HOTĂRÎRE nr. 907 din 31 mai 1956privind stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  COLECŢIA DE HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI AL R.S.R. nr. 27 din 31 mai 1956    În vederea ocrotirii sănătăţii oamenilor muncii care lucrează în condiţii de muncă grele sau vătămătoare sănătăţii şi ţinînd seama de necesităţile de protecţie a muncii, Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române, hotărăşte:  +  Articolul 1Se reduce durata timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru angajaţii care prestează munca în mod efectiv la una din următoarele categorii profesionale, astfel cum se specifică în dreptul fiecăruia:1. Operatorii şi ajutorii lor care lucrează în procesul tehnologic la fabricarea bicromatului şi acidului cromic, de la uzinele "Gh.Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Combinatul Chimic nr. 2 şi cei de la fabricarea cromatului de plumb de la Fabrica Timiş ............................................. 6 ore pe zi2. Operatorii şi ajutorii lor care lucrează în procesul tehnologic la fabricarea acidului clorhidric, inclusiv chimic pur şi la fabricarea acidului cloro-sulfuric, de la uzinele chimice Turda, Combinatul Chimic nr. 2 şi uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare .................................. 6 ore pe zi3. Muncitorii de la fabricarea clorului (prepararea saramurii, întreţinerea celulelor de electroliza, spalarea, colectarea şi distilarea mercurului, montarea şi demontarea podurilor), lichefierea clorului şi încărcarea recipientelor cu clor, fabricarea hipocloritului de calciu şi de sodiu, de la Uzinele Chimice Turda şi Combinatul Chimic nr. 2 ............... 6 ore pe zi4. Muncitorii de la fabricarea carbidului şi a feromanganului (alimentare cuptoare, scurgere, podari, macaragii, macinare, sortare şi ambalare) de la Combinatul Chimic nr. 2 ......................... 6 ore pe zi5. Operatorii la fabricarea ceanurilor de la Întreprinderea Industria Chimica Tehnica, Otopeni ............................... 6 ore pe zi.6. Operatorii la fabricarea colorantilor inclusiv tipizarea, benzidina, paranitroanilina, alfanaftilamina, acid naitionic, acid sulfanilic, nigrozina, de la Spic, Colorom ..................... 6 ore pe zi7. Operatorii la fabricarea dinitroclor benzenului, anilinei, acidului acetilo-salicilic şi sulfamida, cloramina şi fenacetina, de la Spic, Colorom, Vesta şi I.C.F. nr. 4 ..................... 6 ore pe zi8. Muncitorii care lucrează la prepararea foliculinei de la I.C.F. nr. 2 ........................... 6 ore pe zi9. Muncitorii care lucrează la prepararea produsului T.B.I. de la I.C.F. nr. 3 ........................ 6 ore pe zi10. Muncitorii care lucrează la camere de amestec (dozare), vulcacite şi malaxor Bambury - de la fabrica "Victoria" Floresti ............ 6 ore pe zi11. Muncitorii de la camerele de amestec şi valturi din fabricile de prelucrare a cauciucului ....................................... 6 ore pe zi12. Operatorii lacuri nitro (preparatorii la sarje, lacuri, emailuri nitro, frecare, dizolvare, finisare şi emailare) de la Întreprinderea 13 Septembrie ......................................... 6 ore pe zi13. Descarcatorii la difuzare la fabricarea tanantilor vegetali de la Întreprinderea Argesul-Pitesti, Taninul Maramuresului şi Fabrica Chimica nr. 14 ................................... 6 ore pe zi14. Distilatorii, rectificatorii, operatorii la coloane şi aparate de absorbţie, operatori chimici pentru sinteza organică la fabricarea cloropicrinei, triizocianatului de trifenilmetan şi foagenului, de la Uzinele ICECHIM Bucureşti .............................................. 6 ore pe zi15. Operatorii de la clorurarea hidrocarburilor (fabricarea cloroformului, clorurari, monoclor, benzen, cloruratori pentru toluen, cloruratori de gaz metan şi pentru paradiclor benzen), de la Uzinele Chimice Turda ....... 6 ore pe zi16. Operatorii la fabricarea insecticidelor (fabricarea nitroxanului, D.D.T.-ului şi a insecticidelor pe bază de D.O.C.) de la Uzinele Chimice Turda, Combinatul Chimic nr. 2 Spic ..................... 6 ore pe zi17. Muncitorii care lucrează în subteran la exploatarea sulfului, de la Exploatarea de Sulf Pucioasa ................................... 