HOTĂRÂRE nr. 399 din 1 aprilie 2009privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 7 aprilie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 97.057 (parţial) din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Imobilul are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,Silviu PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 399.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se scoate din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituiriiacestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
    Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Turgheniev nr. 6-16 Serviciul de Informaţii Externe Teren Suprafaţă = 510 mp 97.057 (parţial)
    ---------