu acid stearic comercial                                        │alimentar şi condensat cu aproximativ 20 moli de                                        │oxid de etilenă per mol de sorbitol şi                                        │anhidridele sale    Compoziţie │Nu mai puţin de 65 % de grupe oxietilenice                                        │echivalent a nu mai puţin de 97 % de                                        │monostearat de polioxietilenă (20) sorbitan                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Lichid uleios de culoarea lămâii până la                                        │portocaliu sau semigel la 25°C cu un uşor miros                                        │caracteristic    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil în apă, acetat de etil şi toluen.                                        │Insolubil în ulei mineral şi uleiuri vegetale    B. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic unui acid gras parţial esterificat                                        │cu polialcool polioxietilat    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate │Nu mai mult de 2    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 45 şi nu mai mult de 55    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 81 şi nu mai mult de 96    1,4-dioxan │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Oxid de etilenă │Nu mai mult de 0,2 mg/Kg    Etilen glicoli (mono- şi di-) │Nu mai mult de 0,25 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 436 TRISTEARAT DE POLIOXIETILENĂ SORBITAN (Polisorbat 65)    Sinonime │Polisorbat 65                                        │Tristearat de polioxietilenă (20) sorbitan    Definiţie │Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi de                                        │mono şi dianhidride cu acid stearic comercial                                        │alimentar şi condensat cu aproximativ 20 moli de                                        │oxid de etilenă per mol de sorbitol şi                                        │anhidridele sale    Compoziţie │Nu mai puţin de 46 % de grupe oxietilenice,                                        │echivalent a nu mai puţin de 96 % de tristearat                                        │de polioxietilenă (20) sorbitan raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Solid ceros de culoare ocru la 25°C cu un miros                                        │uşor caracteristic    Identificare │    A. Solubilitate │Dispersabil în apă. Solubil în ulei mineral,                                        │uleiuri vegetale, eter de petrol, acetonă, eter,                                        │dioxan, etanol şi metanol    B. Interval de congelare │29°C-33°C    C. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic unui acid gras parţial esterificat                                        │cu polialcool polioxietila    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 3 % (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate │Nu mai mult de 2    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 88 şi nu mai mult de 98    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 40 şi nu mai mult de 60    1,4-dioxan │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Oxid de etilenă │Nu mai mult de 0,2 mg/Kg    Etilen glicoli (mono- şi di-) │Nu mai mult de 0,25 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/Kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 440 (i) PECTINĂ    Definiţie │Pectina conţine în principal esteri metilici                                        │parţiali ai acidului poligalacturonic şi                                        │sărurile lor de amoniu, sodiu, potasiu şi calciu                                        │ale acestora. Se obţine prin extracţia în mediu                                        │apos din specii naturale de material vegetal                                        │comestibil corespunzător, de obicei citrice sau                                        │mere. Nu se utilizează alţi agenţi de                                        │precipitare în afară de metanol, etanol şi                                        │propanol-2    Iesce │232-553-0    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 65 % acid galacturonic                                        │raportat la substanţa anhidră după spălare cu                                        │acid şi alcool    Descriere │Pulbere de culoare albă, galben deschis, gri                                        │deschis sau brun deschis    Identificare │    A. Solubilitate │Solubilă în apă, formând o soluţie coloidală,                                        │opalescentă. Insolubilă în etanol    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 12 % (105°C, 2 ore)    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 1 % (insolubilă în acid                                        │clorhidric aproximativ 3N)    Bioxid de sulf │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la substanţa                                        │anhidră    Conţinut de azot │Nu mai mult de 1,0 % după spălare cu acid şi                                        │etanol    Metanol, etanol şi propanol-2 liberi│Nu mai mult de 1 %, separat sau în combinaţie,                                        │raportat la substanţa anhidră    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 440 (îi) PECTINĂ AMIDATĂ    Definiţie │Pectina amidată conţine în principal esteri                                        │metilici parţiali şi amidele acidului                                        │poligalacturonic şi sărurile lor de amoniu,                                        │sodiu, potasiu şi calciu ale acestora. Se obţine                                        │prin extracţie în mediu apos din specii naturale                                        │de material vegetal comestibil corespunzător, de                                        │obicei citrice sau mere, şi tratament cu amoniac                                        │în mediu alcalin. Nu se utilizează alţi agenţi                                        │de precipitare în afară de metanol, etanol şi                                        │propanol-2    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 65 % acid galacturonic                                        │raportat la substanţa anhidră fără cenuşă după                                        │spălare cu acid şi alcool    Descriere │Pulbere de culoare albă, galben deschis, gri                                        │deschis sau brun deschis    Identificare │    A. Solubilitate │Solubilă în apă, formând o soluţie coloidală,                                        │opalescentă. Insolubilă în etanol    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 12 % (105°C, 2 ore)    Cenuşă insolubilă în acid │Nu mai mult de 1 % (insolubilă în acid                                        │clorhidric de aproximativ 3N)    Grad de amidare │Nu mai mult de 25 % din totalul grupărilor                                        │carboxil    Reziduuri de bioxid de sulf │Nu mai mult de 50 mg/kg raportat la substanţa                                        │anhidră    Conţinut de azot │Nu mai mult de 2,5 % după spălare cu acid şi                                        │etanol    Metanol, etanol şi propanol-2 liberi│Nu mai mult de 1 %, separat sau în combinaţie,                                        │raportat la substanţa fără substanţe volatile    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg   E 442 FOSFATIDE DE AMONIU    Sinonime │Săruri de amoniu ale acidului fosfatidic, amestec                                        │de săruri de amoniu ale gliceridelor fosforilate    Definiţie │Amestec de compuşi de amoniu ai acizilor                                        │fosfatidici derivaţi din grăsime comestibilă şi                                        │ulei comestibil (de obicei ulei de rapiţă                                        │parţial solidificat). Se pot adăuga fosforului                                        │una sau două sau trei părţi de gliceride. În                                        │plus, se pot lega împreună doi esteri de fosfor                                        │sub formă de fosfatide de fosfatidil    Compoziţie │Conţinutul de fosfor este de nu mai puţin de 3 %                                        │şi nu mai mult de 3,4 % în greutate; conţinutul                                        │de amoniu este de nu mai puţin de 1,2 % şi nu                                        │mai mult de 1,5 % (calculat în N)    Descriere │Semisolid uleios    Identificare │    A. Solubilitate │Solubile în grăsimi. Insolubile în apă. Parţial                                        │solubile în etanol şi în acetonă    B. Teste pozitive pentru glicerol, │    acizi graşi şi fosfat │    Puritate │    Substanţe insolubile în eter de │Nu mai mult de 2,5 %    petrol │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 444 ACETAT IZOBUTIRAT DE ZAHAROZĂ    Sinonime │SAIB ("sucrose acetate isobutyrate")    Definiţie │Acetatul izobutirat de zaharoză este un                                        │amestec de produşi de reacţie formaţi prin                                        │esterificarea zaharozei de tip alimentar cu                                        │anhidridă acetică şi anhidridă izobutirică,                                        │urmată de distilare. Amestecul conţine toate                                        │combinaţiile posibile de esteri în care                                        │raportul molar acetat/butirat este de                                        │aproximativ 2:6    Iesce │204-771-6    Denumire chimică │Diacetat hexaizobutirat de zaharoză    Formula chimică │C(4)0H(62)O(19)    Masă moleculară │832-856 (aproximativ), C(4)0H(62)O(19): 846,9    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 98,8 % şi nu mai mult                                        │de 101,9 % C(4)0H(62)O(19)    Descriere │Lichid de culoare deschisă galben-pai,                                        │limpede şi fără sedimente, cu miros slab    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă. Solubil în majoritatea                                        │solvenţilor organici    B. Indice de refracţie │[n]^40(D) : 1,4492-1,4504    C. Greutate specifică │[d]^25(D) : 1,141-1,151    Puritate │    Triacetină │Nu mai mult de 0,1 %    Indice de aciditate │Nu mai mult de 0,2    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 524 şi nu mai mult de 540    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 3 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 5 mg/kg    E 445 ESTERI GLICERICI AI RĂŞINILOR DIN LEMN    Sinonime │Gumă esterică    Definiţie │Amestec complex de esteri de tri şi diglicerină                                        │ai acizilor rezinici din colofoniul extras din                                        │lemn.                                        │Colofoniul extras din lemn se obţine prin                                        │extracţia cu solvenţi din butuci vechi de pin                                        │urmată de un proces de rafinare a solvenţilor                                        │lichid-lichid. Din prezentele specificaţii sunt                                        │excluse substanţele derivate din guma de                                        │colofoniu, din exudatul pinilor verzi, precum şi                                        │din substanţele derivate din colofoniu din ulei                                        │de tall, produs secundar obţinut la prelucrarea                                        │celulozei (pastei de hârtie) tip sulfat. Produsul                                        │final conţine aproximativ 90 % acizi rezinici                                        │şi 10 % substanţe neutre (compuşi neacizi).                                        │Fracţia de acizi rezinici este un amestec                                        │complex de acizi diterpenoizi monocarboxilici                                        │izomeri având formula moleculară empirică                                        │C(2)0H(30)O(2), în principal acid abietic.                                        │Substanţa este purificată prin stripare cu                                        │vapori de apă sau prin distilare cu vapori de                                        │apă în contracurent    Descriere │Solid dur, de culoare galbenă spre chihlimbar                                        │deschis    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă, solubil în acetonă    B. