HOTĂRÂRE nr. 511 din 28 aprilie 2009privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe "Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 9 iunie 2009  În conformitate cu prevederile lit. f) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (2) lit. l), al art. 9 alin. (1), al art. 11 alin. (1) lit. f) şi al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Mijloacele fixe "Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare", aşa cum sunt prevăzute la lit. f) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, constituie, potrivit legii, domeniul public al statului şi au datele de identificare cuprinse în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va completa cu poziţiile din anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Mijloacele fixe prevăzute la art. 1, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, se atribuie în concesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 511.  +  Anexa 1 LISTAmijloacelor fixe din patrimoniul CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., SRCF Bucureşti,ce vor fi trecute în domeniul public al statuluiINTEROPERABILE
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1Tronson FO Chitila - Titu - Piteşti, subtronson Chitila - Călineşti7150904.730,122005Chitila - Călineşti89,595
    2Tronson FO Canton 4 - Videle7154380.116,812005Canton 4 - Videle49,501
    3Tronson FO Jilava - Giurgiu7153816.451,842005Jilava - Giurgiu66,655
    4Tronson FO Pantelimon - Jilava7152342.350,192005Pantelimon - Jilava26,721
    5Tronson FO Chiajna - Jilava7151349.246,332005Chiajna - Jilava22.237
    6Tronson FO Ploieşti - Braşov, subtronson Ploieşti - Predeal7158540.704,302005Ploieşti - Predeal85,347
    7Tronson FO Ploieşti - Tecuci, subtronson Ploieşti - Halta Muru7159125.637,492005Ploieşti - Halta Muru17,468
    8Tronson FO Bucureşti - Canton 47155320.976,422005Bucureşti - Canton 420,407
    9Tronson FO Canton 4 - Lehliu7156526.004,532005Canton 4 - Lehliu70,838
    10Tronson FO Pantelimon - Obor715774.953,472005Pantelimon - Obor7,221
    11Centrala telefonică - Titu700171.386,892005Titu  
    12Centrala telefonică - Târgovişte7002175.058,652005Târgovişte  
    13Centrala telefonică - Giurgiu Nord7003169.606,202005Giurgiu Nord  
    14Centrala telefonică - Giurgiu Oraş700437.037,102005Giurgiu Oraş  
    15Centrala telefonică - Videle700558.702,412005Videle  
    16ATM - Videle7006151.767,692005Videle  
    17Centrala telefonică - Jilava700752.697,622005Jilava  
    18Centrala telefonică - Ploieşti Sud7008457.719,692005Ploieşti Sud  
    19ATM - Ploieşti Sud7009262.261,182005Ploieşti Sud  
    20Centrala telefonică - Ploieşti Vest701158.283,932005Ploieşti Vest  
    21Centrala telefonică - Ploieşti Est701217.629,912005Ploieşti Est  
    22Centrala telefonică - Ploieşti Nord701336.706,962005Ploieşti Nord  
    23Centrala telefonică - Ploieşti Triaj701448.754,672005Ploieşti Triaj  
    24Centrala telefonică - Ghighiu701517.629,912005Ghighiu  
    25Centrala telefonică - Câmpina701636.685,382005Câmpina  
    26Centrala telefonică - Sinaia701744.050,812005Sinaia  
    27ATM - Sinaia7018148.498,892005Sinaia  
    28Centrala telefonică - Brazi701917.629,912005Brazi  
    29Centrala telefonică - Chitila702046.732,702005Chitila  
    30Centrala telefonică - Bucureşti Obor702159.975,332005Bucureşti Obor  
    31Centrala telefonică - Bucureşti Sud702243.675,532005Bucureşti Sud  
    32Centrala telefonică - Urziceni702371.034,282005Urziceni  
    33ATM - Pantelimon7024259.165,832005Pantelimon  
    34Centrala telefonică - Palat CFR Bucureşti (et. XI)70252.817.471,982005Palat CFR (et. XI)  
    35ATM - Palat CFR Bucureşti (et. XI)70261.065.204,402005Palat CFR (et. XI)  
    36ATM - Centrul de informatică Bucureşti7028219.261,212005Centrul de informatică Bucureşti  
    37Centrala telefonică - Palat CFR Bucureşti (et. I)702920.105,582005Palat CFR (et. I)  
    38Instalaţie videoconferinţă - Reg. Bucureşti7030100.969,192005Regionala Bucureşti  
    39Centrala telefonică - Depoul Bucureşti Triaj703220.687,082005Depoul Bucureşti Triaj  
    40Centrala telefonică - Staţia Bucureşti Triaj703349.155,632005Staţia Bucureşti Triaj  
    41Centrala telefonică - Carpaţi703443.675,532005Halta Carpaţi  
    42Centrala telefonică - Bucureştii Noi703531.703,312005Bucureştii Noi  
    43Centrala telefonică - Cotroceni703634.919,532005Cotroceni  
    44Centrala telefonică - Griviţa703734.074,372005Griviţa  
    45Centrala telefonică - Marfă Turda, Bucureşti703835.689,502005Turda (Marfă), Bucureşti  
    46Centrala telefonică - Spitalul 2 CFR703927.679,342005Spitalul 2 CFR, Bucureşti  
    47Centrala telefonică - CE Bucureşti Nord704036.524,902005CE Bucureşti Nord  
    48Omnistak7139301.046,342005Centrul de Telecomunicaţii Bucureşti  
    49Aparate de măsură - Ploieşti Sud701018.488,362005Ploieşti Sud  
    50Management - Palat CFR Bucureşti (et. XI)70271.401.656,902005Palat CGR (et. XI), Bucureşti  
    51Aparate de măsură - Regionala Bucureşti703148.651,032005Regionala Bucureşti  
    52Terminal portabil ARMADA 500 (management)70446.374,182005Magazia Agenţia Regională TC  
    53Terminal portabil EVO (management)70457.740,412005Magazia Agenţia Regională TC  
    54Tester SLK-12704618.488,362005Laborator AMEDAR  
    55Tester ASA 200704730.162,672005Laborator AMEDAR  
    56Tester IBT-5 IST-1570485.010,642005Laborator AMEDAR  
    57Tester IBT-10704923.651,752005Laborator AMEDAR  
    58DTBN - Călineşti705037.803,922005Călineşti  
    59DTBN - Ciocăneşti705136.385,232005Ciocăneşti  
    60DTBN - Fusea705237.134,052005Fusea  
    61DTBN - Găieşti705338.057,192005Găieşti  
    62DTBN - Ghergani705436.479,712005Ghergani  
    63DTBN - I.L. Caragiale705523.667,102005I.L. Caragiale  
    64DTBN - Leordeni Argeş705637.202,932005Leordeni Argeş  
    65DTBN - Pătroaia705736.637,322005Pătroaia  
    66DTBN - Săbăreni705836.686,252005Săbăreni  
    67DTBN - Titu705981.196,612005Titu  
    68DTBN - Mija706023.428,062005Mija  
    69DTBN - Nucet706124.109,852005Nucet  
    70DTBN - Târgovişte Sud706231.779,842005Târgovişte Sud  
    71DTBN - Târgovişte Nord706323.356,742005Târgovişte Nord  
    72DTBN - Băneasa Giurgiu706437.247,292005Băneasa Giurgiu  
    73DTBN - Comana706536.816,512005Comana  
    74DTBN - Daia706637.210,082005Daia  
    75DTBN - Frăteşti706737.244,792005Frăteşti  
    76DTBN - Giurgiu Nord706886.820,642005Giurgiu Nord  
    77DTBN - Giurgiu Oraş706940.381,992005Giurgiu Oraş  
    78DTBN - Grădinari707037.254,822005Grădinari  
    79DTBN - Grădiştea707136.898,102005Grădiştea  
    80DTBN - Jilava7072154.184,992005Jilava  
    81DTBN - Mihai Bravu707336.064,752005Mihai Bravu  
    82DTBN - Vadu Lat707436.029,452005Vadu Lat  
    83DTBN - Videle7075156.424,162005Videle  
    84DTBN - Vidra707637.107,052005Vidra  
    85DTBN - Zăvestreni707736.870,422005Zăvestreni  
    86DTBN - Russe70787.049,012005Russe  
    87DTBN - Băneasa707938.705,002005Băneasa  
    88DTBN - Brăneşti708037.765,932005Brăneşti  
    89DTBN - Brazi708140.028,842005Brazi  
    90DTBN - Bucureşti Sud708244.824,402005Bucureşti Sud  
    91DTBN - Buciumeni708337.282,002005Buciumeni  
    92DTBN - Buftea708437.962,012005Buftea  
    93DTBN - Chitila708564.484,002005Chitila  
    94DTBN - Crivina708648.135,482005Crivina  
    95DTBN - Fundulea708737.625,112005Fundulea  
    96DTBN - Obor708855.949,022005Obor  
    97DTBN - Mogoşoaia70897.417,632005Mogoşoaia  
    98DTBN - Pantelimon709038.301,782005Pantelimon  
    99DTBN - Pasărea709136.717,182005Pasărea  
    100DTBN - Periş709237.559,152005Periş  
    101DTBN - Săruleşti709337.354,762005Săruleşti  
    102DTBN - Azuga709437.573,452005Azuga  
    103DTBN - Breaza Nord709537.183,632005Breaza Nord  
    104DTBN - Buda709637.904,492005Buda  
    105DTBN - Buşteni709738.258,162005Buşteni  
    106DTBN - Câmpina709854.650,322005Câmpina  
    107DTBN - Comarnic709937.259,922005Comarnic  
    108DTBN - Floreşti Prahova710037.945,892005Floreşti Prahova  
    109DTBN - Ghighiu710114.420,072005Ghighiu  
    110DTBN - Ploieşti Est710238.863,302005Ploieşti Est  
    111DTBN - Ploieşti Sud7103835.187,112005Ploieşti Sud  
    112DTBN - Ploieşti Triaj710539.686,222005Ploieşti Triaj  
    113DTBN - Ploieşti Vest710667.708,522005Ploieşti Vest  
    114DTBN - Sinaia7107264.554,822005Sinaia  
    115DTBN - Valea Călugărească710837.973,042005Valea Călugărească  
    116DTBN - Valea Largă710936.781,322005Valea Largă  
    117DTBN - Bucureştii Noi711043.135,782005Bucureştii Noi  
    118DTBN - Ag. Brezoianu711127.708,472005Ag. Brezoianu  
    119DTBN - Regionala Bucureşti711230.120,162005Regionala Bucureşti  
    120DTBN - Depou Bucureşti711336.258,932005Depou Bucureşti  
    121DTBN - Bucureşti Triaj711439.593,962005Bucureşti Triaj  
    122DTBN - Bucureşti Vest711541.457,852005Bucureşti Vest  
    123Centrul de perfecţionare711628.697,892005Centrul de perfecţionare  
    124DTBN - CFR Marfă711732.869,852005CFR Marfă  
    125DTBN - Chiajna711839.994,532005Chiajna  
    126DTBN - Griviţa711927.141,312005Griviţa  
    127DTBN - Griviţa Veche712036.992,592005Griviţa Veche  
    128DTBN - Hotel Grant712111.927,682005Hotel Grant  
    129DTBN - Spital Băneasa712327.657,812005Spital Băneasa  
    130DTBN - Palat CFR Bucureşti71244.554.027,352005Palat CFR Bucureşti  
    131DTBN - Palat CFR Bucureşti (rezervă)712540.878,082005Palat CFR Bucureşti  
    132DTBN - Constanţa71389.896,952005Constanţa  
    133DTBN - Lehliu7137108.574,062005Lehliu  
    134Aparat măsură tip PCM23 - Ploieşti Sud71043.402,742005Ploieşti Sud  
    135Laptop71269.639,952005Magazia Agenţia Regională Telecomunicaţii  
    136Laptop71279.639,952005Magazia Agenţia Regională Telecomunicaţii  
    137Aparat de măsură tip PCM2371283.402,742005Magazia SC TC Bucureşti  
    138Aparat de măsură tip ANT20712911.999,552005Magazia SC TC Bucureşti  
    139Aparat de măsură tip PCM4071307.605,332005Magazia SC TC Bucureşti  
    140Aparat de măsură tip PCM4171317.605,332005Magazia SC TC Bucureşti  
    141Aparat de măsură tip ANT20E713261.530,582005Magazia SC TC Bucureşti  
    142Aparat de măsură tip ANT20E713361.530,582005Magazia SC TC Bucureşti  
    143Laptop71349.639,952005Magazia SC TC Bucureşti  
    144Echipament S.M.R. 4.2714048.701,002005Magazia SC TC Bucureşti  
    Total Regionala CF Bucureşti   22.027.477,51    
  NEINTEROPERABILE
               
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresa
    1Centrala telefonică - Snagov704133.467,722005Snagov
    2Instalaţie videoconferinţă - Snagov7042100.969,192005Snagov
    3Electroalimentare70434.710,742005Snagov
    4DTBN - Snagov71225.334,132005Snagov
    Total Regionala CF Bucureşti   144.481,78  
   +  Anexa 2 LISTAmijloacelor fixe din patrimoniul CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., SRCF Craiova,ce vor fi trecute în domeniul public al statuluiINTEROPERABILE
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ TIMNA - SEVERIN110605210327192005ZONA TC TÂRGU JIU40,380
    2TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ FILIAŞI - TIMNA11060531.041.8622005ZONA TC TÂRGU JIU40,880
    3TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ VALEA SADU - LIVEZENI1106054145.6222005ZONA TC TÂRGU JIU27,600
    4TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ VIDELE - ROŞIORI1106055268.9502005ZONA TC PITEŞTI50,347
    5TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ ROŞIORI - CARACAL1106056317.6402005ZONA TC2 CRAIOVA57,393
    6TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ CARACAL - CRAIOVA1106057317.7632005ZONA TC2 CRAIOVA55,549
    7TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ VALEA SADU - TÂRGU JIU110605896.9932005ZONA TC TÂRGU JIU20,393
    8TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ TURCENI - TÂRGU JIU1106059382.4452005ZONA TC TÂRGU JIU58,965
    9TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ PITEŞTI - CĂLINEŞTI1106060203.0652005ZONA TC PITEŞTI13,688
    10TRONSON CABLU FIBRĂ OPTICĂ CRAIOVA - TURCENI1106061375.1302005ZONA TC1 CRAIOVA59,688
    11DTBN - CRAIOVA2200001443.1482004ZONA TC1 CRAIOVA  
    12DTBN - ROŞIORI2200002200.7222004ZONA TC PITEŞTI  
    13DTBN - CARACAL2200003138.0442004ZONA TC2 CRAIOVA  
    14DTBN - FILIAŞI2200004225.6142004ZONA TC TÂRGU JIU  
    15DTBN - TÂRGU JIU2200005229.9262004ZONA TC TÂRGU JIU  
    16DTBN - CIOLPANI220000635.7602004ZONA TC PITEŞTI  
    17DTBN - RADOEŞTI220000736.0752004ZONA TC PITEŞTI  
    18DTBN - OLTENI220000836.0552004ZONA TC PITEŞTI  
    19DTBN - MĂLDĂENI220000936.1142004ZONA TC PITEŞTI  
    20DTBN - RADOMIREŞTI220001036.1102004ZONA TC2 CRAIOVA  
    21DTBN - DRĂGĂNEŞTI-OLT220001137.0982004ZONA TC2 CRAIOVA  
    22DTBN - FĂRCAŞELE220001236.1012004ZONA TC2 CRAIOVA  
    23DTBN - JIANCA220001336.1102004ZONA TC2 CRAIOVA  
    24DTBN - LEU220001436.6032004ZONA TC2 CRAIOVA  
