HOTĂRÂRE nr. 181 din 25 februarie 2009pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești”, a Hotărârii Guvernului nr. 865/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești”, pe teritoriul localității Olari, județul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiții ”Autostrada București-Brașov, km 0+000-173+300”, și a Hotărârii Guvernului nr. 425/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 9 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 14 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești", cu suma globală estimată de 15.125,13 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(3) Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul II(1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 865/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești", pe teritoriul localității Olari, județul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiții "Autostrada București-Brașov, km 0 000-173 300", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 13 august 2007, cu completările ulterioare, se completează cu poziția prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești", pe teritoriul localității Olari, județul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiții "Autostrada București-Brașov, km 0+000-173+300", cu suma globală estimată de 4,5 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(3) Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul III(1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", cu suma globală estimată de 17.272,31 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(3) Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul IVPersoanele fizice/juridice prevăzute în anexele nr. 1-3 vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri, în termen de 10 de zile de la data aducerii la cunoștința publică, în condițiile legii.  +  Articolul VRegularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, cu respectarea reglementărilor în vigoare și fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 25 februarie 2009.Nr. 181.  +  Anexa nr. 1
  TABEL
  cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii
  București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu,
  Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești"
  Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Număr cadastral Suprafața terenului (mp) Suprafața construcțiilor(mp) Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
  Suprafața rezultată din acte Suprafața rezultată din măsurători necesară de expropriat
  1878Prahova Balta Doamnei 10302649423,000 Stoian Ion, Mihăilă Anica, Ștefan Vasile, Stoian Dumitru
  1879Prahova Balta Doamnei 933142,000 Toader V. Ion
  1880Prahova Balta Doamnei 1057382796,000 Bureață Vasile
  1881Prahova Balta Doamnei 1058382713,000 Bureață Vasile
  1882Prahova Balta Doamnei 1042273,000 Bîrja Elisabeta
  1883Prahova Balta Doamnei 1051411323,000 Vasile S. Florian
  1884Prahova Balta Doamnei 98995,000 Manole Gheorghe, Mihai Stelian, Dorobanțu Elena, Pecingină Tinca, Robescu Maria, Baicu Georgeta, Dumitru Niculina
  1885Prahova Balta Doamnei 1047108511.563,000 Voicu Alexandru, Voicu Aurelian, Voicu Zoia, Voicu Gh. Ion, Voicu Gh. Maria
  1886Prahova Balta Doamnei 104944327,000 Ioniță Petre
  1887Prahova Balta Doamnei 1001538711,000 Cristea Nicolae
  1888Prahova Balta Doamnei 9992500247,000 Neagu V. Nicolae
  1889Prahova Balta Doamnei 979364312,000 Bîrja Elisabeta
  1890Prahova Balta Doamnei 10544000447,000 Cristea Elena
  1891Prahova Balta Doamnei 1011408,000 Cristea Nicolae
  1892Prahova Balta Doamnei 10162500251,000 Bucur Vasile
  1893Prahova Balta Doamnei 94118007,000 Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria
  1894Prahova Balta Doamnei 1040196544,000 Ioniță P. Dumitru
  1895Prahova Balta Doamnei 943223,000 Mărgărit Ion, Mărgărit Steliana, Mărgărit Floarea
  1896Prahova Balta Doamnei 958583340,000 Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria
  1897Prahova Balta Doamnei 10442725,000 Ioniță Petre
  1898Prahova Balta Doamnei 1003320313,000 Mărgărit Ion, Mărgărit Steliana, Mărgărit Floarea
  1899Prahova Balta Doamnei 102525170,000 Stoian Ion, Stoian Dumitru, Mihăilă Anica, Ștefan Vasile,
  1900Prahova Balta Doamnei 9813613,000 Nicolae Stelian
  1901Prahova Balta Doamnei 983416,000 Nicolae Stelian
  1902Prahova Balta Doamnei 10384978,000 Nicolae Stelian
  1903Prahova Balta Doamnei 1036364664,000 Stoian Ion
  1904Prahova Balta Doamnei 93120043,000 Tudor Ion
  1905Prahova Balta Doamnei 9544589711,000 Vasile S. Florian
  1906Prahova Balta Doamnei 949113,000 Chivu Nicolae
  1907Prahova Balta Doamnei 996570018,000 Ioniță Petre
  1908Prahova Balta Doamnei 102392,000 Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria
  1909Prahova Balta Doamnei 1032119,000 Tudor Ion
  1910Prahova Balta Doamnei 101320712,000 Chivu Nicolae
  1911Prahova Balta Doamnei 969315411,000 Bureață Vasile
  1912Prahova Balta Doamnei 98781,000 Paraschiv Constantin, Ștefan Maria
  1913Prahova Balta Doamnei 991461454,000 Mihăilă Anica, Ștefan Vasile, Stoian Ion, Stoian Dumitru
  1914Prahova Balta Doamnei 1007843316,000 Radu Dumitru, Păun Tinca, Petre Ioana, Dumitru Alexandrina
  1915Prahova Balta Doamnei 9942885295,000 Manole Gheorghe, Mihai Stelian, Pecingină Tinca, Dumitru Niculina, Robescu Maria, Vasile Vasile, Dorobanțu Elena, Baicu Gheorghe
  1916Prahova Balta Doamnei 9674310,000 Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria
  1917Prahova Balta Doamnei 103416302,000 Manole Gheorghe, Mihai Stelian, Dorobanțu Elena, Pecingină Tinca, Robescu Maria, Baicu Georgeta, Dumitru Niculina
  1918Prahova Balta Doamnei 10193294353,000 Panait Ștefan, Grigore Floarea
  1919Prahova Balta Doamnei 9561150061,000 Radu Dumitru, Păun Tinca, Petre Ioana, Dumitru Alexandrina
  1920Prahova Balta Doamnei 9395000512,000 Vișan Elena, Visenecher Elisabeta, Trâmbez Stana, Radu Mărgărit, Rusu Dumitra, Radu Vasile, Radu Stelian, Tudor Vasilica, Pluteanu Ioana
  1921Prahova Balta Doamnei 9712430317,000 Ioniță Petre
