HOTĂRÂRE nr. 874 din 29 iulie 2009privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică astfel:1. Suprafaţa terenurilor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţia MF nr. 20, se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a punerii în aplicare a unei decizii judecătoreşti irevocabile.2. Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile MF nr. 26755, 26757 şi 26770, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a lucrărilor de modernizare şi a corectării unor înregistrări eronate.3. Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile MF nr. 37812, 37814, 37819, 37820, 37822, 37824, 37826 şi 37828, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.4. Suprafaţa terenurilor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţia MF nr. 38536, se modifică potrivit anexei nr. 4, conform înregistrărilor din cartea funciară.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:------------------p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 874.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în administrarea Spitalului Universitar nr. 1 CFWitting Bucureşti, la care se modifică datele de identificare caurmare a punerii în aplicare a unei decizii judecătoreşti*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 13633330 │MINISTERUL TRANSPORTURILOR ││ │ │ŞI INFRASTRUCTURII │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ 4267257 │Spitalul Universitar nr. 1 CF Witting Bucureşti│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ ││ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ ││funcţionează în baza OG 25/1995 prin LG 51/1996, cu modificările ulterioare,│ │ ││şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ ││administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├───┬───────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬──────┤│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia│ ││ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridică │juridică│ ││ │ Cod │ ├─────────┬─────────────────┬──────────────┤dobân-│Valoarea│ │actuală │ ││Nr.│ de │Denumire│ │ │ │dirii/│ de ├───────────────────────┬─────────────┼────────┤ Tip ││MF │clasificare│ │Descriere│ Vecinătăţi │ Adresa │dării │inventar│ │ în │concesi-│ bun ││ │ │ │ tehnică │ │ │ în │ (lei) │ Baza legală │administrare/│une/în- │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ concesiune │chiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│20 │ 8.29.06 │teren │S=5963 mp│Spitalul Militar,│România, │ 1924 │ 1 │13147/1924 │în │ │imobil││ │ │ │ │Calea Plevnei, │municipiul │ │ │No. 50390/24 │administrare │ │ ││ │ │ │ │str. Witting │Bucureşti, │ │ │Dos.20260/24; │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 6, │ │ │Decizia civilă │ │ │ ││ │ │ │ │ │Calea Plevnei │ │ │nr. 1427/27.10.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 142-144 │ │ │a Curţii de Apel - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Secţia a IV-a civilă; │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │PV nr. 9.673/21.09.2006│ │ │ │└───┴───────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────────────────────┴─────────────┴────────┴──────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în administrarea Spitalului General CFGalaţi, la care se modifică valoarea de inventar*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 13633330 │MINISTERUL TRANSPORTURILOR ││ │ │ŞI INFRASTRUCTURII │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ 3127328 │Spitalul General CF Galaţi │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ ││ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ ││funcţionează în baza OG 25/1995 prin LG 51/1996, cu modificările ulterioare,│ │ ││şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ ││administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├─────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┤│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia│ ││ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridică │juridică│ ││ │ Cod │ ├────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│Valoarea │ │actuală │ ││ Nr. │ de │ Denumire │ │ │ │dirii/│ de ├─────────────────┬─────────────┼────────┤ Tip ││ MF │clasificare│ │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │dării │inventar │ │ în │concesi-│ bun ││ │ │ │ tehnică │ │ │ în │ (lei) │ Baza legală │administrare/│une/în- │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ concesiune │chiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│26755│ 8.29.06 │Ambulatoriul│S=899,82 mp;│N - locuinţe │Ţara: │ 1979 │3.206.437│Ord. nr. 1044/80 │în │închi- │imobil││ │ │de │P+3 Lucrări │E - locuinţe │România │ │ │ │administrare │riat │ ││ │ │Specialitate│de │S - punct │Judeţ: │ │ │ │ │ │ ││ │ │CF Galaţi │modernizare │transformare │Galaţi MRJ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - clădire │Galaţi str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Adm. Pieţei │Alex. Moruzzi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│26757│ 8.29.06 │Clădire │S=396,10 mp,│N - locuinţe │Ţara: │ 1979 │1.104.324│Ord. nr. 1044/80 │în │ │imobil││ │ │secţie │P+3 │E - locuinţe │România │ │ │ │administrare │ │ ││ │ │interne │ │S - punct │Judeţ: │ │ │ │ │ │ ││ │ │Galaţi │ │transformare │Galaţi MRJ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - clădire │Galaţi str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Adm. Pieţei │Alex. Moruzzi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│26770│ 8.29.06 │Cabinete │S=111,38 │Gara CF │Ţara: │ 1929 │ 153.299│Ord. nr. 1044/80 │în │ │imobil││ │ │medicale │mp, P+1, │Adjud │România │ │ │ │administrare │ │ ││ │ │individuale │8 camere │ │Judeţ: Vrancea│ │ │ │ │ │ ││ │ │Adjud │ │ │Mun. Adjud │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Str. Eroilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴──────┘  +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile aflate în administrarea Spitalului General CF Simeria,la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 13633330 │MINISTERUL TRANSPORTURILOR ││ │ │ŞI INFRASTRUCTURII │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ 4375160 │Spitalul General CF Simeria │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ ││ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ ││funcţionează în baza OG 25/1995 prin LG 51/1996, cu modificările ulterioare,│ │ ││şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ ││administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├─────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬──────────────────────────────┬────────┬──────┤│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia│ ││ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridică │juridică│ ││ │ Cod │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân │Valoarea │ │actuală │ ││ Nr. │ de │ Denumire │ │ │ │dirii/│ de ├────────────────┬─────────────┼────────┤ Tip ││ MF │clasificare│ │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ dării│inventar │ │ în │concesi-│ bun ││ │ │ │ tehnică │ │ │ în │ (lei) │ Baza legală │administrare/│une/în- │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ concesiune │chiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ concesiune │ dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37812│ 8.29.06 │clădire │din cărămidă,│N - str. │Ţara: România │ 1965 │2.793.466│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │spital + │acoperită cu │A. Iancu │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │policlinică │ţiglă, S=1 │E - zona │Hunedoara │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │ │122,23 mp; │verde │Oraş: Simeria │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Policlinică │S - Str. │str. Avram │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │P+1, S=501,6 │Atelierului │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │mp; Spital │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │P+3/A, P+1/B,│Spitalului │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S=620,63 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37814│ 8.29.06 │staţie │din cărămidă │N - str. │Ţara: România │ 1966 │ 18.873│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │clorinare │cu planşeu de│A. Iancu │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │ │beton, S=19,7│E - zona │Hunedoara │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │ │mp │verde │Oraş: Simeria │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S - Str. │str. Avram │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Atelierului │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Spitalului │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37819│ 8.29.06 │clădire │din │N - str. │Ţara: România │ 1965 │ 74.611│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │administra- │cărămidă, │A. Iancu │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │tivă │S=231 mp │E - Str. │Hunedoara │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │Spitalului │Oraş: Simeria │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S - SC Flores│Str. Avram │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Tehnofarm - │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SRL │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - SC Pati -│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Service - SRL│ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37820│ 8.29.06 │garaj │din cărămidă,│N - str. │Ţara: România │ 1965 │ 12.034│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │ │S=30,8 mp │A. Iancu │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │ │ │E - clădire │Hunedoara │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │administra- │Oraş: Simeria │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │tivă │Str. Avram │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S - SC Flores│Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Tehnofarm - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SRL │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - SC Pati -│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Service - SRL│ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37822│ 8.29.06 │clădire │din cărămidă │N - calea │Ţara: România │ 1964 │ 251.962│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │dispensar │şi beton cu │ferată │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │medical │acoperiş din │E - Revizia │Hunedoara │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │staţia CF │tablă, │Vag. Simeria │Oraş: Simeria │ │ │ │ │ │ ││ │ │Simeria │S=149,3 mp, │S - Str. │Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │P+1 │Victoriei │Victoriei nr. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - zona │3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │verde │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37824│ 8.29.06 │clădire │din cărămidă │N, S, E, V - │Ţara: România │ 1965 │ 307.669│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │fizio- │şi beton cu │complex │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │terapie │acoperiş din │blocuri │Hunedoara │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │ │tablă, │ │Oraş: Simeria │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S=219,24 mp, │ │str. Avram │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │P+3 │ │Iancu nr. - │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37826│ 8.29.06 │clădire │din cărămidă,│N - │Ţara: România │ 1965 │ 65.573│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │dispensar │cu acoperiş │Tofan Grup │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │medical │din ţiglă, │E, S - casă │Hunedoara MRJ │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │CF Deva │S=276,77 mp │particulară │Deva str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - str. │Gheorghe │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Bariţiu │Bariţiu nr. 9 │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│37828│ 8.29.06 │clădire │din cărămidă │N - calea │Ţara: România │ 1964 │ 236.326│HG nr. 570/1991 │în │ │imobil││ │ │dispensar │şi beton │ferată │Judeţ: │ │ │PV ANAF-DGFP │administrare │ │ ││ │ │medical în │armat, │E - district │Hunedoara │ │ │HD/27.02.2006 │ │ │ ││ │ │staţia CF │S=111,02 mp, │Petroşani │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │Petroşani │P+1 │S - Str. │Petroşani Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Gării │Gării nr. -. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - staţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CF Petroşani │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴─────────────┴────────┴──────┘  +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în administrarea Spitalului General nr. 2 CFBucureşti, la care se modifică suprafaţa terenurilor în conformitatecu înregistrările din cartea funciară*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 13633330 │MINISTERUL TRANSPORTURILOR ││ │ │ŞI INFRASTRUCTURII │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ 4505316 │Spitalul General nr. 2 CF Bucureşti │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ ││ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ ││funcţionează în baza OG 25/1995 prin LG 51/1996, cu modificările │ │ ││ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat │ │ ││care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├─────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬──────────────────────────────┬────────┬──────┤│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia│ ││ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridică │juridică│ ││ │ Cod │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│Valoarea │ │actuală │ ││ Nr. │ de │ Denumire │ │ │ │dirii/│ de ├────────────────┬─────────────┼────────┤ Tip ││ MF │clasificare│ │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ dării│inventar │ │ în │concesi-│ bun ││ │ │ │ tehnică │ │ │ în │ (lei) │ Baza legală │administrare/│une/în- │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ concesiune │chiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├─────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────┤│38536│ 8.29.06 │teren │S=35884 m2 │N - Bd. │Ţara: România │ 1940 │ 4.045 │Nr. carte │în │ │imobil││ │ │ │ │Expoziţiei │Municipiul │ │ │funciară 33334 │administrare │ │ ││ │ │ │ │E - Bd. │Bucureşti │ │ │a O.C.P.I. │ │ │ ││ │ │ │ │Mărăşti │Sectorul 1 Bd.│ │ │sectorul 1 │ │ │ ││ │ │ │ │V - Institut │Mărăşti nr. 63│ │ │Bucureşti, Nr. │ │ │ ││ │ │ │ │IPSCAIA │ │ │ │cadastral 13528 │ │ │ ││ │ │ │ │S - Institut │ │ │ │Încheiere de │ │ │ ││ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │intabulare nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │2483/2003 │ │ │ │└─────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴─────────────┴────────┴──────┘-----------------