    25DTBN - BANU MĂRĂCINE220001537.3012004ZONA TC2 CRAIOVA  
    26DTBN - CRAIOVA TRIAJ220001637.3572004ZONA TC1 CRAIOVA  
    27DTBN - CERNELE220001737.3642004ZONA TC1 CRAIOVA  
    28DTBN - IŞALNIŢA220001838.2762004ZONA TC1 CRAIOVA  
    29DTBN - COŢOFENI220001936.9502004ZONA TC1 CRAIOVA  
    30DTBN - TURCENI220002046.0422004ZONA TC TÂRGU JIU  
    31DTBN - PLOPŞORU220002137.0532004ZONA TC TÂRGU JIU  
    32DTBN - ROVINARI220002238.0432004ZONA TC TÂRGU JIU  
    33DTBN - ROGOJELU220002338.0712004ZONA TC TÂRGU JIU  
    34DTBN - AMARADIA220002436.8432004ZONA TC TÂRGU JIU  
    35DTBN - ECATERINA TEODOROIU220002536.9052004ZONA TC TÂRGU JIU  
    36DTBN - BUMBEŞTI220002636.8312004ZONA TC TÂRGU JIU  
    37DTBN - VALEA SADULUI220002736.8642004ZONA TC TÂRGU JIU  
    38DTBN - MERI220002836.8562004ZONA TC TÂRGU JIU  
    39DTBN - PIETRELE ALBE220002936.8542004ZONA TC TÂRGU JIU  
    40DTBN - GOLEŞTI220003036.2572004ZONA TC PITEŞTI  
    41DTBN - PITEŞTI220003196.2392004ZONA TC PITEŞTI  
    42DTBN - GURA MOTRULUI220003236.1122004ZONA TC TÂRGU JIU  
    43DTBN - BUTOIEŞTI220003336.1092004ZONA TC TÂRGU JIU  
    44DTBN - STREHAIA220003437.1442004ZONA TC TÂRGU JIU  
    45DTBN - TIMNA220003536.0202004ZONA TC TÂRGU JIU  
    46DTBN - PRUNIŞOR220003636.0072004ZONA TC TÂRGU JIU  
    47DTBN - BALOTA220003736.3852004ZONA TC TÂRGU JIU  
    48DTBN - TURNU SEVERIN MĂRFURI220003836.3922004ZONA TC TÂRGU JIU  
    49DTBN - TURNU SEVERIN220003943.8862004ZONA TC TÂRGU JIU  
    50DTBN - GURA VĂII220004029.9552004ZONA TC TÂRGU JIU  
    51DTBN - VÂRCIOROVA220004129.6212004ZONA TC TÂRGU JIU  
    52DTBN - PIELEŞTI220004229.6212004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    53DTBN - ROBĂNEŞTI220004329.6212004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    54DTBN - BALŞ220004430.8502004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    55DTBN - BRĂNEŢ220004529.6652004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    56DTBN - PIATRA-OLT220004643.1122004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    57DTBN - SLATINA220004739.3602004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    58DTBN - RÂMNICU VÂLCEA220004850.0922004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    59DTBN - BUJORENI220004930.1892004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    60DTBN - DĂEŞTI220005029.9512004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    61DTBN - CĂLIMĂNEŞTI220005130.9312004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    62DTBN - MÂNĂSTIREA TURNU220005229.3212004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    63DTBN - LOTRU220005330.0042004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    64DTBN - CORNET220005429.7142004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    65DTBN - CÂINENI220005529.9832004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    66DTBN - VALEA MĂRULUI220005629.6932004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    67DTBN - TURNU ROŞU220005729.5572004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    68DTBN - CALAFAT2200058792004ZONA TC2 CRAIOVA  
    69DTBN - COSTEŞTI2200059372004ZONA TC PITEŞTI  
    70DTBN - SDH - MAGAZIE2200060146.1672004Magazie Sucursala Regională TC Craiova  
    71DTBN - ELECTR - MAGAZIE220006160.6822004Magazie Sucursala Regională TC Craiova  
    72DTBN - ACCESS - MAGAZIE2200062126.2212004Magazie Sucursala Regională TC Craiova  
    73DCN - CRAIOVA220006393.3992004ZONA TC1 CRAIOVA  
    74DCN - FILIAŞI220006443.8442004ZONA TC TÂRGU JIU  
    75DCN - RÂMNICU VÂLCEA22000654.4492004ZONA TC PIATRA-OLT - magazie  
    76DCN - MAGAZIE22000663.1322004magazie Sucursala Regională TC Craiova  
    77LADĂ SCULE - CRAIOVA - DTBN22000677.3732004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    78LADĂ SCULE - CRAIOVA - DTBN22000687.3732004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    79LADĂ SCULE - CRAIOVA - DTBN22000697.3732004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    80LAPTOP - CRAIOVA - DTBN220007022.1992004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    81LAPTOP - CRAIOVA - DTBN220007122.1992004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    82PC M40 - CRAIOVA - DTBN22000728.5772004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    83PC M40 - CRAIOVA - DTBN22000738.5772004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    84TRUSĂ INSERTIZAT ACCESS - CRAIOVA22000742.4422004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    85TRUSĂ INSERTIZAT ACCESS - TÂRGU JIU22000752.4422004ZONA TC TÂRGU JIU  
    86ALCATEL OPCX 4400 - TÂRGU JIU2300001210.5812004ZONA TC TÂRGU JIU  
    87ALCATEL OPCX 4400 - CRAIOVA TRIAJ230000219.8662004ZONA TC1 CRAIOVA  
    88ALCATEL OPCX 4400 - TURCENI230000334.6112004ZONA TC TÂRGU JIU  
    89ALCATEL OPCX 4400 - CĂRBUNEŞTI230000438.3722004ZONA TC TÂRGU JIU  
    90ALCATEL OPCX 4400 - TURNU SEVERIN2300005186.5662004ZONA TC TÂRGU JIU  
    91ALCATEL OPCX 4400 - PITEŞTI2300006226.5002004ZONA TC PITEŞTI  
    92ALCATEL OPCX 4400 - GOLEŞTI230000732.8432004ZONA TC PITEŞTI  
    93ALCATEL OPCX 4400 - COSTEŞTI230000836.1392004ZONA TC PITEŞTI  
    94ALCATEL OPCX 4400 - ROŞIORI2300009229.9412004ZONA TC PITEŞTI  
    95ALCATEL OPCX 4400 - ALEXANDRIA230001039.0502004ZONA TC PITEŞTI  
    96ALCATEL OPCX 4400 - RÂMNICU VÂLCEA2300011173.4352004ZONA TC PIATRA-OLT  
    97ALCATEL OPCX 4400 - GOVORA230001238.3722004ZONA TC PIATRA-OLT  
    98ALCATEL OPCX 4400 - PIATRA-OLT2300013207.9182004ZONA TC PIATRA-OLT  
    99ALCATEL OPCX 4400 - SLATINA230001471.4922004ZONA TC PIATRA-OLT  
    100ALCATEL OPCX 4400 - CRAIOVA2300015980.8352004ZONA TC1 CRAIOVA  
    101ALCATEL OPCX 4400 - CRAIOVA230001621.5352004ZONA TC1 CRAIOVA  
    102ALCATEL OPCX 4400 - IŞALNIŢA230001735.2462004ZONA TC1 CRAIOVA  
    103ALCATEL OPCX 4400 - FILIAŞI230001857.5912004ZONA TC TÂRGU JIU  
    104ALCATEL OPCX 4400 - CALAFAT230001939.0502004ZONA TC2 CRAIOVA  
    105ALCATEL OPCX 4400 - CARACAL230002058.6412004ZONA TC2 CRAIOVA  
    106ATM-OSW-SIRIUS-MSE - CRAIOVA2300021332.3872004ZONA TC1 CRAIOVA  
    107ATM-OSW-SIRIUS-MSE - CARACAL2300022220.8432004ZONA TC2 CRAIOVA  
    108ATM-OSW-SIRIUS-MSE - ROŞIORI2300023245.7712004ZONA TC PITEŞTI  
    109ATM-OSW-SIRIUS-MSE - TURCENI2300024264.4452004ZONA TC TÂRGU JIU  
    110ATM-OSW-SIRIUS-MSE - TÂRGU JIU2300025264.4452004ZONA TC TÂRGU JIU  
    111X25 SERVER SAFE COM 2200 - CRAIOVA23000269.3712004ZONA TC1 CRAIOVA  
    112VIDEOCONFERENCE TERMINAL PT960-CRV230002774.0662004ZONA TC1 CRAIOVA  
    113STAŢIE DE LUCRU+IMPRIMANTĂ - CRAIOVA230002813.3292004Sucursala Regională TC Craiova  
    114TERMINAL DE BILLING - CRAIOVA230002925.3142004Sucursala Regională TC Craiova  
    115STAŢIE DE LUCRU+IMPRIMANTĂ - CRAIOVA230003013.3292004Sucursala Regională TC Craiova  
    116PORTABIL TERMINAL ARMADA - CRAIOVA23000316.1972004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    117PORTABIL TERMINAL ARMADA - CRAIOVA23000326.1972004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    118ANALOG TELEF LINE TESTER - CRAIOVA230003329.6602004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    119ANALOG TELEF LINE TESTER - CRAIOVA230003429.6602004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    120DIGITAL SUBSCRIBER - CRAIOVA230003618.1802004ZONA TC2 CRAIOVA  
    121DIGITAL SUBSCRIBER - PITEŞTI230003518.1802004ZONA TC PITEŞTI  
    122DIGITAL SUBSCRIBER - CRAIOVA230003718.1802004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    123ISDN LINE INSTALATION - CRAIOVA23000384.9272004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    124ISDN BRA TROUBLESHOOTING - CRAIOVA230003911.6292004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    125ISDN BRA TROUBLESHOOTING - CRAIOVA230004011.6292004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    126PORTABLE TERMINALS - CRAIOVA23000417.5252004Central Sucursala Regională TC Craiova  
    127TERMINAL DE BILLING+SERVER - CRAIOVA2300042104.1552004Sucursala Regională TC Craiova  
      TOTAL:   12.359.638     424,883
   +  Anexa 3 LISTAmijloacelor fixe din patrimoniul CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., SRCF Timişoara,ce vor fi trecute în domeniul public al statuluiINTEROPERABILE
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare ŞAG215337.6482004Şag  
    2Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare VINGA215437.6602004Vinga  
    3Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Orţişoara215537.6632004ORŢIŞOARA  
    4Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare B. Călacea215637.6692004CĂLACEA  
    5Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Sânandrei215738.8022004SÂNANDREI  
    6Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare RONAŢ Triaj215840.2852004Ronaţ TRIAJ  
    7Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Timişoara STAŢIE215955.4672004TIMIŞOARA  
    8Echipament transport sincron (DTBN) şi electroalimentare TIMIŞOARA TC2160506.0952004Timişoara  
    9Echipament transport sincron (DTBN) şi electroalimentare TIMIŞOARA RCF216132.4292004Timişoara  
    10Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Timişoara SRI216221.8882004TIMIŞOARA  
    11Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Timişoara Sud216338.5552004TIMIŞOARA SUD  
    12Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Timişeni216437.5372004TIMIŞENI  
    13Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Pădureni216537.5612004PĂDURENI  
    14Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare JEBEL216637.5722004Jebel  
    15Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Voiteni216740.5112004VOITENI  
    16Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare DETA216837.5362004Deta  
    17Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Stamora216938.2692004STAMORA  
    18Trusă sert acces TIMIŞOARA TC21702.4832004Timişoara  
    19Trusă sert acces TIMIŞOARA TC21712.4832004Timişoara  
    20Ladă scule defalcată TIMIŞOARA TC21727.4982004Timişoara  
    21Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare magazie217334.1412004Timişoara  
    22Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Timişoara staţie2174435.8682004TIMIŞOARA  
    23Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Timişoara NC462175666.9662004TIMIŞOARA  
    24Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Timişoara RCF217662.2322004TIMIŞOARA  
    25Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Timişoara Sud217723.2802004TIMIŞOARA SUD  
    26Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Timişoara DEPOU217821.5912004TIMIŞOARA  
    27Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Ronaţ TJ217921.5912004RONAŢ-Triaj  
    28Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Timişoara Est218023.2802004TIMIŞOARA EST  
    29Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Jimbolia218138.7772004JIMBOLIA  
    30Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare Timişoara CC218221.5912004TIMIŞOARA  
    31Echipament de comutaţie ALCATEL OPCX4400 şi electroalimentare magazia regională218321.7942004Timişoara  
    32Echipament de transport asincron (ATM) TIMIŞOARA TC NC 462184210.4682004Timişoara  
    33Echipament de videoconferinţă TIMIŞOARA RCF218574.9582004Timişoara  
    34Platformă pentru echipament SDH ACCES TIMIŞOARA TC306722.4662004Timişoara  
    35Aparat de măsură şi control PCM 23 - TIMIŞOARA TC30683.5832004Timişoara  
    36Aparat de măsură şi control PCM 23 - TIMIŞOARA TC30693.5832004Timişoara  
    37Aparat de măsură şi control PCM 40 - TIMIŞOARA TC30708.6802004Timişoara  
    38Aparat de măsură şi control PCM 40 - TIMIŞOARA TC30718.6802004Timişoara  
    39Echipament management pentru OPCX4400 şi alimentare TIMIŞOARA NC 463072178.1002004Timişoara  
    40Aparat de măsură şi control ASA 200 - TIMIŞOARA307330.1632004Timişoara  
    41Aparat de măsură şi control ASA 200 - TIMIŞOARA307430.1632004Timişoara  
    42Aparat de măsură şi control SLK-12 - TIMIŞOARA307518.4882004Timişoara  
    43Aparat de măsură şi control SLK-12 - TIMIŞOARA307618.4882004Timişoara  
    44Aparat de măsură şi control SLK-12 - TIMIŞOARA307718.4882004Timişoara  
    45Aparat de măsură şi control IBT-5+IST-15 - TIMIŞOARA30785.0112004Timişoara  
    46Aparat de măsură şi control IBT-10 - TIMIŞOARA307911.8262004Timişoara  
    47Aparat de măsură şi control IBT-10 - TIMIŞOARA308011.8262004Timişoara  
    48Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Arad staţie215948.9892004staţia Arad  
    49Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Arad TC2160372.8882004Arad TC  
    50Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Aradu Nou216139.9662004Aradu Nou  
    51Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Şofronea216237.3432004Şofronea  
    52Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Curtici216349.8282004Curtici  
