LEGE nr. 206 din 2 iunie 2009pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133 din 22 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu următoarea modificare:– La anexă, punctele II.2 și II.3 ale etapei a II-a vor avea următorul cuprins:II.2. 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;II.3. 1 iulie 2009-31 decembrie 2010Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat și scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; asigurarea surselor de finanțare necesare pentru realizarea obiectivului de investiții;  +  Articolul II(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, la etapa I se instituie un nou termen, până la 1 septembrie 2009, pentru aprobarea Planului urbanistic zonal.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II.1 al etapei a II-a se instituie un nou termen, până la 31 martie 2010, pentru elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 2 iunie 2009.Nr. 206.------