HOTĂRÂRE nr. 729 din 17 iunie 2009privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 7 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională "Apele Române" a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIValoarea de inventar şi caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii care au fost puse în funcţiune.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul mediului,Dan Cârlan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 17 iunie 2009.Nr. 729.  +  Anexa 1Bunuri rezultate din investiţii noi puse în funcţiune*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului
  2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
  Nr. crt. Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Proces-verbal de recepţie Valoarea de inventar (lei) Hotărârea Guvernului (HG) de promovare a lucrărilor
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 8.20 Amenajare albie râu Tazlău Sărat la Măgireşti şi Ardeoani regularizare, L= 1,05 km Ţara România, judeţul Bacău; comuna Măgireşti şi comuna Ardeoani 2005 PVRF nr. 2884/12.03.2008 1.513.357,34 HG 828/2005 - poz.8, HG 830/ 2005 - poz.8
  2. 8.20 Regularizare pârâu Năneşti recalibrare albie, L=1,00 km Ţara România, judeţul Bacău; comuna Parincea 2005 PVRF nr. 2940/13.03.2008 587.183,18 HG 828/2005-poz.9, HG 830/2005-poz.9
  3. 8.20 Regularizare afluenţi râu Siret reprofilare albie, L= 3,5 km; zid de sprijin L= 0,185 km Ţara România, judeţul Bacău; comuna Tamaşi 2005 PVRF nr. 2941/13.03.2008 782.451,39 HG 828/2005-poz.10 HG 830/2005-poz.10
  4. 8.20 Regularizare pârâu Helegiu reprofilări albie L=4,755 km, consolida- re mal L = 0,80 km Ţara România, judeţul Bacău; comuna Helegiu 2005 PVRF nr. 3002/14.03.2008 782.457,01 HG 828/2005-poz.11 HG 830/2005-poz.11
  5. 8.19 Îndiguire mal drept râu Tazlău dig apărare L = 0,8 km Ţara România, judeţul Bacău; comuna Helegiu 2006 PVRTL nr. 2582/27.02.2009 604.424,99 HG 373/2006-poz.59 HG 791/2006-poz.59
  6. 8.20 Regularizare pârâu Solonţ Solonţ amenajare albie L = 3,5 km; consolidări mal L= 0,774 km Ţara România, judeţul Bacău; comuna Solonţ 2005 PVRF nr. 13244/28.08.2008 783.036,34 HG 828/2005-poz.12 HG 830/2005-poz.12
  7. 8.20 Amenajare pârâu Valea Rea amenajare albie L = 0,8 km Ţara România; judeţul Bacău; comuna Livezi 2005 PVRF nr. 3001/14.03.2008 782.444,01 HG 828/2005-poz.13 HG 830/2005-poz.13
  8. 8.20 Amenajare pârâu Caşin apărare de mal gabioa- ne L=0,65 km Ţara România; judeţul Bacău; comuna Caşin 2005 PVRF nr. 3003/14.03.2008 673.090,80 HG 828/2005-poz.14 HG 830/2005-poz.14
  9. 8.20 Amenajare pârâu Ruja consolidare mal L=0,39 km Ţara România; judeţul Bacău, comuna Măgireşti 2005 PVRF nr. 2882/12.03.2008 799.667,14 HG 828/2005-poz.15 HG 830/2005-poz.15
  10. 8.20 Regularizare pârâu Cleja regularizare albie L =2,785 km; îndiguire L= 0,07 km; apărare de mal L= 0,69 km Ţara România; judeţul Bacău; comuna Cleja 2005 PVRF nr. 2897/13.03.2008 1.093.894,94 HG 828/2005-poz.16 HG 830/2005-poz.16
