HOTĂRÎRE nr. 8 din 25 ianuarie 1997privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 30 ianuarie 1997    În temeiul art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, constind în impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, este de 0,16% pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 1997.Pe aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 291/1996 privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara--------------------