HOTĂRÂRE nr. 455 din 15 aprilie 2009privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 aprilie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în localitatea Fălticeni, Str. Armatei nr. 1-3, judeţul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2009.Nr. 455.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor ce se transmit din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia şiîn administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, în vederea scoateriidin funcţiune şi desfiinţării acestora
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică care adminis- trează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă Numărul de înregistrare al imobilului, depus la M.F.P.
  localitatea Fălticeni, Str. Armatei, nr. 1-3, judeţul Suceava Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Unitatea Militară 0854 Fălticeni 1. Pavilion 45-23-18 - C44: Sc = 110,80 mp; Sd = 110,80 mp. 2. Pavilion 45-23-19 - C27+C28: Sc = 541,00 mp; Sd = 541,00 mp. 3. Pavilion 45-23-20 - C51: Sc = 68,50 mp; Sd = 68,50 mp. 4. Pavilion 45-23-26 - C29: Sc = 239,00 mp; Sd = 239,00 mp. 5. Pavilion 45-23-29 - C52: Sc = 146,64 mp; Sd = 146,64 mp. 6. Pavilion 45-23-32 - C21: Sc = 38,00 mp; Sd = 38,00 mp. 7. Pavilion 45-23-34 - C42: Sc = 41,80 mp; Sd = 41,80 mp. 8. Pavilion 45-23-39 - C40: Sc = 25,00 mp; Sd = 25,00 mp. 9. Pavilion 45-23-41 - C45: Sc = 120,00 mp; Sd = 120,00 mp. 10.Pavilion 45-23-45 - C46: Sc = 300,00 mp; Sd = 300,00 mp. 11. Pavilion 45-23-46 - C30/1 Sc = 208,00 mp; Sd = 208,00 mp. 12. Pavilion 45-23-47 - C47: Sc = 60,00 mp; Sd = 60,00 mp. 13. Pavilion 45-23-56 - C30/2 Sc = 83,00 mp; Sd = 83,00 mp. 14. Pavilion 45-23-59 - C49: Sc = 117,00 mp; Sd = 117,00 mp. 5.096,20 17.176,00 1.849,50 3.779,80 2.744,80 968,40 1.457,90 729,70 3.995,70 3.964,70 3.964,70 3.964,70 3.566,50 697,70 34.894 (parţial)
  --------------