  1922Prahova Balta Doamnei 94718244,000 Paraschiv Ion Constantin
  1923Prahova Balta Doamnei 9628179,000 Bureață Vasile
  1924Prahova Balta Doamnei 9655334556,000 Toader P. Ion
  1925Prahova Balta Doamnei 975230054,000 Voicu Gh. Ion
  1926Prahova Balta Doamnei 973595023,000 Nicolae Stelian
  1927Prahova Balta Doamnei 10282821331,000 Neagu S. Alexandru
  1928Prahova Balta Doamnei 1021471964,000 Panait Vasile
  1929Prahova Balta Doamnei 1005210010,000 Bucur Vasile
  1930Prahova Balta Doamnei 9523937613,000 Sandu Ioana
  1931Prahova Balta Doamnei 100910353,000 Paraschiv Constantin Ștefan Maria
  1932Prahova Balta Doamnei 9363347422,000 Chivu Nicolae
  1933Prahova Balta Doamnei 98518246,000 Toader V. Ion
  1934Prahova Balta Doamnei 960312142,000 Stan Ana, Drăghici Constantin, Drăghici Gheorghe
  1935Prahova Bărcănești 11215500435,740 Dan Ilie Costel, Ion Ilie Elena, Vasile Ion, Banu Maria, Nedelcu Ana, Vasile Elena
  1936Prahova Bărcănești 3215150068,000 Ion I. Cristea
  1937Prahova Bărcănești 32753800158,000 Ion Eleonora
  1938Prahova Bărcănești 32574700212,000 Ioan V. Gherghina
  1939Prahova Bărcănești 31944700259,000 Ion M. Alexandru
  1940Prahova Bărcănești 32412800203,000 Miu St. Nicolae
  1941Prahova Bărcănești 32175000381,000 Ene A. Aurelia
  1942Prahova Bărcănești 32733000195,000 Călin Constantin Gherghina
  1943Prahova Bărcănești 32694900287,000 Stănescu M. Niculina
  1944Prahova Bărcănești 32554900268,000 Stănescu T. Ion
  1945Prahova Bărcănești 32714000276,000 Florea Aurel
  1946Prahova Bărcănești 32114000138,000 Florea Aurel
  1947Prahova Bărcănești 32635000354,000 Mihai V. Marin
  1948Prahova Bărcănești 32455000248,000 Mihai V. Marin
  1949Prahova Bărcănești 32015800464,000 Mihai D. Dumitru
  1950Prahova Bărcănești 32433900274,000 Oprea Vasilica, Oprea Jan
  1951Prahova Bărcănești 3235390096,000 Oprea Vasilica, Oprea Jan
  1952Prahova Bărcănești 32975300243,000 Marin A. Nicolae, Marin A. Ion, Marin A. Gheorghe, Marin A. Ioana, Marin A. Dumitru
  1953Prahova Bărcănești 32244000196,000 Tudor D. Maria
  1954Prahova Bărcănești 32294000131,000 Tudor D. Maria
  1955Prahova Bărcănești 32495000253,000 Nicolae V. Anghel
  1956Prahova Bărcănești 32915000170,000 Nicolae V. Anghel
  1957Prahova Bărcănești 329540022,000 Tudor I. Nicolae
  1958Prahova Bărcănești 324740015,000 Tudor I. Nicolae
  1959Prahova Bărcănești 3289180099,000 Tudor Dumitru Steliana, Tudor Ion Vasile, Tudor Ion Rita, Tudor Ion Nicolae
  1960Prahova Bărcănești 3221250096,000 Pavel M. Maria
  1961Prahova Bărcănești 32254600199,000 Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan
  1962Prahova Bărcănești 32674600216,000 Matei Florea, Pavel Vasile
  1963Prahova Bărcănești 32273700169,000 Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan
  1964Prahova Bărcănești 32934600223,000 Stanca Florea Elisabeta
  1965Prahova Bărcănești 33223100162,000 Vasile Ion, Banu Maria, Nedelcu Ana, Vasile Elena
  1966Prahova Bărcănești 3340590060,000 Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan
  1967Prahova Bărcănești 3307210013,000 Chioveanu Marin Lenuța, Dumitrache Gh. Vasilica, Barbu Ioana
  1968Prahova Bărcănești 3301210022,000 Chioveanu Marin Lenuța, Dumitrache Gh. Vasilica, Barbu Ioana
  1969Prahova Bărcănești 3333140016,000 Stoica Steliana, Stan Marin Ioana, Tudor St. Ștefan, Tudor St. Gheorghe, Tudor St. Aurel
  1970Prahova Bărcănești 3287530034,000 Stan M. Ioana
  1971Prahova Bărcănești 3309500034,000 Stanca A. Ion
  1972Prahova Bărcănești 3319150010,000 Barbu Niculina, Stanca A. Ion, Răducanu Cornel, Răducanu Petrică
  1973Prahova Bărcănești 3317150015,000 Barbu Niculina, Stanca A. Ion, Răducanu Cornel, Răducanu Petrică
  1974Prahova Bărcănești 3348370025,000 Matei Tudorita
  1975Prahova Bărcănești 3279500036,000 Anton Steliana
  1976Prahova Bărcănești 3303240018,000 Marin I. Dumitru
  1977Prahova Bărcănești 3283400030,000 Marin I. Dumitru
  1978Prahova Bărcănești 3331400043,000 Marin I. Dumitru
  1979Prahova Bărcănești 3311130014,000 Matei Vasile Lisandru
  1980Prahova Bărcănești 3327130010,000 Matei Vasile Lisandru
  1981Prahova Bărcănești 33251250096,000 Matei Vasile Lisandru
  1982Prahova Bărcănești 33291100097,000 Gheorghe Mihai Gherghina
  1983Prahova Bărcănești 332311000101,000 Gheorghe Mihai Gherghina
  1984Prahova Bărcănești 3300500046,000 Stana Paraschiva
  1985Prahova Bărcănești 3346500045,000 Stana Paraschiva
  1986Prahova Bărcănești 3231230045,000 Constantin Ghe. Ion
  1987Prahova Bărcănești 3233370061,000 Marinică Constantin Maria
  1988Prahova Bărcănești 3265470056,000 Petcu I. Nicolae
  1989Prahova Bărcănești 3237240023,000 Dumitrache A. Ion, Dumitrache Alexandru, Dumitrache A. Vasile, Dumitrache N. Steliana
  1990Prahova Bărcănești 3219190015,000 Dumitrache Lucia, Ilie Ștefania, Sima Maria
  1991Prahova Bărcănești 31973003,000 Stan St. Tudor
  1992Prahova Bărcănești 3432240058,000 Radu Dumitru Maria
  1993Prahova Bărcănești 343824004,000 Radu Dumitru Maria
  1994Prahova Bărcănești 34065000174,000 Dobre Virgil
  1995Prahova Bărcănești 3407500063,000 Dobre Virgil
  1996Prahova Bărcănești 3443250060,000 Tudor Neagu
  1997Prahova Bărcănești 3434250031,000 Niță Constantin Grigore
  1998Prahova Bărcănești 3399260032,000 Stanciu I. Ana
  1999Prahova Bărcănești 3418250060,000 Chirică Ion Ion
  2000Prahova Bărcănești 3445520063,000 Neagu Gh. Ion
  2001Prahova Bărcănești 34365200118,000 Neagu Gh. Ion
  2002Prahova Bărcănești 3416230033,000 Ignatuc A. Ion
  2003Prahova Bărcănești 3412230039,000 Ignatuc A. Ion
  2004Prahova Bărcănești 34147500114,000 Petre Gh. Valerica
  2005Prahova Bărcănești 3420260040,000 Mușat R. Bucur
  2006Prahova Bărcănești 3401260042,000 Mușat R. Bucur
  2007Prahova Bărcănești 3423250050,000 Arsene Gh. Mihail
  2008Prahova Bărcănești 3424250039,000 Arsene Gh. Mihail
  2009Prahova Bărcănești 3429250048,000 Radu M. Constantin
  2010Prahova Bărcănești 3430250038,000 Radu M. Constantin
  2011Prahova Bărcănești 34419000136,000 Ioniță Ion Vasile, Ioniță Ion Dumitru, Didică Ion Elena, Ioniță Nicolae Maria
