HOTĂRÂRE nr. 571 din 13 mai 2009privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Poziţia nr. M.F.P. 40342 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii, înregistrat la poziţia nr. M.F.P. 40342 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 571.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi din administrarea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul pentruStudii Pedologice şi Agrochimice Timişoara,ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii*Font 7*──────┬────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────┐Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │ │M.F.P │ de │ │ │ │ │ │ │      │clasifi-│ │ │ │ │ │ │      │care │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ Valoare de │ │ │      │ │ Denumire ├───────────────┬───────────────┬─────────────┤Anul │ inventar ├────────────┬────────┤ Tip bun │      │ │ │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │dobân-│ (în lei) │Baza legală │În │ │      │ │ │ tehnică │(după caz, pe │ │dirii/│ │ │adminis-│ │      │ │ │ (pe scurt) │ scurt) │ │dării │ │ │trare/ │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │ │      │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼─────────────┤  1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │──────┼────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼─────────────┤40342 │8.29.06 │Clădire │Suprafaţa │Clădire │Municipiul │ 1938│ 660,000│CF 17157 │în │ imobil │      │ │sediu │totală= │Episcopie │Timişoara, │ │ │H.G. │adminis-│ │      │ │administrativ│987 mp │catolică; │Bd. Gl. Ion │ │ │nr. 739/ │trare │ │      │ │şi curte │ │Asociaţia │Dragalina │ │ │09.07.2003 │ │ │      │ │ │ │de locatari │nr. 9, │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │judeţul │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Timiş │ │ │ │ │ │──────┴────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴──────┴──────────────┴────────────┴────────┴─────────────┘____________