  11. 8.20 Regularizare afluenţi râu Bistriţa reprofilare albie L = 2,433 km; aparare de mal L = 0,73 km Ţara România; judeţul Bacău. comuna Racova 2005 PVRF nr. 2937/13.03.2008 795.750,10 HG 828/2005-poz.17 HG 830/2005-poz.17
  12. 8.20 regularizare pârâu Soci amenajare albie L= 3,00 km; zid de sprijin L = 0,028 km; consolidare mal L= 0,635 km Ţara România; judeţul Bacău; comuna Pânceşti 2005 PVRF nr. 2898/13.03.2008 588.816,74 HG 828/2005-poz.18 HG 830/2005-poz.18
  13. 8.19 Îndiguire mal stâng râu Siret dig L = 0,865 km Ţara România; judeţul Bacău; satul Furnicari, comuna Tamaş 2005 PVRF nr. 2939/13.03.2008 673.075,24 HG 828/2005-poz.19 HG 830/2005-poz.19
  14. 8.20 Consolidare mal stâng râu Siret consolidare mal L=0,180 km Ţara România; judeţul Bacău; satul Furnicari, comuna Tamaşi 2006 PVRF nr. 2938/13.03.2008 706.674,14 HG 373/2006-poz.58 HG 791/2006-poz.58
  15. 8.20 Regularizare râu Tazlău Sărat regularizare albie L= 0,5 km Ţara România; judeţul Bacău; zona Găzărie, municipiul Moineşti 2005 PVRF nr. 2881/12.03.2008 647.827,73 HG 828/2005-poz.20 HG 830/2005-poz.20
  16. 8.20 Regularizare râu Tazlău Sărat regularizare albie L= 1,0 km Ţara România; judeţul Bacău; comuna Zemeş 2005 PVRF nr. 2883/12.03.2008 1.191.585,25 HG 828/2005-poz.23 HG 830/2005-poz.23
  17. 8.19 Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Comăneşti-Urecheşti dig L= 2,0 km; apărare mal L= 0,75 km; reca- librare albie L = 3,1 km Ţara România; judeţul Bacău; Comăneşti - comuna Urecheşti 2005 PVRF nr. 3004/14.03.2008 2.692.315,71 HG 828/2005-poz.24 HG 830/2005-poz.24
  18. 8.20 Amenajare mal stâng râu Siret 2 buc. traverse colma- tare; consolidări traversă colmatare L= 0,133 km Ţara România; judeţul Bacău; satele Brad şi Cot, comuna Negri 2006 PVRF nr. 3328/20.03.2008, PVRF 3322/ 20.03.2008; PVRF nr. 3323/ 20.03.2008 1.171.654,96 HG 828/2005-poz.22 HG nr. 986/2006 - poz.71, HG nr. 1.443/2006- poz.41
  19. 8.20 Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Ghimeş-Comăneşti apărare de mal L = 1,3 km; recalibrare albie L= 4,9 km Ţara România; judeţul Bacău; comuna Ghimeş Făget - oraş Comăneşti 2007 PVRF nr. 4949/20.04.2007 4.206.079,04 HG 828/2005-poz.21 HG 830/2005-poz.21
  20. 8.19 Amenajare albie râu Tazlău dig L= 0,53 km; conso- lidare L = 0,16 km Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Tazlău 2005 PVRF nr. 3090/17.03.2008 358.108,08 HG 828/2005-poz.1 HG 830/2005-poz.1
  21. 8.20 Regularizare albie pârâu Schit apărare mal L = 0,519 km; praguri de fund - 15 buc. Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Ceahlău 2005 PVRF nr. 3093/17.03.2008 370.664,05 HG 828/2005-poz.2, HG 830/2005-poz.2
  22. 8.20 Regularizare albie pârâu Doamna apărare mal L = 0,638 km Ţara România, judeţul Neamţ; municipiul Piatra-Neamţ 2005 PVRF nr. 3092/17.03.2008; PVRF 2485/ 26.02.2009 256.494,92 HG 828/2005-poz.3 HG 830/2005-poz.3 HG nr. 373/2006 - poz. 54, HG 791/2006-poz.54
  23. 8.20 Amenajare pârâu Calu şi Iapa amenajare albie L = 4,9 km; consolidare mal L = 0,300 km: apărare mal L=0,58 km; recalibrare albie L=0,408 km Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Piatra Şoimului 2005 PVRF nr. 3091/17.03.2008; PVRF 2484/ 26.02.2009 1.508.861,89 HG 828/2005 poz.5, HG 830/2005-poz.5, HG nr. 373/2006 - poz. 55, HG 791/ 2006-poz. 55