  2012Prahova Bărcănești 3442900048,000 Ioniță Ion Vasile, Ioniță Ion Dumitru, Didică Ion Elena, Ioniță Nicolae Maria
  2013Prahova Bărcănești 3403350043,000 Vasile Constantin Ion
  2014Prahova Bărcănești 3426640069,000 Lazăr Ion Georgeta, Nicolae Ion Florica, Nicolae Ion Elena
  2015Prahova Bărcănești 340914900128,000 Marin Gh. Ioana
  2016Prahova Bărcănești 341114900266,000 Marin Gh. Ioana
  2017Prahova Bărcănești 3448260016,000 Ene Nicolae Niculina
  2018Prahova Bărcănești 3449260054,000 Ene Nicolae Niculina
  2019Prahova Bărcănești 3451260077,000 Ene Nicolae Niculina
  2020Prahova Bărcănești 32135200110,000 Ștefan Iacob Alexandru
  2021Prahova Bărcănești 3239340060,000 Miricescu Elena, Pucheanu I. Constantin
  2022Prahova Bărcănești 320720003,000 Pucheanu Elena, Pucheanu Vasile, Marin Silvia
  2023Prahova Bărcănești 3261200059,000 Pucheanu Elena, Pucheanu Vasile, Marin Silvia
  2024Prahova Bărcănești 32095600193,000 Tănase Mihail
  2025Prahova Bărcănești 32594600181,000 Tănase Maria
  2026Prahova Bărcănești 32002800122,000 Tănase Petre Maria, Tănase Petre Niculina, Dinu Petre Dobra
  2027Prahova Bărcănești 31964700215,000 Constantin Anghel Ștefan
  2028Prahova Bărcănești 32535300153,000 Marin A. Nicolae, Marin A. Ion, Marin A. Gheorghe, Marin A. Ioana, Marin A. Dumitru
  2029Prahova Bărcănești 3251180068,000 Tudor Dumitru Steliana, Tudor Ion Vasile, Tudor Ion Rita, Tudor Ion Nicolae
  2030Prahova Bărcănești 3335900081,000 Costea R. Constantin
  2031Prahova Bărcănești 3337900085,000 Costea R. Constantin
  2032Prahova Bărcănești 3281750065,000 Răducică I. Vasile
  2033Prahova Bărcănești 3277560057,000 Zidaru Steliana, Șerban Alexandrina, Nițu Ioana, Răducică Vasilica, Costea Radu Constantin, Sandu Florica
  2034Prahova Bărcănești 3313640033,000 Șerban P. Gheorghe
  2035Prahova Bărcănești 33156400135,000 Șerban P. Gheorghe
  2036Prahova Bărcănești 3342440029,000 Iordache Nicolae Ioana
  2037Prahova Bărcănești 3306370035,000 Nicolae D. Vasile
  2038Prahova Bărcănești 3482370021,000 Niță Constantin Grigore
  2039Prahova Bărcănești 3483370059,000 Niță Constantin Grigore
  2040Prahova Bărcănești 3485370099,000 Niță Constantin Grigore
  2041Prahova Bărcănești 3501500028,000 Sandu Gh. Ion
  2042Prahova Bărcănești 3502500086,000 Sandu Gh. Ion
  2043Prahova Bărcănești 35045000136,000 Sandu Gh. Ion
  2044Prahova Bărcănești 3472290019,000 Mihăiță F. Alexandru
  2045Prahova Bărcănești 34732900194,000 Mihăiță F. Alexandru
  2046Prahova Bărcănești 3469480034,000 Mândra Elena Nicolae
  2047Prahova Bărcănești 34704800317,000 Mândra Elena Nicolae
  2048Prahova Bărcănești 3395240024,000 Soare Mihai Alexandru, Istrate Mihai Ana, Soare Mihai Mihai, Soare Mihai Ion
  2049Prahova Bărcănești 3486280037,000 Didică Constantin Ion
  2050Prahova Bărcănești 34596800115,000 Neagu Ștefan
  2051Prahova Bărcănești 3460680098,000 Neagu Ștefan
  2052Prahova Bărcănești 3497430076,000 Marcu Gh. Elena
  2053Prahova Bărcănești 3498430065,000 Marcu Gh. Elena
  2054Prahova Bărcănești 3492250041,000 David M. Toma
  2055Prahova Bărcănești 3377250039,000 David M. Toma
  2056Prahova Bărcănești 3477140030,000 Dorobanțu Gheorghe
  2057Prahova Bărcănești 3478140025,000 Dorobanțu Gheorghe
  2058Prahova Bărcănești 3507250045,000 Ignatuc A. Tudor
  2059Prahova Bărcănești 3397250045,000 Ignatuc A. Tudor
  2060Prahova Bărcănești 3490180027,000 Micu I. Nicolae
  2061Prahova Bărcănești 3379180034,000 Micu I. Nicolae
  2062Prahova Bărcănești 3373500070,000 Marin Constanța
  2063Prahova Bărcănești 3452500099,000 Marin Constanța
  2064Prahova Bărcănești 3505250030,000 Chirică Ion Ion
  2065Prahova Bărcănești 3475260063,000 Stanciu I. Ana
  2066Prahova Bărcănești 3494250060,000 Niță Constantin Grigore
  2067Prahova Bărcănești 3456250031,000 Tudor Neagu
  2068Prahova Bărcănești 3381530063,000 Moldoveanu Maria
  2069Prahova Bărcănești 34545300122,000 Moldoveanu Maria
  2070Prahova Bărcănești 3525250018,000 Constantin Gh. Dumitru
  2071Prahova Bărcănești 3539250061,000 Constantin Gh. Dumitru
  2072Prahova Bărcănești 3511230057,000 Dodoc V. Alexandru
  2073Prahova Bărcănești 3521230017,000 Dodoc V. Alexandru
  2074Prahova Bărcănești 3535260019,000 Șerban Ghe. Ioan
  2075Prahova Bărcănești 3509240019,000 Jivan L. Ioan
  2076Prahova Bărcănești 3527660056,000 Stănescu V. Gheorghe
  2077Prahova Bărcănești 35376600171,000 Stănescu V. Gheorghe
  2078Prahova Bărcănești 3545200054,000 David Ion, Constantin Elena, David Gheorghe, David Nicolae
  2079Prahova Bărcănești 35191080014,000 Bucur Vasilica
  2080Prahova Bărcănești 352923005,000 Stănescu Gh. Ștefan
  2081Prahova Bărcănești 3523230083,000 Stănescu Gh. Ștefan
  2082Prahova Bărcănești 3389460046,000 Stanca Niculina, Marin Constantin
  2083Prahova Bărcănești 3385140010,000 Stoica Steliana, Stan Marin Ioana, Tudor Șt. Ștefan, Tudor Șt. Gheorghe, Tudor Șt. Aurel
  2084Prahova Bărcănești 3393530054,000 Stan M. Ioana
  2085Prahova Bărcănești 3349750078,000 Stan M. Steliana
  2086Prahova Bărcănești 3359500053,000 Stanca A. Ion
  2087Prahova Bărcănești 3383250026,000 Marin Ion, Stana Didina, Marin Eleonora, Stanca Ilie, Răducanu Dumitra, Marin Vasile, Marin Florea, Marin Gheorghe
  2088Prahova Bărcănești 3387370039,000 Matei Tudorița
  2089Prahova Bărcănești 3361500055,000 Anton Steliana
  2090Prahova Bărcănești 3391240026,000 Marin I. Dumitru
  2091Prahova Bărcănești 336712500130,000 Matei Vasile Lisandru
  2092Prahova Bărcănești 3355500045,000 Marin Florea, Pîrvu Ioana, Mocanu Ștefana, Matei Vasilica
  2093Prahova Bărcănești 3363500040,000 Marin Florea, Pîrvu Ioana, Mocanu Ștefana, Matei Vasilica
  2094Prahova Bărcănești 3353750087,000 Răducică I. Vasile
  2095Prahova Bărcănești 3371560073,000 Costea Radu Constantin, Zidaru Steliana, Șerban Alexandrina, Nițu Ioana, Sandu Florica, Răducică Vasilica
  2096Prahova Bărcănești 33511110097,000 Aldea Maria
  2097Prahova Bărcănești 336911100134,000 Aldea Maria
  2098Prahova Bărcănești 3365500033,000 Ivan Stelian, Nițescu Steliana
  2099Prahova Bărcănești 3357740070,000 Matei I. Anica
