ORDIN nr. 1.432 din 15 iulie 2009privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2009
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009    În temeiul:- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul II 2009, începând cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 360 lei.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 15 iulie 2009.Nr. 1.432.-----------