  24. 8.20 Regularizare pârâu Hangu consolidare mal L = 0,446 km; reprofilare albie L= 5,5 km Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Hangu 2005 PVRF nr. 3134/ 17.03.2008; PVRF 2486/ 26.02.2009 1.693.198,91 HG 828/2005-poz.6, HG 830/2005-poz.6, HG nr. 373/2006 - poz. 56, HG 791/ 2006 - poz. 54
  25. 8.20 Regularizare pârâu Borca şi Sabasa regularizare albie L=10,0 km Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Borca 2008 PVRTL nr. 3897/28.03.2008 9.353.461,62 BDCE + bugetul de stat
  26. 8.20 Apărare de mal râu Bistriţa dig apărare L= 0,8 km; protecţie prismă anrocament L= 0,4 km Ţara România, judeţul Neamţ; satul Busmei, comuna Fărcaşa 2007 PVRF nr. 4945/20.04.2007 501.379,45 HG 1052/2005 - poz. 24
  27. 8.20 Apărare mal drept râu Siret canal pilot L = 0,90 km; 1 traversă de închidere Ţara România, judeţul Neamţ; satul Cotu Vameş, comuna Horia 2007 PVRF nr. 4947/20.04.2007; PVRF 2487/2009 2.109.025,98 HG 828/2005-poz.4, HG 830/2005-poz.4, HG 373/2006-poz.53 HG 791/2006-poz.53
  28. 8.19 Dig mal stâng râu Moldova dig L = 0,150 km; protecţie prismă anrocamente L = 0,145 km Ţara România, judeţul Neamţ; municipiul Roman 2007 PVRF nr. 4946/20.04.2007 333.940,53 HG 1052/2005-poz. 23
  29. 8.19 Dig râu Siret dig închidere L = 0,14 km; tăiere de cot L = 0,746 km; traversă colmatare L = 0,083 km Ţara România, judeţul Neamţ; satul Adjudeni, comuna Tămăşeni 2006 PVRF nr. 3326/20.03.2008; PVRF nr. 3327/20.03.2008 1.221.474,64 HG 986/2006-poz.70 HG 1443/2006-poz. 43
  30. 8.20 Amenajare râu Trotuş regularizare albie L = 1,00 km, consolidare mal - 1 traversă Ţara România; judeţul Vrancea; municipiul Adjud - comuna Pufeşti 2005 PVRF nr. 2809/ 11.03.2008 799.894,22 HG 828/2005-poz.31 HG 830/2005-poz.32
  31. 8.20 Consolidare mal drept râu Siret consolidare mal L =0,094 km Ţara România; judeţul Vrancea; comuna Vadu Roşca 2006 PVRF nr. 2585/27.02.2009 789.985,51 HG nr. 373/2006 - poz. 60, HG 791/2006 - poz. 60
  32. 8.20 Amenajare râu Şuşiţa apărări de mal şi reca librare albie L = 0,815 km Ţara România; judeţul Vrancea; oraşul Panciu 2006 PVRF 2584/ 27.02.2009 877.353,05 HG nr. 373/2006 - poz. 61, HG 791/2006 - poz. 61
  33. 8.20 Apărare alimentare cu apă potabilă Chetroaia apărare mal cu gabioa- ne L=0,585 km Ţara România; judeţul Vrancea; oraşul Panciu 2006 PVRF nr. 2783/27.02.2009 498.783,19 HG nr. 373/2006 - poz. 62, HG 791/2006 - poz. 62
  34. 8.20. 02 Canal evacuare Modruzeni (canal Siret-Bărăgan, etapa I) canal evacuare L = 2,859 km; 1 pod judeţean Ţara România; judeţul Vrancea; satul Modruzeni 2003 PVRF nr. 2806/ 11.03.2008 2.793.593,80 Decret nr. 394/1986 Lucrarea "Canal Siret-Bărăgan"
  35. 8.20 Regularizare râu Voroneţ regularizare albie L=1,0 km Ţara România; judeţul Suceava; localitatea Voroneţ 2005 PVRF nr. 3193/ 18.03.2008 845.302,22 HG 828/2005-poz.32 HG 830/2005-poz.35
