ORDIN nr. 675 din 8 aprilie 2009privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 21 mai 2009  Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale în România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnică PT N SCP 1 -2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinele pentru aprobarea prescripţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 se abrogă.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

  Ministrul economiei,

  Adriean Videanu
  Bucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 675.ANEXE nr. 1 şi 2 08/04/2009