6 ore pe zi18. Operatorii de la fabricarea masei anodice şi a masei abrazive (prin procedeul manual) de la Uzinele CARBOCHIM ...................... 6 ore pe zi19. Operatorii şi ajutorii lor care lucrează în procesul tehnologic la fabricarea acidului sulfuric prin contact, camere şi turnuri (concasor, pirita), operatori direcţi de la cuptoarele de prajire, operatori sinteza, turnari, cameristi, udeisti, concentratori, distilatori, oleum, tubari şi muncitori coloane, incarcaturi bioxid de sulf, operatori sulfit, pirosulfit şi metabisulfit, de la Combinatul Chimic I.V. Stalin, F.A.S. Valea Calugareasca, Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" şi 1 Mai Baia Mare, Întreprinderea Metalurgica Zlatna .......................................................... 6 ore pe zi20. Operatorii la fabricarea superfosfatului (operatori manuali de descărcarea camerelor de reactie) şi acidului fosforic F.A.S., Valea Calugareasca .................................. 6 ore pe zi21. Operatorii şi ajutorii lor care lucrează în procesul tehnologic la sulfura de sodiu, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej", Baia Mare .......... 6 ore pe zi22. Operatorii şi ajutorii lor care lucrează în procesul tehnologic la fabricarea xantatului de sodiu şi nitratului de argint, de la Uzinele Zlatna şi operatorii chimici şi lucrătorii care lucrează în procesul tehnologic la fabricarea nitratului de argint, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare ....................................................... 6 ore pe zi23. Electrolizorii de la spalarea celulelor electroliza şi operatori electrolizi, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare şi 21 Decembrie Copsa Mica ................................ 6 ore pe zi24. Podarii de la cuptoarele Water Jaket şi Piltz, curăţitorii gratarelor la masele de aglomerare şi sarjare, de la masele de aglomerare a materialelor plumboase, de la Combinatul Chimic nr. 2, Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" şi 1 Mai Baia Mare şi 21 Decembrie Copsa Mica ................................ 6 ore pe zi25. Metalurgistii în zinc de la încărcarea condensatoarelor şi creuzetelor, schimbarea creuzetelor, montarea condensatoarelor şi alonjelor, de la Întreprinderea 21 Decembrie, Copsa Mica ............................................... 6 ore pe zi26. Metalurgistii pentru mercur de la alimentarea cuptoarelor Scott cu minereu şi evacuarea lui după prajire, spalarea steampurilor, de la Întreprinderea Zlatna .................................. 6 ore pe zi27. Metalurgistii în plumb, operatorii şi lucrătorii care lucrează în procesul tehnologic la caldarile de afinare al cuptoarelor de desantimoniere, la cuptorul de zgurificare, la cuptorul de scurgere, la cuptoarele de redistilare a zincului şi la cuptoarele de cupelare a plumbului, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" şi 1 Mai Baia Mare, Solex şi Zlatna ......... 6 ore pe zi28. Metalurgistii în plumb, cînd lucrează la cuptoarele de topire Piltz, Water Jaket, metalurgistii în cupru, respectiv acei de la aglomerarea manuală, topire în cuptoare cu reverbere, cu flacare în Piltz şi Water Jaket, cum şi acei de la convertizarea matelor şi deşeurilor industriale, de la Uzinele 1 Mai, "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Zlatna, Solex şi Boleslav Bierut... 6 ore pe zi29. Muncitorii de la turnarea bronzului de plumb, de la Uzinele de tractoare Ernst Talman .................................................... 6 ore pe zi30. Muncitorii care lucrează la fabricarea tablei şi tevilor de plumb de la Uzinele "Boleslav Bierut" şi "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare ...... 6 ore pe zi31. Operatorii din industria chimica şi lucrătorii care lucrează în procesul tehnologic la fabricarea trioxidului de arsen şi sarurilor de arsen de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare .......................... 6 ore pe zi32. Muncitorii de la fabricarea sifoanelor sanitare din plumb şi aliaje de plumb, de la uzinele Solex ...................................... 6 ore pe zi33. Operatorii şi lucrătorii care lucrează în procesul tehnologic în industria chimica la secţia litargica şi miniu de plumb, precum şi muncitorii care lucrează la ambalarea mercurului, miniului de plumb şi litargei, de la uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Combinatul Chimic nr. 2, 1 Mai Baia Mare şi I.M. Zlatna .................................................... 