  36. 8.20 Amenajare albie pârâu Saca, Clit şi afluenţi dig apărare L = 0,304 km; apărări mal L = 0,392 km; recalibrare albie L = 1,120 km Ţara România; judeţul Suceava; comuna Arbore 2006 PVRF nr. 3198/18.03.2008; PVRF nr. 3199/18.03.2008 1.234.965,07 HG 986/2006-poz.60 HG 1443/2006-poz. 45
  37. 8.20 Amenajare albie pârâu Soloneţ şi afluenţi în comuna Cacica apărare mal L = 0,196 km; recalibrare albie L= 0,460 km Ţara România; judeţul Suceava; comuna Cacica 2006 PVRF nr. 3196/18.03.2008; PVRF nr. 3197/18.03.2008 1.090.783,80 HG 986/2006-poz.61 HG 1443/2006-poz. 44
  38. 8.20 Amenajare albie râu Suceava în zona localităţii Dorneşti apărare mal L = 0,23 km; recalibrare albie L= 1,07 km; 3 epiuri L = 0,14 km Ţara România; judeţul Suceava; comuna Dorneşti 2006 PVRF nr. 3271/19.03.2008; PVRF nr. 3272/19.03.2008 1.174.734,53 HG 986/2006-poz.62 HG 1443/2006-poz. 46
  39. 8.20 Amenajare albie pârâu Horodnic la Horodnicu de Sus apărare mal L = 0,457 km; recalibrare albie L = 0,368 km Ţara România; judeţul Suceava; satul Horodnicu de Sus, comuna Horodnic 2006 PVRF nr. 3265/ 19.03.2008; PVRF nr. 3266/ 19.03.2008 750.983,96 HG 986/2006-poz.63 HG 1443/2006-poz. 47
  40. 8.20 Regularizare în regim barat pâraie Topliţa şi Horodnic la Horodnicu de Sus - baraj 1 şi baraj 2 lucrări de punere în siguranţă a celor 2 baraje Ţara România; judeţul Suceava; satul Horodnicu de Sus, comuna Horodnic 2006 PVRF nr. 3267/ 19.03.2008; PVRF nr. 3268/ 19.03.2008 997.463,80 HG 986/2006-poz.64 HG 1443/2006-poz. 48
  41. 8.20 Amenajare albie pârâu Bucovăţ şi afluenţi la Păltinoasa consolidări mal L = 0,661 km Tara România; judeţul Suceava; comuna Păltinoasa 2006 PVRF nr. 3194/ 18.03.2008; PVRF nr. 3195/ 18.03.2008 1.268.558,06 HG 986/2006-poz.65 HG 1443/2006-poz. 49
  42. 8.20 Amenajare albie pârâu Soloneţ la Pârteştii de Jos consolidări mal L = 0,827 km Ţara România; judeţul Suceava; satul Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii de Jos 2006 PVRF nr. 3202/ 18.03.2008; PVRF nr. 3203/ 18.03.2008 1.454.484,28 HG 986/2006-poz.66 HG 1443/2006-poz. 50
  43. 8.20 Amenajare albie pârâu Gemenea la Stulpicani dig apărare L = 0,595 km; apărări de mal L = 0,09 km Ţara România; judeţul Suceava; comuna Stulpicani 2006 PVRF nr. 3200/ 18.03.2008; PVRF nr. 3201/ 18.03.2008 1.005.841,65 HG 986/2006-poz.67 HG 1443/2006-poz. 51
  44. 8.20 Amenajare albie pârâu Remezeu, pârâu Caliuha şi pârâu Slatina apărări de mal L = 1,45 km; recalibrare albie L = 1,95 km Ţara România; judeţul Suceava; comuna Vicovu de Jos 2006 PVRF nr. 3269/ 19.03.2008; PVRF nr. 3270/ 19.03.2008 1.341.810,58 HG 986/2006-poz.68 HG 1443/2006-poz. 52
  45. 8.20 Amenajare albie pârâu Voitinel şi afluenţi la Voitinel apărări de mal L = 0,825 km Ţara România; judeţul Suceava; comuna Voitinel 2006 PVRF nr. 3263/ 19.03.2008; PVRF nr. 3264/ 19.03.2008 1.469.932,58 HG 986/2006-poz.69 HG 1443/2006-poz. 53
  46. 8.20 Regularizare râu Bistricioara la Tulgheş regularizare L = 0,104 km; reprofilare albie L = 0,145 km Ţara România; judeţul Harghita; comuna Tulgheş 2005 PVRF nr. 3094/ 17.03.2008 100.963,96 HG 1052/2005 - poz. 21
