LEGE nr. 8 din 17 februarie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 19 martie 2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, cu următoarea modificare:- La articolul unic, alineatul 3 al articolului 482 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 17 februarie 2009.Nr. 8.-------