6 ore pe zi34. Lucrătorii de la cuptoarele Horeschoff de prajire a concentratelor plumboase, de la uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, 21 Decembrie Copsa Mica şi 1 Mai Baia Mare .............................................. 6 ore pe zi35. Muncitorii care lucrează la prepararea creolinei, a sarurilor de plumb acetic ........................................... 7 ore pe zi36. Muncitorii la fabricarea acidului oxalic şi acidului formic ........ 6 ore pe zi37. Muncitorii la adincirea sau repararea puţurilor de mina, care lucrează în condiţii grele (apa adinca peste 30 cm, viituri sau tisnituri puternice de apa, presiune) ........................................................ 6 ore pe zi38. Muncitorii din subteran la Sectorul I Toroioaga (Întreprinderea Baia-Borsa) ...................................................... 6 ore pe zi39. Sudorii în plumb şi ajutorii lor cînd lucrează permanent ............ 6 ore pe zi40. Muncitorii de la secţia depolarizanţi (atelierul prese şi malaxoare) şi secţia montaj (atelierul vopsitorie de la Întreprinderea Electro-Banat ................................................................. 6 ore pe zi41. Muncitorii de la secţia lacuri electroizolante (sub-secţie rasina, lacuri bachelitice) şi fochiştii de la instalatia Vott în cadrul Întreprinderii Electroizolantul ................................................ 6 ore pe zi42. Dizolvatorii de lacuri, preparatorii lacurilor, impregnatori pinza, impregnatori de hirtie bachelitizata, impregnatori de tesaturi uleiate, precum şi restul angajaţilor de la secţia de impregnare din cadrul întreprinderii Electroizolantul ................................................ 6 ore pe zi43. Muncitorii de la secţia mica lipit şi secţia pertinax (la lacuri de impregnare şi uscare) din cadrul Întreprinderii Electroizolantul ........ 6 ore pe zi44. Muncitorii de la atelierul prese plumb şi atelierul impregnare cu miniu de plumb P.B.W.C. din cadrul Întreprinderii Electrocablul .......... 6 ore pe zi45. Muncitorii care lucrează în locuri de muncă unde se fabrica bachelita şi lac de bachelita ................................................ 6 ore pe zi46. Zgurarii de la uzinele electrice: Timişoara, Arad, Aghires şi Comăneşti, ce aparţin Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice ........................................................... 6 ore pe zi47. Muncitorii de la instalaţiile de etilare cu tetraetil de plumb de la rafinarii, baza de export şi depozite de produse petroliere din ţara, în zilele cînd se etileaza ................................................ 6 ore pe zi48. Muncitorii de la instalaţiile de extracţie cu bioxid de sulf din rafinariile de petrol ........................................... 6 ore pe zi49. Muncitorii de la locurile de muncă subteran unde temperatura în permanenta este peste 30 grade Celsius. Stabilirea acestor locuri se va face de către ministerele de resort de acord cu comitetul central al sindicatului respectiv ................................................................. 6 ore pe zi50. Muncitorii chesonieri pentru muncile din chesoane, care lucrează la o suprapresiune de:- 1,2 - 2,5 atmosfere ................................... 6 ore pe zi- 2,5 - 3 atmosfere ..................................... 5 ore pe zi- 3,1 - 3,5 atmosfere ................................... 4 ore pe zi- peste 3,5 atmosfere ................................... 2 ore pe zi51. Scafandri, în funcţie de curentii de apa, adîncime şi anotimp ......... ................................................................. 4-6 ore pe zi52. Muncitorii care lucrează la confecţionarea de vata de sticlă, la fabricile Tirnaveni şi Scaieni ............................................ 6 ore pe zi53. Operatoarele telefoniste, din centrale peste 100 posturi cu trafic intens ........................................................... 6 ore pe zi54. Operatoarele telefoniste, din centrale telefonice cu cel puţin 100 abonati .......................................................... 