HOTĂRÂRE nr. 365 din 25 martie 2009privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Turismului prin reprezentanţele regionale cu sediul în ţară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă deţinerea şi utilizarea de către Ministerul Turismului a două autoturisme pentru fiecare reprezentanţă regională cu sediul în ţară, în vederea desfăşurării activităţilor specifice. (2) Pentru autoturismele din dotare nu se asigură şi nu se finanţează postul de conducător auto.  +  Articolul 2 (1) Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea reprezentanţelor regionale cu sediul în ţară este de 150 litri pe autoturism. (2) Consumul lunar de carburanţi normat poate fi depăşit, dar numai cu încadrarea în consumul anual de carburanţi aprobat pentru fiecare autoturism.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 martie 2009.Nr. 365.-------