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic compusului    Puritate │    Greutatea specifică a soluţiei │[d]^20(25) Nu mai puţin de 0,935, determinată                                        │într-o soluţie de d-limonen 50 % (97 %,                                        │temperatura de fierbere 175,5-176°C,                                        │d^20(4) : 0,84)    Interval de înmuiere determinate │Între 82°C şi 90°C    prin metoda cu inel şi bilă │    Indice de aciditate │Nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 9    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 45    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Test pentru detectarea absenţei │La încălzirea compuşilor organici cu conţinut    colofoniului din ulei de tall │de sulf în prezenţa formiatului de sodiu, sulful    (testul sulfului) │este convertit în sulfură de hidrogen care                                        │poate fi uşor detectată cu ajutorul hârtiei cu                                        │acetat de plumb. Un test pozitiv indică                                        │utilizarea colofoniului din ulei de tall în                                        │locul colofoniului extras din lemn   E 450 (i) DIFOSFAT DISODIC    Sinonime │Difosfat dihidrogen disodic                                        │Pirofosfat dihidrogen disodic                                        │Pirofosfat acid de sodiu                                        │Pirofosfat disodic    Definiţie │    Denumirea chimică │Difosfat dihidrogen disodic    Iesce │231-835-0    Formula chimică │Na(2)H(2)P(2)O(7)    Masă moleculară │221,94    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % de fosfat disodic    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 63,0 % şi nu mai mult de 64,5 %    Descriere │Pulbere albă sau granule    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodium │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Solubil în apă    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 3,7 şi 5,0    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % (105°C, patru ore)    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 1 %    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 450 (îi) DIFOSFAT TRISODIC    Sinonime │Pirofosfat trisodic acid                                        │Difosfat monohidrogen trisodic    Definiţie │    Iesce │238-735-6    Formula chimică │Monohidrat: Na(3)HP(2)O(7) x H(2)O                                        │Anhidru: Na(3)HP(2)O(7)    Masă moleculară │Monohidrat: 261,95                                        │Anhidru: 243,93    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 57 % şi nu mai mult de 59 %    Descriere │Pulbere albă sau granule, se găseşte sub                                        │formă anhidră sau de monohidrat    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodium │    şi fosfat │    B. Solubilitate Solubil în apă │    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 6,7 şi 7,5    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 4,5 % raportat la compusul                                        │anhidru                                        │Nu mai mult de 11,5 % raportat la compusul                                        │monohidrică    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5 % (105°C, patru ore)    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 0,2 %    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 450 (iii) DIFOSFAT TETRASODIC    Sinonime │Pirofosfat tetrasodic                                        │Pirofosfat de sodiu    Definiţie │    Denumirea chimică │Difosfat tetrasodic    Iesce │238-767-1    Formula chimică │Anhidru: Na(4)P(2)O(7)                                        │Decahidrat: Na(4)P(2)O(7) x 10H(2)O    Masă moleculară │Anhidru: 265,94                                        │Decahidrat: 446,09    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % de Na(4)P(2)O(7)                                        │raportat la substanţa calcinată    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 52,5 % şi nu mai mult de 54,0 %    Descriere │Cristale albe sau incolore sau o pulbere                                        │cristalină sau granulară albă. Decahidratul                                        │creează uşoare eflorescenţe în aer uscat    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodiu │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Solubil în apă. Insolubil în etanol    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 9,8 şi 10,8    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 0,5 % pentru sare anhidră, nu                                        │mai puţin de 38 % şi nu mai mult de 42 %                                        │pentru decahidrat, în ambele cazuri determinată                                        │după uscare la 105°C timp de patru ore, urmată                                        │de calcinare la 550°C timp de 30 minute    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 0,2 %    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 450 (v) DIFOSFAT TETRAPOTASIC    Sinonime │Pirofosfat de potasiu                                        │Pirofosfat tetrapotasic    Definiţie │    Denumirea chimică │Difosfat tetrapotasic    Iesce │230-785-7    Formula chimică │K(4)P(2)O(7)    Masă moleculară │330,34    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 95 % raportat la                                        │substanţa calcinată    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 42,0 % şi nu mai mult de 43,7 %                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Cristale incolore sau pulbere albă, foarte                                        │higroscopică    Identificare │    A. Teste pozitive pentru potasiu │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Solubil în apă. Insolubil în etanol    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 10,0 şi 10,8    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 2 % după uscare la 105°C                                        │timp de patru ore, urmată de calcinare la                                        │550°C timp de 30 minute    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 0,2 %    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg                                        │    E 450 (vi) DIFOSFAT DICALCIC                                        │    Sinonime │Pirofosfat de calciu                                        │    Definiţie │    Denumirea chimică │Difosfat dicalcic                                        │Pirofosfat dicalcic    Iesce │232-221-5    Formula chimică │Ca(2)P(2)O(7)    Masă moleculară │254,12    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 96 %    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 55 % şi nu mai mult de 56 %    Descriere │Pulbere inodoră, albă, fină    Identificare │    A. Teste pozitive pentru calciu │    şi fosfat │    B. Solubilitate │Insolubil în apă. Solubil în acid azotic şi                                        │acid clorhidric diluat    C. pH-ul unei suspensii 10 % în apă │Între 5,5 şi 7,0    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 1,5 % la 800°C ± 25°C timp de                                        │30 minute    Fluoruri │Nu mai mult de 50 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kgdaniela    E 450 (vii) DIFOSFAT ACID DE CALCIU    Sinonime │Pirofosfat acid de calciu                                        │Pirofosfat dihidrogen monocalcic    Definiţie │    Denumirea chimică │Difosfat dihidrogen de calciu    Iesce │238-933-2    Formula chimică │CaH(2)P(2)O(7)    Masă moleculară │215,97    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 90 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 61 % şi nu mai mult de 64 %    Descriere │Cristale albe sau pulbere albă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru calciu │    şi fosfat │    Puritate │    Substanţă insolubilă în acid │Nu mai mult de 0,4 %    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 451 (i) TRIFOSFAT PENTASODIC    Sinonime │Tripolifosfat pentasodic                                        │Tripolifosfat de sodiu    Definiţie │    Denumirea chimică │Trifosfat pentasodic    Iesce │231-838-7    Formula chimică │Na(5)O(10)P(3) x nH(2)O (n = 0 sau 6)    Masă moleculară │367,86    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin 85,0 % (anhidru) sau                                        │65,0 % (hexahidrat)    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 56 % şi nu mai mult de 59 %                                        │(anhidru) sau nu mai puţin de 43 % şi nu mai                                        │mult de 45 % (hexahidrat)    Descriere │Granule sau pulbere albă, puţin higroscopică    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil complet în apă. Insolubil în etanol    B. Teste pozitive pentru sodiu │    şi fosfat │    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 9,1 şi 10,2    Puritate │    Pierdere la uscare │Anhidru: nu mai mult de 0,7 % (105°C, o oră)                                        │Hexahidrat: nu mai mult de 23,5 % (60°C, o oră,                                        │urmată de uscare la 105°C, timp de patru ore)    Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,1 %    Polifosfaţi superiori │Nu mai mult de 1 %    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 451 (îi) TRIFOSFAT PENTAPOTASIC    Sinonime │Tripolifosfat pentapotasic                                        │Trifosfat de potasiu                                        │Tripolifosfat de potasiu    Definiţie │    Denumirea chimică │Trifosfat pentapotasic                                        │Tripolifosfat pentapotasic    Iesce │237-574-9    Formula chimică │K(5)O(10)P(3)    Masă moleculară │448,42    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 85,0 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 46,5 % şi nu mai mult de 48 %    Descriere │Granule sau pulbere albă, foarte higroscopică    Identificare │    A. Solubilitate │Foarte solubil în apă    B. Teste pozitive pentru potasiu │    şi fosfat │    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 9,2 şi 10,5    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 0,4 % (după uscare la 105°C,                                        │timp de patru ore, urmată de calcinare la                                        │550°C, timp de 30 minute)    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 2 %    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 452 (i) POLIFOSFAT DE SODIU    1. POLIFOSFAT SOLUBIL │    Sinonime │Hexametafosfat de sodiu                                        │Tetrapolifosfat de sodium                                        │Sare Graham                                        │Polifosfaţi de sodiu, sticloşi                                        │Polimetafosfat de sodiu                                        │Metafosfat de sodiu    Definiţie │Polifosfaţii de sodiu solubili sunt obţinuţi                                        │prin fuziunea şi răcirea ulterioară a                                        │ortofosfaţilor de sodiu. Aceşti compuşi sunt o                                        │clasă care constă în câţiva polifosfaţi amorfi,                                        │solubili în apă, compuşi din lanţuri lineare de                                        │unităţi de metafosfat, [NaPO(3)]x, unde x ≥ 2,                                        │terminate cu grupări Na(2)PO(4). Aceste                                        │substanţe sunt de obicei identificate prin                                        │raportul lor Na(2)O/P(2)O(5) sau conţinutul lor de                                        │P(2)O(5). Raportul Na(2)O/P(2)O(5) variază de la                                        │aproximativ 1,3 pentru tetrapolifosfatul de                                        │sodiu, unde x = aproximativ 4; la aproximativ                                        │1,1 pentru sarea Graham, denumită de obicei                                        │hexametafosfat de sodiu, unde x = 13 până                                        │la 18; şi până la 1,0 pentru polifosfaţii de                                        │sodiu cu masă moleculară mai mare, în cazul                                        │cărora x = 20 până la 100 sau mai mult.                                        │pH-ul soluţiilor variază între 3,0 şi 9,0    Denumirea chimică │Polifosfat de sodiu    Iesce │272-808-3    Formula chimică │Amestecuri eterogene de săruri de sodiu                                        │ale acizilor polifosforici condensaţi lineari                                        │având formula generală H(n + 2)PnO(3n + 1),                                        │unde "n" este de cel puţin 2    Masă moleculară │[102](n)    Analiza chimică a conţinutului │Nu mai puţin de 60 % şi nu mai mult de 71 %    de P(2)O(5) │raportat la substanţa calcinată    Descriere │Granule, plachete sau pulbere incolore, albe                                        │sau transparente    Identificare │    A. Solubilitate │Foarte solubil în apă    B. Teste pozitive pentru sodium │    şi fosfat │    C. pH-ul unei soluţii 1 % │Între 3,0 şi 9,0    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 1 %    Substanţă insolubilă în apă │Nu mai mult de 0,1 %    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg                                        │    2. POLIFOSFAT INSOLUBIL │                                        │    Sinonime │Metafosfat de sodiu insolubil                                        │Sare Maddrell                                        │Polifosfat de sodiu insolubil, IMP    Definiţie │Metafosfatul de sodiu insolubil este un                                        │polifosfat de sodiu cu masă moleculară mare                                        │compus din două lanţuri lungi de metafosfat                                        │[NaPO(3)]x care se răsucesc în spirală în                                        │direcţii diferite în jurul unei axe comune.                                        │Raportul Na(2)O/P(2)O(5) este de aproximativ                                        │1,0. pH-ul unei suspensii în apă 1:3 este de                                        │aproximativ 6,5    Denumirea chimică │Polifosfat de sodiu    Iesce │272-808-3    Formula chimică │Amestecuri eterogene de săruri de sodiu                                        │ale acizilor polifosforici condensaţi lineari                                        │având formula H(n + 2)PnO(3n + 1), unde "n" este                                        │de cel puţin 2    Masă moleculară │[102](n)    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 68,7 % şi nu mai mult de 70,0 %    Descriere │Pulbere cristalină albă    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă, solubil în acizi minerali şi                                        │în soluţii de cloruri de potasiu şi amoniu                                        │(dar nu şi de sodiu)    B. Teste pozitive pentru sodiu │    şi fosfat │    C. pH-ul unei suspensii 1:3 în apă │Aproximativ 6,5    Puritate │    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 452 (îi) POLIFOSFAT DE POTASIU    Sinonime │Metafosfat de potasiu                                        │Polimetafosfat de potasiu                                        │Sare Kurrol    Definiţie │    Denumirea chimică │Polifosfat de potasiu    Iesce │232-212-6    Formula chimică │[KPO(3)](n)                                        │Amestecuri eterogene de săruri de potasiu ale                                        │acizilor polifosforici condensaţi linear având                                        │formula generală H(n + 2)PnO(3n + 1), unde "n"                                        │este de cel puţin 2    Masă moleculară │[118](n)    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 53,5 % şi nu mai mult de 61,5 %                                        │raportat la substanţa calcinată    Descriere │Pulbere albă fină sau cristale sau plachete                                        │sticloase incolore    Identificare │    A. Solubilitate │1 g se dizolvă în 100 ml de soluţie de acetat de                                        │sodiu 1:25    B. Teste pozitive pentru potasiu │    şi fosfat │    C. pH-ul unei suspensii 1 % │Nu mai mult de 7,8    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 2 % (105°C, patru ore, urmată                                        │de calcinare la 550°C, 30 minute)    Fosfat ciclic │Nu mai mult de 8 % pe conţinut P(2)O(5)    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 452 (iii) POLIFOSFAT DE CALCIU ŞI SODIU    Sinonime │Polifosfat calcic de sodiu, sticlos    Definiţie │    Denumire chimică │Polifosfat calcic de sodiu    Iesce │233-782-9    Formulă chimică │[NaPO(3)](n) CaO, unde n este în mod                                        │obişnuit 5    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 61 % şi nu                                        │mai mult de 69 % sub formă de P(2)O(5)    Descriere │Cristale albe sticloase, sfere    Identificare │    A. pH-ul unei suspensii 1 % m/m │Aproximativ între 5 şi 7    B. Conţinut CaO │7 % - 15 % m/m    Puritate │    Fluoruri │Nu mai mult de 10 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 452 (iv) POLIFOSFAT DE CALCIU    Sinonime │Metafosfat de calciu                                        │Polimetafosfat de calciu    Definiţie │    Denumirea chimică │Polifosfat de calciu    Iesce │236-769-6    Formula chimică │[CaP(2)O(6)](n)                                        │Amestecuri eterogene de săruri de calciu                                        │ale acizilor polifosforici condensaţi având                                        │formula generală H(n + 2)PnO(n + 1), unde                                        │"n" este de cel puţin 2    Masă moleculară │[198](n)    Conţinut de P(2)O(5) │Nu mai puţin de 71 % şi nu mai mult de 73 %                                        │raportat la substanţa calcinată    Descriere │Cristale incolore, inodore sau pulbere albă    Identificare │    A. Solubilitate │De obicei puţin solubil în apă. Solubil în mediu                                        │acid    B. Teste pozitive pentru calciu │    şi fosfat │    C. Conţinut de CaO │Între 27 şi 29,5 %    Puritate │    Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 2 % (105°C, patru ore, urmată                                        │de calcinare la 550°C, 30 minute)    Fosfat ciclic │Nu mai mult de 8 % pe conţinut P(2)O(5)    Fluoruri │Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimate ca fluor)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 4 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 459 BETA-CICLODEXTRINĂ    Definiţie │Beta-ciclodextrina este o zaharidă ciclică                                        │nereductoare compusă din şapte unităţi                                        │D-glucopiranosil legate în poziţiile f2α -1,4.                                        │Produsul este obţinut prin acţiunea enzimei                                        │cicloglicosiltransferaza (CGTaza) obţinută                                        │din Bacillus circulans, Paenibacillus macerans                                        │sau recombinând Bacillus licheniformis SJ1608                                        │pe amidon parţial hidrolizat    Denumire chimică │Cicloheptaamiloză    Iesce │231-493-2    Formulă chimică │[C(6)H(10)O(5)](7)    Masă moleculară │1135    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98,0 %                                        │de [C(6)H(10)O(5)](7)                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Solid cristalin alb sau aproape alb, practic                                        │inodor    Identificare │    A. Solubilitate │Slab solubil în apă; liber solubil în apă caldă;                                        │uşor solubil în etanol    B. Rotaţie specifică │[f2α]^25(D) : + 160° spre + 164° (soluţie 1 %)    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 14 % (metoda Karl Fischer)    Alte ciclodextrine │Nu mai mult de 2 % raportat la substanţa anhidră    Solvenţi reziduali (toluen şi │Nu mai mult de 1 mg/Kg pentru fiecare solvent    tricloroetilenă) │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1 %    Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/Kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/Kg    E 460 (i) CELULOZĂ MICROCRISTALINĂ    Sinonime │Gel de celuloză    Definiţie │Celuloza cristalină este celuloză parţial                                        │depolimerizată, purificată, preparată prin                                        │tratarea cu acizi anorganici a alfa-celulozei,                                        │obţinută sub formă de pastă pentru fabricarea                                        │hârtiei din varietăţi naturale de plante                                        │fibroase.                                        │Gradul de polimerizare este de obicei mai                                        │mic de 400    Denumire chimică │Celuloză    Iesce │232-674-9    Formula chimică │[C(6)H(10)O(5)](n)    Masă moleculară │Aproximativ 36 000    Compoziţie │Nu mai puţin de 97 % calculat în celuloză                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Pulbere fină de culoare albă sau aproape albă,                                        │inodoră    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubilă în apă, etanol, eter şi acizi                                        │anorganici diluaţi. Puţin solubilă în soluţie                                        │de hidroxid de sodiu    B. Reacţia de culoare │La 1 mg de probă se adaugă 1 ml acid fosforic                                        │şi se încălzeşte pe baie de apă timp de                                        │30 minute. Se adaugă 4 ml soluţie 1:4 de                                        │pirocatehină în acid fosforic şi se încălzeşte                                        │timp de 30 minute.                                        │Apare o culoare roşie    C. Identificare prin spectroscopie │    în infraroşu │    D. Test de suspensie │Se amestecă 30 g de probă cu 270 ml de                                        │apă într-un agitator electric de viteză mare                                        │(12 000 rpm) timp de 5 minute. Amestecul                                        │rezultat constă fie într-o suspensie cu                                        │fluiditate ridicată, fie într-o                                        │suspensie greoaie şi neomogenă, cu fluiditate                                        │scăzută sau inexistentă, cu o uşoară                                        │sedimentare şi cu un conţinut mare de bule                                        │de aer. Dacă se obţine o suspensie cu                                        │fluiditate ridicată, se transferă 100 ml                                        │într-un cilindru gradat de 100 ml care se                                        │lasă în repaus timp de o oră. Substanţele                                        │solide se sedimentează şi apare un lichid                                        │supernatant.    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 7 % (10°C, 3 ore)    Substanţă solubilă în apă │Nu mai mult de 0,24 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C                                        │pH-ul unei suspensii 10 % în apă pH-ul                                        │lichidului supernatant este între 5,0 şi 7,5    Amidon │Nedetectabil                                        │La 20 ml dispersie obţinută la testul de                                        │identificare D se adaugă câteva picături de                                        │soluţie de iod şi se agită. Nu trebuie să                                        │apară coloraţie în albastru-violet sau albastru    Dimensiunile particulelor │Nu mai puţin de 5 f2æm (nu mai mult de 10 % din                                        │particule cu dimensiuni mai mici de 5 æm)    Grupe carboxil │Nu mai mult de 1 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 460 (îi) CELULOZĂ PUDRĂ    Definiţie │Celuloză dezintegrată mecanic, purificată,                                        │preparată prin prelucrarea alfa-celulozei,                                        │obţinută sub formă de pastă pentru fabricarea                                        │hârtiei din varietăţi naturale de plante                                        │fibroase    Denumirea chimică │Celuloză                                        │Polimer liniar cu 1:4 reziduuri de glucoză                                        │legată    Iesce │232-674-9    Formula chimică │[C(6)H(10)O(5)](n)    Masă moleculară │[162](n) (n este predominant 1 000 sau mai mare)    Compoziţie │Nu mai puţin de 92 %    Descriere │Pudră de culoare albă, inodoră    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubilă în apă, etanol, eter şi acizi                                        │anorganici diluaţi. Puţin solubilă în soluţie                                        │de hidroxid de sodiu    B. Test de suspensie │Se amestecă 30g de probă cu 270ml de apă într-un                                        │agitator electric de viteză mare (12 000 rpm)                                        │timp de 5 minute. Amestecul rezultat va                                        │consta fie într-o suspensie cu fluiditate                                        │ridicată, fie într-o suspensie greoaie,                                        │neomogenă, cu fluiditate scăzută sau                                        │inexistentă, cu o uşoară sedimentare şi cu un                                        │conţinut mare de bule de aer. Dacă se obţine                                        │o suspensie cu fluiditate ridicată, se transferă                                        │100 ml într-un cilindru gradat de 100 ml care se                                        │lasă în repaus timp de o oră. Substanţele                                        │solide se sedimentează şi apare un lichid                                        │supernatant    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 7 % (105°C, 3 ore)    Substanţă solubilă în apă │Nu mai mult de 1,0 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,3 %, determinată la 800 ± 25°C    pH-ul unei suspensii 10 % în apă │pH-ul lichidului supernatant este între                                        │5,0 şi 7,5    Amidon │Nedetectabil                                        │La 20 ml dispersie obţinută la testul de                                        │identificare B se adaugă câteva picături de                                        │soluţie de iod şi se agită. Nu trebuie să                                        │apară coloraţie în albastru-violet sau albastru    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Dimensiunile particulelor │Nu mai puţin de 5 f2æm (nu mai mult de 10 % din                                        │particule cu dimensiuni mai mici de 5 æm)    E 461 METILCELULOZĂ    Sinonime │Eter metilic de celuloză    Definiţie │Metilceluloza este celuloză obţinută direct din                                        │varietăţi naturale de plante fibroase şi                                        │eterificată parţial cu grupări metilice    Denumire chimică │Eter metilic al celulozei    Formula chimică │Polimerii conţin unităţi de anhidroglucoză                                        │substituite, având următoarea formulă generală:                                        │C(6)H(7)O(2)[OR(1)][OR(2)][OR(3], unde R(1),                                        │R(2), R(3) pot să fie fiecare:                                        │- H                                        │- CH(3)                                        │- CH(2)CH(3)    Masă moleculară │De la aproximativ 20 000 până la 380 000    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 25 % şi nu mai mult de                                        │33 % grupări metoxil [-OCH(3)] şi nu mai mult de                                        │5 % grupări hidroxietoxil [-OCH(2)CH(2)OH]    Descriere │Pulbere granulată sau fibroasă de culoare                                        │albă sau uşor gălbuie sau gri, uşor                                        │higroscopică, inodoră şi insipidă    Identificare │                                        │    A. Solubilitate │Gonflează în apă, producând o soluţie coloidală,                                        │vâscoasă, limpede până la opalescentă.                                        │Insolubilă în etanol, eter şi cloroform                                        │Solubilă în acid acetic glacial    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 10 % (105°C, 3 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 1,5 %, determinată la 800 ± 25°C    pH-ul unei soluţii coloidale 1 % │5,0-8,0    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 462 ETILCELULOZĂ    Sinonime │Eter etilic al celulozei    Definiţie │Etilceluloza este celuloza obţinută direct din                                        │materialul vegetal fibros şi eterificată parţial                                        │cu grupe etilice    Denumiri chimice │Eter etilic al celulozei    Formulă chimică │Polimerii conţin unităţi de anhidroglucoză                                        │substituită, cu următoarea formulă generală:                                        │C(6)H(7)O(2)[OR(1)][OR(2)], unde R(1) şi R(2)                                        │pot fi oricare dintre următoarele:                                        │- H                                        │- CH(2)CH(3)                                        │Compoziţie Nu mai puţin de 44 % şi nu mai mult                                        │de 50 % grupe etoxil [-OC(2)H(5)], raportat la                                        │substanţa uscată (echivalentul a cel mult                                        │2,6 grupe etoxil per unitate de anhidroglucoză)    Descriere │Pulbere inodoră şi insipidă de culoare albă                                        │până la alburiu    Identificare │    A. Solubilitate │Practic insolubilă în apă, în glicerină şi în                                        │propan-1,2-diol, dar solubilă în proporţii                                        │variabile în anumiţi solvenţi organici, în                                        │funcţie de conţinutul de etoxil. Etilceluloza                                        │care conţine mai puţin de 46-48 % grupe etoxil                                        │este uşor solubilă în tetrahidrofuran, acetat                                        │de metil, cloroform şi în amestec de                                        │hidrocarburi aromatice şi etanol. Etilceluloza                                        │care conţine 46-48 % sau mai mult grupe etoxil                                        │este uşor solubilă în etanol, metanol, toluen,                                        │cloroform şi acetat de etil    B. Test pentru formarea peliculei │Se dizolvă 5 g de probă în 95 g amestec                                        │80:20 (greutate/greutate) de toluen şi etanol.                                        │Se formează o soluţie limpede, gălbuie,                                        │stabilă. Se toarnă câţiva ml de soluţie pe o                                        │placă de sticlă şi se lasă să se evapore                                        │solventul.                                        │Se formează o peliculă transparentă, continuă,                                        │rezistentă, groasă. Pelicula este inflamabilă    Puritate │    Pierderi prin deshidratare │Nu mai mult de 3 % (105°C, 2 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,4 %    pH-ul unei soluţii coloidale 1 % │Neutru (test cu turnesol)    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 463 HIDROXIPROPILCELULOZĂ    Sinonime │Eter hidroxipropilic de celuloză    Definiţie │Hidroxipropilceluloza este celuloză obţinută                                        │direct din varietăţi naturale de plante                                        │fibroase şi eterificată parţial cu grupări                                        │hidroxipropil    Denumire chimică │Eter hidroxipropilic al celulozei    Formula chimică │Polimerii conţin unităţi de anhidroglucoză                                        │substituite, având următoarea formulă generală:                                        │C(6)H(7)O(2)[OR(1)][OR(2)][OR(3)], unde R(1),                                        │R(2), R(3) pot să fie fiecare:                                        │- H                                        │-CH(2)CHOHCH(3)                                        │-CH(2)CHO[CH(2)CHOHCH(3)]CH(3)                                        │-CH(2)CHO(CH(2)CHO[CH(2)CHOHCH(3)]CH(3))CH(3)    Masă moleculară │De la aproximativ 30 000 până la 1 000 000    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 80,5 % grupări de                                        │hidroxipropil [-OCH(2)CHOHCH(3)] echivalentul a                                        │cel mult de 4,6 grupări de hidroxipropil per                                        │unitatea de anhidroglucoză raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere granulată sau fibroasă de culoare                                        │albă sau uşor gălbuie sau gri, uşor                                        │higroscopică, inodoră şi insipidă    Identificare │    A. Solubilitate │Gonflează în apă, producând o soluţie                                        │coloidală, vâscoasă, limpede până la                                        │opalescentă. Solubilă în etanol.                                        │Insolubilă în eter    B. Gaz cromatografia │Determină substituenţii prin gaz cromatografie    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 10 % (105°C, 3 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    pH-ul unei soluţii coloidale 1 % │Nu mai puţin de 5,0 şi nu mai mult de 8,0    Propilen clorhidrine │Nu mai mult de 0,1 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 464 HIDROXIPROPILMETILCELULOZĂ    Definiţie │Hidroxipropilmetilceluloza este celuloză                                        │obţinută direct din varietăţi naturale de                                        │plante fibroase, eterificată parţial cu                                        │grupări metil şi cu un grad mic de substituţie                                        │cu grupări hidroxipropil    Denumire chimică │Eter 2-hidroxipropilic de metilceluloză    Formula chimică │Polimerii conţin unităţi de anhidroglucoză                                        │substituite, având următoarea formulă generală:                                        │C(6)H(7)O(2)[OR(1)][OR(2)][OR(3)], unde                                        │R(1), R(2), R(3) pot să fie fiecare:                                        │- H                                        │- CH(3)                                        │- CH(2)CHOHCH(3)                                        │- CH(2)CHO[CH(2)CHOHCH(3)]CH(3)                                        │- CH(2)CHO(CH(2)CHO[CH(2)CHOHCH(3)]CH(3))CH(3)    Masă moleculară │De la aproximativ 13 000 până la 200 000    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 19 % şi nu mai mult de                                        │30 % grupări metoxil [-OCH(3)] şi nu mai puţin                                        │de 3 % şi nu mai mult de 12 % grupări                                        │hidroxipropil [-OCH(2)CHOHCH(3)], raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere granulată sau fibroasă de culoare                                        │albă sau uşor gălbuie sau gri, uşor                                        │higroscopică, inodoră şi insipidă    Identificare │    A. Solubilitate │Gonflează în apă, producând o soluţie                                        │coloidală, vâscoasă, limpede până la                                        │opalescentă. Insolubilă în etanol    B. Gaz cromatografia │Determină substituenţii prin gaz cromatografie    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 10 % (105°C, 3 ore)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 1,5 % pentru produsele cu                                        │viscozitate egală sau mai mare de 50 mPa.s                                        │Nu mai mult de 3 % pentru produsele cu                                        │vâscozităţi sub 50 mPa.s pH-ul unei soluţii                                        │coloidale 1 % 5,0-8,0    Propilen clorhidrine │Nu mai mult de 0,1 mg/kg    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 465 ETILMETILCELULOZĂ    Sinonime │Metiletilceluloza    Definiţie │Etilmetilceluloza este celuloză                                        │obţinută direct din varietăţi                                        │naturale de plante fibroase,                                        │eterificată parţial cu grupări metil şi etil    Denumire chimică │Eter etilmetilic al celulozei    Formula chimică │Polimerii conţin unităţi de anhidroglucoză                                        │substituite, având următoarea formulă                                        │generală:                                        │C(6)H(7)O(2)[OR(1)][OR(2)][OR(3)], unde R(1),                                        │R(2), R(3) pot să fie fiecare:                                        │- H                                        │- CH(3)                                        │- CH(2)CH(3)    Masă moleculară │De la aproximativ 30 000 până la 40 000    Compoziţie │Conţine, raportat la substanţa anhidră, nu mai                                        │puţin de 3,5 % şi nu mai mult de 6,5 % grupări                                        │metoxil [-OCH(3)], nu mai puţin de 14,5 % şi nu                                        │mai mult de 19 % grupări etoxil [-OCH(2)CH(3)]                                        │şi nu mai puţin de 13,2 % şi nu mai mult de                                        │19,6 % din totalul grupărilor alcoxil,                                        │calculate în metoxil    Descriere │Pulbere granulată sau fibroasă de culoare                                        │albă sau uşor gălbuie sau gri, uşor                                        │higroscopică, inodoră şi insipidă    Identificare │    A. Solubilitate │Gonflează în apă, producând o soluţie coloidală,                                        │vâscoasă, limpede până la opalescentă. Solubilă                                        │în etanol. Insolubilă în eter    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 15 % pentru forma fibroasă şi nu                                        │mai mult de 10 % pentru forma pulbere (105°C                                        │la greutate constantă)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,6 %    pH-ul unei soluţii coloidale 1 % │5,0-8,0    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    E 466 CARBOXIMETILCELULOZĂ DE SODIU    Sinonime │Carboximetilceluloză                                        │CMC NaCMC                                        │CMC de sodiu                                        │Gumă de celuloză    Definiţie │Carboximetilceluloza este sarea de sodiu                                        │parţială a unui eter carboxime-tilic de                                        │celuloză, celuloza fiind obţinută direct din                                        │varietăţi naturale de plante fibroase    Denumirea chimică │Sarea de sodiu a eterului carboximetilic                                        │al celulozei    Formula chimică │Polimerii conţin unităţi de anhidroglucoză                                        │substituite, având următoarea formulă                                        │generală:                                        │C(6)H(7)O(2)[OR(1)][OR(2)][OR(3)], unde                                        │R(1), R(2), R(3) pot să fie fiecare:                                        │- H                                        │- CH(2)COONa                                        │- CH(2)COOH    Masă moleculară │Mai mare decât aproximativ 17 000 (grad                                        │de polimerizare de aproximativ 100)    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 99,5 %, raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulbere granulată sau fibroasă de culoare                                        │albă sau uşor gălbuie sau gri, uşor                                        │higroscopică, inodoră şi insipidă    Identificare │    A. Solubilitate │Rezultă o soluţie coloidală vâscoasă cu apa.                                        │Insolubilă în etanol    B. Test de spumare │O soluţie 0,1 % de probă se agită puternic.                                        │Nu apare strat de spumă. (Acest test permite                                        │să se facă distincţie între carboximetilceluloza                                        │de sodiu şi alţi eteri ai celulozei)    C. Formarea precipitatului │La 5 ml de soluţie 0,5 % de probă se adaugă 5 ml                                        │de soluţie 5 % de sulfat de cupru sau de sulfat                                        │de aluminiu. Apare un precipitat. (Acest test                                        │permite să se diferenţieze carboximetilceluloza                                        │de sodiu de alţi eteri ai celulozei, precum şi                                        │de gelatină, de gumă din seminţe de carruba şi                                        │de guma adragante)    D. Reacţia de culoare │Se adaugă 0,5 g de pulbere de                                        │carboximetilceluloză de sodiu în 50 ml de apă                                        │şi se amestecă prin agitare pentru a obţine o                                        │dispersie omogenă. Se continuă amestecarea                                        │până se obţine o soluţie limpede şi se                                        │utilizează soluţia la următorul test:                                        │La 1 mg de probă, diluată cu un volum egal de                                        │apă într-o eprubetă mică, se adaugă 5 picături                                        │de soluţie de 1-naftol. Se înclină eprubeta şi                                        │se toarnă cu grijă prin prelingere pe peretele                                        │eprubetei 2 ml acid sulfuric, astfel încât                                        │acesta să formeze un strat inferior. La                                        │interfaţă apare o culoare roşie-violet    Puritate │    Grad de substituţie │Nu mai puţin de 0,2 şi nu mai mult de 1,5                                        │grupări carboximetil [-CH(2)COOH] per unitatea                                        │de anhidroglucoză    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 12 % (105°C la greutate                                        │constantă)                                        │pH-ul unei soluţii coloidale 1 % 5,0-8,5    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 20 mg/kg    Glicolat total │Nu mai mult de 0,4 %, calculat în glicolat de                                        │sodiu raportat la substanţa anhidră    Sodiu │Nu mai mult de 12,4 % raportat la substanţa                                        │anhidră    E 468 CARBOXIMETILCELULOZĂ DE SODIU CU STRUCTURĂ RETICULATĂ    Sinonime │Celuloză carboximetilică cu structură reticulată                                        │CMC cu structură reticulată                                        │CMC de sodiu cu structură reticulată                                        │Gumă de celuloză cu structură reticulată    Definiţie │Celuloza carboximetilică de sodiu cu structură                                        │reticulată este sarea de sodiu a celulozei cu                                        │structura reticulată produsă termic, parţial                                        │O-carboximetilată    Denumire chimică │Sare de sodiu a eterului carboximetil al                                        │celulozei cu structură reticulată    Formulă chimică │Polimeri conţinând unităţi de anhidroglucoză                                        │substituite având formula generală:                                        │C(6)H(7)O(2)[OR(1)][OR(2)][OR(3)], unde                                        │R(1), R(2) şi R(3) pot fi oricare dintre                                        │următoarele:                                        │- H                                        │- CH(2)COONa                                        │- CH(2)COOH    Descriere │Pulbere inodoră, albă sau aproape albă, puţin                                        │higroscopică    Identificare │    A. │Se agită 1 g cu 100 ml dintr-o soluţie                                        │conţinând 4 mg/kg albastru de metilen şi se                                        │lasă să se decanteze. Substanţa care urmează                                        │să fie examinată absoarbe albastrul de metilen                                        │şi se sedimentează ca o masă fibroasă albastră    B. │Se agită 1 g cu 50 ml de apă. Se transferă                                        │1 ml din amestec într-o eprubetă, se adaugă                                        │1 ml de apă şi 0,05 ml de soluţie de                                        │alfa-naftol în metanol, proaspăt preparată.                                        │Se înclină eprubeta şi se adaugă cu atenţie                                        │2 ml de acid sulfuric pe peretele eprubetei,                                        │în aşa fel încât să formeze un strat inferior.                                        │La interfaţă apare o culoare roşiatică-violetă    C. │Reacţia de sodiu pozitivă    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 6 % (105°C, 3h) Substanţe                                        │solubile în apă Nu mai mult de 10 %    Grad de substituţie │Nu mai puţin de 0,2 şi nu mai mult de 1,5                                        │grupări carboximetil pe unitate de                                        │anhidroglucoză    pH-ul unei soluţii de 1 % │Nu mai puţin de 5,0 şi nu mai mult de 7,0    Conţinut de sodiu │Nu mai mult de 12,4 % raportat la substanţa                                        │anhidră    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    E 469 CARBOXIMETILCELULOZĂ HIDROLIZATĂ ENZIMATIC    Sinonime │Celuloză carboximetilică de sodiu, hidrolizată                                        │enzimatic    Definiţie │Carboximetilceluloza hidrolizată enzimatic                                        │este obţinută din celuloză carboximetilică prin                                        │digestia enzimatică cu o celulază produsă                                        │de Trichoderma longibrachiatum (denumirea                                        │anterioară T. reesei)    Denumire chimică │Celuloză carboximetilică, de sodiu, parţial                                        │hidrolizată enzimatic    Formulă chimică │Săruri de sodiu ale polimerilor conţinând                                        │unităţi de anhidroglucoză substituite având                                        │formula generală:                                        │(C(6)H(7)O(2)[OH]x[OCH(2)COONa](y))(n), unde n                                        │este gradul de polimerizare                                        │x = 1,50-2,80                                        │y = 0,2-1,50                                        │x + y = 3,0                                        │(y = gradul de substituţie)    Masă moleculară │178,14, unde y = 0,20                                        │282,18, unde y = 1,50                                        │Macromolecule: nu mai puţin de 800                                        │(n aproximativ 4)    Compoziţie │Nu mai puţin de 99,5 %, inclusiv mono şi                                        │dizaharide, raportat la substanţa uscată    Descriere │Pulbere granulară sau fibroasă albă sau puţin                                        │gălbuie ori cu tentă gri, inodoră, puţin                                        │higroscopică    Identificare │    A. Solubilitate │Solubilă în apă, insolubilă în etanol    B. Testul de spumare │Se agită viguros o soluţie de 0,1 % a probei.                                        │Nu apare spumă. Acest test distinge celuloza                                        │carboximetilică de sodiu, indiferent dacă este                                        │sau nu hidrolizată, de alţi eteri celulozici,                                        │precum şi de alginaţi şi de gumele naturale    C. Formarea precipitatului │La 5 ml de soluţie 0,5 % a probei se adaugă 5 ml                                        │de soluţie 5 % de sulfat de cupru sau aluminiu.                                        │Apare un precipitat. Acest test distinge                                        │celuloza                                        │carboximetilică de sodiu, indiferent dacă este                                        │sau nu hidrolizată, de alţi eteri de celuloză                                        │şi de gelatină, guma de caruba şi guma                                        │tragacant    D. Reacţia de colorare │Se adaugă 0,5 g din probă sub formă de pulbere                                        │la 50 ml de apă, în timp ce se amestecă                                        │pentru a se produce o dispersie uniformă. Se                                        │continuă amestecarea până când se produce o                                        │soluţie clară.                                        │Se diluează 1 ml de soluţie cu 1 ml de apă                                        │într-o eprubetă mică. Se adaugă 5 picături de                                        │1-naphtol ST. Se înclină eprubeta şi se                                        │introduc cu grijă, pe partea laterală a ei,                                        │2 ml de acid sulfuric, astfel încât să formeze                                        │un strat inferior.                                        │La interfaţă apare o culoare roşie-purpurie    E. Vâscozitate (60 % solide) │Nu mai puţin de 2,500 kgm-1s-1 la 25°C                                        │corespunzând unei greutăţi moleculare medii                                        │de 5 000 D    Puritate │    Pierdere la uscare │Nu mai mult de 12 % (105°C până la greutate                                        │constantă)    Grad de substituţie │Nu mai puţin de 0,2 şi nu mai mult de 1,5                                        │grupări carboximetil pe unitate de                                        │anhidroglucoză raportat la substanţa uscată    pH-ul unei soluţii coloidale de 1 % │Nu mai puţin de 6,0 şi nu mai mult de 8,5    Clorură de sodiu şi glicolat de │Nu mai mult de 0,5 %, separat sau în combinaţie    sodiu │    Activitate reziduală a enzimei │Trece testul. Nu se produce nici o schimbare a                                        │viscozităţii soluţiei testate, ceea ce indică                                        │hidroliza celulozei carboximetilice de sodiu    Plumb │Nu mai mult de 3 mg/kg    E 470 a SĂRURI DE SODIU, POTASIU ŞI CALCIU ALE ACIZILOR GRAŞI    Definiţie │Sărurile de sodiu, potasiu şi calciu ale                                        │acizilor graşi care se găsesc în uleiurile şi                                        │grăsimile alimentare; sărurile menţionate se                                        │obţin din grăsimi şi uleiuri comestibile sau                                        │din acizi graşi alimentari distilaţi    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 95 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulberi uşoare, fulgi sau semisolide, de                                        │culoare albă sau alb-crem    Identificare │    A. Solubilitate │Sărurile de sodiu şi de potasiu: solubile în                                        │apă şi etanol; Sărurile de calciu: insolubile                                        │în apă, etanol şi eter    B. Teste pozitive pentru cationic │    şi acizii graşi │    Puritate │    Sodiu │Nu mai puţin de 9 % şi nu mai mult de 14 %,                                        │exprimat în Na(2)O    Potasiu │Nu mai puţin de 13 % şi nu mai mult de 21,5 %,                                        │exprimat în K(2)O    Calciu │Nu mai puţin de 8,5 % şi nu mai mult de 13 %,                                        │exprimat în CaO    Substanţe nesaponificabile │Nu mai mult de 2 %    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Alcali liberi │Nu mai mult de 0,1 %, exprimat în NaOH    Substanţă insolubilă în alcool │Nu mai mult de 0,2 % (numai pentru sărurile de                                        │sodiu şi de potasiu)    E 470b SĂRURI DE MAGNEZIU ALE ACIZILOR GRAŞI    Definiţie │Sărurile de magneziu ale acizilor graşi care se                                        │găsesc în uleiuri şi grăsimi alimentare;                                        │sărurile menţionate se obţin din grăsimi şi                                        │uleiuri comestibile sau din acizi graşi                                        │alimentari distilaţi    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 95 % raportat la                                        │substanţa anhidră    Descriere │Pulberi uşoare, fulgi sau semisolide, de                                        │culoare albă sau alb-crem    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubile în apă, parţial solubile în etanol                                        │şi eter    B. Teste pozitive pentru magneziu │    şi acizii graşi │    Puritate │    Magneziu │Nu mai puţin de 6,5 % şi nu mai mult de 11 %,                                        │exprimat în MgO Alcali liberi Nu mai mult de                                        │0,1 %, exprimat în MgO    Substanţe nesaponificabile │Nu mai mult de 2 %    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 471 MONO- ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Monostearat de gliceril                                        │Monopalmitat de gliceril                                        │Monooleat de gliceril etc.                                        │Monostearină, monopalmitină, monooleină etc.                                        │GMS (pentru monostearatul de gliceril)    Definiţie │Mono- şi digliceridele acizilor graşi sunt                                        │amestecuri de monoesteri, diesteri şi                                        │triesteri de glicerina ai acizilor graşi                                        │care se găsesc în uleiurile şi grăsimile                                        │alimentare. Acestea pot să conţină cantităţi                                        │mici de acizi graşi liberi şi glicerină                                        │liberă    Compoziţie │Conţinutul de monoesteri şi diesteri: nu mai                                        │puţin de 70 %.    Descrierea │Produsul variază de la un lichid uleios de                                        │culoare galben deschis până la brun deschis                                        │până la un solid ceros dur, alb sau albicios.                                        │Solidele pot fi sub formă de fulgi, pulberi                                        │sau mici bile    Identificare │    A. Spectru în infraroşu │Caracteristic pentru un ester parţial de acid                                        │gras al unui poliol    B. Teste pozitive pentru glicerină │    şi acizii graşi │    C. Solubilitate │Insolubile în apă, solubile în etanol şi toluen    Puritate │    Conţinutul de apă │Nu mai mult de 2 % (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate │Nu mai mult de 6    Glicerină liberă │Nu mai mult de 7 %    Poliglicerine │Nu mai mult de 4 % diglicerină şi nu mai mult                                        │de 1 % poliglicerine superioare, ambele raportate                                        │la conţinutul total de glicerină    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Glicerină totală │Nu mai puţin de 16 % şi nu mai mult de 33 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi calciu    ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un nivel    maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 472a ESTERI AI ACIDULUI ACETIC CU MONO - ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Esteri ai acidului acetic cu monogliceride şi                                        │digliceride                                        │Acetogliceride                                        │Monogliceride şi digliceride acetilate                                        │Esteri ai acidului acetic şi acizilor graşi cu                                        │glicerina    Definiţie │Esteri ai glicerinei cu acidul acetic şi acizii                                        │graşi care se găsesc în uleiuri şi grăsimi                                        │alimentare. Aceştia pot să conţină cantităţi                                        │mici de glicerină liberă, acizi graşi liberi,                                        │acid acetic liber şi gliceride libere    Descriere │De la lichide foarte fluide, limpezi,                                        │până la solide, de culoare variind de la alb                                        │la galben deschis    Identificare │    A. Teste pozitive pentru glicerină, │    acizii graşi şi acidul acetic │    B. Solubilitate │Insolubili în apă. Solubili în etanol    Puritate │    Alţi acizi decât acidul acetic şi │Nedetectabili    acizii graşi │    Glicerină liberă │Nu mai mult de 2 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Acid acetic total │Nu mai puţin de 9 % şi nu mai mult                                        │de 32 %    Acizi graşi liberi (inclusiv │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    acid acetic) │    Glicerină totală │Nu mai puţin de 14 % şi nu mai mult de 31 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi calciu    ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un nivel    maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 472b ESTERI AI ACIDULUI LACTIC CU MONO- ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Esteri ai acidului lactic cu monogliceride şi                                        │digliceride                                        │Lactogliceride                                        │Monogliceride şi digliceride ale acizilor graşi                                        │esterificate cu acid lactic    Definiţie │Esteri ai glicerinei cu acidul lactic şi                                        │acizii graşi care se găsesc în uleiuri şi                                        │grăsimi alimentare.                                        │Aceştia pot să conţină cantităţi mici de                                        │glicerină liberă, acizi graşi liberi, acid                                        │lactic liber şi gliceride libere    Descriere │De la lichide foarte fluide, limpezi, până la                                        │solide ceroase de consistenţă variabilă, de                                        │culoare variind de la alb la galben deschis    Identificare │    A. Teste pozitive pentru glicerină, │    acizii graşi şi acidul lactic │    B. Solubilitate │Insolubili în apă rece, dar dispersabili în apă                                        │fierbinte    Puritate │    Alţi acizi decât acidul lactic şi │Nedetectabili    acizii graşi │    Glicerină liberă │Nu mai mult de 2 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Acid lactic total │Nu mai puţin de 13 % şi nu mai mult de 45 %    Acizi graşi liberi (inclusive │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    acid lactic) │    Glicerină totală │Nu mai puţin de 13 % şi nu mai mult de 30 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi calciu    ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un nivel    maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 472c ESTERII AI ACIDULUI CITRIC CU MONO- ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Citrem                                        │Esteri ai acidului citric ai mono-şi                                        │digliceridelor                                        │Citrogliceride                                        │Mono-şi digliceride ale acizilor graşi                                        │esterificate cu acid citric    Definiţie │Esteri ai glicerinei cu acidul citric şi acizii                                        │graşi care se găsesc în uleiurile şi grăsimile                                        │alimentare. Aceştia pot conţine mici cantităţi                                        │de glicerină liberă, acizi graşi liberi, acid                                        │citric liber şi gliceride libere. Pot fi                                        │neutralizaţi parţial sau integral cu hidroxid                                        │de sodiu sau de potasiu    Descriere │Lichide până la solide sau semisolide cerate,                                        │de culoare gălbuie până la brun deschis    Identificare │    A. Teste pozitive pentru glicerol, │    acizii graşi şi acidul citric │    B. Solubilitate │Insolubili în apă rece                                        │Dispersabili în apă caldă                                        │Solubili în uleiuri şi grăsimi                                        │Insolubili în etanol rece    Puritate │    Alţi acizi decât acidul citric şi │Nedetectabili    acizii graşi │    Glicerol liber │Nu mai mult de 2 %    Glicerol total │Nu mai puţin de 8 % şi nu mai mult de 33 %    Acid citric total │Nu mai puţin de 13 % şi nu mai mult de 50 %    Cenuşă sulfatată (determinată │Produse neneutralizate: nu mai mult de 0,5 %    la 800 ± 25°C) │Produse parţial sau total neutralizate:                                        │nu mai mult de 10 %    Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi calciu    ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un nivel    maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 472d ESTERI AI ACIDULUI TARTRIC CU MONO- ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Esteri ai acidului tartric cu monogliceride şi                                        │digliceride                                        │Monogliceride şi digliceride ale acizilor graşi                                        │esterificate cu acid tartric    Definiţie │Esteri ai glicerinei cu acidul tartric şi                                        │acizii graşi care se găsesc în uleiuri şi                                        │grăsimi alimentare.                                        │Aceştia pot să conţină cantităţi mici de                                        │glicerină liberă, acizi graşi liberi, acid                                        │tartric liber şi gliceride libere    Descriere │De la lichide vâscoase, lipicioase, de culoare                                        │gălbuie până la ceară dură de culoare galbenă    Identificare │    A. Teste pozitive pentru glicerină, │    acizii graşi şi acidul tartric │    Puritate │    Alţi acizi decât acidul tartric şi │Nedetectabili    acizii graşi │    Glicerină liberă │Nu mai mult de 2 %    Glicerină totală │Nu mai puţin de 12 % şi nu mai mult de 29 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Acid tartric total │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult de 50 %    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi calciu    ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un nivel    maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 472e ESTERI AI ACIZILOR MONO- ŞI DIACETILTARTRIC CU MONO- ŞI DIGLICERIDELE    ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Esteri ai acidului diacetiltartric cu                                        │monogliceride şi digliceride                                        │Monogliceride şi digliceride ale acizilor                                        │graşi esterificate cu acizi monoacetiltartric                                        │şi diacetiltartric                                        │Esteri ai glicerinei cu acidul diacetiltartric                                        │şi acizi graşi    Definiţie │Amestecuri de esteri ai glicerinei cu acizi                                        │mono- şi diacetiltartric (obţinuţi din acid                                        │tartric) şi acizi graşi care se găsesc în                                        │uleiuri şi grăsimi alimentare. Aceştia pot să                                        │conţină cantităţi mici de glicerină liberă,                                        │acizi graşi liberi, acid tartric liber şi                                        │acid acetic liber şi combinaţii ale acestora,                                        │precum şi gliceride libere. Conţin, de                                        │asemenea, esteri tartrici şi acetici ai                                        │acizilor graşi    Descriere │Lichide vâscoase, lipicioase, trecând printr-o                                        │consistenţă asemănătoare grăsimii până la ceară                                        │de culoare galbenă care hidrolizează în aer                                        │umed, eliberând acid acetic    Identificare │    A. Teste pozitive pentru glicerină, │    acizii graşi, acidul tartric şi │    acidul acetic │    Puritate │    Alţi acizi decât acidul acetic, │Nedetectabili    acidul tartaric şi acizii graşi │    Glicerină liberă │Nu mai mult de 2 %    Glicerină totală │Nu mai puţin de 11 % şi nu mai mult                                        │de 28 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Acid tartric total │Nu mai puţin de 10 % şi nu mai mult de 40 %    Acid acetic total │Nu mai puţin de 8 % şi nu mai mult de 32 %    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi calciu    ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un nivel    maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 472 f AMESTEC DE ESTERI AI ACIDULUI ACETIC ŞI AI ACIDULUI TARTRIC CU    MONO- ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Monogliceride şi digliceride ale acizilor graşi                                        │esterificate cu acid acetic şi cu acid tartric    Definiţie │Esteri ai glicerinei cu acizi acetic şi tartric                                        │şi cu acizii graşi care se găsesc în uleiuri                                        │şi grăsimi alimentare. Aceştia pot să conţină                                        │cantităţi mici de glicerină liberă, acizi graşi                                        │liberi, acid tartric liber, acid acetic liber                                        │şi gliceride libere. Pot să conţină, de                                        │asemenea, esteri ai acidului mono- şi                                        │diacetiltartric cu monogliceridele şi                                        │digliceridele acizilor graşi    Descriere │Lichide lipicioase până la solide, de culoare                                        │albă până la galben pal    Identificare │    A. Teste pozitive pentru glicerină, │    acizii graşi, acidul tartric