    53Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Glogovăţ216438.2072004Glogovăţ  
    54Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Ghioroc216537.1652004Ghioroc  
    55Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Păuliş216637.4062004Păuliş  
    56Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Radna216751.9522004Radna  
    57Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Milova216837.9152004Milova  
    58Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Conop216937.9422004Conop  
    59Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Bârzava217037.7752004Bârzava  
    60Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Bătuţa217137.4172004Bătuţa  
    61Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Vărădia217237.7172004Vărădia  
    62Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Săvârşin2173287.7272004Săvârşin  
    63Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Zimandu Nou217436.3482004Zimandu Nou  
    64Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Sântana217536.0682004Sântana  
    65Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Nădab217635.8302004Nădab  
    66Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Chişineu-Criş217736.0672004Chişineu-Criş  
    67Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Arad RCM2179382.2962004Arad RCM  
    68Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Arad staţie218040.4702004Arad staţie  
    69Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Arad Depou218123.2802004Arad Depou  
    70Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Aradu Nou218821.5912004Aradu Nou  
    71Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Glogovăţ218320.1062004Glogovăţ  
    72Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Curtici218490.2522004Curtici  
    73Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Sântana218533.5342004Sântana  
    74Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Radna218721.5912004Radna  
    75Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Arad CE218221.5912004Arad CE  
    76Echipament de transport asincron (ATM) Radna2189172.7852004Radna  
    77Echipament de transport asincron (ATM) Arad RCM2190254.4552004Arad RCM  
    78Echipament de comutare tip ALCATEL OPCX44002109202.6052004Caransebeş  
    79Echipament de comutare tip ALCATEL OPCX4400211018.8252004Caransebeş-Triaj  
    80Echipament de comutare tip ALCATEL OPCX4400211396.2992004Lugoj  
    81Echipament de comutare tip ALCATEL OPCX44002111120.4322004Reşita  
    82Echipament de comutare tip ALCATEL OPCX4400210861.3872004Orşova  
    83Ladă de scule21887.4982004Caransebeş  
    84Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Zam200137.7312004Zam  
    85Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Câmpuri200237.2702004Câmpuri  
    86Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Ilia200344.9122004Ilia  
    87Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Brănişca200437.1022004Brănişca  
    88Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Mintia200538.3022004Mintia  
    89Echipament de transport sincron (DTBN)(DCN) şi electroalimentare Deva Tc2006488.1662004Deva Telecomunicaţii  
    90Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Deva Staţie200738.1352004Deva Staţie  
    91Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Orăştie200837.5042004Orăştie  
    92Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Aurel Vlaicu200937.2882004Aurel Vlaicu  
    93Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Simeria201048.9442004Simeria  
    94Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Simeria Triaj201136.4582004Simeria-Triaj  
    95Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Călan Băi201237.6142004Călan Băi  
    96Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Bretea Streiului201337.3362004Bretea Streiului  
    97Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Subcetate201442.7532004Subcetate  
    98Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Băieşti201536.9602004Băieşti  
    99Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Pui201637.2222004Pui  
    100Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Baru Mare201737.0582004Baru Mare  
    101Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Merişor201837.2392004Merişor  
    102Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Băniţa201937.0572004Băniţa  
    103Echipament de transport sincron (DTBN)(DCN) şi electroalimentare Petroşani2020236.4872004Petroşani  
    104Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Livezeni202138.3382004Livezeni  
    105Echipament de transport sincron (DTBN) şi electroalimentare Hunedoara202233.3992004Hunedoara  
    106Ladă de scule defalcată20237.3732004Deva  
    107Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 electroalimentare Deva TC Nc42024282.6472004Deva Telecomunicaţii  
    108Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 electroalimentare Deva Staţie202589.5002004Deva Staţie  
    109Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Simeria Depou202621.4112004Simeria Depou  
    110Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Ilia202723.0862004Ilia  
    111Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Simeria2028128.5262004Simeria  
    112Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Simeria Triaj202921.6132004Simeria-Triaj  
    113Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Petroşani Tc NC432030188.1962004Petroşani  
    114Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Subcetate203140.5752004Subcetate  
    115Echipament de comutaţie Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Pui203219.9382004Pui  
    116Echipament de transport asincron (ATM) Deva2033252.3352004Deva  
    117Echipament de transport asincron (ATM) Săvârşin2034198.9302004Săvârşin  
    118Echipament de transport asincron (ATM) Petroşani2035265.4012004Petroşani  
    119Echipament de transport asincron (ATM) Subcetate2036265.4012004Subcetate  
    120Echipament de transport sincron (DTBN şi electroalimentare203737.5232004Ilteu  
    121NFR 2001 sincronisation config. type LPRC - GPS7124.1 poz. 73.2552005Timişoara  
    122Omnistack tip 30327139.1530.1052005Deva  
    123Reţea magistrală fibră optică, modul subteran - Tronson Deva - Simeria1097134.5592007Deva - Simeria10,9
    124Reţea magistrală de cabluri cu fibre optice - lucrări de construcţii-montaj, modul subteran - Tronson Timişoara - Stamora1011939.6212002Timişoara - Stamora69,6
    125Reţea magistrală de fibră optică, modul aerian - Tronson Teiuş - Deva (Subtronson Şibot - Deva)1098288.9452007Şibot - Deva40
    126Reţea magistrală de fibră optică, modul aerian - Tronson Simeria - Petroşani - Livezeni1099688.2822007Simeria - Livezeni83,9
    127Fibră optică Radna - Arad - Curtici1174561.3782007Radna - Curtici65,1
    128Reţea magistrală de cabluri cu fibre optice - lucrări de construcţii-montaj, modul aerian vest - Tronson Timişoara - Arad1010459.0562005Timişoara - Arad63,4
    129Reţea magistrală de fibră optică, modul aerian - Tronson Deva - Săvârşin1100513.7862007Deva - Săvârşin67,2
    130Fibră optică Săvârşin - Radna1175389.3192007Săvârşin - Radna52,2
      TOTAL:   13.419.276     452,3
  NEINTEROPERABILE
               
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresa
    1Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX4400 şi electroalimentare Gurahonţ218639.578,002004Gurahonţ
    2Echipament de comutare tip ALCATEL OPCX4400211240.695,002004Oraviţa
      TOTAL:   80.273,00  
   +  Anexa 4 LISTAmijloacelor fixe din patrimoniul Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R."- S.A., SRCF Cluj, ce vor fi trecute în domeniulpublic al statuluiINTEROPERABILE
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 1 RCF Cluj - ISDN25024231.068.5032005RCF Cluj  
    2Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 2 RCF Cluj - ISDN250242429.5442005RCF Cluj  
    3Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 3 RCF Cluj - ISDN2502425118.1852005RCF Cluj  
    4Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 4 RCF Cluj - ISDN250242615.5572005RCF Cluj  
    5Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 5 RCF Cluj - ISDN250242715.5572005RCF Cluj  
    6Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 6 RCF Cluj - ISDN25024286.3742005RCF Cluj  
    7Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 7 RCF Cluj - ISDN25024296.3742005RCF Cluj  
    8Comutator ATM RCF2502430428.4672005RCF Cluj  
    9Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 10 RCF Cluj - ISDN250243130.1632005RCF Cluj  
    10Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 11 RCF Cluj - ISDN250243230.1632005RCF Cluj  
    11Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 12 RCF Cluj - ISDN250243318.4882005RCF Cluj  
    12Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 13 RCF Cluj - ISDN250243418.4882005RCF Cluj  
    13Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 14 RCF Cluj - ISDN250243518.4882005RCF Cluj  
    14Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 15 RCF Cluj - ISDN25024365.0112005RCF Cluj  
    15Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 16 RCF Cluj - ISDN250243711.8262005RCF Cluj  
    16Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare 17 RCF Cluj - ISDN250243811.8262005RCF Cluj  
    17Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Staţia Cluj - ISDN250243997.7752005Staţia Cluj  
    18Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare St. Cluj - N. Est - ISDN250244032.8512005Staţia Cluj - N. Est  
    19Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Centrul de Informatică - ISDN250244137.6462005Centrul de Informatică  
    20Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Apahida - ISDN250244236.6822005Staţia Apahida  
    21Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Turda-ISDN250244370.0352005Staţia Turda  
    22Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Câmpia Turzii - ISDN250244461.4662005Staţia Câmpia Turzii  
    23Comutator ATM Câmpia Turzii2502445172.7852005Staţia Câmpia Turzii  
    24Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Spital CFR - ISDN250244624.7042005Spital CFR  
    25Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Huedin - ISDN250244743.4162005Staţia Huedin  
    26Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Dej Călători - ISDN2502448204.1522005Staţia Dej Călători  
    27Comutator ATM Dej Călători2502449248.7322005Staţia Dej Călători  
    28Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Dej Triaj - ISDN250245066.2142005Staţia Dej-Triaj  
    29Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Dej CT 2 - ISDN250245122.2562005CT 2 Dej  
    30Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Gherla - ISDN250245220.7702005Staţia Gherla  
    31Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Beclean - ISDN2502453257.4952005Staţia Beclean  
    32Comutator ATM Beclean2502454267.6312005Staţia Beclean  
    33Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Sărăţel - ISDN250245533.5342005Staţia Sărăţel  
    34Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Bistriţa - ISDN250245678.6932005Staţia Bistriţa  
    35Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Vişeul de Jos - ISDN250245739.5802005Staţia Vişeu de Jos  
    36Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Sighet - ISDN250245871.1792005Staţia Sighet  
    37Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Năsăud - ISDN250245935.0952005Staţia Năsăud  
    38Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Ilva Mică - ISDN250246023.9452005Staţia Ilva Mică  
    39Comutator ATM Ilva Mică2502461204.4332005Staţia Ilva Mică  
    40Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Jibou - ISDN2502462174.7282005Staţia Jibou  
    41Comutator ATM Ilva Mică2502463248.7322005Staţia Ilva Mică  
    42Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Zalău - ISDN250246473.2002005Staţia Zalău  
    43Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Baia Mare - ISDN2502465187.8592005Staţia Baia Mare  
    44Comutator ATM Baia Mare2502466248.7322005Staţia Baia Mare  
    45Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Satu Mare - ISDN2502467295.2622005Staţia Satu Mare  
    46Comutator ATM Satu Mare2502468267.6312005Staţia Satu Mare  
    47Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Halmeu - ISDN250246959.0942005Staţia Halmeu  
    48Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Carei - ISDN250247071.1792005Staţia Carei  
    49Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Oradea - ISDN2502471343.5712005Staţia Oradea  
    50Comutator ATM Oradea2502472267.6312005Staţia Oradea  
