HOTĂRÂRE nr. 410 din 1 aprilie 2009privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 21 aprilie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se transferă acţiunile deţinute în numele statului la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii este împuternicit, în numele statului, să exercite toate drepturile şi să îşi asume toate obligaţiile care decurg din calitatea de acţionar a statului la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Transferul acţiunilor se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între instituţiile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La anexa nr. 2 litera B "Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii" din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi."  +  Articolul 5 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 643/2005 privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului de Ministerul Sănătăţii la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2005.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Mircea UrsacheMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 410.----