HOTĂRÂRE nr. 665 din 3 iunie 2009pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 15 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate în anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Mihai-Răzvan UngureanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 665.  +  Anexa
    *Font 9*
    ┌──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ Ordonator principal │Cod fiscal│ SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE ││ de credite │ 10668016 │ │├──────┬───────┬───────┼──────────┴────────────────────────────┬───────────┬─────────────┤│ Nr. │Cod de │ Denu- │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea ││M.F.P │clasi- │ mire ├──────────┬────────────────────────────┤dobândirii/│ de inventar ││ │ficare │ │Descriere │ Adresa │ dării în │ (în lei) ││ │ │ │(pe scurt)│ │ folosinţă │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 92 │8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1995 │24.433.367,85││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │şos. Bucureşti-Ploieşti │ │ ││ │ │ │ │nr. 280-284 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 93 │8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1994 │ 2.965.478,07││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │str. Turgheniev nr. 6-16 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96972│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1991 │ 458.013,00││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96976│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1992 │ 1.586.771,97││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; │ │ ││ │ │ │ │comuna Snagov nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96977│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1960 │ 237.641,57││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; │ │ ││ │ │ │ │comuna Snagov nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96979│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 2.258.428,20││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96980│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 899.591,34││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96981│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 528.334,35││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96982│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 876.218,88││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96983│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 744.688,65││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96984│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 744.688,65││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96985│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 744.688,65││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96988│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1998 │ 358.375,86││ │ │ │ │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96989│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1966 │ 1.808.335,19││ │ │ │ │judeţ: CONSTANŢA; │ │ ││ │ │ │ │localitatea Neptun nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96990│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1981 │ 1.208.876,34││ │ │ │ │judeţ: PRAHOVA; │ │ ││ │ │ │ │oraş Azuga nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96991│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1995 │ 2.076.582,16││ │ │ │ │judeţ: BRAŞOV; │ │ ││ │ │ │ │localitatea Poiana Braşov │ │ ││ │ │ │ │nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96992│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1940 │ 58.194,85││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; │ │ ││ │ │ │ │comuna Snagov nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96997│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1969 │ 302.789,36││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │bd. Ion Mihalache nr. 30 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96998│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1996 │ 271.655,56││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │bd. Ion Mihalache nr. 30 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 96999│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1986 │ 120.584,48││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │bd. Ion Mihalache nr. 30 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97000│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1992 │ 290.317,44││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │bd. Ion Mihalache nr. 30 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97001│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1986 │ 104.008,91││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │bd. Ion Mihalache nr. 30 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97002│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1986 │ 149.604,30││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; │ │ ││ │ │ │ │sat Săftica;comuna Baloteşti│ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97003│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1977 │ 1.120.865,97││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97006│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1972 │ 4.161.363,10││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97007│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1972 │ 1.528.846,87││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97008│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1977 │ 1.018.152,43││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97009│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1977 │ 56.093,46││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97010│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1977 │ 1.022.849,51││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97012│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1980 │ 2.959.964,78││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 3 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97017│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1985 │ 87.857,40││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 3 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97019│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1996 │ 232.714,97││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97020│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1967 │ 735.426,40││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; oraş Voluntari│ │ ││ │ │ │ │Erou Iancu Nicolae nr. 90 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97022│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1973 │ 2.795.654,13││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; oraş Voluntari│ │ ││ │ │ │ │nr. 90 │ │ ││ │ │ │ │Erou Iancu Nicolae │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97023│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1966 │ 2.656.333,36││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; comuna Snagov │ │ ││ │ │ │ │nr. -; comuna Periş │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97024│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1966 │ 867.570,24││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; comuna Snagov │ │ ││ │ │ │ │nr. -; comuna Periş │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97029│8.29.11│TEREN │S=683 mp │ŢARA: România; │ 1999 │ 1.548.214,89││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97030│8.29.11│TEREN │S=22300 mp│ŢARA: România; │ 1991 │ 6.180.636,14││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97031│8.29.11│TEREN │S=20 mp │ŢARA: România; │ 1951 │ 11.017,19││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97032│8.29.11│TEREN │S=1930 mp │ŢARA: România; │ 1945 │ 4.407.108,39││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97033│8.29.11│TEREN │S=5043 mp │ŢARA: România; │ 1951 │ 141.329,85││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; comuna Snagov │ │ ││ │ │ │ │nr. - │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97034│8.29.11│TEREN │S= │ŢARA: România; │ 1998 │ 2.626.216,29││ │ │ │242527 mp │judeţ: CĂLĂRAŞI; │ │ ││ │ │ │ │comuna Belciugatele nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97036│8.29.11│TEREN │S=4375 mp │ŢARA: România; │ 1994 │ 2.279.847,89││ │ │ │ │judeţ: Constanţa; │ │ ││ │ │ │ │localitatea Neptun nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97037│8.29.11│TEREN │S=7945 mp │ŢARA: România; │ 1995 │ 2.700.967,72││ │ │ │ │judeţ: BRAŞOV; │ │ ││ │ │ │ │localitatea Poiana Braşov │ │ ││ │ │ │ │nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97038│8.29.11│TEREN │S=1919 mp │ŢARA: România; │ 1999 │ 41.823,50││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; comuna Snagov │ │ ││ │ │ │ │nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97039│8.29.11│TEREN │S=13478 mp│ŢARA: România; │ 1970 │ 3.473.256,65││ │ │ │ │judeţ: Municipiul │ │ ││ │ │ │ │Bucureşti; sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │Aleea Teişani nr. 8 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97040│8.29.11│TEREN │S=356 mp │ŢARA: România; │ 1940 │ 566.383,31││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97041│8.29.11│TEREN │S=7508 mp │ARA: România; │ 1970 │16.942.368,32││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; bd. Ion │ │ ││ │ │ │ │Mihalache nr. 30 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97042│8.29.11│TEREN │S=3128 mp │ŢARA: România; │ 1986 │ 37.740,54││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; satul Săftica;│ │ ││ │ │ │ │comuna Baloteşti │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97043│8.29.11│TEREN │S=1307 mp │ŢARA: România; │ 1954 │ 2.653.698,12││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97044│8.29.11│TEREN │S=1771 mp │ŢARA: România; │ 1971 │ 5.820.341,45││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97045│8.29.11│TEREN │S=850 mp │ŢARA: România; │ 1961 │ 2.055.871,90││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97046│8.29.11│TEREN │S=644 mp │ŢARA: România; │ 1966 │ 1.557.625,31││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97047│8.29.11│TEREN │S=1515 mp │ŢARA: România; │ 1941 │ 1.483.138,20││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97048│8.29.11│TEREN │S=3920 mp │ŢARA: România; │ 1936 │ 3.461.222,38││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 3 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97049│8.29.11│TEREN │S=2745 mp │ŢARA: România; │ 1942 │ 2.954.889,97││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97050│8.29.11│TEREN │S=10494 mp│ŢARA: România; │ 1938 │ 2.346.169,44││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; oraş Voluntari│ │ ││ │ │ │ │nr. 90; cartier Pipera │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97051│8.29.11│TEREN │S= │ŢARA: România; │ 1966 │ 4.133.619,00││ │ │ │1500000 mp│judeţ: ILFOV; comuna Periş │ │ ││ │ │ │ │nr. -; comuna Snagov │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97052│8.29.11│TEREN │S=19507 mp│ŢARA: România; │ 1940 │ 3.445.035,49││ │ │ │ │judeţ: ILFOV; oraş Voluntari│ │ ││ │ │ │ │nr. 156; cartier Pipera │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97053│8.29.11│TEREN │S=3147 mp │ŢARA: România; │ 1988 │ 1.478.434,18││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97054│8.29.11│TEREN │S=2270 mp │ŢARA: România; │ 1969 │ 312.150,62││ │ │ │ │judeţ: PRAHOVA; oraş Sinaia │ │ ││ │ │ │ │nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97055│8.29.11│TEREN │S=9755 mp │ŢARA: România; │ 1960 │ 3.564.772,47││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97056│8.29.11│TEREN │S=1427 mp │ŢARA: România; │ 1998 │ 506.128,95││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 3 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 97057│8.29.11│TEREN │S= │ŢARA: România; │ 1994 │10.857.622,75││ │ │ │4969,95 mp│judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; Str. Turgheniev │ │ ││ │ │ │ │nr. 6-16 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│106592│8.29.11│TEREN │S=15213 mp│ŢARA: România; │ 1981 │ 265.667,59││ │ │ │ │judeţ: PRAHOVA; │ │ ││ │ │ │ │oraş Azuga nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│120852│8.29.11│TEREN │S= │ŢARA: România; │ 2001 │ 32.394,69││ │ │ │9979,70 mp│judeţ: TULCEA; │ │ ││ │ │ │ │comuna Nufăru nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│147514│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1972 │ 2.025.668,57││ │ │ │ │judeţ: Constanţa; │ │ ││ │ │ │ │localitatea Neptun nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│147515│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1983 │ 1.085.590,80││ │ │ │ │judeţ: Constanţa; │ │ ││ │ │ │ │localitatea Neptun nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│147516│8.29.11│TEREN │S= │ŢARA: România; │ 1972 │ 2.252.349,19││ │ │ │7594,55 mp│judeţ: Constanţa; │ │ ││ │ │ │ │localitatea Neptun nr. - │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│152712│8.29.11│TEREN │S= │ŢARA: România; │ 2006 │80.887.233,94││ │ │ │166808 mp │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1; │ │ ││ │ │ │ │Şos. Bucureşti-Ploieşti │ │ ││ │ │ │ │nr. 280-284 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│150156│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 1996 │ 2.285.189,35││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 3 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│150157│8.29.11│TEREN │S=821 mp │ŢARA: România; │ 1996 │ 476.286,59││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 3 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│151891│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 2005 │21.208.653,02││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│151892│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 2005 │ 9.016.520,81││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│151893│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 2005 │ 9.102.882,74││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│151894│8.29.11│CLĂDIRE│ │ŢARA: România; │ 2005 │ 6.860.778,00││ │ │ │ │judeţ: Municipiul Bucureşti;│ │ ││ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │└──────┴───────┴───────┴──────────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘----------