  2100Prahova Bărcănești 3513260062,000 Șerban Ghe. Ioan
  2101Prahova Bărcănești 3586430082,000 Miu St. Nicolae
  2102Prahova Bărcănești 3566260052,000 Ion M. Alexandru
  2103Prahova Bărcănești 3582260045,000 Ioan Vasile Gherghina
  2104Prahova Bărcănești 3614280056,000 Ion I. Costea
  2105Prahova Bărcănești 35544600160,000 Dinu Gr. Constantin
  2106Prahova Bărcănești 3564460024,000 Dinu Gr. Constantin
  2107Prahova Bărcănești 3642220034,000 Tănase Maria
  2108Prahova Bărcănești 3634220042,000 Tănase N. Mihail
  2109Prahova Bărcănești 36382300238,000 Miricescu Elena, Pucheanu I. Constantin
  2110Prahova Bărcănești 35882400111,000 Constantin Gh. Ion
  2111Prahova Bărcănești 359221001.927,000 Marinică Constantin Maria
  2112Prahova Bărcănești 36262600148,000 Petcu Gheorghe, Petcu Daniela
  2113Prahova Bărcănești 35782700353,000 Stan St. Tudor
  2114Prahova Bărcănești 3550220016,000 Stan Gheorghe
  2115Prahova Bărcănești 3562220063,000 Stan Gheorghe
  2116Prahova Bărcănești 3612185019,000 Dragomir Maria
  2117Prahova Bărcănești 3463280015,000 Pană Gh. Iordache
  2118Prahova Bărcănești 3464280044,000 Pană Gh. Iordache
  2119Prahova Bărcănești 3466280074,000 Pană Gh. Iordache
  2120Prahova Bărcănești 3344750052,000 Stan M. Steliana
  2121Prahova Bărcănești 3285250016,000 Marin Gh. Ion, Stana Gh. Didina, Marin Gh. Eleonora, Stanca N. Ilie, Răducanu N. Dumitra, Marin Gh. Vasile, Marin Florea, Marin Gh. Gheorghe
  2122Prahova Bărcănești 3624220018,000 Asaftei Mihaela Lucia, Asaftei Viorel Marian
  2123Prahova Bărcănești 3590220038,000 Nica Aurel
  2124Prahova Bărcănești 35164800166,000 Dragomir Ion Maria
  2125Prahova Bărcănești 3517480097,000 Dragomir Ion Maria
  2126Prahova Bărcănești 3541240060,000 Jivan L. Ioan
  2127Prahova Bărcănești 354310800297,000 Bucur Vasilica
  2128Prahova Bărcănești 3531620010,000 Vasile Cornelia, Vasile Ion
  2129Prahova Bărcănești 35336200199,000 Vasile Cornelia, Vasile Ion
  2130Prahova Bărcănești 36004100165,000 Tudor Nicolae
  2131Prahova Bărcănești 3618410011,000 Tudor Nicolae
  2132Prahova Bărcănești 355625007,000 Drăghia Chirița Maria
  2133Prahova Bărcănești 36362500117,000 Drăghia Chirița Maria
  2134Prahova Bărcănești 3598470071,000 Mihai T. Alexandru
  2135Prahova Bărcănești 3560470021,000 Mihai T. Alexandru
  2136Prahova Bărcănești 35685500104,000 Dumitrache Alex. Marian, Dumitrache Alex. Iulian-Daniel, Dumitrache Gh. Marieta
  2137Prahova Bărcănești 3604550024,000 Dumitrache Alex. Marian, Dumitrache Alex. Iulian-Daniel, Dumitrache Gh. Marieta
  2138Prahova Bărcănești 3552240054,000 Miu Ion Vasile
  2139Prahova Bărcănești 354860017,000 Ristici Constantin
  2140Prahova Bărcănești 354960010,000 Ristici Constantin
  2141Prahova Bărcănești 3596250045,000 Soare Pavel Valerica, Soare S. Laurenția, Manolache Sandu Aurel, Manolache Sandu Vasile, Manolache Sandu Ion, Manolache Sandu Dima
  2142Prahova Bărcănești 364425006,000 Soare Pavel Valerica, Soare S. Laurenția, Manolache Sandu Aurel, Manolache Sandu Vasile, Manolache Sandu Ion, Manolache Sandu Dima
  2143Prahova Bărcănești 3632950011,000 Petru Dumitru Gheorghe
  2144Prahova Bărcănești 3606950021,000 Petru Dumitru Gheorghe
  2145Prahova Bărcănești 3628240033,000 Manolache S. Ion
  2146Prahova Bărcănești 3620240024,000 Manolache S. Ion
  2147Prahova Bărcănești 3640220024,000 Tufan Gh. Dumitru
  2148Prahova Bărcănești 3446220032,000 Tufan Gh. Dumitru
  2149Prahova Bărcănești 3630230031,000 Manea V. Stelian
  2150Prahova Bărcănești 3584230039,000 Manea V. Stelian
  2151Prahova Bărcănești 3610620036,000 Ion V. Alexandru
  2152Prahova Bărcănești 35766200131,000 Ion V. Alexandru
  2153Prahova Bărcănești 360222006,000 Oprea Alexandru, Oprea Vasile, Timofte Alexandra
  2154Prahova Bărcănești 364810000107,000 Banu Maria, Ion Elena, Nedelcu Ana, Vasile Elena, Vasile Ion, Dan Ilie Costel
  2155Prahova Bărcănești 3574230010,000 Nicolae Vasile, Dumitru Valerica
  2156Prahova Bărcănești 3616320010,000 Nicolae Vasile, Dumitru Valerica
  2157Prahova Bărcănești 3594410015,000 Nicolae Costică Vasile, Nicolae Constantin Ion, Nicolae Tănase Nicolae, Nicolae Costea Florea
  2158Prahova Bărcănești 3580410013,000 Nicolae Costică Vasile, Nicolae Constantin Ion, Nicolae Tănase Nicolae, Nicolae Costea Florea
  2159Prahova Bărcănești 3558370043,000 Dura T. Dan Sorin, Dura T. Tiberiu, Dura E. Teodor
  2160Prahova Dumbrava 91120004,000 Panait Tudora, Dumitru Rada, Matache Filofteia, Herea Gh. Gheorghe, Miu N. Victoria
  2161Prahova Dumbrava 910200051,000 Panait Tudora, Dumitru Rada, Matache Filofteia, Herea Gh. Gheorghe, Miu N. Victoria
  2162Prahova Dumbrava 989880010,000 Dumitrache Ecaterina, Mihai Mina, Banu Elena, Tocitu Rada, Tatu Constantin, Tatu Tudor
  2163Prahova Dumbrava 9888800242,000 Dumitrache Ecaterina, Mihai Mina, Banu Elena, Tocitu Rada, Tatu Constantin, Tatu Tudor
  2164Prahova Dumbrava 1038150039,000 Ion Olimpia, Dragomir Gheorghe
  2165Prahova Dumbrava 1040150045,000 Ion Olimpia, Dragomir Gheorghe
  2166Prahova Dumbrava 1031760015,000 Brăileanu L. Vasile
  2167Prahova Dumbrava 10307600201,000 Brăileanu L. Vasile
  2168Prahova Dumbrava 9294500327,000 Neagu G. Mandache
  2169Prahova Dumbrava 9274500114,000 Neagu G. Mandache
  2170Prahova Dumbrava 1042220959,000 Alexandru Elena, Herea Olimpia
  2171Prahova Dumbrava 104322093,000 Alexandru Elena, Herea Olimpia
  2172Prahova Dumbrava 908550037,000 Tatu Alexandru, Brăileanu Maria
  2173Prahova Dumbrava 985493310,000 Nistor A. Ion
  2174Prahova Dumbrava 9844933127,000 Nistor A. Ion
  2175Prahova Dumbrava 9494000296,000 Grigore Constanța
  2176Prahova Dumbrava 9474000104,000 Grigore Constanța
  2177Prahova Dumbrava 966330018,000 Moșt. Stroie I. Nicolae
  2178Prahova Dumbrava 10104000102,000 Stavri Vasilica
  2179Prahova Dumbrava 10124000158,000 Stavri Vasilica
  2180Prahova Dumbrava 97765009,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2181Prahova Dumbrava 9766500169,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2182Prahova Dumbrava 89615007,000 Dinu Maria, Stoica Florica, Stroe Maria, Nicolae Constantin, Mihai Niculina, Ghiță Georgeta, Bratu Ioana, Nicolae Gheorghe, Nicolae Nicolae, Nicolae Maria
