HOTĂRÂRE nr. 878 din 29 iulie 2009privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, situate în comuna Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 878.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi JudeţeanMaramureş, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora┌──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────────┐│ Adresa │ Persoana │Caracteristicile tehnice │ Valoarea │ Numărul de ││imobilului│ juridică ce │ ale imobilului │ contabilă │ inventar, ││ │administrează │ │ - lei - │ conform ││ │ imobilul │ │ │ Hotărârii ││ │ │ │ │ Guvernului ││ │ │ │ │ nr. 1.705/ ││ │ │ │ │ 2006 │├──────────┼──────────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Comuna │Ministerul │Pavilion 45-63-01 - │ 5.765,67│ ││Şomcuta- │Administraţiei│Cazare G.A.Z.: │ │ ││Mare, │şi Internelor,│- suprafaţa construită = │ │ ││Str. │prin │ 64,00 mp; │ │ 101.254 ││Cioltului,│Inspectoratul │- suprafaţa desfăşurată = │ │ (parţial) ││judeţul │de Jandarmi │ 64,00 mp │ │ ││Maramureş │Judeţean ├──────────────────────────┤ │ ││ │Maramureş │Pavilion 45-63-02 - Padoc │ │ ││ │ │porci: │ │ ││ │ │- suprafaţa construită = │ 22.523,37│ ││ │ │ 486,00 mp; │ │ ││ │ │- suprafaţa desfăşurată = │ │ ││ │ │ 486,00 mp │ │ ││ │ ├──────────────────────────┤ │ ││ │ │Pavilion 45-63-03 -Adăpost│ │ ││ │ │păsări: │ │ ││ │ │- suprafaţa construită = │ 31.374,52│ ││ │ │ 242,00 mp; │ │ ││ │ │- suprafaţa desfăşurată = │ │ ││ │ │ 242,00 mp │ │ ││ │ ├──────────────────────────┤ │ ││ │ │Pavilion 45-63-04 - Grajd │ │ ││ │ │G.A.Z.: │ │ ││ │ │- suprafaţa construită = │ 13.402,80│ ││ │ │ 110,00 mp; │ │ ││ │ │- suprafaţa desfăşurată = │ │ ││ │ │ 110,00 mp │ │ ││ │ ├──────────────────────────┤ │ ││ │ │Pavilion 45-63-05 - Pătul:│ │ ││ │ │- suprafaţa construită = │ 1.293,75│ ││ │ │ 111,00 mp; │ │ ││ │ │- suprafaţa desfăşurată = │ │ ││ │ │ 111,00 mp │ │ │└──────────┴──────────────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────────┘__________