HOTĂRÂRE nr. 894 din 5 august 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 14 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK -S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 18 membri, dintre care un președinte și 3 vicepreședinți, reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale și ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se consideră legal întrunit în prezența majorității membrilor, hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de paritate de voturi, președintele va avea drept de veto.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  București, 5 august 2009.Nr. 894.  +  Anexa(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)COMPONENȚAComitetului Interministerial de Finanțări,Garanții și Asigurări┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1.  Președinte     │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -      ││                    │coordonator al Direcției generale de trezorerie și       ││                    │datorie publică                                          │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.  Vicepreședinte │Secretar de stat în cadrul Ministerului Întreprinderilor ││                    │Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri      │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.  Vicepreședinte │Președintele Băncii de Export-Import a României          │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.  Vicepreședinte │Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei        │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.  Membru         │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -      ││                    │coordonator al Direcției generale de programare bugetară │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.  Membru         │Secretar de stat - președintele Agenției Naționale de    ││                    │Administrare Fiscală                                     │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.  Membru         │Vicepreședinte al Băncii de Export-Import a României     │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.  Membru         │Secretar de stat în Ministerul Administrației și         ││                    │Internelor                                               │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.  Membru         │Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor  ││                    │Statului                                                 │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10.  Membru         │Reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și  ││                    │Dezvoltării Rurale                                       │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11.  Membru         │Secretarul general al Guvernului                         │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12.  Membru         │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice          │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13.  Membru         │Reprezentant al Autorității pentru Valorificarea         ││                    │Activelor Statului                                       │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14.  Membru         │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice          │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15.  Membru         │Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și    ││                    │Locuinței                                                │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16.  Membru         │Reprezentant al Ministerului Transporturilor și          ││                    │Infrastructurii                                          │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17.  Membru         │Reprezentant al Ministerului Mediului                    │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18.  Membru         │Reprezentant al Ministerului Economiei                   │└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘----