ORDIN nr. 2.503 din 17 august 2009privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. a), b) şi c), 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 şi 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare:● în cazul împrumuturilor contractate de la instituţii financiare româneşti sau străine, MFP selectează instituţia/instituţiile finanţatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de selecţie a finanţatorului vor face parte şi reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice centrale coordonatoare a sectorului de activitate al operatorului economic, precum şi ai operatorului economic beneficiar al subîmprumutului.În cazul în care în procedura de achiziţie a contractului comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică pe lângă oferta comercială şi oferta financiară, contractorul indicând potenţialul finanţator, aceste oferte vor fi avute în vedere în procesul de selecţie demarat de MFP în mod separat, alegerea finală a finanţatorului realizându-se pe baza celui mai bun cost total de finanţare;● în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitaţia în conformitate cu regulamentele şi procedurile specifice pieţei titlurilor de stat."2. La anexa nr. 3, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare:● în cazul împrumuturilor contractate de la instituţii financiare româneşti sau străine, MFP selectează instituţia/instituţiile finanţatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de selecţie a finanţatorului vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, ai operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, beneficiar al subîmprumutului.În cazul în care în procedura de achiziţie a contractului comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică pe lângă oferta comercială şi oferta financiară, contractorul indicând potenţialul finanţator, aceste oferte vor fi avute în vedere în procesul de selecţie demarat de MFP în mod separat, alegerea finală a finanţatorului realizându-se pe baza celui mai bun cost total de finanţare;● în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitaţia în conformitate cu regulamentele şi procedurile specifice pieţei titlurilor de stat."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în operaţiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 17 august 2009.Nr. 2.503.__________