ORDIN nr. 203 din 5 martie 2009privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Nr. 203 din 5 martie 2009
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 14 din 26 ianuarie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2009    În baza prevederilor art. 38 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul mediului şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi structurilor de administrare/custozilor ariei naturale protejate, în limitele de competenţă.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.369/2007 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie Sârbu  +  AnexăPROCEDURA 05/03/2009