7 ore pe zi55. Operatoarele telefoniste din oficiile speciale urbane şi interurbane Bucureşti, din centralele telefonice interurbane, raionale, cum şi din centralele telefonice raionale Sibiu, Focsani, Tr. Severin, Lugoj, Cîmpina, R.Vilcea şi Buzau (C.T.I. categ.I-a) cu trafic intens ............ 6 ore pe zi56. Mecanicii din centralele automate din Bucureşti, Victoria, Dacia Nord şi Sud-Est, Victoria V, mecanicii din centrale automate cu peste 3000 linii, din direcţiile regionale P.T.T. Cluj, Craiova, Ploiesti, Oraşul Stalin şi Timişoara cu trafic intens ................................................. 7 ore pe zi57. Jonctorii cablori şi ajutorii lor care lucrează în subteran ...................................................... 7 ore pe zi58. Operatorii de la secţia telegrafica a Agenţiei Agerpres ...... 6 ore pe zi59. Muncitorii ce spala cisternele în atelierele C.F.R. Ploiesti şi rafinariile Ministerului Industriei Petrolului .................. 7 ore pe zi60. Muncitorii din sectorul hirtiei şi celulozei (concasarea piritei, fierberea celulozei sulfit şi sulfat, prepararea hipocloritului de calciu, preincalzire şi albirea celulozei, plumbuitori şi arameri, prepararea sulfatului de aluminiu (Busteni, Bacau), statia de clor prepararea acidului pentru fierberea celulozei şi recuperarea sarurilor din lesiile sulfat (sobe de recuperare) ...................................................... 6 ore pe zi61. Muncitorii de la maşinile de închis şi etichetat cutiile de chibrituri, cap de masina şi ajutorii lor şi de la prepararea pastei sulfurice şi fosforice pentru chibrituri ................................................ 7 ore pe zi62. Muncitorii de la presarea furnirelor impregnate cu soluţie formaldehida la placaje bachelizate, prepararea cleiului din soluţie de rasini fenol, formaldehida (bachelita) şi impregnarea foilor de furnire cu aceasta soluţie, atunci cînd îndeplinesc aceasta munca ........................... 6 ore pe zi63. Muncitorii de la prepararea şi întinderea cleiului Kaolit (clei de baza de aldehida formica), pe foi de furnire, presarea lor în placaje, panele şi plăci aglomerate, precum şi cei care lucrează la aplicarea nitrolacului prin pulverizare cu pistol şi ajutorii lor, atunci cînd îndeplinesc aceasta munca ................................................................. 6 ore pe zi64. Muncitorii de la slefuit mecanic, curbatorii de mobila curbata care lucrează în permanenta în camere închise la temperaturi de 35 grade Celsius şi atmosfera încărcată cu vapori de apa şi acid acetic, cei din camerele de fierbere a lemnului şi de la uscatoriile cu temperatura peste 60 grade Celsius .......................................................... 6 ore pe zi65. Muncitorii din secţiile de fabricare a sulfurii de carbon, de la fabricile de mătase artificiala Viscoza-Lupeni şi Viscofil Popesti-Leordeni .................................................................. 6 ore pe zi66. Muncitorii din sala baratelor, din sala mixoarelor, din sala de filatura propriu-zisa, precum şi din sala preparării baii de filaj (acid şi plumbisti) de la fabricile de mătase artificiala Viscoza-Lupeni şi Viscofil Popesti-Leordeni ................................................................... 6 ore pe zi67. Muncitorii de la secţia de filare a azbestului (Întreprinderea "Transilvania" Cisnadie) ........................................ 6 ore pe zi68. Muncitorii care lucrează permanent la fabricarea alicelor de plumb (Întreprinderea "Metaloglobus", Secţia Vînătorul-Bucureşti) ..... 6 ore pe zi69. Muncitorii de la prepararea hirtiei fotosensibile şi ozalid .................................................. 6 ore pe zi70. Curatitori canale subterane de scurgere a apelor reziduale şi menajere (din Întreprinderea de gospodărie comunală) .......................... 6 ore pe zi71. Muncitorii din industria ecarisajului (jupuitorii, autopsierii, tabacarii, sterilizarea cadavrelor şi de la sala autoclavelor) ............. 6 ore pe zi72. Lucrătorii care lucrează la bancul de proba rodaj-motoare cu reactie ................................................................. 6 ore pe zi73. Muncitorii de la camerele de amestec ale fabricilor de sticlă, la care aceste operaţii nu se efectuează în instalaţii complet mecanizate şi ermetic închise ......................................................... 