şi │    acidul acetic │    Puritate │    Alţi acizi decât acidul acetic, │Nedetectabili    acidul tartric şi acizii graşi │    Glicerină liberă │Nu mai mult de 2 %    Glicerină totală │Nu mai puţin de 12 % şi nu mai mult de 27 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Acid acetic total │Nu mai puţin de 10 % şi nu mai mult de 20 %    Acid tartric total │Nu mai puţin de 20 % şi nu mai mult de 40 %    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi calciu    ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un nivel    maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 473 ESTERI AI ZAHAROZEI CU ACIZI GRAŞI    Sinonime │Zaharoesteri, sucroesteri                                        │Esteri ai zahărului    Definiţie │În principal sunt mono-, di- şi triesteri ai                                        │zaharozei cu acizii graşi care se găsesc în                                        │uleiuri şi grăsimi alimentare. Se pot                                        │prepara din zaharoză şi esterii metilici şi                                        │etilici ai acizilor graşi alimentari sau                                        │prin extracţie din zaharogliceride. La                                        │prepararea acestora nu se poate utiliza nici                                        │un solvent organic în afară de                                        │dimetilsulfoxidă, dimetilformamidă, acetat de                                        │etil, propanol-2, 2-metil-1-propanol,                                        │propilenglicol şi metiletilcetonă    Compoziţie │Conţinut de nu mai puţin de 80 %    Descriere │Geluri rigide, solide moi sau pulberi de                                        │culoare albă până la alb-cenuşiu    Identificare │    A. Teste pozitive pentru zaharuri │    şi pentru acizii graşi │    B. Solubilitate │Moderat solubili în apă    Solubili în etanol │    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 2 %, determinată la 800 ± 25°C    Zaharoză liberă │Nu mai mult de 5 %    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Metanol │Nu mai mult de 10 mg/kg    Dimetilsulfoxidă │Nu mai mult de 2 mg/kg    Dimetilformamidă │Nu mai mult de 1 mg/kg    2-metil-1-propanol │Nu mai mult de 10 mg/kg    Acetat de etil │Nu mai mult de 350 mg/kg, separat                                        │sau în combinaţie    Propanol-2 │    Propilenglicol │    Metiletilcetonă │Nu mai mult de 10 mg/kg    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi    calciu ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până    la un nivel maxim de 6 %    (exprimat în oleat de sodiu).    E 474 ZAHAROGLICERIDE    Sinonime │Gliceridele zahărului    Definiţie │Zaharogliceridele se produc prin reacţia                                        │zaharozei cu o grăsime comestibilă sau un                                        │ulei comestibil, obţinându-se un amestec                                        │care conţine în principal mono-, di- şi                                        │triesteri ai zaharozei cu acizi graşi împreună                                        │cu mono-, di şi trigliceridele reziduale din                                        │grăsime sau ulei. La prepararea acestora nu se                                        │poate utiliza nici un solvent organic în                                        │afară de ciclohexan, dimetilformamidă, acetat                                        │de etil, 2-metil-1-propanol şi propanol-2    Compoziţie │Un conţinut de nu mai puţin de 40 % şi nu mai                                        │mult de 60 % esteri ai zaharozei cu acizi graşi    Descriere │Mase solide moi, geluri rigide sau pulberi de                                        │culoare albă sau alburie    Identificare │    A. Teste pozitive pentru zahăr şi │    acizii graşi │    B. Solubilitate │Insolubile în apă rece                                        │Solubile în etanol    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 2 %, determinată la 800 ± 25°C    Zaharoză liberă │Nu mai mult de 5 %    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 3 %, exprimaţi în acid oleic    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Metanol │Nu mai mult de 10 mg/kg    Dimetilformamidă │Nu mai mult de 1 mg/kg    2-metil-1-propanol │Nu mai mult de 10 mg/kg, separat sau în    Ciclohexan │combinaţie    Acetat de etil │Nu mai mult de 350 mg/kg, separat sau în    Propanol-2 │combinaţie    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi    calciu ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un    nivel maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu)    E 475 ESTERI POLIGLICERICI AI ACIZILOR GRAŞI    Sinonime │Esteri ai poliglicerolului cu acizi graşi                                        │Esteri ai poliglicerinei ai esterilor acizilor                                        │graşi    Definiţie │Esterii poliglicerici ai acizilor graşi se                                        │produc prin esterificarea poliglicerinei cu                                        │uleiuri şi grăsimi alimentare sau cu acizii                                        │graşi care se găsesc în uleiuri şi grăsimi                                        │alimentare.                                        │Partea de poliglicerol este alcătuită în                                        │principal din di-, tri- şi tetragliceroli                                        │şi conţine nu mai mult de 10 % poligliceroli                                        │egali sau mai mari decât heptagliceroli                                        │    Compoziţie │Conţinutul total de ester al acizilor graşi                                        │este de nu mai puţin de 90 %    Descriere │De la lichide uleioase până la foarte vâscoase,                                        │de culoare variind de la galben-deschis până la                                        │culoarea chihlimbarului; solide moi sau                                        │plastice de culoare cafeniu deschis până la                                        │brun de intensitate medie; solide dure, ceroase,                                        │de culoare cafeniu deschis până la brun    Identificare │    A. Teste pozitive pentru glicerină, │    poligliceroli şi acizii graşi │    B. Solubilitate │Esterii variază de la foarte hidrofili la foarte                                        │lipofili, dar clasa tinde să fie dispersabilă                                        │în apă şi solubilă în solvenţi organici şi                                        │uleiuri organice    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    Alţi acizi decât acizii graşi │Nedetectabili    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 6 %, exprimaţi în acid oleic    Total glicerină şi poliglicerină │Nu mai puţin de 18 % şi nu mai mult de 60 %    Glicerină şi poliglicerină libere │Nu mai mult de 7 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu şi    calciu ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până la un    nivel maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 476 POLIRICINOLEAT DE POLIGLICERINĂ    Sinonime │Esteri ai glicerinei cu acizi graşi                                        │condensaţi din ulei de ricin                                        │Esteri poliglicerici ai acizilor graşi                                        │policondensaţi din ulei de ricin                                        │Esteri poliglicerici ai acidului ricinoleic                                        │interesterificat                                        │PGPR    Definiţie │Poliricinoleatul de poliglicerină se obţine                                        │prin esterificarea poliglicerinei cu acizii                                        │graşi condensaţi din ulei de ricin    Descriere │Lichid cu viscozitate mare, limpede    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă şi etanol                                        │Solubil în eter, hidrocarburi şi hidrocarburi                                        │halogenate    B. Teste pozitive pentru glicerină, │    poligliceroli şi acidul ricinoleic │    C. Indice de refracţie [n]^65 │1,4630-1,4665    Puritate │    Poligliceroli │Partea poliglicerolului este constituită din nu                                        │mai puţin de 75 % di-, tri- şi tetragliceroli şi                                        │conţine nu mai mult de 10 % poligliceroli egali                                        │sau mai mari decât heptaglicerolii    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 80 şi nu mai mult de 100    Indice de aciditate │Nu mai mult de 6    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 477 ESTERI AI PROPAN-1,2-DIOLULUI CU ACIZII GRAŞI    Sinonime │Esteri propilenglicolici ai acizilor graşi    Definiţie │Sunt constituiţi din amestecuri de monoesteri                                        │şi diesteri propan-1,2- diolici ai acizilor                                        │graşi care se găsesc în grăsimi şi uleiuri                                        │alimentare. Partea de alcool este constituită                                        │exclusiv din propan-1,2-diol împreună cu dimer                                        │şi urme de trimer. Nu sunt prezenţi alţi acizi                                        │organici în afară de acizii graşi alimentari    Compoziţie │Conţinutul total de ester al acizilor graşi                                        │este de cel puţin 85 %    Descriere │Lichide limpezi sau solide ceroase sub formă de                                        │fulgi, bile sau solide cu un miros slab    Identificare │    A. Teste pozitive pentru │    propilenglicol şi acizi │    graşi │    Puritate │    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    Alţi acizi decât acizii graşi │Nedetectabili    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 6 %, exprimaţi în acid oleic    Total propan-1,2-diol │Nu mai puţin de 11 % şi nu mai mult de 31 %    Propan-1,2-diol liber │Nu mai mult de 5 %    Dimer şi trimer ai │Nu mai mult de 0,5 %    propilenglicolului │    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    NOTĂ:    Criteriile de puritate se aplică aditivilor fără săruri de sodiu, potasiu    şi calciu ale acizilor graşi, deşi substanţele menţionate pot fi prezente până    la un nivel maxim de 6 % (exprimat în oleat de sodiu).    E 479 b ULEI DE SOIA OXIDAT TERMIC INTERACŢIONAT CU MONO- ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR    GRAŞI    Sinonime │TOSOM    Definiţie │Uleiul de soia oxidat termic interacţionat cu                                        │mono- şi digliceridele acizilor graşi este un                                        │amestec complex de esteri ai glicerinei cu                                        │acizii graşi care se găsesc în grăsimea şi                                        │acizii graşi comestibili din uleiul de soia                                        │oxidat termic.                                        │Se produce prin reacţia şi dezodorizarea sub                                        │vid la 130°C a 10 % uleiul de soia oxidat                                        │termic cu 90 % mono- şi digliceride ale                                        │acizilor graşi alimentari. Uleiul de soia                                        │se produce exclusiv din varietăţi naturale de                                        │boabe de soia    Descriere │Consistenţă solidă sau de ceară de culoare                                        │variind de la galben deschis până la brun                                        │deschis    Identificare │    A. Solubilitate │Insolubil în apă. Solubil în ulei sau grăsime                                        │fierbinte    Puritate │    Interval de topire │55-65°C                                        │    Acizi graşi liberi │Nu mai mult de 1,5 %, exprimaţi în acid oleic    Glicerină liberă │Nu mai mult de 2 %    Total acizi graşi │83-90 %    Total glicerină 16-22 % │    Esteri metilici ai acizilor graşi │Nu mai mult de 9 % din totalul esterilor    care nu formează produs de │metilici ai acizilor graşi    aducţie cu ureea │    Acizii graşi insolubili în eter │Nu mai mult de 2 % din totalul acizilor graşi    de petrol │    Indice de peroxid │Nu mai mult de 3    Epoxizi │Nu mai mult de 0,03 % oxigen oxiran    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 481 STEAROIL-2-LACTILAT DE SODIU    Sinonime │Stearoil lactilat de sodiu                                        │Stearoil lactat de sodiu    Definiţie │Amestec de săruri de sodiu ale acidului stearoil                                        │lactilic şi ale polimerilor acestuia cu                                        │cantităţi mici de săruri de sodiu ale altor                                        │acizi asemănători, obţinut prin reacţia acidului                                        │stearic cu acidul lactic. Pot fi prezenţi şi                                        │alţi acizi graşi alimentari, liberi sau                                        │esterificaţi, datorită prezenţei lor în acidul                                        │stearic utilizat    Denumirea chimică │Di-2-stearoil lactat de sodiu                                        │Di(2-stearoiloxi)propionat de