HOTĂRÂRE nr. 407 din 1 aprilie 2009privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.153, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoana îndreptăţită, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 407.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil, aflat în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor,care se scade din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului,ca urmare a retrocedării acesteiacătre fostul proprietar
    Adresa imobilului Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracte- risticile imobilului Valoarea contabilă Numărul de identi- ficare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
    Târgu Secuiesc, Str. Principală, judeţul Covasna Ministerul Adminis- traţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna Suprafaţa terenului= 65.037,00 mp 84.852,47 lei 101.153 (parţial) 45 - 187
    ----------