  47. 8.20 Apărare mal stâng râu Moldova dig dirijare L = 2,285 km; traverse colmatare L = 0,885 km; apărări mal L= 2,92 km şenal deviere L = 1,2 km Ţara România; judeţul Iaşi; satele Verşeni, Miteşti; comuna Mirosloveşti 2008 PVRTL nr. 3575/ 25.03.2008 11.065.467,60 BDCE + bugetul de stat, HG 443/2004 - poz. 2
  48. 8.21 Sediu dispecer SGA Vrancea - corp A S+P+3, St = 1.612,87 mp, Sc= 517 mp; S desf.= 1.700 mp Ţara România; judeţul Vrancea; municipiul Focşani, Str. Brăilei nr. 121-123 2002 PVRF nr. 2805/ 11.03.2008 1.584.774,20 Decret nr. 394/ 1986 Lucrarea "Canal Siret- Bărăgan"
  49. 8.21 Canton exploatare SGA Neamţ S+P+3, St = 290 mp; Sc = 215,3 mp; S desf. = 1.139,5 mp; terenul este proprie- tatea Consiliului Local Piatra-Neamţ Ţara România; judeţul Neamţ; municipiul Piatra-Neamţ, bd. Dacia nr. 5A 2006 PVRTL nr. 14725/ 12.12.2006 1.396.709,87 BDCE + bugetul de stat; HG 443/2004 - poz.11
   +  Anexa 2         Bunuri înscrise în patrimoniul public al statului, la care se       modifică valoarea de inventar şi caracteristicile ca urmare a unor                    lucrări de investiţii puse în funcţiune
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului
  2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
      Majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a unor lucrări de investiţii puse în funcţiune
  Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Proces-verbal de recepţie Valoarea cu care se majorează Hotărârea Guvernului (HG) de promo- vare a inves- tiţiei
  1. 64674 8.20 Refacere-regularizare albie râu Cuejdiu amenajare albie L = 2,23 km Ţara România, judeţul Neamţ; municipiul Piatra-Neamţ 2008 PVRTL nr. 3576/25.03.2008 5.177.813,89 BDCE + bugetul de stat, HG 443/2004-poz. 11
  2. 63818 8.20 Consolidare mal şi refacere diguri mal drept râu Siret consolidări mal L = 0,180 km; completare terasamente L = 14,64 km Ţara România; judeţul Vrancea; comuna Vadu Roşca, comuna Năneşti 2005 PVRF nr. 2807/ 11.03.2008 4.208.657,80 HG 830/2005- poz.31
  3. 64368 8.20 Refacere diguri şi regularizare râu Râmnicu Sărat Ţara România; comuna Tătăranu 2005 PVRF nr. 4950/ 20.04.2007 799.895,26 HG 830/2005- poz.33
  4. 64367 8.2 Refacere diguri şi regularizare râu Putna, sector Boţârlău - confluenţă râul Siret consolidare mal L = 0,19 km; canal pilot L = 0,31 km; dig de închidere L = 0,075 km Ţara România; satul Boţârlău, comuna Vulturu 2005 PVRF nr. 2808/ 11.03.2008 799.889,83 HG 830/2005- poz.34
  5. 64365 8.19 Refacere dig apărare împotriva inundaţiilor refacere dig L = 1,10 km Ţara România; judeţul Iaşi; municipiul Paşcani 2006 PVRTL nr. 13676/ 23.11.2006 553.643,61 HG 373/2006- poz.52, HG 791 /2006-poz.52
  6. 64364 8.19 Reabilitare dig apărare Răchiteni apărare de mal L = 0,076 km; 1 epiu L = 0,06 km; dig închi- dere L = 0,015 km; tăiere de cot L = 0,265 km Ţara România; judeţul Iaşi; satul Răchiteni, comuna Mirceşti 2006 PVRF nr. 3324/ 20.03.2008; PVRF nr. 3325/ 20.03.2008 1.403.301,95 HG 986/2006- poz.72, HG 1443/2006- poz.42
  --------