DECIZIE nr. 3 din 24 martie 1997pentru avizarea funcţionarii ca organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical a Asociaţiei "Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor"
EMITENT
  • OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 8 aprilie 1997    În temeiul art. 138 lit. b) din Legea nr. 8/1996, constatind îndeplinirea condiţiilor cerute la art. 124, 125 şi 127,directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor decide:  +  Articolul UNICSe avizează funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical a Asociaţiei "Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor", denumita pe scurt UCMR - ADA, având sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, cod 71102, începând cu data de 1 ianuarie 1997.Directorul general alOficiului Roman pentru Drepturile de Autor,Constanta Moisescu--------------------