    51Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Oradea Est - ISDN250247337.3582005Staţia Oradea Est  
    52Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Oradea Vest - ISDN250247422.2562005Staţia Oradea Vest  
    53Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Episcopia Bihor - ISDN250247536.5872005Staţia Episcopia Bihor  
    54Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Săcuieni - ISDN250247639.5802005Staţia Săcuieni Bihor  
    55Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Valea lui Mihai - ISDN250247740.3012005Staţia Valea lui Mihai  
    56Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Aleşd - ISDN250247848.8472005Staţia Aleşd  
    57Echipament de comutaţie tip Alcatel OPCX 4400 şi electroalimentare Beiuş - ISDN250247939.5802005Staţia Beiuş  
    58Comutator ATM Ileanda2502480200.6012005Staţia Ileanda  
    59Instalaţie videoconferinţă 9 RCF Cluj250248174.9582005RCF Cluj  
    60Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Agenţia TC Cluj250248234.6742005Agenţia TC  
    61Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Bratca250248338.3662005Staţia Bratca  
    62Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Bulz250248435.9072005Staţia Bulz  
    63Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Buşag250248539.0672005Staţia Buşag  
    64Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Călăraşi Turda250248640.2682005Staţia Călăraşi Turda  
    65Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Câmpia Turzii2502487145.3052005Staţia Câmpia Turzii  
    66Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Carei250248836.4322005Staţia Carei  
    67Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Căşei250248938.1162005Staţia Căşei  
    68Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Cluj-Napoca EST250249038.5582005Staţia Cluj- Napoca Est  
    69Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Secţia CT 2 Dej250249132.9742005Secţia CT 2 Dej  
    70Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Dej Călători250249239.7872005Staţia Dej Călători  
    71Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Diosig250249331.5622005Staţia Diosig (magazie)  
    72Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Episcopia Bihor250249440.0682005Staţia Episcopia Bihor  
    73Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Aghireş250233038.0842005Staţia Aghireş  
    74Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Aleşd2502331140.2262005Staţia Aleşd  
    75Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Apa250233236.1772005Staţia Apa  
    76Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Apahida250233343.4172005Staţia Apahida  
    77Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Băbuţeni250233438.7472005Staţia Băbuţeni  
    78Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Baciu250233511.2012005Staţia Baciu  
    79Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Baia Mare250233691.8522005Staţia Baia Mare  
    80Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Beclean250233746.6632005Staţia Beclean  
    81Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Benesat250233837.9612005Staţia Benesat  
    82Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Biharia250233921.5142005Staţia Biharia  
    83Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Bistriţa250234036.2422005Staţia Bistriţa  
    84Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Boju250234138.1242005Staţia Boju  
    85Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Bonţida250234238.1542005Staţia Bonţida  
    86Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Botiz250234336.1732005Staţia Botiz  
    87Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Brăişoru250234433.6642005Staţia Brăişoru (Secţia L3 Cluj)  
    88Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Cefa250235230.1312005Staţia Cefa (magazie)  
    89Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Ciucea250235333.6642005Staţia Ciucea  
    90Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Ciumeghiu250235435.8372005Staţia Ciumeghiu  
    91Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Cluj Staţie CF250235650.7472005Staţia Cluj N  
    92Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Cuciulat250235837.7242005Staţia Cuciulat  
    93Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Dej Triaj2502360238.0482005Staţia Dej Triaj  
    94Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Gâlgău250236338.6702005Staţia Gâlgău  
    95Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Gârbău250236432.6862005Staţia Gârbău  
    96Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare General Avramescu25023658.3522005Staţia General Avramescu (magazie)  
    97Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Gherla250236638.1762005Staţia Gherla  
    98Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Halmeu250236736.3612005Staţia Halmeu  
    99Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Huedin2502368100.2702005Staţia Huedin  
    100Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Iclod250236938.1382005Staţia Iclod  
    101Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Ileanda250237040.2892005Staţia Ileanda  
    102Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Ilva Mică250237181.3492005Staţia Ilva Mică  
    103Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Jibou250237245.4832005Staţia Jibou  
    104Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Jucu250237338.1072005Staţia Jucu  
    105Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Leş Bihor250237429.4142005Staţia Leş Bihor (magazie)  
    106Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare magazie250237597.2352005Magazie  
    107Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Marghita250237671.6062005Staţia Marghita  
    108Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Medieşu Aurit250237736.1782005Staţia Medieşu Aurit  
    109Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Mera250237833.1592005Staţia Mera (Secţia IFTE1)  
    110Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Micula250237936.0732005Staţia Micula  
    111Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Mogoşeni250238038.0232005Staţia Mogoşeni  
    112Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Năsăud250238138.5692005Staţia Năsăud  
    113Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Oradea2502382250.2002005Staţia Oradea  
    114Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Oradea EST250238336.1902005Staţia Oradea EST  
    115Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Oradea VEST250238430.4982005Staţia Oradea VEST  
    116Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Oşorhei250238536.3712005Staţia Oşorhei  
    117Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Piatra Craiului250238632.7682005Staţia Piatra Craiului (St. Letca)  
    118Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Poieni250238733.6642005Staţia Poieni  
    119Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Rebrişoara250238838.1382005Staţia Rebrişoara  
    120Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Regionala Cluj2502389476.4392005Regionala Cluj  
    121Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Săcuieni Bihor250239030.9392005Staţia Săcuieni Bihor (magazie)  
    122Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Salonta250239137.1502005Staţia Salonta  
    123Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Salva250239246.5752005Staţia Salva  
    124Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Sanislău25023938.3522005Staţia Sanislău (magazie)  
    125Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Sărăţel250239433.9522005Staţia Sărăţel  
    126Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Satu Mare2502395161.4482005Staţia Satu Mare  
    127Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Satu Mare SUD25023968.3022005Staţia Satu Mare SUD  
    128Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Satulung250239737.9702005Staţia Satulung pe Someş  
    129Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Seini250239837.9632005Staţia Seini  
    130Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Şilindru25023999.3312005Staţia Şilindru (magazie)  
    131Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Someş Odorhei250240037.7142005Staţia Someş Odorhei  
    132Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare SRI Cluj250240122.8982005SRI Cluj  
    133Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Stana250240233.4202005Staţia Stana (St. Zalău)  
    134Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Şuncuiuş250240336.5102005Staţia Şuncuiuş  
    135Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Surduc Sălaj250240437.6722005Staţia Surduc Sălaj  
    136Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Tămăşeu250240510.5992005Staţia Tămăşeu (magazie)  
    137Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Telechiu250240632.4942005Staţia Telechiu (Tăşnad)  
    138Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Tileagd250240736.3792005Staţia Tileagd  
    139Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Tunel250240838.1282005Staţia Tunel  
    140Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Ulmeni Sălaj250240937.5642005Staţia Ulmeni Sălaj  
    141Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Vadu Crişului250241034.1712005Staţia Vadu Crişului  
    142Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Valea Florilor250241138.4122005Staţia Valea Florilor  
    143Echipament de transport sincron DTBN şi electroalimentare Valea lui Mihai25024128.7102005Staţia Valea lui Mihai (magazie)  
    144SMA-16 Configuration Type A 16-6A (DTBN)2502498153.2962005Staţia Oradea  
    145SMA-16 Configuration Type A 16 (DTBN)2502499126.4602005Staţia Şuncuiuş  
    146OMNISTACK Type 3032 32 posturi (ISDN)250250030.1052005Sucursala Agenţie Telecomunicaţii Cluj  
    147Reţea de telecomunicaţii fibră optică subterană tronson Dej-Jibou12002281.224.0662005Tronson Dej- Jibou81,2
    148Reţea de telecomunicaţii fibră optică subterană tronson Cluj-Apahida1200229507.9522005Tronson Cluj- Apahida15,7
    149Reţea de telecomunicaţii fibră optică subterană tronson Baia Mare-Halmeu12002301.191.3372005Tronson Baia Mare-Halmeu95,3
    150Reţea de telecomunicaţii fibră optică subterană tronson Jibou-Baia Mare12002311.030.1212005Tronson Jibou- Baia Mare60,5
    151Reţea de telecomunicaţii fibră optică aeriană tronson Teiuş-Câmpia Turzii1200232141.2972005Tronson Teiuş- Câmpia Turzii19,9
    152Reţea de telecomunicaţii fibră optică aeriană tronson Câmpia Turzii-Cluj1200233491.2482005Tronson Câmpia Turzii-Cluj57,1
    153Reţea de telecomunicaţii fibră optică aeriană tronson Apahida-Dej Triaj1200234419.6622005Tronson Apahida-Dej Triaj52,1
    154Reţea de telecomunicaţii fibră optică aeriană tronson Dej Triaj-Ilva Mică1200235668.7412005Tronson Dej Triaj-Ilva Mică74,2
    155Reţea de fibră optică120023691.9412005Gara CF Cluj- Secţia L3 Cluj-Centrul de Electrificare Cluj1,505
    156PCM 2324024183.5832005Laborator CT1 Cluj  
    157PCM 2325024193.5832005Laborator CT1 Cluj  
    158PCM 4025024208.6802005Laborator CT1 Cluj  
    159PCM 4025024218.6802005Laborator CT1 Cluj  
    160Laptop250241622.4662005RCF Cluj  
    161Laptop250241722.4662005RCF Cluj  
    162Ladă scule25024137.0882005Magazia Suc. Ag. Telecomunicaţii Cluj  
    163Ladă scule25024147.0882005Magazia Suc. Ag. Telecomunicaţii Cluj  
    164Ladă scule25024157.0882005Magazia Suc. Ag. Telecomunicaţii Cluj  
    165Trusă SERT ACCES25024222.4832005Repartitor Regională CF Cluj  
    166OMNISTACK Type 3032 32 posturi (ISDN)260010730.1052005ATM Oradea  
      TOTAL:   17.295.799     457,505
   +  Anexa 5 LISTAmijloacelor fixe din patrimoniul CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., SRCF Braşov,ce vor fi trecute în domeniul public al statuluiINTEROPERABIL
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1Instalaţie ATM2-00100248.732,272004Feldioara  
    2Instalaţie ATM2-00101204.432,712004Sighişoara  
    3Instalaţie ATM2-00102267.631,302004Rupea  
    4Instalaţie ATM2-00103530.620,282004Teiuş  
    5Instalaţie ATM2-00104172.785,052004Copşa Mica  
    6Instalaţie ATM2-00105172.785,052004Vinţu de Jos  
    7Instalaţie ATM2-00106730.333,782004Ag. Tc. Bv  
    8ISDN BRA LINE INSTALATION2-001075.010,642004Mg. Ag. TcBv  
    9Op platf-SW Reg.2-0010826.547,472004Sala Manag Ag. Tc. Bv  
    10Work station reg MNGMT2-0010913.978,712004Sala Manag. Ag. Tc. Bv  
    11Work station reg MNGMT2-0011013.978,712004SalaManag Ag. Tc. Bv  
    12DIGITAL SUBSCRIBER LINE2-0011165.762,242004Lab. Ag. Tc. Bv  
    13PORTABLE TERMINALS2-001127.740,712004Bv. ing. Dragomir M.  
