HOTĂRÂRE nr. 543 din 6 mai 2009privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) la poziţia nr. 116146, coloana a patra "Descrierea tehnică" va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită = 128 mp"; b) la poziţia nr. 116151, coloana a patra "Descrierea tehnică" va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită = 1020 mp".  +  Articolul IISe aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti şi Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Cluj, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIITrecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau, după caz, casării construcţiilor din compunerea imobilelor prevăzute la art. II.  +  Articolul IVSumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. II se fac venit la bugetul statului.  +  Articolul VInstituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului şi a documentelor de evidenţă cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 6 mai 2009.Nr. 543.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în administrarea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care trec dindomeniul public în domeniul privat al statului
               
    Nr. MEFPersoana juridică care administrează imobilulDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar - lei -
    26050Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală VâlceaMagazie fitosanitarăComuna Mihăeşti, judeţul VâlceaParter, suprafaţa construită = 230 m2; suprafaţa curţi-construcţii = 1.100 m25
    26051Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală VâlceaAtelier mecanicComuna Mihăeşti, judeţul VâlceaParter, suprafaţa construită = 75 m25
    26077Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală VâlceaMagazie fitosanitarăMunicipiul Drăgăşani, judeţul VâlceaParter, suprafaţa construită = 200 m215
    38106Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală BihorMagazie pentru pesticideOraşul Beiuş, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 57/b, judeţul BihorSuprafaţa construită = 700 m28.058
    38107Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală BihorMagazie pentru pesticideOraşul Beiuş, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 57/b, judeţul BihorSuprafaţa construită = 150 m21.039
    38108Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală BihorBirou, laborator, baieOraşul Beiuş, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 57/b, judeţul BihorSuprafaţa construită = 102 m211.205
    38109Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală BihorGaraj, grajd, boxă beci, adăpost meteoOraşul Beiuş, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 57/b, judeţul BihorSuprafaţa construită = 290 m2951
    116146Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă PiteştiLaborator de cercetare Dealul SasuluiComuna Dâmbovicioara, satul Gruiu, judeţul ArgeşSuprafaţa construită = 128 m21.306
    116151Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă PiteştiSaivan pentru oi Dealul SasuluiComuna Dâmbovicioara, satul Gruiu, judeţul ArgeşSuprafaţa construită = 1.020 m216
    39731Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ClujMagazieSatul Floreşti, judeţul ClujSuprafaţa construită = 200 m2; tablă99.370
    144929Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ClujGrup sanitar FloreştiSatul Floreşti, judeţul ClujSuprafaţa construită = 12 m2; cărămidă1
    144930Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ClujCopertină parcare FloreştiSatul Floreşti, judeţul ClujSuprafaţa construită = 30 m2; stâlpi fier, ţiglă1
    144931Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ClujDepozit pentru carburanţi FloreştiSatul Floreşti, judeţul ClujSuprafaţa construită = 12 m2; beton armat4.259
    144932Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ClujMagazie pentru lemn FloreştiSatul Floreşti, judeţul ClujSuprafaţa construită = 20 m2; lemn1
    147549Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ClujRampăSatul Floreşti, judeţul ClujSuprafaţa construită = 24 m2; platformă betonată0
    147555Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ClujFântânăSatul Floreşti, judeţul ClujTuburi beton suprapuse, împrejmuire lemn2.652
  ------------