HOTĂRÎRE nr. 513 din 12 mai 1990privind normele de organizare a unităţilor de construcţii-montaj de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 14 mai 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Activitatea de construcţii-montaj, reparaţii capitale şi curente, reparaţii la construcţii din sectorul de stat se realizează prin trusturi, întreprinderi, grupuri de santiere, staţii de utilaj transport, santiere, uzine şi secţii de reparaţii pentru ramurile industriale deservite, baze, secţii şi ateliere de exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de mecanizare, precum şi prin loturi.În activitatea de construcţii-montaj se pot organiza şi alte unităţi - grupuri sau asociaţii de unităţi, companii şi altele similare.Unităţile prevăzute la acest articol se organizează în funcţie de volumul, structura şi dispersia lucrărilor, cu sau fără personalitate juridică, şi se încadrează în grade de organizare în baza criteriilor de gradare stabilite în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 35/1990 pentru modificarea unor reglementări privind salarizarea.  +  Articolul 2Structura organizatorică şi statele de funcţii pentru unităţile de construcţii-montaj prevăzute la art. 1 se stabilesc în condiţiile specifice fiecărei unităţi pe baza funcţiilor prevăzute de lege şi a normativului maximal din anexa*).  +  Articolul 3Ministerele economice şi celelalte organe centrale pot completa sau - după caz, - modifica normativul maximal prevăzut la art. 2, cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 4Pe data prezentei hotărîri orice dispoziţie contrară nu se aplică.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------------