  2183Prahova Dumbrava 9001100042,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2184Prahova Dumbrava 89911000285,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2185Prahova Dumbrava 97361009,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2186Prahova Dumbrava 9726100152,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2187Prahova Dumbrava 10366000291,000 Popescu Eftimie, Sârbu Floarea
  2188Prahova Dumbrava 10346000150,000 Popescu Eftimie, Sârbu Floarea
  2189Prahova Dumbrava 93640496,000 Cănuță Constantin, Cănuță Tănăsica
  2190Prahova Dumbrava 9354049110,000 Cănuță Constantin, Cănuță Tănăsica
  2191Prahova Dumbrava 923290077,000 Dorobanțu Dumitra, Dorobanțu Lucia, Paraschivescu Viorica, Dorobanțu Valentin
  2192Prahova Dumbrava 9252900223,000 Dorobanțu Dumitra, Dorobanțu Lucia, Paraschivescu Viorica, Dorobanțu Valentin
  2193Prahova Dumbrava 945110082,000 Costache Eufrosina
  2194Prahova Dumbrava 943110028,000 Costache Eufrosina
  2195Prahova Dumbrava 919280076,000 Herea Stanca
  2196Prahova Dumbrava 92028004,000 Herea Stanca
  2197Prahova Dumbrava 9825000358,000 Mihai Nicolae, Mihai Alexandru
  2198Prahova Dumbrava 9805000130,000 Mihai Nicolae, Mihai Alexandru
  2199Prahova Dumbrava 10025000127,000 Costache Eufrosina
  2200Prahova Dumbrava 10045000328,000 Costache Eufrosina
  2201Prahova Dumbrava 996330092,000 Ion Olimpia, Mihai Elena, Dragomir Elena
  2202Prahova Dumbrava 99733003,000 Ion Olimpia, Mihai Elena, Dragomir Elena
  2203Prahova Dumbrava 9697500208,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2204Prahova Dumbrava 96411001,000 Mihalache I. Maria
  2205Prahova Dumbrava 963110031,000 Mihalache I. Maria
  2206Prahova Dumbrava 9614000235,000 Popescu Eftimie, Sârbu Floarea
  2207Prahova Dumbrava 9594000102,000 Popescu Eftimie, Sârbu Floarea
  2208Prahova Dumbrava 902500010,000 Ene M. Dumitru
  2209Prahova Dumbrava 9153900109,000 Mihai Aurelia
  2210Prahova Dumbrava 91639004,000 Mihai Aurelia
  2211Prahova Dumbrava 9516000170,000 Radu St. Grigore
  2212Prahova Dumbrava 952600015,000 Radu St. Grigore
  2213Prahova Dumbrava 1233250035,000 Tănase Gheorghe
  2214Prahova Dumbrava 124925005,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2215Prahova Dumbrava 124825009,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2216Prahova Dumbrava 1229382513,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2217Prahova Dumbrava 123038257,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2218Prahova Dumbrava 116625008,000 Ioniță Nicu, Ioniță Maria
  2219Prahova Dumbrava 120011500153,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2220Prahova Dumbrava 109437008,000 Constantin N. Paul
  2221Prahova Dumbrava 1093370011,000 Constantin N. Paul
  2222Prahova Dumbrava 119820004,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2223Prahova Dumbrava 11962000269,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2224Prahova Dumbrava 1134580014,000 Mihai D. Ioana
  2225Prahova Dumbrava 11325800705,000 Mihai D. Ioana
  2226Prahova Dumbrava 11404700529,000 Vasile L. Olimpia
  2227Prahova Dumbrava 10635000134,000 Grosu Smaranda, Marin Ion
  2228Prahova Dumbrava 10625000133,000 Grosu Smaranda, Marin Ion
  2229Prahova Dumbrava 10612700187,000 Păduraru D. Maria
  2230Prahova Dumbrava 1059270068,000 Păduraru D. Maria
  2231Prahova Dumbrava 115641868,000 Ilie I. Constantin
  2232Prahova Dumbrava 1155418615,000 Ilie I. Constantin
  2233Prahova Dumbrava 114438007,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2234Prahova Dumbrava 1143380012,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2235Prahova Dumbrava 1146242529,000 Mihai Nicu, Mihai Mariana
  2236Prahova Dumbrava 11495000580,000 Mihai N. Ioana
  2237Prahova Dumbrava 11742800303,000 Vasile R. Vasile
  2238Prahova Dumbrava 113820003,000 Mihai L. Alexandru
  2239Prahova Dumbrava 11362000288,000 Mihai L. Alexandru
  2240Prahova Dumbrava 10972200475,000 Chivu Elena
  2241Prahova Dumbrava 12262300415,000 Bucur D. Maria, Tatu Filofteia, Mihai D. Nicolae
  2242Prahova Dumbrava 120930001,000 Mihai Emilia, Mihai Nicolae, Mihai Tudor, Mihai Ion, Borcea Georgeta
  2243Prahova Dumbrava 12073000497,000 Mihai Emilia, Mihai Nicolae, Mihai Tudor, Mihai Ion, Borcea Georgeta
  2244Prahova Dumbrava 110520002,000 Vasile I. Constantin
  2245Prahova Dumbrava 11042000307,000 Vasile I. Constantin
  2246Prahova Dumbrava 1101200091,000 Nicolae F. Vasile
  2247Prahova Dumbrava 1100200090,000 Nicolae F. Vasile
  2248Prahova Dumbrava 11521300139,000 Ioniță C. Gheorghe
  2249Prahova Dumbrava 12152500500,000 Dragomir L. Elena
  2250Prahova Dumbrava 10684400323,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2251Prahova Dumbrava 10674400130,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2252Prahova Dumbrava 11634000106,000 Păduraru D. Maria
  2253Prahova Dumbrava 11654000162,000 Păduraru D. Maria
  2254Prahova Dumbrava 10734000108,000 Mihai D. Alexandru
  2255Prahova Dumbrava 119070018,000 Dragomir Elena, Ion Olimpia, Mihai Elena
  2256Prahova Dumbrava 119270045,000 Dragomir Elena, Ion Olimpia, Mihai Elena
  2257Prahova Dumbrava 10712500446,000 Dragomir St. Maria
  2258Prahova Dumbrava 11825800160,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2259Prahova Dumbrava 11835800687,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2260Prahova Dumbrava 1252500017,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2261Prahova Dumbrava 125350009,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2262Prahova Dumbrava 1194200054,000 Deciu Simona, Ion Elena, Niță Dumitru, Stan Constantin, Ditaru Vasilica, Voica Gheorghe
  2263Prahova Dumbrava 1211310084,000 Marin N. George
  2264Prahova Dumbrava 12133100473,000 Marin N. George
  2265Prahova Dumbrava 120322007,000 Dragomir P. Vasile
  2266Prahova Dumbrava 120422005,000 Dragomir P. Vasile
  2267Prahova Dumbrava 117127208,000 Nistor A. Ion
  2268Prahova Dumbrava 112825009,000 Dumitru C. Dumitra