    14ISDN BRA TROUBLESOOTING2-0011323.651,752004Mg. Ag. Tc. Bv  
    15ANALOG TELEPFONE LINE TESTER ASA2-0011461.606,822004Mg. Ag. Tc. Bv  
    16Portable terminal ARMADA 5002-001156.374,182004Bv. ing. Albu Ion  
    17Instalaţie ISDN2-0011639.580,432004Topliţa  
    18Instalaţie ISDN2-0011743.239,692004Gheorgheni  
    19Instalaţie ISDN2-0011882.896,102004Miercurea-Ciuc  
    20Instalaţie ISDN2-00119203.548,012004Ciceu  
    21Instalaţie ISDN2-0012034.140,752004Reghin  
    22Instalaţie ISDN2-0012139.580,432004Luduş  
    23Instalaţie ISDN2-0012241.036,922004Deda  
    24Instalaţie ISDN2-00123281.574,922004Târgu Mureş  
    25Instalaţie ISDN2-0012454.269,712004Răboieni  
    26Instalaţie ISDN2-0012535.737,082004Aiud  
    27Instalaţie ISDN2-0012635.980,962004Sebeş  
    28Instalaţie ISDN2-0012748.446,732004Vinţu de Jos  
    29Instalaţie ISDN2-0012894.765,442004Alba Iulia  
    30Instalaţie ISDN2-0013063.455,652004Blaj  
    31Instalaţie ISDN2-0013149.428,902004Coşlariu  
    32Instalaţie ISDN2-00132307.997,382004Teiuş  
    33Instalaţie ISDN2-0013339.248,472004Copşa Mica  
    34Instalaţie ISDN2-0013435.094,532004Mediaş  
    35Instalaţie ISDN2-00135339.926,372004Sibiu  
    36Instalaţie ISDN2-00136234.444,232004Sighişoara  
    37Instalaţie ISDN2-00137193.507,692004Sfântu Gheorghe  
    38Instalaţie ISDN2-0013844.984,702004Predeal  
    39Instalaţie ISDN2-0013955.037,322004Făgăraş  
    40Instalaţie ISDN2-0014031.334,902004Rupea  
    41Instalaţie ISDN2-0014136.109,672004Racoş  
    42Instalaţie ISDN2-00142107.988,752004Braşov-Triaj  
    43Instalaţie ISDN2-0014353.226,892004Oficiul de calcul Braşov  
    44Instalaţie ISDN2-0014419.106,312004Repartitor Braşov  
    45Instalaţie ISDN2-00145146.463,912004Regionala CF Braşov  
    46Inst. ISDN-Centrala PABX 44002-00146834.291,712004Ag. Tc. Braşov  
    47Inst. ISDN Op platf-SW Reg.2-00147106.197,652004Ag. Tc. Braşov  
    48Instalaţie DTBN2-0014827.891,502004Şelimbăr  
    49Instalaţie DTBN2-0014935.396,352004Tălmaciu  
    50Instalaţie DTBN2-0015028.622,202004Sibiu-Triaj  
    51Instalaţie DTBN2-0015143.846,172004Podu Olt  
    52Instalaţie DTBN2-0015235.486,112004Mureni  
    53Instalaţie DTBN2-0015435.603,462004Miercurea-Ciuc  
    54Instalaţie DTBN2-0015536.382,322004Siculeni  
    55Instalaţie DTBN2-0015621.788,772004Braşov SRI  
    56Instalaţie DTBN2-0015736.116,802004Braşov Oficiul de Calcul  
    57Instalaţie DTBN2-00158437.895,352004Teiuş  
    58Instalaţie DTBN2-00159225.676,892004Sighişoara  
    59Instalaţie DTBN2-00160278.160,132004Copşa Mica  
    60Instalaţie DTBN2-0016155.394,392004Alba Iulia  
    61Instalaţie DTBN2-0016249.742,482004Reg. CF Braşov  
    62Instalaţie DTBN2-0016362.570,122004Predeal  
    63Instalaţie DTBN2-00164718.585,902004Ag. Tc. Braşov  
    64Instalaţie DTBN2-0016575.138,782004Târgu Mureş  
    65Instalaţie DTBN2-0016697.815,302004Sibiu  
    66Instalaţie DTBN2-0016781.967,572004Sfântu Gheorghe  
    67Instalaţie DTBN2-0016835.516,822004Braşov-Triaj  
    68Instalaţie DTBN2-0016939.232,962004Dârste  
    69Instalaţie DTBN2-0017037.728,052004Bod  
    70Instalaţie DTBN2-0017139.370,162004Apaţa  
    71Instalaţie DTBN2-0017239.562,382004Augustin  
    72Instalaţie DTBN2-0017337.949,002004Beia  
    73Instalaţie DTBN2-0017437.956,522004Albeşti  
    74Instalaţie DTBN2-0017537.804,752004Daneş  
    75Instalaţie DTBN2-0017637.862,842004Dumbrăveni  
    76Instalaţie DTBN2-0017736.800,412004Câmpu Libertăţii  
    77Instalaţie DTBN2-0017858.691,922004Blaj  
    78Instalaţie DTBN2-0017941.465,222004Aiud  
    79Instalaţie DTBN2-0018039.562,612004Coşlariu  
    80Instalaţie DTBN2-0018141.988,622004Bărăbanţ  
    81Instalaţie DTBN2-0018239.561,942004Feldioara  
    82Instalaţie DTBN2-0018338.271,392004Hărman  
    83Instalaţie DTBN2-0018437.801,422004Loamneş  
    84Instalaţie DTBN2-0018541.448,622004Luduş  
    85Instalaţie DTBN2-0018649.950,882004Mediaş  
    86Instalaţie DTBN2-0018737.355,262004Micăsasa  
    87Instalaţie DTBN2-0018838.082,392004Mureni  
    88Instalaţie DTBN2-0018937.623,672004Ozun  
    89Instalaţie DTBN2-0019038.743,672004Prejmer  
    90Instalaţie DTBN2-0019141.807,632004Racoş  
    91Instalaţie DTBN2-0019271.932,702004Războieni  
    92Instalaţie DTBN2-0019338.514,952004Şeica Mare  
    93Instalaţie DTBN2-0019439.463,962004Şibot  
    94Instalaţie DTBN2-0019537.799,292004Timişu de Sus  
    95Instalaţie DTBN2-0019636.752,052004Valea Lunga  
    96Instalaţie DTBN2-0019739.411,972004Vânători  
    97Instalaţie DTBN2-0019851.140,492004Vinţu de Jos  
    98Instalaţie DTBN2-00199178.085,152004Rupea  
    99Laptop2-0566022.466,472005Sibiu  
    100Omnistack tip 30322-0566130.104,632005Braşov  
    101Instalaţie F.O. Subterană1-00001511.365,172004Copşa Mică-Sibiu6,90
    102Instalaţie F.O. Aeriană1-00002155.325,312004Predeal-Braşov2,40
    103Instalaţie F.O. Aeriană1-00003506.722,612004Braşov-Rupea8,20
    104Instalaţie F.O. Aeriană1-00004317.055,382004Rupea-Sighişoara6,40
    105Instalaţie F.O. Aeriană1-00005276.341,222004Sighişoara-Copşa Mică1,30
    106Instalaţie F.O. Aeriană1-00006311.901,872004Copşa Mică-Teiuş4,20
    107Instalaţie F.O. Aeriană1-00007275.594,032004Teiuş-Şibot7,60
    108Instalaţie F.O. Aeriană1-00008215.709,612004Teiuş-Războieni4,00
    109Instalaţie F.O. Aeriană1-00009203.979,742004Braşov-Sfântu Gheorghe4,70
    110Instalaţie F.O. Subterană1-000104.053.309,002005Târgu Mureş-Războieni9,00
    111Cuptor termocontractare2-002014.524,002005Sighişoara  
    112Cuptor termocontractare2-002024.524,002005Braşov  
      TOTAL:   17.012.857,13     494,70
  NEINTEROPERABIL
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1Instalaţie DTBN2-0015335.585,822004Odorheiu Secuiesc  
    2Instalaţie ISDN2-0012926.505,122004Târnăveni  
      TOTAL:   62.090,94    
   +  Anexa 6 LISTAmijloacelor fixe din patrimoniul Companiei Naţionalede Căi Ferate "C.F.R."- S.A., SRCF Iaşi, ce vor fitrecute în domeniul public al statuluiINTEROPERABILE
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ CRASNA-FRUNZEASCA21080012793.142,762004CRASNA-FRUNZEASCA85,554
    2REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ PAŞCANI IAŞI21080013478.854,492004PAŞCANI IAŞI78,880
    3REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ IAŞI-CRISTEŞTI21080014211.528,062004IAŞI-CRISTEŞTI22,782
    4REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ IAŞI-CRASNA21080015847.232,202004IAŞI-CRASNA87,065
    5ATM OSW SIRIUS MSE IAŞI22080005337.303,262004STAŢIA IAŞI  
    6ATM OSW SIRIUS MSE BÂRLAD22080006267.631,302004STAŢIA BÂRLAD  
    7ATM OSW SIRIUS MSE VASLUI22080007204.432,712004STAŢIA VASLUI  
    8CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 VASLUI22080008149.782,022004STAŢIA VASLUI  
    9CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 BÂRLAD2208000956.944,222004STAŢIA BÂRLAD  
    10CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 IAŞI2208001029.700,722004STAŢIA IAŞI  
    11CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 NICOLINA2208001128.765,102004STAŢIA NICOLINA  
    12CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂOMNIPCX 4400 IAŞI22080013897.063,312004STAŢIA IAŞI  
    13OP PLATFORM PENTRU MANAGEMENT ACCOUNTING AND BILING IAŞI22080014118.185,102004STAŢIA IAŞI  
    14OP PLATFORM REGIONAL NMC ALCATEL 4755 IAŞI2208001529.544,112004STAŢIA IAŞI  
    15WORKSTATION REGIONAL MANAGEMENT NMC IAŞI2208001615.556,602004STAŢIA IAŞI  
    16WORKSTATION REGIONAL MANAGEMENT BILING IAŞI2208001715.556,602004STAŢIA IAŞI  
    17CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 MAGAZIE REGIONALĂ2208001821.794,382004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    18CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 SOCOLA2208001944.053,252004STAŢIA SOCOLA  
    19CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 CRISTEŞTI JIJIA2208002044.053,252004STAŢIA CRISTEŞTI JIJIA  
    20CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 PODU ILOAIEI2208002121.591,052004STAŢIA PODU ILOAIEI  
    21VIDEOCONFERINŢĂ TERMINAL PENTRU 960 IAŞI2208002274.957,972004STAŢIA IAŞI  
    22ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ VASLUI2208002318.495,152004STAŢIA VASLUI  
    23ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ BÂRLAD2208002429.302,262004STAŢIA BÂRLAD  
    24ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ IAŞI22080027119.454,882004STAŢIA IAŞI  
    25DPSU TIP D 48 V 15 A MAGAZIA REGIONALĂ220800284.710,742004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    26DPSU TIP D 48 V 15 A MAGAZIA REGIONALĂ220800294.710,742004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    27DPSU TIP D 48 V 15 A MAGAZIA REGIONALĂ220800304.710,742004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    28DPSU TIP D 48 V 15 A MAGAZIA REGIONALĂ220800314.710,742004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    29DPSU TIP D 48 V 15 A MAGAZIA REGIONALĂ220800324.710,742004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    30ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ SOCOLA220800335.375,652004STAŢIA SOCOLA  
    31ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ CRISTEŞTI JIJIA2208003414.766,262004STAŢIA CRISTEŞTI JIJIA  
    32ECHIPAMENTE SDH IAŞI22080035238.490,462004STAŢIA IAŞI  
    33ECHIPAMENTE SDH MAGAZIE2208003650.076,792004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    34ECHIPAMENTE SDH MAGAZIE2208003750.036,472004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    35ECHIPAMENTE SDH BĂLTENI2208004123.177,632004STAŢIA BĂLTENI  
    36ECHIPAMENTE SDH BANCA2208004223.177,632004STAŢIA BANCA  
    37ECHIPAMENTE SDH BÂRLAD2208004364.744,932004STAŢIA BÂRLAD  
    38ECHIPAMENTE SDH BÂRNOVA2208004423.177,632004STAŢIA BÂRNOVA  
    39ECHIPAMENTE SDH BERHECI2208004523.177,632004STAŢIA BERHECI  
    40ECHIPAMENTE SDH BUHĂIEŞTI2208004623.177,632004STAŢIA BUHĂIEŞTI  
    41ECHIPAMENTE SDH CIUREA2208004723.177,632004STAŢIA CIUREA  
    42ECHIPAMENTE SDH CRASNA2208004823.177,632004STAŢIA CRASNA  
    43ECHIPAMENTE SDH CRISTEŞTI JIJIA2208004923.177,632004STAŢIA CRISTEŞTI JIJIA  
    44ECHIPAMENTE SDH FRUNZEASCA2208005023.177,632004STAŢIA FRUNZEASCA  
    45ECHIPAMENTE SDH GHIDIGENI2208005123.177,632004STAŢIA GHIDIGENI  
    46ECHIPAMENTE SDH GRAJDURI2208005223.177,632004STAŢIA GRAJDURI  
    47ECHIPAMENTE SDH HOLBOCA2208005323.177,632004STAŢIA HOLBOCA  
    48ECHIPAMENTE SDH LEŢCANI2208005423.177,632004STAŢIA LEŢCANI  
    49ECHIPAMENTE SDH MUNTENI2208005523.177,632004STAŢIA MUNTENI  
    50ECHIPAMENTE SDH NICHIŞEŞTI2208005623.177,632004STAŢIA NICHIŞEŞTI  
    51ECHIPAMENTE SDH NICOLINA2208005723.208,532004STAŢIA NICOLINA  
    52ECHIPAMENTE SDH PODU ILOAIEI2208005923.177,632004STAŢIA PODU ILOAIEI  
    53ECHIPAMENTE SDH REBRICEA2208006023.177,632004STAŢIA REBRICEA  
    54ECHIPAMENTE SDH SĂRCA2208006123.177,632004STAŢIA SÂRCA  
    55ECHIPAMENTE SDH SCÂNTEIA2208006223.177,632004STAŢIA SCÂNTEIA  
    56ECHIPAMENTE SDH SOCOLA2208006323.371,292004STAŢIA SOCOLA  
    57ECHIPAMENTE SDH SOCOLA MARFĂ2208006423.183,812004STAŢIA SOCOLA MARFĂ  
    58ECHIPAMENTE SDH TÂRGU FRUMOS2208006523.183,812004STAŢIA TÂRGU FRUMOS  
