HOTĂRÎRE Nr. 1148 din 11 noiembrie 1996pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 721/1992 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 21 noiembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 721 din 10 noiembrie 1992 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 23 noiembrie 1992, se modifica după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii"2. Articolul 3 litera d) va avea următorul cuprins:"d) desfăşurarea de activităţi de formare şi management în domeniul asigurării calităţii;"3. Articolul 7 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Încasările în lei, precum şi contravaloarea în lei a valutei obţinute din cursuri de formare, din comercializarea publicaţiilor, din activităţi specifice de management şi asistenţa de specialitate, precum şi din donaţii, constituie venituri proprii la dispoziţia Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii, urmînd a fi folosite pentru realizarea activităţilor specifice şi pentru dezvoltarea bazei materiale proprii."4. Denumirea "Centrul Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii" din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 721/1992 se înlocuieşte cu denumirea "Centrul Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii".  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 721/1992, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Directorul general alInstitutului Roman de Standardizare,ing. Dan Viorel PetrovMinistrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru Palade----------