HOTĂRÂRE nr. 705 din 10 iunie 2009privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 26 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Vasile MunteniţăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 10 iunie 2009.Nr. 705.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,a căror valoare de inventar se majorează
    *Fond 9*
     
    ┌────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────────────────┬───────┐ │ Nr. │ │ Valoarea │ Situaţia juridică │Tipul │ │de inventar │ Adresa │ actuală de ├────────────┬───────────────┤bunului│ │ MFP/ │ │ inventar │Baza legală │În administrare│ │ │ Denumirea │ │ (lei) │a majorării │/concesiune │ │ │ │ │ │valorii de │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97186 │Judeţul Sălaj │ 28.398 │PV nr. 974/ │În administrare│Imobil │ │ Clădire │ │ │18.11.2008 │ │ │ │ 95/1 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97212 │Judeţul Sălaj │ 392.819 │PV nr. 681/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │8.08.2008 │ │ │ │ 95/27 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97248 │Judeţul Vâlcea│ 3.944 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/19 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97249 │Judeţul Vâlcea│ 3.944 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/20 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97250 │Judeţul Vâlcea│ 3.944 │PV nr.752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/21 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97251 │Judeţul Vâlcea│ 3.944 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/22 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97252 │Judeţul Vâlcea│ 3.944 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/23 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97253 │Judeţul Vâlcea│ 3.944 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/24 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97254 │Judeţul Vâlcea│ 73.954 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/25 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97255 │Judeţul Vâlcea│ 3.944 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/26 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97284 │Judeţul Vâlcea│ 4.317 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/54 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97285 │Judeţul Vâlcea│ 4.317 │PV nr. 752/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ 130/55 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97319 │Judeţul Vâlcea│ 7.113.461 │PV nr. 1417/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │25.11.2008 │ │ │ │ 130/89 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97326 │Judeţul Vâlcea│ 2.053.778 │PV nr. 1270/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │22.10.2008 │ │ │ │ 130/96 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97355 │Judeţul Vâlcea│ 603.017 │PV nr. 1165/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │23.10.2008 │ │ │ │ 135/12 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97405 │Judeţul Vâlcea│ 8.377.503 │PV nr. 1410/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │18.12.2008 │ │ │ │ 135/62 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97499 │Judeţul Buzău │ 647.934 │PV nr. 2680/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │18.11.2008 │ │ │ │ 140/87 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97530 │Judeţul Gorj │ 700.147 │PV nr. 1305/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │18.11.2008 │ │ │ │ 145/15 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97598 │Judeţul Gorj │ 600.034 │PV nr. 1306/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │18.11.2008 │ │ │ │ 145/82 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97601 │Judeţul Gorj │ 49.982 │PV nr. 1317/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │18.11.2008 │ │ │ │ 145/85 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97732 │Judeţul │ 529.418 │PV nr. 1121/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Dâmboviţa │ │18.08.2008 │ │ │ │ 235/23 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97885 │Judeţul Bacău │ 519.122 │PV nr. 1912/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │14.11.2008 │ │ │ │ 265/13 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97886 │Judeţul Bacău │ 15.461 │PV nr. 1912/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │14.11.2008 │ │ │ │ 265/13 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 97887 │Judeţul Bacău │ 15.461 │PV nr. 1912/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │ │ │14.11.2008 │ │ │ │ 265/14 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98004 │Judeţul │ 192.647 │PV nr. 1020/│În administrare│Imobil │ │ Clădire │Botoşani │ │5.09.2008 │ │ │ │ 315/8 │ │ │PV nr. 1051/│ │ │ │ │ │ │17.09.2008 │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98051 │Judeţul │ 29.481 │PV nr. 998/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │Botoşani │ │27.08.2008 │ │ │ │ 315/54 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98187 │Judeţul │ 22.312 │PV nr. 447/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │Ialomiţa │ │28.02.2008 │ │ │ │ 320/75 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98230 │Judeţul │ 346.111 │PV nr. 2105/│În administrare│Imobil │ │ Clădire │Bacău │ │30.12.2008 │ │ │ │ 325/9 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98258 │Judeţul │ 599.609 │PV nr. 1785/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Bacău │ │24.10.2008 │ │ │ │ 325/37 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98316 │Judeţul │ 96.102 │PV nr. 1895/│În administrare│Imobil │ │ Clădire │Neamţ │ │28.10.2008 │ │ │ │ 330/30 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98341 │Judeţul │ 237.514 │PV nr. 1725/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Neamţ │ │17.09.2008 │ │ │ │ 330/55 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98504 │Judeţul │ 333.285 │PV nr. 2/ │În administrare│Imobil │ │Construcţie │Bacău │ │28.08.2008 │ │ │ │ 335/134 │ │ │PV nr. 3/ │ │ │ │ │ │ │3.11.2008 │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98684 │Judeţul │ 40.084.843 │PV nr. 4431/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Ilfov │ │24.06.2008 │ │ │ │ 350/96 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98685 │Judeţul │ 1.359.637 │PV nr. 4431/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Ilfov │ │24.06.2008 │ │ │ │ 350/97 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98686 │Judeţul │ 342.390 │PV nr. 4431/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Ilfov │ │24.06.2008 │ │ │ │ 350/98 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98687 │Judeţul │ 5.749.709 │PV nr. 4431/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Ilfov │ │24.06.2008 │ │ │ │ 350/99 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98895 │Judeţul │ 678.768 │PV nr. 2972/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Neamţ │ │9.09.2008 │ │ │ │ 425/59 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 98961 │Judeţul │ 9.204.787 │PV nr. 3103/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Neamţ │ │30.09.2008 │ │ │ │ 425/128 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99042 │Judeţul │ 1.013.244 │PV nr. 1712/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Braşov │ │25.09.2008 │ │ │ │ 430/80 │ │ │PV nr. 2168/│ │ │ │ │ │ │24.11.2008 │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99092 │Judeţul │ 822.685 │PV nr. 2044/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Braşov │ │31.10.2008 │ │ │ │ 430/129 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99168 │Judeţul │ 8.993.324 │PV nr. 1122/│În administrare│Imobil │ │ Clădire │Prahova │ │14.05.2008 │ │ │ │ 440/29 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99190 │Judeţul │ 515.790 │PV nr. 1122/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Prahova │ │14.05.2008 │ │ │ │ 440/52 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99215 │Judeţul │ 1.696.764 │PV nr. 2615/│În administrare│Imobil │ │Construcţie │Prahova │ │20.11.2008, │ │ │ │ 440/78 │ │ │PV nr. 2456,│ │ │ │ │ │ │PV nr. 2457,│ │ │ │ │ │ │PV nr. 2458,│ │ │ │ │ │ │PV nr. 2459/│ │ │ │ │ │ │14.11.2008 │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99241 │Judeţul │ 1.114.424 │PV nr. 2422/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Prahova │ │4.11.2008 │ │ │ │ 440/102 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99242 │Judeţul │ 39.113 │PV nr. 2422/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Prahova │ │4.11.2008 │ │ │ │ 440/103 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99243 │Judeţul │ 389.041 │PV nr. 2422/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Prahova │ │4.11.2008 │ │ │ │ 440/104 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤ │ MFP 99244 │Judeţul │ 33.712 │PV nr. 2422/│În administrare│Imobil │ │ Teren │Prahova │ │4.11.2008 │ │ │ │ 440/105 │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴───────┘--------