    59ECHIPAMENTE SDH TUTOVA2208006623.177,632004STAŢIA TUTOVA  
    60ECHIPAMENTE SDH UNGHENI2208006723.265,292004STAŢIA UNGHENI  
    61ECHIPAMENTE SDH VASLUI2208006870.592,422004STAŢIA VASLUI  
    62ECHIPAMENTE SDH ZORLENI2208006923.177,632004STAŢIA ZORLENI  
    63ECHIPAMENTE ACCESS IAŞI2208007093.302,382004STAŢIA IAŞI  
    64ECHIPAMENTE ACCESS BÂLTENI2208007110.306,472004STAŢIA BÂLTENI  
    65ECHIPAMENTE ACCESS BANCA2208007210.287,542004STAŢIA BANCA  
    66ECHIPAMENTE ACCESS BÂRLAD2208007329.453,032004STAŢIA BÂRLAD  
    67ECHIPAMENTE ACCESS BÂRNOVA2208007410.277,912004STAŢIA BÂRNOVA  
    68ECHIPAMENTE ACCESS BERHECI2208007510.316,452004STAŢIA BERHECI  
    69ECHIPAMENTE ACCESS BUHĂIEŞTI2208007610.489,932004STAŢIA BUHĂIEŞTI  
    70ECHIPAMENTE ACCESS CIUREA220800779.856,732004STAŢIA CIUREA  
    71ECHIPAMENTE ACCESS CRASNA2208007811.922,892004STAŢIA CRASNA  
    72ECHIPAMENTE ACCESS CRISTEŞTI JIJIA2208007918.420,782004STAŢIA CRISTEŞTI JIJIA  
    73ECHIPAMENTE ACCESS FRUNZEASCA2208008010.340,132004STAŢIA FRUNZEASCA  
    74ECHIPAMENTE ACCESS GHIDIGENI2208008110.316,832004STAŢIA GHIDIGENI  
    75ECHIPAMENTE ACCESS GRAJDURI220800829.839,052004STAŢIA GRAJDURI  
    76ECHIPAMENTE ACCESS HOLBOCA220800839.756,942004STAŢIA HOLBOCA  
    77ECHIPAMENTE ACCESS LEŢCANI220800849.946,212004STAŢIA LEŢCANI  
    78ECHIPAMENTE ACCESS MUNTENI2208008510.310,042004STAŢIA MUNTENI  
    79ECHIPAMENTE ACCESS NICHIŞENI2208008610.316,832004STAŢIA NICHIŞENI  
    80ECHIPAMENTE ACCESS NICOLINA2208008712.722,022004STAŢIA NICOLINA  
    81ECHIPAMENTE ACCESS PODU ILOAIEI2208008918.404,942004STAŢIA PODU ILOAIEI  
    82ECHIPAMENTE ACCESS REBRICEA2208009010.278,292004STAŢIA REBRICEA  
    83ECHIPAMENTE ACCESS SÂRCA220800919.824,802004STAŢIA SÂRCA  
    84ECHIPAMENTE ACCESS SCÂNTEIA2208009210.276,372004STAŢIA SCÂNTEIA  
    85ECHIPAMENTE ACCESS SOCOLA2208009318.138,552004STAŢIA SOCOLA  
    86ECHIPAMENTE ACCESS SOCOLA MARFĂ220800945.676,502004STAŢIA SOCOLA MARFĂ  
    87ECHIPAMENTE ACCESS TÂRGU FRUMOS2208009518.101,672004STAŢIA TÂRGU FRUMOS  
    88ECHIPAMENTE ACCESS TUTOVA2208009610.300,912004STAŢIA TUTOVA  
    89ECHIPAMENTE ACCESS UNGHENI2208009711.139,082004STAŢIA UNGHENI  
    90ECHIPAMENTE ACCESS VASLUI2208009825.030,802004STAŢIA VASLUI  
    91ECHIPAMENTE ACCESS ZORLENI2208009910.494,952004STAŢIA ZORLENI  
    92PC STAŢIE DE LUCRU IAŞI2208010026.671,392004STAŢIA IAŞI  
    93ECH MANAGEMENT SDH IAŞI2208010144.756,442004STAŢIA IAŞI  
    94ECH MANAGEMENT ACCESS IAŞI2208010221.946,712004STAŢIA IAŞI  
    95ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE IAŞI2208010328.780,572004STAŢIA IAŞI  
    96ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE MAGAZIE220801046.240,132004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    97ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE BÂLTENI220801064.285,242004STAŢIA BÂLTENI  
    98ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE BANCA220801074.279,712004STAŢIA BANCA  
    99ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE BÂRLAD220801088.256,002004STAŢIA BÂRLAD  
    100ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE BÂRNOVA220801094.285,242004STAŢIA BÂRNOVA  
    101ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE BERHECI220801104.276,152004STAŢIA BERHECI  
    102ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE BUHĂIEŞTI220801114.283,092004STAŢIA BUHĂIEŞTI  
    103ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE CIUREA220801124.283,092004STAŢIA CIUREA  
    104ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE CRASNA220801134.287,202004STAŢIA CRASNA  
    105ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE CRISTEŞTI JIJIA220801144.309,962004STAŢIA CRISTEŞTI JIJIA  
    106ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE FRUNZEASCA220801154.278,302004STAŢIA FRUNZEASCA  
    107ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE GHIDIGENI220801164.277,932004STAŢIA GHIDIGENI  
    108ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE GRAJDURI220801174.280,952004STAŢIA GRAJDURI  
    109ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE HOLBOCA220801184.283,272004STAŢIA HOLBOCA  
    110ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE LEŢCANI220801194.284,872004STAŢIA LEŢCANI  
    111ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE MUNTENI220801204.287,202004STAŢIA MUNTENI  
    112ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE NICHIŞEŞTI220801214.276,152004STAŢIA NICHIŞEŞTI  
    113ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE NICOLINA220801224.312,472004STAŢIA NICOLINA  
    114ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE PODUL ILOAIEI220801244.286,832004STAŢIA PODUL ILOAIEI  
    115ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE REBRICEA220801254.283,092004STAŢIA REBRICEA  
    116ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE SÂRCA220801264.286,832004STAŢIA SÂRCA  
    117ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE SCÂNTEIA220801274.284,872004STAŢIA SCÂNTEIA  
    118ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE SOCOLA220801284.048,462004STAŢIA SOCOLA  
    119ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE SOCOLA MARFĂ220801294.294,312004STAŢIA SOCOLA MARFĂ  
    120ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE TÂRGU FRUMOS220801304.290,572004STAŢIA TÂRGU FRUMOS  
    121ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE TUTOVA220801314.280,082004STAŢIA TUTOVA  
    122ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE UNGHENI220801324.281,312004STAŢIA UNGHENI  
    123ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE VASLUI220801338.247,112004STAŢIA VASLUI  
    124ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE ZORLENI220801344.280,082004STAŢIA ZORLENI  
    125ATM OSW SIRIUS MSE TÂRGU FRUMOS22080140204.432,712004STAŢIA TÂRGU FRUMOS  
    126CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 TÂRGU FRUMOS2208014120.105,582004STAŢIA TÂRGU FRUMOS  
    127ROUTER CISCO2208014212.129,612004STAŢIA IAŞI  
    128ROUTER CISCO2208014312.129,612004STAŢIA IAŞI  
    129SAFE COM 2200 NOD X25 IAŞI230800119.483,742004STAŢIA IAŞI  
    130APARAT DE MĂSURĂ TIP ASA 200 SERIA CJ0077+CJ0082 MAGAZIE REGIONALĂ2308001230.803,412004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    131APARAT DE MĂSURĂ TIP ASA -200 SERIA CJ 0070+CJ 0081 MAGAZIE REGIONALĂ2308001330.803,412004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    132APARAT DE MĂSURĂ TIP SLK 12 (WG-SLT-11 NR K-0185) MAGAZIE REGIONALĂ2308001421.920,752004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    133APARAT DE MĂSURĂ TIP SLK 12(WG SLT 11 NR K 0171) MAGAZIE REGIONALĂ2308001521.920,752004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    134APARAT DE MĂSURĂ TIP IBT 5 SERIA DD-5210 MAGAZIA REGIONALĂ230800175.010,642004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    135APARAT DE MĂSURĂ TIP IBT 10 SERIA BE 0107 MAGAZIA REGIONALĂ2308001811.825,882004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    136APARAT DE MĂSURĂ TIP IBT 10 SERIA BE 0103 MAGAZIA REGIONALĂ2308001911.825,882004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    137LAPTOP COMPAQ ARMADA MODEL AEP3800T4X10DC MAGAZIA REGIONALĂ230800206.363,182004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    138LAPTOP COMPAQ EVO N600C MAGAZIA REGIONALĂ230800217.740,412004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    139LAPTOP IAŞI2308002222.466,472004STAŢIA IAŞI  
    140LAPTOP IAŞI2308002322.466,472004STAŢIA IAŞI  
    141REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ BACĂU-PAŞCANI21090009532.014,122004BACĂU-PAŞCANI88,440
    142REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ ADJUD- BACĂU21090010344.829,542004ADJUD-BACĂU55,853
    143ATM OSW SIRIUS MSE ROMAN22090002219.204,662004STAŢIA ROMAN  
    144ATM OSW SIRIUS MSE BACĂU22090003295.419,392004STAŢIA BACĂU  
    145ATM OSW SIRIUS MSE PAŞCANI22090004252.029,962004STAŢIA PAŞCANI  
    146CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 DOLHASCA2209000528.158,452004STAŢIA DOLHASCA  
    147CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 PAŞCANI22090006250.115,292004STAŢIA PAŞCANI  
    148CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 PAŞCANI-TRIAJ2209000720.105,582004STAŢIA PAŞCANI-TRIAJ  
    149CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 BACĂU22090011322.845,912004STAŢIA BACĂU  
    150CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 PIATRA NEAMŢ2209001255.383,432004STAŢIA PIATRA-NEAMŢ  
    151CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 ROMAN2209001375.151,262004STAŢIA ROMAN  
    152ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ DOLHASCA220900145.375,652004STAŢIA DOLHASCA  
    153ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ PAŞCANI2209001531.622,252004STAŢIA PAŞCANI  
    154ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ DIGITALĂ BACĂU2209001731.622,252004STAŢIA BACĂU  
    155ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ PIATRA-NEAMŢ2209001814.766,262004STAŢIA PIATRA-NEAMŢ  
    156ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ ROMAN2209001928.556,022004STAŢIA ROMAN  
    157ECHIPAMENTE SDH BACĂU22090020154.938,282004STAŢIA BACĂU  
    158ECHIPAMENTE SDH BACĂU INFRASTRUCTURĂ2209002121.666,402004STAŢIA BACĂU  
    159ECHIPAMENTE SDH DOLHASCA2209002223.177,632004STAŢIA DOLHASCA  
    160ECHIPAMENTE SDH FARAOANI2209002323.177,632004STAŢIA FARAOANI  
    161ECHIPAMENTE SDH GALBENI2209002423.177,632004STAŢIA GALBENI  
    162ECHIPAMENTE SDH ITEŞTI2209002523.177,632004STAŢIA ITEŞTI  
    163ECHIPAMENTE SDH LESPEZI2209002623.177,632004STAŢIA LESPEZI  
    164ECHIPAMENTE SDH MIRCEŞTI2209002723.177,632004STAŢIA MIRCEŞTI  
    165ECHIPAMENTE SDH MUNCEL2209002823.177,632004STAŢIA MUNCEL  
    166ECHIPAMENTE SDH ORBENI2209002923.177,632004STAŢIA ORBENI  
    167ECHIPAMENTE SDH PAŞCANI22090030172.490,752004STAŢIA PAŞCANI  
    168ECHIPAMENTE SDH PAŞCANI-TRIAJ2209003123.177,632004STAŢIA PAŞCANI-TRIAJ  
    169ECHIPAMENTE SDH ROMAN2209003229.715,762004STAŢIA ROMAN  
    170ECHIPAMENTE SDH RUGINOASA2209003323.177,632004STAŢIA RUGINOASA  
    171ECHIPAMENTE SDH SĂBĂOANI2209003423.177,632004STAŢIA SĂBĂOANI  
    172ECHIPAMENTE SDH SASCUT2209003523.177,632004STAŢIA SASCUT  
    173ECHIPAMENTE SDH SECUIENI ROMAN2209003623.177,632004STAŢIA SECUIENI ROMAN  
    174ECHIPAMENTE SDH VALEA SEACĂ2209003723.177,632004STAŢIA VALEA SEACĂ  
    175ECHIPAMENTE ACCESS BACĂU2209003838.933,042004STAŢIA BACĂU  
    176ECHIPAMENTE ACCESS DOLHASCA2209003911.830,392004STAŢIA DOLHASCA  
    177ECHIPAMENTE ACCESS FARAOANI220900409.580,422004STAŢIA FARAOANI  
    178ECHIPAMENTE ACCESS GALBENI220900419.554,822004STAŢIA GALBENI  
    179ECHIPAMENTE ACCESS ITEŞTI2209004210.370,522004STAŢIA ITEŞTI  
    180ECHIPAMENTE ACCESS LESPEZI220900439.541,842004STAŢIA LESPEZI  
    181ECHIPAMENTE ACCESS MIRCEŞTI220900449.529,882004STAŢIA MIRCEŞTI  
    182ECHIPAMENTE ACCESS MUNCEL220900459.541,452004STAŢIA MUNCEL  
    183ECHIPAMENTE ACCESS ORBENI220900469.580,422004STAŢIA ORBENI  
    184ECHIPAMENTE ACCESS PAŞCANI2209004756.154,942004STAŢIA PAŞCANI  