  2269Prahova Dumbrava 112925005,000 Dumitru C. Dumitra
  2270Prahova Dumbrava 1186418013,000 Popescu Maria
  2271Prahova Dumbrava 118741807,000 Popescu Maria
  2272Prahova Dumbrava 12171360021,000 Stancu Florian, Niță Constantin, Grigore Ioana, Stancu Nicolae, Stancu Maria, Stan Vasile, Cănuță Tănăsică, Stan Grigore
  2273Prahova Dumbrava 122319986,000 Zamfir Gheorghe
  2274Prahova Dumbrava 108725005,000 Ioniță Maria, Ioniță Nicu
  2275Prahova Dumbrava 10901010020,000 Mihai Emilia, Mihai Tudor, Mihai Ion, Mihai Nicolae, Borcea Georgeta
  2276Prahova Dumbrava 10891010033,000 Mihai Emilia, Mihai Tudor, Mihai Ion, Mihai Nicolae, Borcea Georgeta
  2277Prahova Dumbrava 12201450028,000 Brăileanu Dumitru
  2278Prahova Dumbrava 12191450050,000 Brăileanu Dumitru
  2279Prahova Dumbrava 11171150022,000 Dragomir Cătălin, Dragomir Carmen
  2280Prahova Dumbrava 11161150035,000 Dragomir Cătălin, Dragomir Carmen
  2281Prahova Dumbrava 1160950023,000 Popescu Nicu
  2282Prahova Dumbrava 1159950026,000 Popescu Nicu
  2283Prahova Dumbrava 1077300016,000 Chivu Ana, Ion Vasilica, Mihai Gheorghe, Bîrleanu Maria
  2284Prahova Dumbrava 10763000290,000 Chivu Ana, Ion Vasilica, Mihai Gheorghe, Bîrleanu Maria
  2285Prahova Dumbrava 1178280074,000 Grigorescu S. Petre
  2286Prahova Dumbrava 1180280074,000 Grigorescu S. Petre
  2287Prahova Dumbrava 124025009,000 Guneș Ion
  2288Prahova Dumbrava 124125005,000 Guneș Ion
  2289Prahova Dumbrava 123620807,000 Ilie Mariana, Ilie Ion
  2290Prahova Dumbrava 123720804,000 Ilie Mariana, Ilie Ion
  2291Prahova Dumbrava 12562703182,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2292Prahova Dumbrava 1257270356,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2293Prahova Dumbrava 11203400521,000 Dragomir M. Viorica
  2294Prahova Dumbrava 112134004,000 Dragomir M. Viorica
  2295Prahova Dumbrava 10264000111,000 Popescu T. Chiva
  2296Prahova Dumbrava 102740003,000 Popescu T. Chiva
  2297Prahova Dumbrava 10185000141,000 Brăileanu Gh. Nicolae
  2298Prahova Dumbrava 101950009,000 Brăileanu Gh. Nicolae
  2299Prahova Dumbrava 1168242516,000 Mihai Nicu, Mihai Mariana
  2300Prahova Dumbrava 1047406799,000 Neagu N. Constantin
  2301Prahova Dumbrava 104840678,000 Neagu N. Constantin
  2302Prahova Dumbrava 10225000139,000 Nistor A. Ion
  2303Prahova Dumbrava 102350005,000 Nistor A. Ion
  2304Prahova Dumbrava 10804003110,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2305Prahova Dumbrava 10824003332,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2306Prahova Dumbrava 11245000132,000 Nicolae I. Hariton
  2307Prahova Dumbrava 11265000156,000 Nicolae I. Hariton
  2308Prahova Dumbrava 1052400027,000 Păduraru Niculina
  2309Prahova Dumbrava 12603050484,000 Fulgeanu Vasile
  2310Prahova Dumbrava 12623050403,000 Fulgeanu Vasile
  2311Prahova Dumbrava 11124905127,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2312Prahova Dumbrava 11144905524,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2313Prahova Dumbrava 1109504113,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2314Prahova Dumbrava 12442753336,000 Fulgeanu Vasile
  2315Prahova Dumbrava 124510667,000 Fulgeanu Vasile
  2316Prahova Dumbrava 1312150570,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2317Prahova Dumbrava 10451.0661,000 Fulgeanu Vasile
  2318Prahova Dumbrava 15242.50010,000 Nebi Mărioara, Avram Ștefan
  2319Prahova Dumbrava 13285.00052,000 Mincu Niculina
  2320Prahova Dumbrava 13295.00084,000 Mincu Niculina
  2321Prahova Dumbrava 14912.5009,000 Militaru Liliana, Vasile Georgeta
  2322Prahova Dumbrava 14762.5009,000 Stelian Ioan
  2323Prahova Dumbrava 14772.50013,000 Stelian Ioan
  2324Prahova Dumbrava 12824.10767,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2325Prahova Dumbrava 12992.50020,000 Liță D. Ioan
  2326Prahova Dumbrava 13002.50019,000 Liță D. Ioan
  2327Prahova Dumbrava 13881.27818,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2328Prahova Dumbrava 132574419,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2329Prahova Dumbrava 14625.00020,000 Moldoveanu Ion Enache Constanța Grama Vasile Grama Petre
  2330Prahova Dumbrava 12895.00035,000 Preda Nicolae
  2331Prahova Dumbrava 12905.00037,000 Preda Nicolae
  2332Prahova Dumbrava 12712.50018,000 Minea Elena Suruparu Vasile Suruparu Gheorghe
  2333Prahova Dumbrava 12722.50019,000 Minea Elena Suruparu Vasile Suruparu Gheorghe
  2334Prahova Dumbrava 14032.60236,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2335Prahova Dumbrava 14574.60733,000 Târnăcop Petre
  2336Prahova Dumbrava 14584.60733,000 Târnăcop Petre
  2337Prahova Dumbrava 14497.50062,000 Roșu Maria-Georgeta Constantin Nicolae Dascălu Tomaida Constantin Elisabeta
  2338Prahova Dumbrava 14507.50054,000 Roșu Maria-Georgeta Constantin Nicolae Dascălu Tomaida Constantin Elisabeta
  2339Prahova Dumbrava 14934.126106,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2340Prahova Dumbrava 15144.98179,000 Constantin Elisabeta
  2341Prahova Dumbrava 15154.98134,000 Constantin Elisabeta
  2342Prahova Dumbrava 14803.67141,000 Dumitru Nicolae
  2343Prahova Dumbrava 14813.67119,000 Dumitru Nicolae
  2344Prahova Dumbrava 14531.14018,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2345Prahova Dumbrava 14145.00047,000 Gavrilă Ilie
  2346Prahova Dumbrava 14155.00052,000 Gavrilă Ilie
  2347Prahova Dumbrava 13171.46010,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2348Prahova Dumbrava 133688944,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2349Prahova Dumbrava 132178943,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2350Prahova Dumbrava 14202.5008,000 Moise Petre
  2351Prahova Dumbrava 14212.50012,000 Moise Petre
  2352Prahova Dumbrava 13825.97310,000 Radu N. Elena
  2353Prahova Dumbrava 13835.97315,000 Radu N. Elena
  2354Prahova Dumbrava 14233.20718,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2355Prahova Dumbrava 14293.23916,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2356Prahova Dumbrava 13861.7915,000 Nichita C. Toma
  2357Prahova Dumbrava 142590647,000 Dumitrache Constantin
