HOTĂRÂRE nr. 518 din 28 aprilie 2009privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Vasile MunteniţăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 518.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor care trec din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor îndomeniul privat al statului şi în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiuneşi demolării acestora
  *Font 8*
  Nr. crt. Adresa construcţiilor Persoana juridică care administrează construcţiile Caracteristici tehnice ale construcţiilor Valoarea contabilă Numărul de inventar potrivit H.G. nr. 1.705/2006
  I II III IV V VI
  1 Judeţul Sălaj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 95 Clădire 95/23 - suprafaţa construită = 413 mp - suprafaţa desfăşurată = 413 mp 40 lei 97208
  2 Judeţul Sălaj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 95 Clădire 95/24 - suprafaţa construită = 48,6 mp - suprafaţa desfăşurată = 48,6 mp 8.415 lei 97209
  3 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/53 - suprafaţa construită = 2,25 mp - suprafaţa desfăşurată = 2,25 mp 0 lei 97283
  4 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/71 - suprafaţa construită = 4,8 mp - suprafaţa desfăşurată = 4,8 mp 5.060 lei 97301
  5 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/39 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97269
  6 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/40 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97270
  7 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/41 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97271
  8 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/42 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97272
  9 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/43 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97273
  10 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/44 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97274
  11 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/45 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97275
  12 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/46 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97276
  13 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/47 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97277
  14 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/48 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97278
  15 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/49 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97279
  16 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/50 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97280
  17 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/51 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97281
  18 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/52 - diametru = 80 mm - lungime = 1 m 0 lei 97282
  19 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/7 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97236
  20 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/8 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97237
  21 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/10 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97239
  22 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/11 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97240
  23 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/12 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97241
  24 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/13 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97242
  25 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/15 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97244
  26 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/16 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97245
  27 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/17 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97246
  28 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/18 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97247
  29 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/9 - suprafaţa construită = 134 mp - suprafaţa desfăşurată = 134 mp 11 lei 97262
  30 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Clădire 130/1 - suprafaţa construită = 55 mp - suprafaţa desfăşurată = 55 mp 2 lei 97230
  31 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 130 Construcţie 130/75 - lungime = 124 ml - diametru = 200 mm 1 leu 97305
  32 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 135 Clădire135/59 - suprafaţa construită = 5 mp - suprafaţa desfăşurată = 5 mp 2.054 lei 97402
  33 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 135 Clădire 135/64 - suprafaţa construită = 8 mp - suprafaţa desfăşurată = 8 mp 7.591 lei 97407
  34 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 135 Construcţie 135/65 - lungime = 40 ml 14 lei 97408
  35 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 135 Clădire 135/67 - suprafaţa construită = 65 mp - suprafaţa desfăşurată = 65 mp 167.508 lei 97410
  36 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 135 Clădire 135/10 - suprafaţa construită = 22,5 mp - suprafaţa desfăşurată = 22,5 mp 18.774 lei 97353
  37 Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 135 Construcţie 135/54 - suprafaţa construită = 84 mp - suprafaţa desfăşurată = 84 mp 5 lei 97397
  38 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/43 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97472
  39 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/44 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97473
  40 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/31 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97460
  41 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/32 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97461
  42 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/33 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97462
  43 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/34 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97463
  44 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/35 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97464
  45 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/36 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97465
  46 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/37 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97466
  47 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/38 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97467
  48 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/39 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97468
  49 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/40 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97469
  50 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/41 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97470
  51 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/42 - suprafaţa construită = 155,23 mp - suprafaţa desfăşurată= 155,23 mp 13 lei 97471
  52 Judeţul Buzău Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 140 Clădire 140/45 - suprafaţa construită = 80,4 mp - suprafaţa desfăşurată = 80,4 mp 68.458 lei 97433
  53 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/19 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97534
  54 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/20 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97535
  55 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/21 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97536
  56 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/22 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97537
