ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 31 martie 1997privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 3 aprilie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se aprobă Protocolul încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va fi administratorul protocolului menţionat la art. 1 şi este autorizat sa aducă la îndeplinire prevederile acestuia, de la data intrării sale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraPROTOCOL 25/02/1997