  2358Prahova Dumbrava 143389950,000 Burdușel Anica
  2359Prahova Dumbrava 142785,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2360Prahova Dumbrava 14171.6238,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2361Prahova Dumbrava 14853.10920,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2362Prahova Dumbrava 14652.50010,000 Gavrilă Emilia
  2363Prahova Dumbrava 14662.5005,000 Gavrilă Emilia
  2364Prahova Dumbrava 13062.17458,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2365Prahova Dumbrava 13915.00042,000 Otopeleanu Vasile
  2366Prahova Dumbrava 13925.00038,000 Otopeleanu Vasile
  2367Prahova Dumbrava 15267939,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2368Prahova Dumbrava 13557.93545,000 Constantinescu Ioana Dinu Frusina
  2369Prahova Dumbrava 13567.93529,000 Constantinescu Ioana Dinu Frusina
  2370Prahova Dumbrava 13595.00029,000 Sandu Nicolae Stancu Alexandrina Sandu Gheorghe Bebeniță Constanța
  2371Prahova Dumbrava 13605.00019,000 Sandu Nicolae Stancu Alexandrina Sandu Gheorghe Bebeniță Constanța
  2372Prahova Dumbrava 13761.28318,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2373Prahova Dumbrava 14836.77857,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2374Prahova Dumbrava 129537.937328,000 Bărbulescu Gheorghe
  2375Prahova Dumbrava 129637.937101,000 Bărbulescu Gheorghe
  2376Prahova Dumbrava 139910.00074,000 Ionescu Mircea Teodor Moșt. Radu Octavian Radu Alexandra
  2377Prahova Dumbrava 14012.50519,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2378Prahova Dumbrava 12921.68614,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2379Prahova Dumbrava 12857.50043,000 Pătrănescu Viorel
  2380Prahova Dumbrava 12867.50027,000 Pătrănescu Viorel
  2381Prahova Dumbrava 13343.25715,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2382Prahova Dumbrava 13231.38525,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2383Prahova Dumbrava 13325.70620,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2384Prahova Dumbrava 13191.40512,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2385Prahova Dumbrava 15191.5959,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2386Prahova Dumbrava 15211.58410,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2387Prahova Dumbrava 13955.00028,000 Moise Maria
  2388Prahova Dumbrava 13965.00041,000 Moise Maria
  2389Prahova Dumbrava 14319133,000 Scarlat Vasilica, Scarlat Petre, Scarlat Vasile
  2390Prahova Dumbrava 14882.50010,000 Marin Teodora Dumitru Elena Călugăru Constanța Canae Maria Ionescu Niculina
  2391Prahova Dumbrava 14064.21876,000 Tănase Ana, Saită Eleonora, Chiriță Petre, Constantin Maria, Dinu Voica, Gheorghe Eleonora, Chiriță Maria
  2392Prahova Dumbrava 14074.21822,000 Tănase Ana, Saită Eleonora, Chiriță Petre, Constantin Maria, Dinu Voica, Gheorghe Eleonora, Chiriță Maria
  2393Prahova Dumbrava 13742.55435,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2394Prahova Dumbrava 14107.50064,000 Voinea Vasile
  2395Prahova Dumbrava 14117.5005,000 Voinea Vasile
  2396Prahova Dumbrava 13035.00029,000 Ion Ion Ecaterina
  2397Prahova Dumbrava 13045.00019,000 Ion Ion Ecaterina
  2398Prahova Dumbrava 14551.07717,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2399Prahova Dumbrava 1501150003.094,000 Ionescu Vasile
  2400Prahova Dumbrava 1575500017,000 Anton Ion
  2401Prahova Dumbrava 1574500031,000 Anton Ion
  2402Prahova Dumbrava 143923990132,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2403Prahova Dumbrava 1364500087,000 Dumitru Ion, Lazăr Ștefan, Dumitru Constantin
  2404Prahova Dumbrava 1363500027,000 Dumitru Ion, Lazăr Ștefan, Dumitru Constantin
  2405Prahova Dumbrava 1348500077,000 Ghiță M. Tudor
  2406Prahova Dumbrava 1347500052,000 Ghiță M. Tudor
  2407Prahova Dumbrava 1308250019,000 S.C. Global Sds.
  2408Prahova Dumbrava 1366250020,000 S.C. Global Sds.
  2409Prahova Dumbrava 1344500038,000 Liță D Ștefan
  2410Prahova Dumbrava 1343500038,000 Liță D Ștefan
  2411Prahova Dumbrava 1507250019,000 Măcelaru Ilie
  2412Prahova Dumbrava 1506250019,000 Măcelaru Ilie
  2413Prahova Dumbrava 1352400030,000 Radu I Vasilica
  2414Prahova Dumbrava 1351400028,000 Radu I Vasilica
  2415Prahova Dumbrava 1511500037,000 Stanciu Ghe Nicolae
  2416Prahova Dumbrava 1510500036,000 Stanciu Ghe Nicolae
  2417Prahova Dumbrava 15321000072,000 Voinea Stelian
  2418Prahova Dumbrava 15311000073,000 Voinea Stelian
  2419Prahova Dumbrava 1579250018,000 Constantin D Petre
  2420Prahova Dumbrava 1578250018,000 Constantin D Petre
  2421Prahova Dumbrava 1534750054,000 S.C. Global Sds.
  2422Prahova Dumbrava 1441342329,000 S.C. Global Sds
  2423Prahova Dumbrava 1444250012,000 Naftanailă Steliana, Dorobanțu Georgeta
  2424Prahova Dumbrava 1445250013,000 Naftanailă Steliana, Dorobanțu Georgeta
  2425Prahova Dumbrava 149550008,000 S.C. Global Sds.
  2426Prahova Dumbrava 1447352312,000 S.C. Global Sds.
  2427Prahova Dumbrava 1557952344,000 Marcu Elena
  2428Prahova Dumbrava 1556952332,000 Marcu Elena
  2429Prahova Dumbrava 1561500020,000 Naftanailă Steliana, Bădulescu Victoria, Dragomir Ștefana
  2430Prahova Dumbrava 1560500017,000 Naftanailă Steliana, Bădulescu Victoria, Dragomir Ștefana
  2431Prahova Dumbrava 161525009,000 S.C. Global Sds.
  2432Prahova Dumbrava 161025009,000 S.C. Global Sds.
  2433Prahova Dumbrava 147325008,000 Sandu Constantin Ivan Elena, Sandu Ion, Grigore Nicolae
  2434Prahova Dumbrava 1472250010,000 Sandu Constantin, Ivan Elena, Sandu Ion, Grigore Nicolae
  2435Prahova Dumbrava 158325007,000 S.C. Global Sds.
  2436Prahova Dumbrava 1617250010,000 S.C. Global Sds.
  2437Prahova Dumbrava 159435009,000 Aram R. Tănase
  2438Prahova Dumbrava 1593350014,000 Aram R. Tănase
  2439Prahova Dumbrava 1542500010,000 Canae Ilie, Canae Constanța, Costache Viorica, Scarlat Mariana
  2440Prahova Dumbrava 1541500020,000 Canae Ilie, Canae Constanța, Costache Viorica, Scarlat Mariana
  2441Prahova Dumbrava 1586257510,000 Savu Nicolae, Panait Vasile, Panait Ion
  2442Prahova Dumbrava 1581250010,000 S.C. Global Sds.