  57 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/23 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97538
  58 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/24 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97539
  59 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/25 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97540
  60 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/26 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97541
  61 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/27 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 11 lei 97542
  62 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/28 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97543
  63 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/29 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97544
  64 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/30 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97545
  65 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/31 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97546
  66 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/32 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97547
  67 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/33 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97549
  68 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/34 - suprafaţa construită = 135 mp - suprafaţa desfăşurată = 135 mp 11 lei 97550
  69 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Construcţie 145/72 - lungime = 125 m 2 lei 97588
  70 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Construcţie 145/94 - diametru = 300 mm - suprafaţa construită = 2 mp - suprafaţa desfăşurată = 2 mp 0 lei 97610
  71 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/97 - suprafaţa construită = 36 mp - suprafaţa desfăşurată = 36 mp 6 lei 97613
  72 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/98 - suprafaţa construită = 36 mp - suprafaţa desfăşurată = 36 mp 6 lei 97614
  73 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Construcţie 145/119 - diametru = 76 mm - lungime = 12 m 3 lei 97635
  74 Judeţul Gorj Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 145 Clădire 145/17 - suprafaţa construită = 64 mp - suprafaţa desfăşurată = 64 mp 6 lei 97532
  75 Judeţul Dâmboviţa Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 235 Clădire 235/15 - suprafaţa construită = 27,3 mp - suprafaţa desfăşurată = 27,3 mp 1 leu 97724
  76 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Clădire 260/2 - suprafaţa construită = 234 mp - suprafaţa desfăşurată = 234 mp 8 lei 97820
  77 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Clădire 260/5 - suprafaţa construită = 11 mp - suprafaţa desfăşurată = 11 mp 1 leu 97823
  78 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Clădire 260/11 - suprafaţa construită = 40 mp - suprafaţa desfăşurată= 40 mp leu 1 leu 97829
  79 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/14 - suprafaţa construită = 1.080 mp - suprafaţa desfăşurată = 1.080 mp 1 leu 97832
  80 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/16 - suprafaţa construită = 1 mp - suprafaţa desfăşurată = 1 mp 0 lei 97834
  81 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/17 - suprafaţa construită = 1 mp - suprafaţa desfăşurată = 1 mp 0 lei 97835
  82 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Clădire 260/29 - suprafaţa construită = 25 mp - suprafaţa desfăşurată = 25 mp 4 lei 97847
  83 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Clădire 260/30 - suprafaţa construită = 25 mp - suprafaţa desfăşurată = 25 mp 4 lei 97848
  84 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/41 - suprafaţa construită = 0,5 mp - suprafaţa desfăşurată = 0,5 mp 0 lei 97859
  85 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/42 - suprafaţa construită = 0,5 mp - suprafaţa desfăşurată = 0,5 mp 0 lei 97860
  86 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/43 - suprafaţa construită = 0,5 mp - suprafaţa desfăşurată = 0,5 mp 0 lei 97861
  87 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/44 - suprafaţa construită = 0,5 mp - suprafaţa desfăşurată = 0,5 mp 0 lei 97862
  88 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/45 - suprafaţa construită = 0,5 mp - suprafaţa desfăşurată = 0,5 mp 0 lei 97863
  89 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 260 Construcţie 260/46 - suprafaţa construită = 0,5 mp - suprafaţa desfăşurată = 0,5 mp 0 lei 97864
  90 Judeţul Neamţ Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 330 Clădire 330/83 - suprafaţa construită = 300 mp - suprafaţa desfăşurată = 300 mp 1 leu 98371
  91 Judeţul Neamţ Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 330 Construcţie 330/57 - diametru = 108 mm - lungime = 500 m 80 lei 98343
  92 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 345 Construcţie 345/27 - diametru = 67 mm - lungime=915 m 22 lei 98582
  93 Judeţul Sibiu Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 345 Clădire 345/32 - suprafaţa construită = 75 mp - suprafaţa desfăşurată = 75 mp 3.002 lei 98587
  94 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/26 - lungime = 1.465,5 m 40 lei 98616
  95 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/67 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98657
  96 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/68 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98658
  97 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/69 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98659
  98 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/70 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98660
  99 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/71 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98661
  100 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/72 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98662
  101 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/73 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98663
  102 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/74 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98664
  103 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/75 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98665
  104 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/76 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98666
  105 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/78 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98667
  106 Judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 350 Construcţie 350/77 - suprafaţa construită = 172 mp - volum = 1.239,6 mc 17 lei 98688
  107 Judeţul Neamţ Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 425 Clădire 425/22 - suprafaţa construită = 4,88 mp - suprafaţa desfăşurată = 4,88 mp 1.445 lei 98858
  108 Judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 440 Construcţie 440/20 - suprafaţa construită = 36 mp - suprafaţa desfăşurată = 36 mp 139.791 lei 99159
  109 Judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 440 Construcţie 440/21 - suprafaţa construită = 36 mp - suprafaţa desfăşurată = 36 mp 139.791 lei 99160
  110 Judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 440 Construcţie 440/22 - suprafaţa construită = 36 mp - suprafaţa desfăşurată=36 mp 139.791 lei 99161
  111 Judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 440 Construcţie 440/23 - suprafaţa construită = 36 mp - suprafaţa desfăşurată = 36 mp 139.791 lei 99162
  112 Judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 440 Clădire 440/92 - suprafaţa construită = 10 mp - suprafaţa desfăşurată = 10 mp 3 lei 99229
  113 Judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor ANRS Unitatea Teritorială 440 Clădire 440/93 - suprafaţa construită = 10 mp - suprafaţa desfăşurată = 10 mp 3 lei 99230
  ______________