ORDIN nr. 2.408 din 30 iulie 2009privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 5 august 2009    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IPunctul 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. Art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă: (4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăţi pe bază de bilete la ordin, cu excepţia celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Norme metodologice:6.4.1. Decontarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează din conturile deschise pe numele acestora la instituţii de credit.6.4.2. (1) În scopul decontării biletelor la ordin, operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pot transfera sumele necesare decontării, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile proprii deschise la Trezoreria Statului în conturile deschise la instituţiile de credit, astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadenţa acestora. (2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituţii de credit, serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligaţia de plată şi scadenţa acesteia.6.4.3. Formularele biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale vor fi puse la dispoziţia acestora de către instituţii de credit.6.4.4. (1) Biletele la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pot fi avalizate de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 61 alin. (3) şi art. 62 alin. (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Transferul fondurilor necesare decontării biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice, avalizate de autorităţile administraţiei publice locale, se efectuează din conturile de cheltuieli ale bugetelor locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadenţa acestora. (2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituţii de credit, serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligaţia de plată şi scadenţa acesteia.6.4.5. Biletele la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului se decontează din conturi deschise la Trezoreria Statului pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmit de emitent sau de instituţia care a avalizat biletele la ordin respective, după caz, la care se anexează o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligaţia de plată şi scadenţa acesteia."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 iulie 2009.Nr. 2.408.----