HOTĂRÂRE nr. 9 din 9 martie 2009privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 12 martie 2009    În temeiul art. 72 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, şi al art. 44 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se încuviinţează înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă, denumită în continuare Comisie.  +  Articolul 2Comisia este formată din 25 de parlamentari, numiţi cu respectarea configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor şi a Senatului, componenţa sa nominală fiind prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Conducerea Comisiei este formată dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.  +  Articolul 4În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar din care acesta face parte poate desemna un înlocuitor.  +  Articolul 5 (1) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin o zi înainte, de către preşedintele acesteia sau de către vicepreşedinte. (2) Vicepreşedintele îl înlocuieşte de drept pe preşedinte în lipa acestuia sau ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 6 (1) Pentru ca şedinţele Comisiei să se desfăşoare regulamentar este necesară participarea majorităţii membrilor care o compun. (2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 7Lucrările Comisiei sunt publice, cu excepţia cazurilor în care plenul acesteia prevede altfel. Lucrările Comisiei pot fi transmise pe reţeaua internă de televiziune a Camerei Deputaţilor sau a Senatului şi la posturile de radio şi de televiziune.  +  Articolul 8 (1) Comisia îşi constituie două subcomisii, conduse de preşedintele, respectiv vicepreşedintele acesteia. O subcomisie va examina Codul penal şi Codul de procedură penală, iar cealaltă va examina Codul civil şi Codul de procedură civilă. Numărul membrilor fiecărei subcomisii se stabileşte de biroul Comisiei. (2) Lucrările Comisiei şi ale subcomisiilor se desfăşoară în spaţiul alocat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, utilizându-se în mod corespunzător personalul şi logistica acestora.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, şi ale art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, concluziile şi propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, ca primă Cameră sesizată, până la data de 30 aprilie 2009, în vederea dezbaterii sale în plen.Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 9 martie 2009.Nr. 9.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilăGrupul parlamentar al P.D.-L. - 8 membri1. Andronache Gabriel, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.2. Buda Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.3. Urban Iulian, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.4. Ruşeţ Ion, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.5. Boldea Mihail, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.6. Ştirbeţ Cornel, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.7. Humelnicu Augustin Daniel, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.8. Andrei Florin Mircea, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.Grupul parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C. - 8 membri1. Ciucă Liviu-Bogdan, deputat, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.2. Şova Dan Coman, senator, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.3. Chelaru Ioan, senator, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.4. Ţuţuianu Adrian, senator, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.5. Ponta Victor Viorel, deputat, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.6. Andon Sergiu, deputat, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.7. Iordache Florin, deputat, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.8. Greblă Toni, senator, membru al Grupului parlamentar al Alianţei politice P.S.D.+P.C.Grupul parlamentar al P.N.L. - 5 membri1. Gorghiu Alina, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.2. Gabor Gheorghe, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.3. Chiuariu Tudor, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.4. Dobre Ciprian, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.5. Timiş Ioan, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.Grupul parlamentar al U.D.M.R. - 3 membri1. Cseke Attila-Zoltan, senator, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.2. Marton Arpad Francisc, deputat, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.3. Mate Andras Levente, deputat, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - 1 membru1. Dumitrescu Liana, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale________