ORDIN nr. 485 din 27 mai 2009pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic
EMITENT
  • MINISTERUL TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009    În temeiul art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 863/2006 privind aprobarea Procedurii de emitere şi retragere a autorizaţiei turistice pentru plajele de pe litoralul Mării Negre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 485.  +  AnexăNORMA 27/05/2009