HOTĂRÂRE nr. 544 din 6 mai 2009privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Se modifică valoarea de inventar a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2. Se modifică denumirea şi valoarea de inventar ale bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.3. Se modifică descrierea tehnică a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 6 mai 2009.Nr. 544.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului şiîn administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ruralepentru care se modifică valoarea de inventar
  *Font 8*
  Nr. MF Administratorul bunului Denumirea bunului Valoarea de inventar actuală Baza legală a modificării
  107494 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Sibiu Clădire CTARZ Sibiu administrativ, laboratoare, depozit, poartă din fier, gard din prefabricate 32.821,08 lei NC nr. 26/2008
  40173 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila Clădire+ acoperiş şarpantă 623.050 lei Proces-verbal de recepţie nr. 27/2006; NC nr. 187/2006
  26028 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea Laborator judeţean pentru protecţia plantelor 61.561,48 lei Proces-verbal de recepţie FN/2006; NC nr. 31,32/2006
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului şi înadministrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ruralepentru care se modifică denumirea şi valoarea de inventar
  *Font 8*
  Nr. MF Administratorul bunului Denumirea actuală a bunului Valoarea de inventar actuală Baza legală a modificării
  34391 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Clădire-sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 49.630.467,76 lei N.C. nr. 2, 3 şi 8/2008
  34397 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Depozit arhivă (2 buc.) 1.055.292,61 lei N.C. nr. 2, 4, 7 şi 9/2008
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului şi înadministrarea Ministerului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale pentru care se modifică descrierea tehnică
  *Font 8*
  Nr. MF Administratorul bunului Denumirea bunului Descrierea tehnică actuală Baza legală a modificării
  40173 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila Clădire+acoperiş şarpantă Suprafaţa construită = 260,76 mp P+1, teren = 1.033 mp CF 24584/N Brăila
  144754 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila Garaje Suprafaţa construită = 79 mp CF 24584/N Brăila
  --------------