RECTIFICARE nr. 34 din 11 aprilie 2009referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 5 mai 2009    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 38 partea introductivă, în loc de: "Art. 38. - În cazul nerespectării prevederilor art. 35 şi 36, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:" se va citi: "Art. 38. - În cazul nerespectării prevederilor art. 36 şi 37, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:".------------