HOTĂRÂRE nr. 899 din 5 august 2009privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Clubul Sportiv Şcolar Roşiori de Vede, a unui teren trecut în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 august 2009  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Clubul Sportiv Şcolar Roşiori de Vede, în vederea construirii sediului şi a unei săli de sport, a unui teren situat în municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Vineri nr. 10, judeţul Teleorman, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roşiori de Vede nr. 38 din 31 martie 2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 29 mai 2009, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3După preluarea în administrare a terenului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va actualiza în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 5 august 2009.Nr. 899.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale terenului, trecut în proprietatea publică astatului, care se dă în administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării şi Inovării pentru Clubul Sportiv Şcolar Roşiori de Vede
  *Font 9*
  Locul unde este situat terenul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se dă în administrare terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  Str. Sf. Vineri nr. 10, municipiul Roşiori de Vede, judeţul Teleorman Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Clubul Sportiv Şcolar Roşiori de Vede Suprafaţa de teren = 1.861 mp N = proprietate privată V = proprietate privată
  ----------