HOTĂRÎRE Nr. 1099 din 6 noiembrie 1996privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996 pentru finanţarea unor lucrări de reparaţii la reţeaua de apa potabilă a oraşului Moldova Noua, judeţul Caraş-Severin
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 20 noiembrie 1996    În temeiul prevederilor art. 20 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii la judeţul Caraş-Severin, cu suma de 350 milioane lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1996, pentru finanţarea unor lucrări de reparaţii la reţeaua de apa potabilă a oraşului Moldova Noua.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------