sodiu    Iesce │246-929-7    Formula chimică │C(12)H(39)O(4)Na    (componentele principale) │C(19)H(35)O(4)Na    Descriere │Pulbere sau solid casant de culoare albă sau                                        │uşor gălbuie, cu miros caracteristic    Identificare │    A. Teste pozitive pentru sodium, │    acizii graşi şi acidul lactic │    B. Solubilitate │Insolubil în apă. Solubil în etanol    Puritate │    Sodiu │Nu mai puţin de 2,5 % şi nu mai mult de 5 %    Indice de ester │Nu mai puţin de 90 şi nu mai mult de 190    Indice de aciditate │Nu mai puţin de 60 şi nu mai mult de 130    Total acid lactic │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult de 40 %    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 482 STEAROIL-2-LACTILAT DE CALCIU    Sinonime │Stearoil lactat de calciu    Definiţie │Amestec de săruri de calciu ale acidului                                        │stearoil lactilic şi ale polimerilor acestuia                                        │cu săruri de calciu ale altor acizi                                        │asemănători, obţinut prin reacţia acidului                                        │stearic cu acidul lactic. Pot fi prezenţi şi                                        │alţi acizi graşi alimentari, liberi sau                                        │esterificaţi, datorită prezenţei lor în                                        │acidul stearic utilizat    Denumirea chimică │Di-2-stearoil lactat de calciu                                        │Di(2-stearoiloxi)propionat de calciu    Iesce │227-335-7    Formula chimică │C(42)H(78)O(8)Ca                                        │C(38)H(70)O(8)Ca    Descriere │Pulbere sau solid casant de culoare albă sau                                        │uşor gălbuie, cu miros caracteristic    Identificare │    A. Teste pozitive pentru calciu, │    acizii graşi şi acidul lactic │    B. Solubilitate │Uşor solubil în apă fierbinte    Puritate │    Calciu │Nu mai puţin de 1 % şi nu mai mult de 5,2 %    Indice de ester │Nu mai puţin de 125 şi nu mai mult de 190    Total acid lactic │Nu mai puţin de 15 % şi nu mai mult de 40 %    Indice de aciditate │Nu mai puţin de 50 şi nu mai mult de 130    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg                                        │    E 483 TARTRAT DE STEAROIL │                                        │    Sinonime │Palmitil tartrat de stearoil    Definiţie │Produs de esterificare a acidului tartric                                        │cu alcool stearilic comercial, care este                                        │constituit în principal din alcool stearilic                                        │şi alcool palmitilic. Este constituit în                                        │principal din diester, cu mici cantităţi de                                        │monoester şi din materii prime netransformate    Denumirea chimică │Tartrat de distearil                                        │Tartrat de dipalmitil    Formula chimică │C(38)H(74)O(6) până la C(40)H(78)O(6)    Masă moleculară │627-655    Compoziţie │Conţinutul total de esteri de nu mai puţin de                                        │90 %, ce corespunde unui indice de ester de nu                                        │mai puţin de 163 şi nu mai mult de 180    Descriere │Solid uleios, de culoare crem (la 25°C)    Identificare │    A. Teste pozitive pentru tartru │    B. Interval de topire │Între 67°C şi 77°C. După saponificare, alcoolii                                        │graşi saturaţi cu catenă lungă au intervalul de                                        │topire între 49°C şi 55°C    Puritate │    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 200 şi nu mai mult de 220    Indice de aciditate │Nu mai mult de 5,6    Conţinut total de acid tartric │Nu mai puţin de 18 % şi nu mai mult de 35 %    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %, determinată la 800 ± 25°C    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    Substanţe nesaponificabile │Nu mai puţin de 77 % şi nu mai mult de 83 %    Indice de iod │Nu mai mult de 4 (metoda Wijs)    E 491 MONOSTEARAT DE SORBITAN    Definiţie │Amestec de esteri parţiali ai sorbitolului şi                                        │ai anhidridelor acestuia cu acidul stearic                                        │comercial, comestibil    Iesce │215-664-9    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 95 % amestec de                                        │sorbitol, sorbitan şi esterii izosorbidici    Descrierea │Bile sau fulgi uşori de culoare crem până la                                        │cafeniu deschis sau solide ceroase, dure, cu un                                        │uşor miros caracteristic    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil la temperaturi mai mari decât                                        │temperatura sa de topire în toluen, dioxan,                                        │tetraclorură de carbon, eter, metanol, etanol şi                                        │anilină; insolubil în eter de petrol şi acetonă;                                        │insolubil în apă rece, dar dispersabil în apă                                        │caldă; solubil cu turbiditate la temperaturi de                                        │peste 50°C în ulei mineral şi acetat de etil    B. Interval de solidificare │50-52°C    C. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic pentru un ester parţial de acid                                        │gras şi de poliol                                        │    Puritate │                                        │    Apă │Nu mai mult de 2 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %    Indice de aciditate │Nu mai mult de 10    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 147 şi nu mai mult de 157    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 235 şi nu mai mult de 260    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 492 TRISTEARAT DE SORBITAN    Definiţie │Amestec de esteri parţiali ai sorbitolului                                        │şi ai anhidridelor acestuia cu acidul stearic                                        │comercial, comestibil    Iesce │247-891-4    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 95 % amestec de                                        │sorbitol, sorbitan şi esteri izosorbidici    Descrierea │Fulgi sau bile uşoare de culoare crem până la                                        │cafeniu deschis sau solide ceroase, dure, cu                                        │miros slab    Identificare │                                        │    A. Solubilitate │Uşor solubil în toluen, eter, tetraclorură de                                        │carbon şi acetat de etil; dispersabil în eter                                        │de petrol, ulei mineral, uleiuri vegetale,                                        │acetonă şi dioxan; insolubil în apă, metanol                                        │şi etanol    B. Interval de solidificare │47-50°C    C. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic unui ester parţial de acid gras                                        │şi de poliol    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 2 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %    Indice de aciditate │Nu mai mult de 15    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 176 şi nu mai mult de 188    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 66 şi nu mai mult de 80    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 493 MONOLAURAT DE SORBITAN    Definiţie │Amestec de esteri parţiali ai sorbitolului                                        │şi ai anhidridelor acestuia cu acidul                                        │lauric comercial, comestibil    Iesce │215-663-3    Compoziţie │Conţine cel puţin 95 % amestec de sorbitol,                                        │sorbitan şi esteri izosorbidici    Descriere │Lichid vâscos, uleios, de culoarea                                        │chihlimbarului, bile sau fulgi de culoare crem                                        │deschis până la cafeniu deschis sau solide                                        │ceroase, dure, cu miros slab    Identificare │    A. Solubilitate │Dispersabil în apă rece şi caldă    B. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic pentru un ester parţial de acid gras                                        │şi poliol    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 2 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %    Indice de aciditate │Nu mai mult de 7    Indice de saponificare │Cel puţin 155 şi nu mai mult de 170    Indice de hidroxil │Cel puţin 330 şi nu mai mult de 358    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 494 MONOOLEAT DE SORBITAN    Definiţie │Amestec de esteri parţiali ai sorbitolului şi                                        │ai anhidridelor acestuia cu acidul oleic                                        │comercial, comestibil. Principalul component                                        │este monooleatul de 1,4-sorbitan. Alţi                                        │componenţi includ monooleatul izosorbidic,                                        │dioleatul de sorbitan şi trioleatul de                                        │sorbitan    Iesce │215-665-4    Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 95 % amestec de                                        │sorbitol, sorbitan şi esteri izosorbidici    Descriere │Lichid vâscos, de culoarea chihlimbarului, bile                                        │sau fulgi de culoare crem deschis până la                                        │cafeniu deschis sau solide ceroase, dure, cu                                        │miros caracteristic slab    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil la temperaturi mai mari decât                                        │temperatura de topire în etanol, eter, acetat                                        │de etil, anilină, toluen, dioxan, eter de                                        │petrol şi tetraclorură de carbon. Insolubil în                                        │apă rece, dispersabil în apă caldă    B. Indice de iod │Reziduul de acid oleic obţinut prin                                        │saponificarea monooleatului de sorbitan la                                        │analiză, are un indice de iod cuprins între                                        │80 şi 100    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 2 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %    Indice de aciditate │Nu mai mult de 8    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 145 şi nu mai mult de 160    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 193 şi nu mai mult de 210    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 495 MONOPALMITAT DE SORBITAN    Sinonime │Palmitat de sorbitan    Definiţie │Amestec de esteri parţiali ai sorbitolului şi                                        │ai anhidridelor acestuia cu acid palmitic                                        │comercial, comestibil    Iesce │247-568-8    Compoziţie │Conţine cel puţin 95 % amestec de sorbitol,                                        │sorbitan şi esteri izosorbidici    Descriere │Bile sau fulgi de culoare crem deschis până la                                        │cafeniu deschis sau solide ceroase, dure, cu                                        │miros caracteristic slab    Identificare │    A. Solubilitate │Solubil la temperaturi mai mari decât                                        │temperatura sa de topire în etanol, metanol,                                        │eter, acetat de etil, anilină, toluen, dioxan,                                        │eter de petrol şi tetraclorură de carbon.                                        │Insolubil în apă rece, dispersabil în apă caldă    B. Interval de solidificare │45-47°C    C. Spectru de absorbţie în infraroşu│Caracteristic pentru un ester parţial de acizi                                        │graşi şi poliol    Puritate │    Apă │Nu mai mult de 2 % (metoda Karl Fischer)    Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,5 %    Indice de aciditate │Nu mai mult de 7,5    Indice de saponificare │Nu mai puţin de 140 şi nu mai mult de 150    Indice de hidroxil │Nu mai puţin de 270 şi nu mai mult de 305    Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg    Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg    Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg    Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg    Metale grele (exprimate în Pb) │Nu mai mult de 10 mg/kg    E 500 (i) CARBONAT DE SODIU    Sinonime │Sodă calcinată    Definiţie │    Denumire chimică │Carbonat de sodiu    Iesce │207-838-8    Formulă chimică │Na(2)CO(3) x nH(2)O (n = 0, 1 sau 10)    Masă moleculară │106,00 (anhidru)    Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99 % Na(2)CO(3)                                        │raportat la substanţa anhidră    Descriere │Cristale incolore sau pulbere albă, granulară                                        │sau cristalină                                        │Forma anhidră este higroscopică, decahidratul                                        │este eflorescent    Identificare │    A. Test pozitiv pentru sodiu │    şi carbonat