    185ECHIPAMENTE ACCESS PASCANI TRIAJ2209004811.045,732004STAŢIA PAŞCANI-TRIAJ  
    186ECHIPAMENTE ACCESS ROMAN2209004927.011,822004STAŢIA ROMAN  
    187ECHIPAMENTE ACCESS RUGINOASA2209005010.619,462004STAŢIA RUGINOASA  
    188ECHIPAMENTE ACCESS SĂBĂOANI2209005110.340,522004STAŢIA SĂBĂOANI  
    189ECHIPAMENTE ACCESS SASCUT2209005210.376,662004STAŢIA SASCUT  
    190ECHIPAMENTE ACCESS SECUIENI ROMAN2209005310.361,492004STAŢIA SECUIENI ROMAN  
    191ECHIPAMENTE ACCESS VALEA SEACĂ2209005410.616,432004STAŢIA VALEA SEACĂ  
    192ECHIPAMENTE DCN BACĂU220900554.502,962004STAŢIA BACĂU  
    193ECHIPAMENTE DCN PAŞCANI220900562.176,592004STAŢIA PAŞCANI  
    194ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE BACĂU2209005713.394,312004STAŢIA BACĂU  
    195ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE DOLHASCA220900584.270,592004STAŢIA DOLHASCA  
    196ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE FARAOANI220900594.275,792004STAŢIA FARAOANI  
    197ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE GALBENI220900604.274,202004STAŢIA GALBENI  
    198ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE ITEŞTI220900614.274,202004STAŢIA ITEŞTI  
    199ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE LESPEZI220900624.286,832004STAŢIA LESPEZI  
    200ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE MIRCEŞTI220900634.281,312004STAŢIA MIRCEŞTI  
    201ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE MUNCEL220900644.285,052004STAŢIA MUNCEL  
    202ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE ORBENI220900654.273,832004STAŢIA ORBENI  
    203ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE PAŞCANI2209006626.109,112004STAŢIA PAŞCANI  
    204ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE PAŞCANI-TRIAJ220900673.773,762004STAŢIA PAŞCANI-TRIAJ  
    205ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE ROMAN220900687.530,742004STAŢIA ROMAN  
    206ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE RUGINOASA220900694.284,872004STAŢIA RUGINOASA  
    207ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE SĂBĂOANI220900704.274,202004STAŢIA SĂBĂOANI  
    208ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE SASCUT220900714.275,792004STAŢIA SASCUT  
    209ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE SECUIENI ROMAN220900724.274,202004STAŢIA SECUIENI ROMAN  
    210ECHIPAMENT ELECTROALIMENTARE VALEA SEACĂ220900734.283,272004STAŢIA VALEA SEACĂ  
    211ECHIPAMENT ACCES STAŢIA CF BUHUŞI220900744.193,352006STAŢIA BUHUŞI  
    212ECHIPAMENT ACCES STAŢIA CF ROZNOV220900754.270,252006STAŢIA ROZNOV  
    213ECHIPAMENTE SDH MAGAZIE2209007619.370,872004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    214ECHIPAMENTE SDH MAGAZIE2209007719.370,872004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    215ECHIPAMENTE SDH OFICIU DE CALCUL2209007828.338,522004STAŢIA IAŞI- OFICIU DE CALCUL  
    216ECHIPAMENTE ACCESS OFICIU CALCUL220900796.115,612004STAŢIA IAŞI- OFICIU DE CALCUL  
    217ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE MAGAZIE220900803.245,492004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    218ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE OFICIU DE CALCUL220900813.754,712004STAŢIA IAŞI- OFICIU DE CALCUL  
    219APARAT DE MASURĂ TIP SLK 12 (WG SLT 11 NR K 0187) MAGAZIA REGIONALĂ2309000721.920,752004STAŢIA BACĂU  
    220REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ DĂRMĂNEŞTI-VICŞANI21100005482.651,582004DĂRMANEŞTI-VICŞANI36,230
    221REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ PAŞCANI-DĂRMĂNEŞTI21100006584.882,112004PAŞCANI-DĂRMĂNEŞTI74,040
    222REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ VATRA DORNEI-ILVA MICĂ211000071.022.974,092004VATRA DORNEI - ILVA MICA79,716
    223REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ SUCEAVA-VAMA21100008498.154,482004SUCEAVA-VAMA67,230
    224REŢEA MAGISTRALĂ CABLURI FIBRĂ OPTICĂ VAMA-VATRA DORNEI21100009432.307,932004VAMA-VATRA DORNEI55,929
    225ATM-OSW-SIRIUS-MSE CÂMPULUNG MOLDOVENESC22100001219.204,662004STAŢIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC  
    226ATM-OSW-SIRIUS-MSE VATRA DORNEI22100002295.419,392004STAŢIA VATRA DORNEI  
    227ATM-OSW-SIRIUS-MSE SUCEAVA22100003248.732,272004STAŢIA SUCEAVA  
    228ATM-OSW-SIRIUS-MSE LUNCA ILVEI22100004172.785,052004STAŢIA LUNCA ILVEI  
    229ATM-OSW-SIRIUS-MSE GURA HUMORULUI22100005168.899,022004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    230CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 SUCEAVA22100006302.252,842004STAŢIA SUCEAVA  
    231CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 SUCEAVA-NORD2210000744.442,672004STAŢIA SUCEAVA-NORD  
    232CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 DORNEŞTI2210000831.846,902004STAŢIA DORNEŞTI  
    233CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 LUNCA ILVEI2210000921.794,382004STAŢIA LUNCA ILVEI  
    234CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 VATRA DORNEI2210001045.854,802004STAŢIA VATRA DORNEI  
    235CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 CÂMPULUNG MOLDOVENESC2210001121.794,382004STAŢIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC  
    236CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 CÂMPULUNG EST2210001256.820,672004STAŢIA CÂMPULUNG-EST  
    237CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 VEREŞTI2210001321.591,052004STAŢIA VEREŞTI  
    238CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 GURA HUMORULUI2210001420.105,582004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    239ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ SUCEAVA2210001531.622,252004STAŢIA SUCEAVA  
    240ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ SUCEAVA NORD2210001614.766,262004STAŢIA SUCEAVA-NORD  
    241ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ DORNEŞTI221000175.511,432004STAŢIA DORNEŞTI  
    242ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ VATRA DORNEI221000185.375,652004STAŢIA VATRA DORNEI  
    243ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ CÂMPULUNG EST2210001910.751,312004STAŢIA CÂMPULUNG-EST  
    244ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ BOTOŞANI2210002014.759,612004STAŢIA BOTOŞANI  
    245ECHIPAMENTE SDH ARGESTRU2210002123.177,632004STAŢIA ARGESTRU  
    246ECHIPAMENTE SDH BERCHIŞEŞTI2210002223.177,632004STAŢIA BERCHIŞEŞTI  
    247ECHIPAMENTE SDH CÂMPULUNG EST2210002364.744,932004STAŢIA CÂMPULUNG-EST  
    248ECHIPAMENTE SDH CÂMPULUNG MOLDOVENESC2210002423.202,352004STAŢIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC  
    249ECHIPAMENTE SDH CIPRIAN PORUMBESCU2210002523.177,632004STAŢIA CIPRIAN PORUMBESCU  
    250ECHIPAMENTE SDH COSNA2210002623.177,632004STAŢIA COSNA  
    251ECHIPAMENTE SDH DĂRMĂNEŞTI2210002723.177,632004STAŢIA DĂRMĂNEŞTI  
    252ECHIPAMENTE SDH DORNEŞTI2210002823.177,632004STAŢIA DORNEŞTI  
    253ECHIPAMENTE SDH FLORENI2210002923.177,632004STAŢIA FLORENI  
    254ECHIPAMENTE SDH FRASIN2210003023.177,632004STAŢIA FRASIN  
    255ECHIPAMENTE SDH GRĂDINIŢA2210003117.442,652004STAŢIA GRĂDINIŢA  
    256ECHIPAMENTE SDH GURA HUMORULUI2210003223.177,632004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    257ECHIPAMENTE SDH GURA HUMORULUI ORAŞ2210003323.177,632004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    258ECHIPAMENTE SDH IACOBENI2210003423.177,632004STAŢIA IACOBENI  
    259ECHIPAMENTE SDH ILVA MARE2210003517.394,212004STAŢIA ILVA MARE  
    260ECHIPAMENTE SDH LARION2210003617.442,652004STAŢIA LARION  
    261ECHIPAMENTE SDH LEŞU ILVEI2210003717.709,242004STAŢIA LEŞU ILVEI  
    262ECHIPAMENTE SDH LITENI2210003823.177,632004STAŢIA LITENI  
    263ECHIPAMENTE SDH LUCĂCEŞTI2210003923.177,632004STAŢIA LUCĂCEŞTI  
    264ECHIPAMENTE SDH LUNCA ILVEI2210004017.394,212004STAŢIA LUNCA ILVEI  
    265ECHIPAMENTE SDH MĂGURA ILVEI2210004117.394,212004STAŢIA MĂGURA ILVEI  
    266ECHIPAMENTE SDH MESTECĂNIŞ2210004223.177,632004STAŢIA MESTECĂNIŞ  
    267ECHIPAMENTE SDH MILISĂUŢI2210004323.177,632004STAŢIA MILISĂUŢI  
    268ECHIPAMENTE SDH MOLID2210004423.177,632004STAŢIA MOLID  
    269ECHIPAMENTE SDH POIANA ILVEI2210004516.535,142004STAŢIA POIANA ILVEI  
    270ECHIPAMENTE SDH POJORÂTA2210004623.177,632004STAŢIA POJORÂTA  
    271ECHIPAMENTE SDH PRISACA DORNEI2210004723.177,632004STAŢIA PRISACA DORNEI  
    272ECHIPAMENTE SDH ROŞU2210004823.177,632004STAŢIA ROŞU  
    273ECHIPAMENTE SDH SADOVA2210004923.177,632004STAŢIA SADOVA  
    274ECHIPAMENTE SDH SILHOASA2210005017.394,212004STAŢIA SILHOASA  
    275ECHIPAMENTE SDH STROIEŞTI2210005123.177,632004STAŢIA STROIEŞTI  
    276ECHIPAMENTE SDH SUCEAVA22100052105.132,232004STAŢIA SUCEAVA  
    277ECHIPAMENTE SDH SUCEAVA-NORD2210005323.177,632004STAŢIA SUCEAVA-NORD  
    278ECHIPAMENTE SDH SUCEAVA-VEST2210005423.177,632004STAŢIA SUCEAVA-VEST  
    279ECHIPAMENTE SDH VALEA PUTNEI2210005523.177,632004STAŢIA VALEA PUTNEI  
    280ECHIPAMENTE SDH VAMA2210005623.177,632004STAŢIA VAMA  
    281ECHIPAMENTE SDH VĂRATEC2210005723.177,632004STAŢIA VĂRATEC  
    282ECHIPAMENTE SDH VATRA DORNEI2210005864.577,022004STAŢIA VATRA DORNEI  
    283ECHIPAMENTE SDH VEREŞTI2210005923.177,632004STAŢIA VEREŞTI  
    284ECHIPAMENTE SDH VICŞANI2210006023.177,632004STAŢIA VICŞANI  
    285ECHIPAMENTE ACCESS ARGESTRU2210006110.514,102004STAŢIA ARGESTRU  
    286ECHIPAMENTE ACCESS BERCHIŞEŞTI221000629.752,182004STAŢIA BERCHIŞEŞTI  
    287ECHIPAMENTE ACCESS CÂMPULUNG-EST2210006332.403,892004STAŢIA CÂMPULUNG-EST  
    288ECHIPAMENTE ACCESS CÂMPULUNG MOLDOVENESC2210006411.589,942004STAŢIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC  
    289ECHIPAMENTE ACCESS CIPRIAN PORUMBESCU2210006510.492,432004STAŢIA CIPRIAN PORUMBESCU  
    290ECHIPAMENTE ACCESS COSNA221000669.710,942004STAŢIA COSNA  
    291ECHIPAMENTE ACCESS DĂRMĂNEŞTI221000679.692,512004STAŢIA DĂRMĂNEŞTI  
    292ECHIPAMENTE ACCESS DORNEŞTI2210006819.601,742004STAŢIA DORNEŞTI  
    293ECHIPAMENTE ACCESS FLORENI2210006910.977,322004STAŢIA FLORENI  
    294ECHIPAMENTE ACCESS FRASIN2210007010.801,652004STAŢIA FRASIN  
    295ECHIPAMENTE ACCESS GRĂDINIŢA2210007110.454,982004STAŢIA GRĂDINIŢA  
    296ECHIPAMENTE ACCESS GURA HUMORULUI2210007210.571,242004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    297ECHIPAMENTE ACCESS GURA HUMORULUI ORAŞ2210007311.522,402004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    298ECHIPAMENTE ACCESS IACOBENI221000749.710,772004STAŢIA IACOBENI  
    299ECHIPAMENTE ACCESS ILVA MARE2210007510.541,872004STAŢIA ILVA MARE  
    300ECHIPAMENTE ACCESS LARION221000769.677,832004STAŢIA LARION  
    301ECHIPAMENTE ACCESS LEŞU ILVEI2210007711.288,232004STAŢIA LEŞU ILVEI  
    302ECHIPAMENTE ACCESS LITENI221000789.549,922004STAŢIA LITENI  
    303ECHIPAMENTE ACCESS LUCĂCEŞTI221000799.752,182004STAŢIA LUCĂCEŞTI  
    304ECHIPAMENTE ACCESS LUNCA ILVEI2210008012.699,732004STAŢIA LUNCA ILVEI  
    305ECHIPAMENTE ACCESS MĂGURA ILVEI221000819.736,982004STAŢIA MĂGURA ILVEI  
    306ECHIPAMENTE ACCESS MESTECANIŞ221000829.954,622004STAŢIA MESTECĂNIŞ  
    307ECHIPAMENTE ACCESS MILISĂUŢI221000839.657,922004STAŢIA MILISĂUŢI  