  2443Prahova Dumbrava 1613250010,000 Ghiță Tudor, Mușat Paraschiva, Stan Nicolae, Mareș Mihail
  2444Prahova Dumbrava 1596412217,000 S.C. Global Sds.
  2445Prahova Dumbrava 1538350014,000 Breazu Iuliana, Timcea Doina, Pătrașcu Ovidiu
  2446Prahova Dumbrava 1590389016,000 S.C. Global Sds.
  2447Prahova Dumbrava 1498250010,000 Adam Maria
  2448Prahova Dumbrava 1536500019,000 S.C. Global Sds.
  2449Prahova Dumbrava 146925009,000 Avram Nicolae, Avram Maria, Sandu Dumitra, Nițu Ioana
  2450Prahova Dumbrava 161925009,000 S.C. Global Sds.
  2451Prahova Gherghița 678167955,000 Mazilu Elena
  2452Prahova Gherghița 79215001.084,000 Cârjan Varvara
  2453Prahova Gherghița 8002.500899,000 Nicolae Petre
  2454Prahova Gherghița 7207.78551,000 Preda Florian Cristian
  2455Prahova Gherghița 7607.500397,000 Sarageaua Adam
  2456Prahova Gherghița 8082.141764,000 Preda Florian Cristian
  2457Prahova Gherghița 763220024,000 Stoica N. Gheorghe
  2458Prahova Gherghița 7861900108,000 Nan Nicolae
  2459Prahova Gherghița 7495000912,000 Tudorancea Ion, Ilie Paraschiva
  2460Prahova Gherghița 7944000574,000 Manolescu Elena
  2461Prahova Gherghița 795400085,000 Manolescu Elena
  2462Prahova Gherghița 813550049,000 Preda Nicolae Nicolae
  2463Prahova Gherghița 777200001.103,000 Iancu S. Alexandrina
  2464Prahova Gherghița 705500099,000 Ciurea Tudora, Bujoreanu Maria, Toma Ana
  2465Prahova Gherghița 798299433851,000 Popescu Vasile
  2466Prahova Gherghița 77839240934,000 Amira Smaranda
  2467Prahova Gherghița 7891680041,000 Mazilu Elena
  2468Prahova Gherghița 7695000212,000 Voican Maria
  2469Prahova Gherghița 770500010,000 Voican Maria
  2470Prahova Gherghița 781147001.247,000 Enache Florica, Craciun Elena, Serbănescu Anghelina, Pandele Vasile, Gaiță Maria
  2471Prahova Gherghița 78317500385,000 Bala Petre
  2472Prahova Gherghița 77215000296,000 Pătrașcu Sofia
  2473Prahova Gherghița 77315000217,000 Pătrașcu Sofia
  2474Prahova Gherghița 7111.460772,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2475Prahova Gherghița 7135.700109,000 Scundu D. Mariana, Tudorancea T. Nicolae, Raicu T. Gheorghe, Tudorancea T. Gheorghe, Raicu T. Ion
  2476Prahova Gherghița 73410.0011.724,000 Vasilescu D. Lucia
  2477Prahova Gherghița 7378.042286,000 Leu Floarea Toma Ioana Toma Ștefan Eugen
  2478Prahova Gherghița 72936.00059,000 Miu Vasile Miu Constanța Miu Teodora
  2479Prahova Gherghița 72615.050288,000 Marin Victor
  2480Prahova Gherghița 7241.730102,000 Gica I. Ștefan Gica I. Vasile Pană Ștefana Gica Gh. Nicolae
  2481Prahova Gherghița 72222.500182,000 Popescu Elena
  2482Prahova Gherghița 7168.888885,000 Ionescu Victoria Memelis Ana Dinca T. Vasilica Grigore T. Toma
  2483Prahova Gherghița 7178.888168,000 Ionescu Victoria Memelis Ana Dinca T. Vasilica Grigore T. Toma
  2484Prahova Gherghița 75412.200256,000 Mihăilescu Penelopa Bălănescu Aurel Mihăilescu Marin
  2485Prahova Gherghița 7029.003179,000 Csucsi C. Ana Grozea Constanța
  2486Prahova Gherghița 7412.963333,000 Păun Alexandru Pană Niculina Florea Alexandrina Florea Ecaterina Bănică Victoria Dumitrache Gheorghe Dumitrache Ecaterina Velcovici Angela
  2487Prahova Gherghița 74610.000192,000 Marin T. Tudor
  2488Prahova Gherghița 75717.228330,000 Giuroiu Gh. Nicolae Ion Niculina Giuroiu Gh. Alexandru Giuroiu Gh. Ion
  2489Prahova Gherghița 73212.60956,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2490Prahova Gherghița 752282258,000 S.C. Global Sds S.R.L.
  2491Prahova Gherghița 80410.00016,000 Nedelcu Gheorghe Victor
  2492Prahova Gherghița 80510.00012,000 Nedelcu Gheorghe Victor
  2493Ilfov Gruiu 1229/160001.567,240 Frichiaș Ioana, Gavrilă Dumitru
  2494Ilfov Gruiu 1147/12500635,000 Prichea Dumitru
  2495Ilfov Gruiu 1147/32500129,000 Prichea Dumitru
  2496Ilfov Gruiu 1395/2/13020286,000 Tîrîiac Elena
  2497Ilfov Gruiu 1275/2630018,000 Gheorghe Niculae
  2498Ilfov Gruiu 1187/2950094,000 Nițu Ion
  2499Ilfov Gruiu 1269/274001.126,000 Damian Maria, Baciu Constantin Vasile, Nicolae Sofia, Teodorescu Constantin
  2500Ilfov Gruiu 1224/2250081,000 Urduban Constantin
  2501Ilfov Gruiu 1104/35100172,000 Nae Niculae
  2502Ilfov Gruiu 1255/22300368,000 Badea Constantin
  2503Ilfov Gruiu 1186/2250018,000 Mihai Maria
  2504Ilfov Gruiu 1186/3250085,000 Mihai Maria
  2505Ilfov Gruiu 1253/2690024,000 Moșt. Vasile Ștefana
  2506Ilfov Gruiu 1150/39300307,000 Croitoru Voica, Bucică Elena, Teniță Maria, Croitoru Constantin, Croitoru Daniel, Crăciun Elena, Croitoru Lucian
  2507Ilfov Gruiu 1115/3250087,000 Bourceanu Valentina
  2508Ilfov Gruiu 1107/2250182,000 Dragomir Constantin
  2509Ilfov Gruiu 1071/2160152,000 Enache Nicolae
  2510Ilfov Gruiu 1138/3220074,000 Vaida Georgeta
  2511Ilfov Gruiu 1141/3250096,000 Gherman Gheorghe
  2512Ilfov Gruiu 1516/31120043,000 Răduță Niculae
  2513Ilfov Gruiu 1322/2/1254993,000 Niculae Gheorghe, Niculae Tudor
  2514Ilfov Gruiu 3110/3/13395431,000 Țică Ioan
  2515Ilfov Gruiu 1123/55400245,000 Niculin Constantin
  2516Ilfov Gruiu 1123/4540030,000 Niculin Constantin
  2517Ilfov Gruiu 1123/35400179,000 Niculin Constantin
  2518Ilfov Gruiu 1347/3/1211102,000 Țică Dumitru
  2519Ilfov Gruiu 1086/3