HOTĂRÂRE nr. 877 din 29 iulie 2009privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 11 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a imobilului înregistrat la poziţia M.F.P. 101.482, cod de clasificare nr. 8.29.10, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptăţită, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunurile publice prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 877.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelorale căror unităţi de administrare s-au schimbat
  *Font 8*
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului Valoarea contabilă - lei - Numărul de inventar şi codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Imobil 45-121, municipiul Iaşi, Str. Triumfului nr. 2,judeţul Iaşi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi Suprafaţa construită = 106,00 mp Suprafaţa desfăşurată= 106,00 mp Suprafaţa terenului = 106,00 mp 23.953,14 101.242 8.29.10
  Imobil 45-101, municipiul Iaşi, str. Zugravi nr. 64, judeţul Iaşi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi Suprafaţa construită = 1.027,00 mp Suprafaţa desfăşurată= 1.859,25 mp Suprafaţa terenului = 3.280,00 mp 316.906,98 101.241 8.29.10
  Imobil 45-260, municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Carol nr. 20, judeţul Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi Suprafaţa construită = 788,51 mp Suprafaţa desfăşurată= 1.057,01 mp Suprafaţa terenului = 1.880,96 mp 379.697,28 101.261 8.29.10
  Imobil 45-122, municipiul Drobeta-Turnu Severin,str. Decebal nr. 23, judeţul Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi Suprafaţa construită = 643,29 mp Suprafaţa desfăşurată= 891,26 mp Suprafaţa terenului = 1.712,03 mp 319.318,91 37.229 8.29.10
  Imobil 45-322, municipiul Tecuci, str. Fundătura Militari nr. 2, judeţul Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi Suprafaţa construită = 3.339,17 mp Suprafaţa desfăşurată= 3.339,17 mp Suprafaţa terenului = 4.959,00 mp 1.508.691,00 121.145 8.29.10
  Imobil 45-118, municipiul Arad, Calea Bodrogului, judeţul Arad Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad Suprafaţa construită = 354,00 mp Suprafaţa desfăşurată= 675,25 mp Suprafaţa terenului = 1.054,00 mp 277.014,07 101.042 8.29.10
  Imobil 45-117, municipiul Arad, str. Ludovic Szantay nr. 6, judeţul Arad Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad Suprafaţa construită = 703,00 mp Suprafaţa desfăşurată= 1.839,00 mp Suprafaţa terenului = 2.161,00 mp 437.587,74 26.981 8.29.10
  Imobil 45-200, localitatea Dejani comuna Recea, judeţul Braşov Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Braşov Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Poliţie-Agenţia Naţională Antidrog Suprafaţa construită = 1.097,18 mp Suprafaţa desfăşurată= 2.389,74 mp Suprafaţa terenului = 9.051,47 mp 113.095,00 101.102 8.29.10
  Imobil 45-189, municipiul Ploieşti, calea Bucureşti nr. 30, judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor - Liceul Militar "Constantin Brâncoveanu" Suprafaţa construită = 2.203,75 mp Suprafaţa desfăşurată= 5.003,75 mp Suprafaţa terenului = 7.700,00 mp 839.025,00 101.438 8.29.10
  Imobil 45-129, municipiul Sighişoara, str. Andrei Şaguna nr. 5-7, judeţul Mureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Suprafaţa construită = 289,00 mp Suprafaţa desfăşurată= 867,00 mp Suprafaţa terenului = 2.487,00 mp 83.369,01 101.279 8.29.10
  Imobil 45-344, municipiul Târnăveni, judeţul Mureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Suprafaţa construită = 165,24 mp Suprafaţa desfăşurată= 186,84 mp Suprafaţa terenului = 29.881,00 mp 50.896,00 104.117 8.29.10
  ----