HOTĂRÂRE nr. 771 din 1 iulie 2009privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind bunurile aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2. Se modifică valoarea de inventar a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.3. Se aprobă includerea în domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 1 iulie 2009.Nr. 771.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se scot din inventarul bunurilordin domeniul public al statului în vedereacorectării unor erori de înregistrare┌────────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea bunurilor │Valoare de│ Administratorul ││ M.F.P. │ │ inventar │ bunurilor ││ │ │ (lei) │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤│ 148938 │DRUM FORESTIER VIIŞOARA │ 3860 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148939 │DRUM FORESTIER GOLUMBELU VALE │ 26 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148940 │DRUM FORESTIER GOLUMBELU │ 1430 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148941 │DRUM FORESTIER BALACI SCÂNDURA │ 1726 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148942 │DRUM FORESTIER LINTI │ 2980 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148943 │DRUM FORESTIER BRATOVOEŞTI │ 47655 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ Ministerul Agriculturii,││ 148944 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ 29784 │Pădurilor şi Dezvoltării │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ Rurale/Regia Naţională ││ 148945 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ 43684 │ a Pădurilor - ROMSILVA │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148946 │DRUM FORESTIER GRĂJDANA │ 52619 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148947 │DRUM FORESTIER COSACU │ 19856 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148948 │DRUM FORESTIER ŢÂNŢĂRENI │ 33 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148949 │DRUM FORESTIER SADOVA │ 10630 │ │├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ ││ 148950 │DRUM FORESTIER SADOVA │ 17 │ │└────────┴────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statuluipentru care se modifică valoareade inventar ca urmare a reevaluării┌────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┐│ Nr. │ Denumirea bunului │ Administratorul │ Valoarea ││ M.F.P. │ │ bunului │de inventar││ │ │ │actualizată││ │ │ │ (lei) │├────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ 11540 │DRUM FORESTIER BRATOVOIEŞTI │ │ 47.659 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 11541 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ │ 29.788 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 11542 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ │ 43.691 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 11543 │DRUM FORESTIER GRĂJDANA │ │ 52.630 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 11544 │DRUM FORESTIER COSACU │ Ministerul Agriculturii,│ 19.860 │├────────┼───────────────────────────────┤Pădurilor şi Dezvoltării ├───────────┤│ 11546 │DRUM FORESTIER RACOVIŢA II │ Rurale - Regia Naţională│ 4.529 │├────────┼───────────────────────────────┤ a Pădurilor - ROMSILVA ├───────────┤│ 11547 │DRUM FORESTIER URSOAIA I │ │ 3.001 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 11548 │DRUM FORESTIER URSOAIA II │ │ 5.487 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 11550 │DRUM FORESTIER PIRIA │ │ 16.862 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 11551 │DRUM FORESTIER VERBICIOARA │ │ 14.053 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152524 │TEREN FORESTIER │ │ 4.957,86 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152525 │TEREN FORESTIER │ │ 25.569.30 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152526 │TEREN FORESTIER │ │ 43.289,98 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152527 │TEREN FORESTIER │ │ 7.902,70 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152528 │TEREN FORESTIER │ │128.568,22 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152529 │TEREN FORESTIER │ │ 57.099,54 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152530 │TEREN FORESTIER │ │ 21.832,28 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152531 │TEREN FORESTIER │ │ 18.513,40 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152532 │TEREN FORESTIER │ │ 75.950,79 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152533 │TEREN FORESTIER │ │ 52.019,87 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152534 │TEREN FORESTIER │ │ 11.427,47 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152535 │TEREN FORESTIER │ │ 92.124,03 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152536 │TEREN FORESTIER │ │ 38.629,51 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152537 │TEREN FORESTIER │ │ 7.225,75 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152538 │TEREN FORESTIER │ │ 46.492,58 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152539 │TEREN FORESTIER │ │ 49.261,87 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152540 │TEREN FORESTIER │ │ 45.625,45 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152541 │TEREN FORESTIER │ │ 9.747,07 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152542 │TEREN FORESTIER │ │ 40.498,63 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152543 │TEREN FORESTIER │ │ 19.686,89 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152544 │TEREN FORESTIER │ │ 31.080,04 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152545 │TEREN FORESTIER │ │ 35.170,52 │├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤│ 152546 │TEREN FORESTIER │ │ 45.025,93 │└────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor achiziţionate, în condiţiile legii,care se includ în inventarul bunurilordin domeniul public al statului
    *Font 9*
    ┌─────────────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐│ Adminis- │Cod de │ Date de identificare │Adresa │ Anul │Valoare de││ tratorul │clasi- ├─────────────┬───────────┬────────┤ │dării în │ inventar ││ bunurilor │ficare │ Denumirea │ Descrierea│ Vecini │ │folosinţă│ (lei) ││ │ │ bunului │ tehnică │ │ │ │ │├─────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤│Ministerul │8.04.01│Fond │Suprafaţa -│Conform │Judeţul│ 2006 │915.492,78││Agriculturii,│ │forestier - │175,2824 ha│amenaja-│ Dolj │ │ ││Pădurilor şi │ │achiziţionat │ │mentelor│ │ │ ││Dezvoltării │ │conform │ │silvice │ │ │ ││Rurale/Regia │ │art. 11 │ │ │ │ │ ││Naţională │ │alin. (6) din│ │ │ │ │ ││a Pădurilor -│ │Codul silvic │ │ │ │ │ ││ROMSILVA │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴───────┴─────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘----------