6 ore pe zi74. Muncitorii de la uscarea nisipului şi sodei, din fabricile de sticlă şi geamuri ......................................................... 6 ore pe zi75. Curăţitorii de cenusa şi sfarimaturi de caramida de la cuptoarele Hoffman .......................................................... 6 ore pe zi76. Scotatorii de caramizi din cuptoarele inferioare Hoffman ..... 6 ore pe zi77. Muncitorii din secţiile: culegere mecanică care lucrează cu plumb, turnatorii de litere şi materiale de cules, turnatorii şi topitorii de plumb, stereotipie, zincografie, imprimare tiefdruck, pregătire tiefdruck (băi de încărcare şi coordonare), fabricarea cernelurilor de tiefdruck, care lucrează permanent ....................................................... 7 ore pe zi78. Muncitorii la developaj negativ în cinematografie, care lucrează permanent la intuneric .................................................... 7 ore pe zi79. Modele la Institutul de Arte Plastice ..................... 6 ore pe zi80. Medicii din laboratoarele de radiologie, Rontgen şi rontgenterapie ................................................................... 4 ore pe zi81. Surorile şi laborantii din laboratoarele de radiologie, rontgen şi rontgenterapie .................................................. 6 ore pe zi82. Medicii, personalul mediu sanitar şi elementar, personalul de serviciu din prosecturi, sali de disectie, morgi ............................. 6 ore pe zi83. Medicii din unităţile sanitare (spitale, policlinici, dispensare, sanatorii etc.) ................................................. 7 ore pe zi84. Personalul de specialitate superior din unităţile de cercetare ştiinţifică şi cel care lucrează direct la producţia serurilor şi vaccinurilor ................................................. 7 ore pe zi85. Personalul de specialitate superior care lucrează în laboratoarele din sectorul sanitar ................................................ 7 ore pe zi86. Surorile balneare care lucrează la hidroterapie ........... 7 ore pe zi87. Salariaţii care lucrează la laboratoarele de bacteriologie, anatomie, patologie, parazitologie, epizootiologie, virusologie şi tuberculoza, precum şi chimie biologica, de la Institutul Pasteur şi Institutul de Patologie şi Igiena Animala şi în laboratoarele din unităţile exterioare ale acestora ................................................................... 7 ore pe zi88. Salariaţii care lucrează în laboratoarele de bruceloza şi antirabic, de la Institutul Pasteur şi Institutul de Patologie şi Igiena Animala ......... 6 ore pe zi.  +  Articolul 2Şefii de echipa, maşiniştii, tehnicienii, inginerii şi muncitorii din echipele de întreţinere, ce lucrează permanent în aceleaşi condiţii cu muncitorii prevăzuţi în prezenta hotărîre, vor beneficia de acelaşi program de lucru ca şi aceştia.  +  Articolul 3Pentru menţinerea şi depăşirea nivelului de producţie în sectoarele de muncă în care durata timpului de lucru a fost redusă, ministerele respective vor lua măsuri pentru pregătirea cadrelor necesare.  +  Articolul 4Ministerele sînt obligate sa ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care determina reducerea timpului de lucru.Cînd condiţiile în care se prestează munca s-au îmbunătăţit, ministerele, de acord cu comitetele centrale ale sindicatelor respective, vor reveni la ziua normală de lucru.  +  Articolul 5Ministerele, de acord cu comitetele centrale ale sindicatelor respective, cu avizul Consiliului Central al Sindicatelor, pot reduce durata timpului de lucru şi la alte unităţi pentru locurile de muncă similare celor prevăzute în prezenta hotărîre, atunci cînd necesităţile de protecţie a muncii impun o asemenea măsura.  +  Articolul 6Anexa prezentei hotărîri cuprinde celelalte locuri de muncă din sectorul chimie, cu program de lucru redus.  +  Articolul 7Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 350 din 18 aprilie 1951, privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, precum şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1219 din 5 noiembrie 1951, se abroga pe data prezentei hotărîri.  +  Articolul 8Se menţine Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 348 din 29 martie 1950, pentru prevenirea şi combaterea intoxicatiei cu plumb la întreprinderea de stat "Acumulatorul".-------------------------