ORDIN nr. 488 din 27 aprilie 2009privind modificarea art. 9 din anexa la Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009    În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 9 din anexa la Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În cadrul unei etape, producătorul validat poate depune o singură solicitare de diminuare a finanţării iniţial contractate, dar poate depune mai multe solicitări de suplimentare a finanţării iniţial contractate. Comitetul director al Autorităţii poate aproba suplimentarea finanţării din suma prevăzută pentru etapa următoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) producătorul a utilizat 100% din finanţarea iniţial contractată sau, după caz, a utilizat 100% din finanţarea suplimentară contractată; b) cuantumul finanţării solicitate suplimentar nu depăşeşte cuantumul finanţării iniţial contractate."2. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Cererea de diminuare, precum şi cererile de suplimentare a finanţării pot fi depuse la sediul Autorităţii până cel mai târziu la data de: a) 7 mai, pentru diminuare, şi 15 mai, pentru suplimentare, în cadrul primei etape; b) 7 iulie, pentru diminuare, şi 11 august, pentru suplimentare, în cadrul celei de-a doua etape; c) 7 octombrie, pentru diminuare, şi 11 noiembrie, pentru suplimentare, în cadrul celei de-a treia etape.Pe baza aprobării cererii de diminuare sau a cererii de suplimentare a finanţării se încheie acte adiţionale la contractele pentru finanţare nerambursabilă."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 27 aprilie 2009.Nr. 488.-------