LEGE nr. 223 din 5 iunie 2009privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 22 ianuarie 2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 iunie 2009.Nr. 223._________