HOTĂRÂRE nr. 641 din 27 mai 2009privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 4 iunie 2009    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia nr. M.F.P. 113.973, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 641.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii din imobilul care se scade din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare aretrocedării către persoanele îndreptăţite
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
    Bucureşti, str. Stelea Spătaru nr. 13, sectorul 3 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti Teren Suprafaţa = 606,47 mp Corp 1 Suprafaţa construită = 275 mp Suprafaţa desfăşurată = 1.062,40 mp Corp 2 Suprafaţa construită = 54,88 mp Suprafaţa desfăşurată = 150,26 mp Valoarea de inventar = 58,84 lei 113.973 (parţial)
    -----------