    308ECHIPAMENTE ACCESS MOLID221000849.749,432004STAŢIA MOLID  
    309ECHIPAMENTE ACCESS POIANA ILVEI221000859.755,622004STAŢIA POIANA ILVEI  
    310ECHIPAMENTE ACCESS POJORÂTA2210008611.705,482004STAŢIA POJORÂTA  
    311ECHIPAMENTE ACCESS PRISACA DORNEI2210008710.564,762004STAŢIA PRISACA DORNEI  
    312ECHIPAMENTE ACCESS ROŞU2210008810.533,712004STAŢIA ROŞU  
    313ECHIPAMENTE ACCESS SADOVA2210008910.559,272004STAŢIA SADOVA  
    314ECHIPAMENTE ACCESS SILHOASA2210009010.497,662004STAŢIA SILHOASA  
    315ECHIPAMENTE ACCESS STROIEŞTI221000919.741,242004STAŢIA STROIEŞTI  
    316ECHIPAMENTE ACCESS SUCEAVA2210009265.172,422004STAŢIA SUCEAVA  
    317ECHIPAMENTE ACCESS SUCEAVA NORD2210009310.172,622004STAŢIA SUCEAVA NORD  
    318ECHIPAMENTE ACCESS SUCEAVA VEST2210009410.771,452004STAŢIA SUCEAVA VEST  
    319ECHIPAMENTE ACCESS VALEA PUTNEI221000959.753,562004STAŢIA VALEA PUTNEI  
    320ECHIPAMENTE ACCESS VAMA221000969.738,082004STAŢIA VAMA  
    321ECHIPAMENTE ACCESS VĂRATEC2210009710.051,662004STAŢIA VĂRATEC  
    322ECHIPAMENTE ACCESS VATRA DORNEI2210009832.933,882004STAŢIA VATRA DORNEI  
    323ECHIPAMENTE ACCESS VEREŞTI2210009912.110,712004STAŢIA VEREŞTI  
    324ECHIPAMENTE ACCESS VICŞANI2210010018.732,572004STAŢIA VICŞANI  
    325ECHIPAMENTE DCN CÂMPULUNG EST221001014.502,962004STAŢIA CÂMPULUNG EST  
    326ECHIPAMENTE DCN SUCEAVA221001024.502,962004STAŢIA SUCEAVA  
    327ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE ARGESTRU221001034.277,212004STAŢIA ARGESTRU  
    328ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE BERCHIŞEŞTI221001044.275,252004STAŢIA BERCHIŞEŞTI  
    329ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE CÂMPULUNG EST221001058.263,892004STAŢIA CÂMPULUNG EST  
    330ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE CÂMPULUNG MOLDOVENESC221001064.275,252004STAŢIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC  
    331ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE CIPRIAN PORUMBESCU221001074.281,132004STAŢIA CIPRIAN PORUMBESCU  
    332ECHIPAMENTE ELETROALIMENTARE COSNA221001084.290,392004STAŢIA COSNA  
    333ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE DĂRMĂNEŞTI221001094.271,692004STAŢIA DĂRMĂNEŞTI  
    334ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE DORNEŞTI221001104.300,332004STAŢIA DORNEŞTI  
    335ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE FLORENI221001114.044,172004STAŢIA FLORENI  
    336ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE FRASIN221001124.268,132004STAŢIA FRASIN  
    337ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE GRĂDINIŢA221001134.290,032004STAŢIA GRĂDINIŢA  
    338ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE GURA HUMORULUI221001144.275,252004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    339ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE GURA HUMORULUI ORAŞ221001154.293,862004STAŢIA GURA HUMORULUI  
    340ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE IACOBENI221001164.281,132004STAŢIA IACOBENI  
    341ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE ILVA MARE221001174.277,212004STAŢIA ILVA MARE  
    342ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE LARION221001184.286,292004STAŢIA LARION  
    343ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE LEŞU ILVEI221001194.279,352004STAŢIA LEŞU ILVEI  
    344ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE LITENI221001204.282,732004STAŢIA LITENI  
    345ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE LUCĂCEŞTI221001214.273,102004STAŢIA LUCĂCEŞTI  
    346ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE LUNCA ILVEI221001224.295,002004STAŢIA LUNCA ILVEI  
    347ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE MĂGURA ILVEI221001234.286,292004STAŢIA MĂGURA ILVEI  
    348ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE MESTECĂNIŞ221001244.277,212004STAŢIA MESTECĂNIŞ  
    349ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE MILISĂUŢI221001254.304,402004STAŢIA MILISĂUŢI  
    350ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE MOLID221001264.270,282004STAŢIA MOLID  
    351ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE POIANA ILVEI221001274.277,392004STAŢIA POIANA ILVEI  
    352ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE POJORÂTA221001284.270,092004STAŢIA POJORÂTA  
    353ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE PRISACA DORNEI221001294.270,282004STAŢIA PRISACA DORNEI  
    354ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE ROŞU221001304.286,292004STAŢIA ROŞU  
    355ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE SADOVA221001314.280,952004STAŢIA SADOVA  
    356ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE SILHOASA221001324.291,812004STAŢIA SILHOASA  
    357ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE STROIEŞTI221001334.272,242004STAŢIA STROIEŞTI  
    358ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE SUCEAVA2210013412.996,062004STAŢIA SUCEAVA  
    359ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE SUCEAVA NORD221001354.269,912004STAŢIA SUCEAVA NORD  
    360ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE SUCEAVA VEST221001364.260,262004STAŢIA SUCEAVA VEST  
    361ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE VALEA PUTNEI221001374.279,352004STAŢIA VALEA PUTNEI  
    362ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE VAMA221001384.270,282004STAŢIA VAMA  
    363ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE VĂRATEC221001394.276,112004STAŢIA VĂRATEC  
    364ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE VATRA DORNEI221001404.573,932004STAŢIA VATRA DORNEI  
    365ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE VEREŞTI221001414.286,832004STAŢIA VEREŞTI  
    366ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE VICŞANI221001424.283,092004STAŢIA VICŞANI  
    367CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 BOTOŞANI22100143128.116,722004STAŢIA BOTOŞANI  
    368ECHIPAMENTE ACCES STAŢIA CF BOTOŞANI221001444.946,862006STAŢIA BOTOŞANI  
    369ECHIPAMENTE SDH MAGAZIE2210014522.976,412004STAŢIA IAŞI-MAGAZIE  
    370ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ VATRA DORNEI220800255.375,652004STAŢIA VATRA DORNEI  
      TOTAL:   17.536.259,93     731,719
  NEINTEROPERABILE
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 DOROHOI2208001238.576,252004STAŢIA DOROHOI  
    2ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALA TELEFONICĂ DIGITALĂ DOROHOI220800265.511,432004STAŢIA DOROHOI  
    3CENTRALĂ TELEFONICĂ DIGITALĂ OMNIPCX 4400 TÂRGU-NEAMŢ2209000834.066,272004STAŢIA TÂRGU-NEAMŢ  
    4ELECTROALIMENTARE PENTRU CENTRALA TELEFONICĂ DIGITALĂ TÂRGU-NEAMŢ220900165.511,432004STAŢIA TÂRGU-NEAMŢ  
      TOTAL:   83.665,38    
   +  Anexa 7 LISTAmijloacelor fixe din patrimoniul Companiei Naţionalede Căi Ferate "C.F.R." - S.A., SRCF Galaţi, ce vor fitrecute în domeniul public al statuluiINTEROPERABILE
                 
    Nr. crt.Denumirea mijloacelor fixeNumărul de inventarValoarea de inventar - lei -Anul PIFAdresaDescrierea tehnică (km)
    1Tronson reţea fibră optică FĂUREI-ŢĂNDĂREI1001388.2782004distanţa Făurei-Ţăndărei59,556
    2Tronson reţea fibră optică TECUCI-graniţa RCF TECUCI NORD km 241+000100243.2712004distanţa Tecuci-Tecuci Nord5,622
    3Tronson reţea fibră optică GALAŢI-FĂUREI1003673.5922004distanţa Galaţi-Făurei92,494
    4Tronson reţea fibră optică MĂRĂŞEŞTI-graniţa RCF km 248+000-ADJUD VECHI1004210.4232004distanţa Mărăşeşti-Adjud Vechi32,078
    5Tronson reţea fibră optică graniţa RCF HALTA MURU km 73+000-TECUCI10051.190.4012004distanţa Halta Muru-Tecuci172,724
    6Tronson reţea fibră optică GALAŢI-TECUCI10061.208.5702004distanţa Galaţi-Tecuci99,720
    7Instalaţie D.T.B.N. Sediu Sucursala RCF Galaţi200136.2102004Sediu Sucursala RCF Galaţi  
    8Instalaţie D.T.B.N. Staţia Adjud200283.3292004Staţia Adjud  
    9Instalaţie D.T.B.N. Staţia Focşani200390.7082004Staţia Focşani  
    10Instalaţie D.T.B.N. Agenţia Informatică Galaţi200421.7512004Agenţia Informatică Galaţi  
    11Instalaţie D.T.B.N. Staţia Baldovineşti200536.1452004Staţia Baldovineşti  
    12Instalaţie D.T.B.N. Staţia Barboşi Călători200682.8752004Staţia Barboşi Călători  
    13Instalaţie D.T.B.N. Staţia Barboşi Triaj200758.2922004Staţia Barboşi Triaj  
    14Instalaţie D.T.B.N. Staţia Bobocu200836.3562004Staţia Bobocu  
    15Instalaţie D.T.B.N. Staţia Brăila200980.1222004Staţia Brăila  
    16Instalaţie D.T.B.N. Staţia Buzău2010257.9562004Staţia Buzău  
    17Instalaţie D.T.B.N. Staţia Cireşu201136.3262004Staţia Cireşu  
    18Instalaţie D.T.B.N. Staţia Cosmeşti201236.3202004Staţia Cosmeşti  
    19Instalaţie D.T.B.N. Staţia Cricov201337.3912004Staţia Cricov  
    20Instalaţie D.T.B.N. Staţia Gen. Eremia Grigorescu201436.3172004Staţia Gen. Eremia Grigorescu  
    21Instalaţie D.T.B.N. Staţia Făurei2015215.1232004Staţia Făurei  
    22Instalaţie D.T.B.N. Staţia Fileşti201635.8022004Staţia Fileşti  
    23Instalaţie D.T.B.N. Staţia Galaţi2017591.1052004Staţia Galaţi  
    24Instalaţie D.T.B.N. Staţia Gugeşti201837.8972004Staţia Gugeşti  
    25Instalaţie D.T.B.N. Staţia Hanu Conachi201936.5222004Staţia Hanu Conachi  
    26Instalaţie D.T.B.N. Staţia Ianca202037.0782004Staţia Ianca  
    27Instalaţie D.T.B.N. Staţia Independenţa202136.6122004Staţia Independenţa  
    28Instalaţie D.T.B.N. Staţia Iveşti202236.4882004Staţia Iveşti  
    29Instalaţie D.T.B.N. Staţia Lacu Sărat202337.5282004Staţia Lacu Sărat  
    30Instalaţie D.T.B.N. Staţia Lieşti202440.4462004Staţia Lieşti  
    31Instalaţie D.T.B.N. Staţia Mărăşeşti2025647.9952004Staţia Mărăşeşti  
    32Instalaţie D.T.B.N. Staţia Mizil202637.5292004Staţia Mizil  
    33Instalaţie D.T.B.N. Staţia Murgeanca202736.9922004Staţia Murgeanca  
    34Instalaţie D.T.B.N. Staţia Pădureni202836.4882004Staţia Pădureni  
    35Instalaţie D.T.B.N. Staţia Pufeşti202936.4792004Staţia Pufeşti  
    36Instalaţie D.T.B.N. Staţia Putna Seacă203036.4632004Staţia Putna Seacă  
    37Instalaţie D.T.B.N. Staţia Râmnicu Sărat203146.2442004Staţia Râmnicu Sărat  
    38Instalaţie D.T.B.N. Staţia Săhăteni203236.5782004Staţia Săhăteni  
    39Instalaţie D.T.B.N. Staţia Şendreni203336.5482004Staţia Şendreni  
    40Instalaţie D.T.B.N. Staţia Spicu203436.3402004Staţia Spicu  
    41Instalaţie D.T.B.N. Staţia Tecuci2035339.5882004Staţia Tecuci  
    42Instalaţie D.T.B.N. Staţia Traian Sat203636.0722004Staţia Traian Sat  
    43Instalaţie D.T.B.N. Staţia Ulmeni203736.5292004Staţia Ulmeni  
    44Instalaţie D.T.B.N. Staţia Târgu Ocna2038238.7622004Staţia Târgu Ocna  
    45Instalaţie D.T.B.N. Staţia Ghimeş203938.5472004Staţia Ghimeş  
    46Instalaţie D.T.B.N. Staţia Comăneşti204071.2942004Staţia Comăneşti  
    47Instalaţie D.T.B.N. Staţia Valea Uzului204139.2272004Staţia Valea Uzului  
    48Instalaţie D.T.B.N. Staţia Oneşti204243.0662004Staţia Oneşti  
    49Instalaţie D.T.B.N. Staţia Focşani2043322.1472004Staţia Focşani  
    50Instalaţie D.T.B.N. Staţia Adjud2044146.3592004Staţia Adjud  
    51Instalaţie D.T.B.N. Staţia Adjud Tc.204521.7942004Staţia Adjud (Grupa B)  
    52Instalaţie D.T.B.N. Staţia Borzeşti