ORDIN nr. 89 din 10 februarie 2009pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 16 februarie 2009    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.500 din 6 februarie 2009 al Administraţiei Fondului pentru Mediu,în baza art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 10 februarie 2009.Nr. 89.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 10/02/2009