HOTĂRÂRE nr. 698 din 10 iunie 2009pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 22 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii,cultelor şi patrimoniului naţional,Theodor PaleologuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 10 iunie 2009.Nr. 698.  +  Anexa -----(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006)--------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului Român pentru Drepturile de Autor    Numărul maxim de posturi = 92    (exclusiv directorul general şi directorul general adjunct)           ┌────────────┐ ┌───────────────────┐           │ COLEGIUL ├───────────┤ │           │ CONSULTATIV│ │ DIRECTOR GENERAL │           └────────────┘ └─────────┬─────────┘                                              │                  ┌───────────────────────────┼───────────────────┐                  │ ┌─────────┴────────┐ │                  │ │ DIRECTOR GENERAL │ │                  │ │ ADJUNCT │ │        ┌─────────┴───────────┐ └───────┬──────────┘ ┌─────┴───────┐        │ COMPARTIMENT AUDIT │ │ │COMPARTIMENT │        │ INTERN │ │ │ CONTENCIOS │        └─────────────────────┘ │ └─────────────┘                                            │                 ┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐   ┌─────────────┴──────────────┐ │ │   │ DIRECŢIA RELAŢII │ │ ┌─────────┴────────┐   │ INTERNAŢIONALE, LEGISLAŢIE,│ │ │DIRECŢIA EXPERTIZE│   │ ECONOMIC ŞI ORGANIZARE │ │ │ ŞI CONSTATĂRI │   └────┬──────────────────┬────┘ │ └────┬─────────────┘        │ │ │ ┌───────┼───────┐┌───────┴─────────┐ ┌─────┴───────┐ │ ┌─────┴─────┐ │ ┌─────┴─────┐│SERVICIUL RELAŢII│ │ SERVICIUL │ │ │SERVICIUL │ │ │SERVICIUL ││ INTERNAŢIONALE │ │ ECONOMIC ŞI │ │ │SECTORIAL A│ │ │SECTORIAL B││ ŞI LEGISLAŢIE │ │ ORGANIZARE │ │ └───────────┘ │ └───────────┘└───────┬─────────┘ └─────────────┘ │ │        │ │ ┌────────┴─────┐┌───────┴──────────┐ │ │Compartimentul││ Compartimentul │ │ │ Statistică ││Afaceri Europene │ │ │ şi Analize │└──────────────────┘ │ └──────────────┘                          ┌─────────────────┴───────────┐                          │ DIRECŢIA REGISTRE, GESTIUNE │                          │COLECTIVĂ ŞI RELAŢII PUBLICE │                          └─────────────┬───────────────┘                                        │                              ┌─────────┼─────────┐                              │ │ │                   ┌──────────┴───────┐ │ ┌───────┴────────────┐                   │SERVICIUL REGISTRE│ │ │SERVICIUL GESTIUNE │                   │ NAŢIONALE │ │ │COLECTIVĂ ŞI RELAŢII│                   └──────────────────┘ │ │ PUBLICE │                                        │ └────────────────────┘                                        │                               ┌────────┴──────────┐                               │ Compartimentul │                               │ Supraveghere │                               │ Piaţă │                               └───────────────────┘-----------